Strona główna > NWO > Helga Zepp-LaRouche: Banki centralne planują trwałą blokadę i ludobójstwo

Helga Zepp-LaRouche: Banki centralne planują trwałą blokadę i ludobójstwo

 Helga Zepp-Larouche, 72 lata, jest wdową po Lyndonie Larouche i przywódczynią jego ruchu. 
 
Siedemdziesiąt pięć lat po drugiej wojnie światowej światu grozi nowa faszystowska dyktatura. Jest realizacja planu podjętego przez City of London, Wall Street i różne wiodące banki centralne, aby skonsolidować całkowitą kontrolę nad wszystkimi inwestycjami finansowymi z korzyścią dla superbogatych kosztem klas średnich i biednych na całym świecie. . „Ekologiczna transformacja”, którą nam sprzedają, oznacza destrukcyjne przejęcie finansowe gospodarek, przy czym „zielony” kolor jest tylko sztandarem ich ukrytego celu, jakim jest łupienie.
Ten artykuł ukazał się w numerze Executive Intelligence Review z 27 listopada 2020 roku . Wezwanie zostało wydane w formie uchwały przez Instytut Schillera w dniu 19 listopada.
autor Helga Zepp-LaRouche
(henrymakow.com)
Nazywają to „Wielkim Resetem”. 
Pod pretekstem odbudowy światowej gospodarki po pandemii COVID-19 czołowi prywatni bankierzy i miliarderzy zamierzają wprowadzić „zmianę reżimu”, w wyniku której decyzje o polityce pieniężnej i fiskalnej nie będą już decydować wybrane rządy, ale prywatna centrala (banki i wiodące podmioty finansowe).
W tej końcowej fazie trwającej dziesięciolecia neomaltuzjańskiej polityki na rzecz spekulantów konsolidują oni ostateczną kontrolę nad wszystkimi inwestycjami i skierują je całkowicie na „zielone technologie”, odcinając w ten sposób wszelkie inwestycje w produktywne sektory energetyki high-tech , przemysł, rolnictwo i infrastrukturę.
Jeśli ten plan, promowany przez Światowe Forum Ekonomiczne serią konferencji „Wielki Reset”, odniesie sukces, będzie to oznaczać koniec uprzemysłowionych krajów tzw. krajów rozwijających się. 
Istnieje bezpośredni związek między produktywnością gospodarki, gęstością strumienia energii jej procesów produkcyjnych, a liczbą ludzi, których może ona utrzymać.
Jeśli cała gospodarka światowa zostanie „zdekarbonizowana”, co Hans Joachim Schellnhuber i jego współpracownicy już przed laty nazwali „Wielką Transformacją Gospodarki Światowej”, obejmującą odejście od energetyki jądrowej i badań jądrowych, wówczas populacja świata nie powinna przekroczyć miliarda. A co z pozostałymi siedmioma miliardami? To podejście, jeśli nie zostanie odwrócone w konsekwencji doprowadzi do chaosu i nowej wojny światowej.
Integralną częścią „Wielkiego Resetowania” jest plan wprowadzenia cyfryzacji walut i kryptowalut. Zmiana ta umożliwiłaby całkowity nadzór nad wszystkimi danymi osobowymi w dowolnej dziedzinie działalności gospodarczej, uzupełniając to, co już trwa, nadzorem NSA i GCHQ.
Jeśli społeczeństwo będzie nadal działać na rzecz uprzywilejowanej elity finansowej, ta cyfryzacja walut zostanie wykorzystana do dewaluacji nagromadzonego, niespłacalnego długu poprzez odpisy i inflację, tak jak to miało miejsce w Niemczech w 1923 roku.
Ludzie i sama produktywna gospodarka zostaną ograbione. Cyfryzacja walut może znaleźć użyteczne zastosowania tylko wtedy, gdy społeczeństwo zorientowane jest na dobro wspólne.
Obecne wysiłki zmierzające do ustanowienia całkowitej kontroli nad polityką monetarną i fiskalną, poprzez przekazanie kontroli bankom centralnym w ramach „Wielkiego Resetowania” i narzucenie Zielonego Nowego Ładu, oparte są na tych samych faszystowskich zasadach, co polityka Hitlera Reichsbank, Hjalmar Schacht i należy ją bezwzględnie odrzucić.
ŻĄDAMY:
• Globalna separacja banków Glass-Steagall, aby położyć kres wszelkiemu wsparciu dla sektora banków spekulacyjnych i inwestycyjnych oraz zamknięciu szarej strefy;
• Przywrócenie suwerenności nad walutami narodowymi;
• Utworzenie banku narodowego w każdym kraju i zwrot kreacji kredytu suwerennym rządom;
• Stworzenie nowego systemu kredytowego zgodnie z pierwotnym zamysłem systemu Bretton Woods Franklina Delano Roosevelta i krajów niezaangażowanych na konferencji w Colombo w 1976 roku. Podstawowym celem jest podniesienie poziomu życia każdego człowieka na planecie jako warunku wstępnego pokoju i przezwyciężenie wszystkich obecnych wyzwań, takich jak pandemia, światowy głód i ubóstwo.
• Ogromny wzrost produktywności poprzez przejście na nowe platformy ekonomiczne oparte na komercyjnym wykorzystaniu energii termojądrowej.
Podstawowa opozycja, która determinuje naszą przyszłość i przyszłych pokoleń, znajduje się między społeczeństwem masowej inwigilacji pod rządami zielonych faszystowskich finansów a światem współpracy między wszystkimi narodami. Z zaangażowaniem walczymy o to.
Ten tekst jest rozpowszechniany na całym świecie, a czytelnicy są proszeni o jego podpisanie. W 1945 roku wszyscy, którzy właśnie przeżyli faszyzm i wojnę światową, powiedzieli jasno: „Nigdy więcej!”. Jesteśmy teraz w godzinie decyzji: czy nauczyliśmy się czegoś z historii?
źródło:henrymakow.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.