Strona główna > NWO > Apokalipsa > Grecja – Na Górze Athos rozpoczęły się fizyczne prześladowania prawosławnych pustelników

Grecja – Na Górze Athos rozpoczęły się fizyczne prześladowania prawosławnych pustelników

WIADOMOŚĆ ZE ŚWIĘTEJ GÓRY ATHOS…WIELKA ŁAWRA NA GÓRZE ATHOS ROZPOCZĘŁA PRZEŚLADOWANIA MNICHÓW-PUSTELNIKÓW ! 
«Błogosławieni, ktorzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości albowiem ich jest Królestwo Niebieskie» (Ewangelia wg Św. Mateusza Apostoła 5:10)
«;których świat nie był godzien, tułali się po pustkowiach, po górach i jamach i w jaskiniach ziemi.» (Św. Pawła Apostoła List do żydów 11:38) 


Wielka Ławra na Świętej Górze Athos rozpoczęła przepędzanie i prześladowanie mnichów-pustelników !!! Opłacono bezbożnych złoczyńców ażeby zrównać z ziemią kelie (cele mnisie – tłum.) biednych anachoretów, samotnych mieszkańców pustyni, w tym celu żeby nie mieli oni najmniejszej możliwości gdziekolwiek powrócić.

Pomódlcie się, bracia i siostry, za hieromnicha Pietra, hieromnicha Andrieja, mnicha Kleopę, mnicha Dosifieja, mnicha Gieorgija i posłusznika (nowicjusza) Daniła, których kelie (cele) zostały barbarzyńsko rozbite, spalone, zmienione w rumowiska kamieni i w proch z popiołem. Wszyscy bracia, którzy doznali takich krzywd są Rumunami, mnich Gieorgij jest Mołdawianinem.

Na Świętej Górze Athos rozpoczęło się prześladowanie i przepędzanie mnichów-pustelników, proroczo przepowiadał to starzec Gabriel Athoski kilka lat temu. Ostrzegał on, że na Świętej Górze Athos będą prześladowani ruscy mnisi!

Dzisiaj na Athos mnichów-wyznawców wypędza się z monasterów a pachołki Antychrysta, ekumeniści, witani są z honorami i obsypywani zaszczytami?!

Piekielne owoce ekumenizmu to utrata prawosławnego wyznawania wiary, zamroczenie umysłu, pozbawienie zdrowego rozsądku oraz antychrześcijaństwo i walka z Bogiem!

Prawosławni starcy – hieroschimnich Julian, hieroschimnich Rafaił, schimnich Gawrił, schimnich Iłarion i wszyscy mnisi świętogórcy-wyznawcy dzisiaj są żywym przykładem dla prawosławnych chrześcijan na całym świecie jak kroczyć drogą pokory, modlitewnego życia i miłości, i jednocześnie zachowywać czystość i świętość prawosławnej Wiary!


Athoski hieroschimnich Onufrij (Stiebieliew-Wiełaskies) opowiada o prześladowaniach, które prowadzone są na Świętej Górze Athos.

UWAGA ! Zaleca się włączenie automatycznego translatora w celu przetłumaczenia treści video

UWAGA ! SUPLEMENT !

Trisagion Hymn in English and Greek

Za: http://3rm.info/main/71509-velikaya-lavra-na-afone-nachala-gnat-monahov-pustynnikov-video.html

Data publikacji: 1.06.2018

Tłumaczenie Tamara

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *