Strona główna > Świat > Handel częściami ciał dzieci pochodzących z żywych noworodków

Handel częściami ciał dzieci pochodzących z żywych noworodków

Według doniesień prezeska firmy StemExpress zeznała niedawno podczas roz­prawy sądowej, że jej firma czerpie zyski ze sprzedaży serduszek i główek pozy­skiwanych z żywych dzieci, co oznacza, że przemysł biotechnologiczny pozysku­je żywe noworodki i morduje je w celu uzyskania „świeżego” ciała do „badań medycznych”.

Ta rozprawa sądowa dotyczyła wła­ściwie Davida Daleidena i Sandry Merritt z Ośrodka na rzecz Postępu w Medycynie (Center for Medical Progress; w skrócie CMP), grupy, która ujawniła nielegalny handel częściami ciał dzieci uprawiany przez Planned Parenthood. Daleidenowi i Merritt postawiono 15 zarzutów kar­nych za nielegalne nagrywanie poufnych informacji na potrzeby tajnego śledztwa demaskującego przedstawicieli Planned Parenthood, gdy ci wyjawiali swoje nie­legalne działania.

Częścią tego tajnego śledztwa było między innymi potajemne nagrywanie prezeski StemExpress, określanej jako „Doe 12”, która przyznała się do współ­pracy swojej firmy z Planned Parenthood w celu pozyskiwania i sprzedawania czę­ści ciał noworodków abortowanych dla zysku. Publiczne ujawnienie tego nagra­nia wideo skłoniło StemExpress do na­tychmiastowego zerwania współpracy z Planned Parenthood.

Zespół prawny CMP twierdzi, że moż­na w pełni legalnie rejestrować prywatne rozmowy tego rodzaju, kiedy celem jest tropienie okrutnych zbrodni, takich jak aborcja. W omawianym przypadku jest to zuchwała zbrodnia, dzieciobójstwo, które ma miejsce po urodzeniu się żywe­go niemowlaka.

Na nagraniu wideo widać Doe 12 śmie­jącą się z usuwania „świeżych” części cia­ła z żyjących dzieci i żartującą z tego, że „mają zamknięte oczy”, przed wysłaniem ich do laboratoriów biotechnologicznych. Jednak w trakcie swoich ostatnich zeznań Doe 12 nie była już taka szczera.

Peter Breen z Towarzystwa Tomasza Morusa oznajmił przed sądem, że Stem- Express ma związki z badaniami prowa­dzonymi na Uniwersytecie Stanforda
dotyczącymi stosowania techniki znanej jako perfuzja Langendorffa, która „wy­maga bijącego serca”.

StemExpress pozyskiwała żywe nowo­rodki, które następnie mordowała w celu uzyskania ich świeżych/żywych orga­nów. Firma rzekomo sprzedawała je uni­wersytetom, laboratoriom badawczym i prawdopodobnie wielu innym podmio­tom, czerpiąc z tego pokaźne zyski.

Na podstawie: https://www.naturalnews.com/2019-09-12-baby-body-parts-trafficking-company-stemexpress-beating-hearts.html

Tłum. Nexus

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.