Strona główna > NWO > Hegemonia żydowska

Hegemonia żydowska

Za: http://forumemjot.wordpress.com/2013/04/24/hegemonia-zydowska/#more-17157

Data publikacji: 24.04.2013

Dziś, cały zachodni świat, a najbardziej USA, jest w takim samym stopniu pod wpływem żydowskiej dominacji jak Republika Weimarska w 1929 r.

 • Żydzi stanowili tylko 1% ludności niemieckiej,
 • a w 1924 roku w Reichstagu 25% socjaldemokratów było żydami.
 • Żydzi kontrolowali 57% handlu metalami, 22% zbożem i 39% tkaninami.
 • Ponad 50% sztabu w berlińskiej Izbie Gospodarczej to byli żydzi, podobnie jak w ówczesnej niemieckiej giełdzie, żydzi tworzyli nieprawdopodobna proporcję, 1.200 z 1.474 członków.
 • Z 29 oficjalnych teatrów w Berlinie, 23 miało żydowskich reżyserów. Autor stwo teatralne było praktycznie żydowskim monopolem.
 • W 1931 roku, ze 144 scenariuszy, 119 było napisane przez Żydów a 77 zos- tało przez nich wyreżyserowane.

Tak samo jak to mamy dzisiaj. Hollywood, praktycznie cała światowa produk cja filmowa i znakomita większość rozrywki publicznej jest pod całkowitą kontrolą żydowską.

 • Pomimo, że większość dzisiejszych filmów przepełniona jest bestialską przemocą, i skrajnie wulgarnymi śmieciami,
 • to żydom brakuje słów uznania dla samych siebie i corocznie nagradzają się obficie za produkcję tego szamba.

Natomiast wiadomości i cały przemysł masowego przekazu to dziś prawdzi- we żydowskie imperium.

 • Od wielkich brukowców, takich jak NY Times
 • aż po lokalne gazety, wsio jest pod ich kontrolą.
 • Programy radiowe i telewizyjne praktycznie też są ich domeną.

Światowa kontrola finansowa, to już chyba nie jest tajemnicą, od kogo zależy.

 • Począwszy od F.R.B i I.M.F aż po małe lokalne instytucje hipotetyczne.
 • Zawody takie jak, politycy, profesorowie uniwersytetów, lekarze, adwokaci są nieproporcjonalnie opanowane przez jahwejowiczów.

Czy wiecie, że znakomita większość linii komórkowych w USA i masa linii ko- mórkowych w innych państwach jest w rękach żydowskich firm?

 • Oprócz tego, że zbijają kasę na naszych rozmowach, to też dokładnie wied- zą gdzie dzwonimy i przynajmniej jak długo trwają nasze rozmowy.

Czy wiecie, że firma z Izraela zaprojektowała, zainstalowała i zajmuję się kon serwacją systemów komunikacyjnych Pentagonu i Białego Domu?

 • Nie uważacie, że zainstalowali oni też dodatkowy system monitorujący dla własnych celów?

Dziś, USA i duża część świata bardzo blisko odzwierciedla Niemcy z 1929 ro- ku. Czy jest coś w tym “nie tak”? W zasadzie nie. Wszyscy ludzie zasługują na nagrodę za energię włożoną w realizację swoich projektów.

 • Problem jest jedynie z żydowskim monopolem i praktycznym wyklucze- niem nie-Żydów z kluczowych sfer, mających ostateczny wpływ na wyda- rzenia dzisiejszego świata.
 • Na wszystkich frontach popierają oni samych siebie, obsadzając masowo najważniejsze stanowiska polityczno – ekonomiczno – informacyjne.
 • W tenże sposób zapewniają sobie absolutną kontrolę nad Gojami i jedno- cześnie efektywnie blokują nam dostęp do stanowisk niesamowicie waż- nych dla naszego narodowego i kulturowego przetrwania.

W Republice Weimarskiej, żydzi używali swe pozycje, aby skutecznie wyśmie- wać na każdym kroku, niemieckie zwyczaje, kulturę, osiągnięcia itp.

 • Dziś, przy każdej lepszej lub gorszej okazji wyśmiewają się ze zdobyczy kul tury Łacińskiej i czynią to w dużo bardziej bezczelny sposób niż 80 lat te- mu w Niemczech.

Podczas Wielkiego Kryzysu, Żydzi w dużej części pozostali zamożną częścią społeczeństwa niemieckiego, podczas gdy Niemcy umierali z głodu. Mało tego, wielu z nich robiło wielką kasę na upadku niemieckich firm.

 • Podobnie wygląda to dziś, tylko, że z małą różnicą. Nie wysysają oni ostat- niej kropli krwi z jednego państwa, lecz z całego świata.

Nie wiem dlaczego, ale mam dziwne przeczucie, że tak jak w Niemczech w 1933 położono szlaban tej żydowskiej hegemonii, tak i w dzisiejszym świecie ktoś uczyni to samo, tyle że na dużo większą skalę.

18 listopada 2012 23:16

Za; http://mercor.bloog.pl/id,332477603,title,Hegemonia,index.html?ticaid=610782

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.