Hebrajska choroba

Jezus był Judahitą. Prawdziwym Hebrajczykiem.

Wszyscy Jego hebrajscy powinowaci dawno odeszli i są bezpowrotnie zmarli.

Oto wasz dom zostanie wam pusty„. – Mat 23:38

Mimo to wielu dzisiaj nazywa siebie Hebrajczykami. Jedni robią to, ponieważ bycie „Hebrajczykami z Biblii” sprawia, że czują się wyjątkowo, zaś inni tylko wykorzystują to do realizacji swoich planów.

CHOROBA

Udawanie bycia Hebrajczykami jest chorobą duchową, gdyż a) jest to kłamstwo, b) to stawia ciało ponad duchem, i c) to jest samo-poniżanie, ponieważ ci, którzy to robią przejmują martwych na siebie, wysyłając w ten sposób wiadomość, że zmarli są lepsi od nich.

„…zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!” – Mat 8:22

Dziś są 4 grupy udające Hebrajczyków.

1.Żydzi. Nie-hebrajscy rabiniści (wyznawcy Talmudu Babilońskiego) używają określenia „Żyd” od końca XVIII wieku żeby jawić się jako judahiccy Hebrajczycy. [Czytaj Jak aszkenazyjscy Żydzi podbili zachód]

W ten sposób ludzie mogli postrzegać ich jako Naród Wybrany, podczas gdy starali się ukraść Palestynę i utworzyć współczesny Izrael bez sprzeciwu chrześcijańskiego świata; tym bardziej, że byli oni wschodnio-europejskimi Nomadami szukającymi nowego kraju po utracie ojczyzny Chazarii.

Wtedy ci, którzy pierwotnie mówili jidysz, wskrzesili martwy język hebrajski po tysiącach lat w śmietniku zapomnienia, by uczynić go oficjalnym językiem Izraela. Czyniąc to, utrwalili w umyśle świata wrażenie, że są Hebrajczykami, którzy legalnie wracają do ojczyzny, podczas gdy w rzeczywistości tak nie było.

W związku z tym ogromna większość Żydów nabrała się na propagandę, że faktycznie byli judahickmi Hebrajczykami. Z kolei ich hebrajska choroba stała się bardziej dotkliwa niż zaraza, która rozprzestrzeniła się na innych udających Hebrajczyków, i przekształciła się w kilka chorób fizjologicznych i psychicznych.

Nic dziwnego, że Żydzi mają sporo problemów genetycznych, są podatni na schizofrenię i inne choroby psychiczne, i dwa razy częściej stają się homoseksualistami – z Tel Awiwem, Izrael, jako gejowska stolica świata. Ich fałszywa tożsamość wywołuje duchową nierównowagę, która zakłóca ich procesy komórkowe, umysłowe i seksualne.

Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa„. – Mat 23:27

A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi„. – Rzym 1:28

[Ang: „Bóg dał im zdeprawowany umysł, aby robili to, czego nie należy robić„.]

2.Niektórzy Czarni. Te biedne dusze oszukują się uważając iż są Czarnymi hebrajskimi Izraelitami.

Etiopscy żydzi

Jaki jest powód tego, że tak się nazywają?

Można jedynie założyć, że setki lat ujarzmienia kontynentu afrykańskiego przez europejskie mocarstwa, wraz z niewolnictwem i segregacją na Zachodzie, stworzyły kompleks niższości, który wymaga antidotum „Specjalnych Ludzi”.

Niemniej wielu uważa, że król Dawid z Judy był albo żonaty z królową Sheby / Saby lub miał z nią romans; a wspomniana afera rzekomo dała syna o imieniu Menelik, którego potomkowie przeszli z Etiopii przez cały kontynent afrykański.

Po pierwsze, Biblia w ogóle nie wspomina o Meneliku i nie ma biblijnych dowodów na to, żeby królowa Saby była kochanką lub żoną Salomona.

Po drugie, Królestwo Saby nie było dzisiejszą Etiopią, jak wielu błędnie zakłada. Znajdowało się w zachodniej Azji na południowym krańcu Półwyspu Arabskiego. Według Williama Smitha, L.L.D., autora Słownika Biblijnego / A Dictionary of the Bible (s. 611): „Królestwo Saby obejmowało większą część Jemenu, czyli Arabię Feliks. Graniczyło z M Czerwonym i było jedną z najbardziej urodzajnych regionów Arabii. Jego głównymi miastami i prawdopodobnie kolejnymi stolicami były Seba, San’a (Uzal) i Zafar (Sephar). Seba była prawdopodobnie nazwą miasta i ogólnie kraju i narodu”.

Po trzecie, załóżmy, że Menelik był potomkiem Dawida, który przeniósł się z Jemenu do Afryki. To tylko jeden człowiek, który mógł mieć kilku potomków, których hebrajska krew byłaby tak rozrzedzona przez tysiąclecia przez nie-hebrajskie małżeństwa, że nie pozostałoby prawie śladu DNA Solomona. Poza tym ci nieliczni potomkowie nie stanowiliby wszystkich narodów z afrykańskiego kontynentu, które już istniały, zanim narodził się Menelik.

3.Niektórzy Europejczycy. Ich hebrajskie pozory można znaleźć głównie w brytyjskim izraelizmie.

To niedorzeczne pojęcie zaczęło się na początku lat 1850, ponad 2000 lat po zniszczeniu królestwa Izraela – to jest nasza wskazówka, by wskoczyć do wehikułu czasu i krzyczeć: „Poczekaj, dopiero teraz to wymyśliłeś?”

Głównym celem brytyjskiego izraelizmu było stłumienie pomruków podbitych ludów Imperium Brytyjskiego i umocnienie „legitymacji” imperium. Imperium nad którym nigdy nie zachodziło słońce, rozpoczęło się na dobre w XVI wieku, i w 1922 pod jego kontrolą było około 458 mln ludzi, i obejmowało w przybliżeniu 13.000.000 mil2.

Przez to, że król brytyjski udawał potomka biblijnego Króla Dawida (przez pokrewieństwo z samym Jezusem, Synem Dawida), mógł wzbudzić szacunek (a nawet strach) w sercach a) własnego narodu w kraju, by zapewnić sobie tron i b) jego ujarzmione wówczas ludy w obcych krajach, zmuszone wtedy patrzeć na swoich władców jako na „szanowane osobistości biblijne”, którzy tylko okupowali ich dla ich własnego dobra.

Odłamem brytyjskiego izraelizmu był nordycki izraelizm. Skandynawowie po prostu powiedzieli: „Hej, dlaczego nie my też?” Ich śmieszne roszczenia miały ten sam cel: wspierać duńskie i szwedzkie imperia.

Z kolei wielu Amerykanów pochodzenia europejskiego posługiwało się hebrajskim pretekstem do wzmocnienia bezsensownego pojmowania wielkości Ameryki czy Manifest Destiny [prawo do przejęcia całego kontynentu] – ta sama bujda, inne opakowanie.

Niestety, nawet dzisiaj wielu ludzi o europejskim pochodzeniu wierzy w ten fałsz i faktycznie uważa się za hebrajskich Izraelitów; tęsknie ignorując fakt, że Hebrajczycy byli ludem semickim, podobnie jak Arabowie, i gdyby faktycznie gdyby takie było ich pochodzenie, ich rysy twarzy przypominałyby Arabów.

4.Niektórzy Azjaci.  Ci którzy uważają się za Hebrajczyków znajdują się przeważnie na Filipinach. Jest to przypadek błędnej tożsamości i złej historii.

Chińscy żydzi
Japońscy żydzi

Wielu sefardyjskich Żydów uciekło z Hiszpanii w czasie inkwizycji. Większość z nich znalazła schronienie w płn Afryce. Ale mała ich liczba wyjechała aż do Filipin. Tam wielu Filipińczyków wzięło ich za Hebrajczyków, którymi, oczywiście, nie byli. I ponieważ większość Sefardyjczyków ma hiszpańsko brzmiące nazwiska, jak Filipińczycy, wielu Filipińczyków uznało iż oni też byli Hebrajczykami.

Inna grupa Filipińczyków naprawdę uważa się za potomków Lewitów, których Król Jeroboam wypędził z Królestwa Izraela około 975 pne. Ale Lewicie nie udali się do Filipin, a do sąsiadującej Judy.

Jednak jeszcze inna grupa przybliża fakt, że dialekt filipiński zawiera wiele hebrajskich słów; coś w co  dziwnie wierzą, czyni ich Hebrajczykami. W rzeczywistości, każde idiomatyczne podobieństwo byłoby do aramejskiego, od którego pochodzą arabski i hebrajski. Poza tym, wiele języków doświadczyło wymieszania ze względu na takie czynniki, jak handel i turystyka, które, możemy zapewnić, nie zmieniają składu genetycznego ludzi, którzy nimi mówią.

Co więcej, starożytny Izrael, a zwłaszcza plemię Judy, odwrotnie do współczesnego Izraela, i w dużym stopniu jak kościół chrześcijański, pochodna biblijnego Izraela, był narodem prozelitującym, który chciał by ludzie na całym świecie poznali i modlili się do prawdziwego Boga Wszechświata, mimo że w pewnym momencie proces nawracania stał się zupełnie skorumpowany z powodu faryzejskich nauk. Posłuchajmy Jezusa:

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami„. [ang: czynicie go dwakroć bardziej dzieckiem piekła niż wy sami] – Mat 23:15

Kiedy judahiccy prozelici podróżowali po świecie by zdobywać uczniów, ich nawróceni nie stawali się w cudowny sposób Izraelitami, nawet gdy języki tubylców zostały pokropione kilkoma hebrajskimi słowami.

Żydzi oraz prozelici…” [ang: Judahici i prozelici…] – Dzieje 2:11

REALIA BIBLIJNE

Nawet gdyby żyli jeszcze Hebrajczycy – choć na pewno ich NIE MA – to nie byłoby ważne.

  1. Nowe Przymierze zmienia wszystko.

Ponieważ zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia„. [ang: Nazywając to przymierze nowym… a to co się przedawnia jest przeżytkiem] – Hebr 8:13

Nowe Przymierze depcze Stare Przymierze pod każdym względem, niezależnie od tego co można dedukować z tego co mówi Stare o starożytnych Hebrajczykach.

„Gdyby bowiem owo pierwsze było bez nagany, to nie szukano by miejsca na drugie [przymierze]”. – Hebr 8:7

  1. Boga to nie obchodzi.

Nie ma już Żyda [ang: Judahity] ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś JEDNYM w Chrystusie Jezusie„. – Gal 3:28

Jezus umarł byśmy wszyscy mogli stać się Jego rodziną, co jest jedynym sposobem by być szczególnie pokornym.

Nic innego nie pomoże.

ZAKOŃCZENIE

Wszystkie te określenia „Naród Wybrany”, „Naród Specjalny”, „Czczone Jednostki Biblijne”, „Hebrajczycy”, „Izraelici” i „Żydzi” są próżnością ciała i pychą życia.

Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata„. – 1 Jan 2:16

W związku z tym relacja z Jezusem jest sednem sprawy, ponieważ jest to jedyny sposób, aby stać się częścią Bożej rodziny – dołączyć do rodziny Boga tutaj – zwłaszcza, że będą następstwa za odrzucenie Go.

I to jest naprawdę to na czym skupiają się wszyscy udający Hebrajczyków.

Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, z jednego [są] wszyscy [ang: z jednej rodziny są] . Z tej to przyczyny [ang: Jezus] nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi„. – Hebr 2:11

Źródło: https://biblicisminstitute.wordpress.com/2014/09/18/the-hebrew-disease/

Tłum. Ola Gordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *