Strona główna > NWO > Globalny identyfikator cyfrowy nadchodzi

Globalny identyfikator cyfrowy nadchodzi

Tożsamość cyfrowa każdego obywatela na świecie została uznana przez Bank Światowy i Światowe Forum Ekonomiczne za ważny element realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Prawo do tożsamości prawnej jest częścią Globalnego Celu nr.16 (Pokój, Sprawiedliwość i Silne Instytucje). Próbą osiągnięcia tego celu jest sojusz ID2020. Partnerstwo publiczno-prywatne między agencjami ONZ, Światowym Forum Ekonomicznym, fundacjami i korporacjami Big Tech. Ich wielki cel budzi jednak pewne obawy dotyczące utraty prywatności, masowego nadzoru i kontroli populacji, to wszystko może mieć poważne konsekwencje dla wolności człowieka.

ID2020 została założona w Nowym Jorku 2014 przez John Edge, ekspert w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, który chce rozwiązać cele zrównoważonego rozwoju przy pomocy technologii blockchain i sztucznej inteligencji.

Organizacja wspierana przez kancelarię prawną Kaye Scholer, konglomerat technologiczny Red Rose Corporation i bank handlowy Broadhaven, w wrześniu 2015 roku odbyło się ich pierwsze spotkanie. Ich zadeklarowaną misją było zapewnienie wszystkim tożsamości cyfrowej poprzez „wykorzystanie modeli start-up”, a ostatecznie stworzenie systemu obejmującego cały świat, w tym 1 miliard ludzi, którzy obecnie nie mają właściwej identyfikacja.

Pierwsze spotkanie zbiegło się w czasie z przyjęciem agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, było związane z globalnym celem nr.16 z jego podrzędnym celem nr.9: „do 2030 roku zapewnić wszystkim tożsamość prawną, w tym rejestrację urodzeń”.

ID2020 zyskał solidniejsze podstawy na dorocznym szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 20 maja 2016 r., Gromadząc liderów branży, organizacje pozarządowe, rządy, wschodzących pionierów technologii i ekspertów międzybranżowych w celu „wspierania globalnej rozmowy i budowania koalicji roboczej w celu identyfikacji i zbudowania sprzyjających warunków do tworzenia legalnej tożsamości cyfrowej dla wszystkich zagrożonych osób”. Prelegenci pochodzili z The World Bank Group, The European Association for e-Identity & Security, Commonwealth Secretariat, Center for Information Assurance and Cybersecurity, MIT, PSG Solutions, LLC., Verizon. Kilku z nich współuczestniczyło także w Światowym Forum Ekonomicznym, które od tamtej pory odgrywa znaczącą rolę w opracowywaniu identyfikatora cyfrowego.

Głównymi omawianymi tematami były sposoby obchodzenia się z tożsamością uchodźców oraz sposoby osiągania globalnych celów poprzez partnerstwa publiczno-prywatne. Europejski kryzys migracyjny w 2015 r. Uwypuklił problem ludzi, którzy nie mogli udowodnić swojej tożsamości („uchodźcy bez dokumentów papierowych”). Rozwiązanie było pod ręką. Identyfikacja cyfrowa będzie wkrótce możliwa dzięki nowym technologiom, takim jak blockchain i łączność szerokopasmowa na całym świecie.

Szybkie rozprzestrzenianie się inteligentnych urządzeń na całym świecie, w połączeniu ze stale rosnącą mocą obliczeniową i szybko rosnącym zasięgiem łączy szerokopasmowych, umożliwia nowe metody rejestracji i ułatwia ciągłą interakcję między osobami i ich danymi tożsamości.

Nowe technologie, w tym blockchain, stosowane w połączeniu z sprawdzonymi technologiami, takimi jak biometria, umożliwiają teraz wszystkim ludziom dostęp do bezpiecznej, weryfikowalnej i trwałej formy technologii. (ID2020, „tożsamość cyfrowa”)

W następnym roku, na dorocznym szczycie 2017 w Izbie ECOSOC Organizacji Narodów Zjednoczonych, ID2020 przyjęła „platformę zmian” i rozpoczęła sojusz ID2020, finansowany przez głównego darczyńcę Fundacja Rockefellera oraz firma konsultingowa ds. technologii cyfrowej Accenture. Inni partnerzy założyciele byli GAVI – The Vaccine AllianceMicrosoft   IDEO.org (firma projektowa i konsultingowa z partnerami takimi jak The Rockefeller Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation oraz The Bezos Family Foundation). Włączono jako uczestników koncerny: IntelIBMVerizonSamsungNECSAP. Sojusz miał bardzo ścisły związek między dużymi firmami technologicznymi, fundacjami oraz szczepionkami i interesami zdrowotnymi.

Sojusz zaczął opracowywać plan testowania nowych rozwiązań identyfikacyjnych i współpracować z rządami i agencjami w celu ich wdrożenia:

„Do 2030 roku Sojusz dąży do ułatwienia skalowania bezpiecznego, weryfikowalnego, trwałego systemu tożsamości cyfrowej, zgodnie z celem 16.9 Zrównoważonego Rozwoju. W latach 2017–2020 prace Sojuszu będą się koncentrować na dwóch obszarach: opracowywaniu i testowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych w zakresie tożsamości cyfrowej; oraz współpracując z rządami i istniejącymi, istniejącymi agencjami w celu wdrożenia tych rozwiązań.”

Wśród mówców byli przedstawiciele wymienionych partnerów, a także agencje ONZ, takie jak UNDPAgencja ONZ ds. Uchodźców   Biuro ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych (OCHA). Na szczycie kluczowym pytaniem było to, co uniemożliwiło im „rozwiązanie tego wyzwania?” W kieszeniach mieli jednak rozwiązanie na ich największy problem. W raporcie opublikowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne w tym samym roku stwierdzono, że:

„W obecnym globalnym kontekście geopolitycznym i bezpieczeństwa kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza. Od terroryzmu do strachu przed pandemiami, rząd, liderzy biznesu i podróżni są zaniepokojeni bezpieczeństwem podczas przekraczania granicy.” (WEF, Cyfrowe granice Umożliwia bezpieczną, bezproblemową i spersonalizowaną podróż)

W tym członkowie zarządu ID2020 Dr Seth Berkley CEO z Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), członek Rady Stosunków Zagranicznych i wcześniej zaangażowany w Międzynarodową Inicjatywę Szczepionek przeciwko AIDS (IAVI), Wydział Nauk o Zdrowiu w Rockefeller Foundation, Center for Infectious Diseases oraz Centra USA do kontroli chorób (CDC). Seth Berkley był / jest także wieloletnim współpracownikiem i uczestnikiem Światowego Forum Ekonomicznego. Inni członkowie zarządu mieli doświadczenia z Departamentu Obrony, JP. Morgan Chase, UBS, Microsoft, Accenture i Morgan Stanley.

GAVI zostało założone przez Billa i Melindy Gates Foundation, Rockefeller Foundation, UNICEF, Bank Światowy i WHO na dorocznym spotkaniu w Davos w 2000 roku z misją szczepienia dzieci w najbiedniejszych krajach świata. Projekt wyrósł z wspieranej przez Rockefellera inicjatywy „Szczepionki dla dzieci” (założonej w 1990 r.). Kontrola szczepień i chorób zakaźnych miała stać się jednym z filarów systemu cyfrowej identyfikacji.

Innym intrygującym zbiegiem okoliczności jest fakt, że jednym z głównych doradców ID2020 jest futurysta Peter Schwartz. Specjalista „w planowaniu scenariuszy, współpracujący z korporacjami, rządami i instytucjami w celu tworzenia alternatywnych perspektyw na przyszłość i opracowywania solidnych strategii dla zmieniającego się i niepewnego świata”, a obecnie zatrudniony jako starszy wiceprezes ds. Globalnych relacji z rządem i planowania strategicznego w Salesforce. Schwartz kierował zespołem scenariuszy w Royal Dutch Shell, a w 1980 roku Przewiduje upadek Związku Radzieckiego.

Jako prezes firmy Globalna sieć biznesowa był zaangażowany w raport Fundacji Rockefellera Scenariusze przyszłości technologii i rozwoju międzynarodowego od 2010 roku, który zawierał scenariusz Blokowanie kroku. Ten scenariusz opisuje świat dotknięty pandemią, która prowadzi do paniki, ściślejszej kontroli rządu odgórnego, bardziej autorytarnego przywództwa i środków nadzoru technologicznego. Podobieństwo do tego, co rozegrało się podczas kryzysu covid jest dość szokujące. Jak napisał Peter Schwartz we wstępie do raportu:

„Fundacja Rockefellera wykorzystała już ten projekt jako okazję do wyjaśnienia i rozwinięcia relacji między technologią a rozwojem. Poprzez wywiady i warsztaty scenariuszowe zaangażowali różnorodną grupę ludzi – z różnych obszarów geograficznych, zawodów i sektorów – w celu zidentyfikowania kluczowych sił napędzających zmiany, zbadania najbardziej krytycznych niepewności oraz opracowania trudnych, ale prawdopodobnych scenariuszy i implikacji. Rozciągnęli swoje myślenie daleko poza teoretyczne modele innowacji i rozpowszechniania technologii, aby wyobrazić sobie, jak technologia może faktycznie zmienić życie ludzi z różnych środowisk.”

Jak się okazuje, Fundacja Rockefellera postrzega kryzys jako szansę na zmianę systemu. Transformacja może zaszkodzić, ale w końcu obiecana cyfrowa utopia wyłoni się z popiołów przestarzałego starego systemu. To, co teraz się dzieje, jest częścią wielowiekowego programu kontroli populacji, który został zainicjowany przez fundacje Rockefellera, a teraz jest prowadzony przez bliskich partnerów, takich jak Fundacja Billa i Melindy Gatesów (program opisany i przeanalizowany w mojej książce Rockefeller – kontrolowanie gry).

Zanim kryzys Covid19 zaczął wywierać wpływ i wywoływać spustoszenie w światowej gospodarce, prezes GAVI, Seth Berkley, napisał artykuł dla World Economic Forum (Wszyscy mamy udział w globalnym bezpieczeństwie zdrowotnym, opublikowany 16 stycznia 2020 r.) ze wskazaniem tego, co nas czeka:

„W czasach narastającego nacjonalizmu i odrzucenia globalizmu choroba zakaźna przypomina, że ​​jesteśmy ze sobą powiązani i wszyscy mamy udział w globalnym bezpieczeństwie zdrowotnym.” (Seth Berkely, GAVI)

Wybuch COVID19, ze wszystkimi jego tragicznymi konsekwencjami, okazał się idealnym wydarzeniem wyzwalającym, aby pokazać światu potrzebę globalnej koordynacji i zarządzania planetą, a także potrzebę systemu nadzoru technologicznego w celu śledzenia i monitorowania wszystkich ludzi oraz choroby (i globalne łańcuchy wartości). Środek zaradczy obejmuje ściślejszy nadzór i kontrolę. Tak Bill Gates wyznał w rozmowie z dyrektorem generalnym TED Talk Chrisem Andersonem:

’W końcu będziemy mieli certyfikaty cyfrowe aby pokazać, kto ostatnio wyzdrowiał lub został przetestowany, lub kiedy będzie szczepionka to kto ją otrzymał.” (Źródło)

Bill miał głęboką wiedzę na temat tego, o czym mówił. Środki zaradcze w związku z pandemią otwierają się na certyfikat ID2020, a ostatecznie na globalne obywatelstwo cyfrowe – fundamentalny filar w inteligentnym społeczeństwie technokratycznym (4IR), wspieranym przez Światowe Forum Gospodarcze w celu wspierania celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Artykuł Berkleya zbiegł się w czasie z opublikowaniem Białej Księgi przez Światowe Forum Ekonomiczne Nowe oblicze tożsamości cyfrowej: strategiczny imperatyw. Artykuł napisany przy wsparciu finansowym od partnera ID2020 Accenture z informacją, że świat potrzebuje bezpieczniejszej identyfikacji cyfrowej z powodu „oszustwa, kradzieży tożsamości oraz niewłaściwego użycia lub nadużycia danych osobowych” w obecnych rozdrobnionych systemach.

Biała księga jest częścią „Platformy na rzecz dobrej tożsamości cyfrowej”, która działa od 2018 roku w celu „rozwoju dobrych, zorientowanych na użytkownika tożsamości cyfrowych”. Partnerami są ID2020, Accenture, Fundacja Billa i Melindy Gatesów, Cisco, Bank Światowy, Komisja Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz nowo utworzone grupy rzeczników, takie jak Jedna światowa tożsamośćŚwiatowa sieć tożsamości   Security Identity Alliance. To duży nacisk, który oprócz identyfikacji uchodźców i kontroli chorób jest pakowany jako rozwiązanie takich problemów, jak handel ludźmi i małżeństwa dzieci. Ale ma swoją cenę. Jako partner Bank Światowy wyjaśnia to:

„Technologie cyfrowe, takie jak przetwarzanie w chmurze, biometria, sieci i urządzenia mobilne oraz karty inteligentne, mogą zwiększyć bezpieczeństwo, dokładność i wygodę identyfikacji i uwierzytelniania osób. Ponieważ dostawcy usług publicznych i prywatnych coraz częściej przechodzą do sfery cyfrowej, umiejętność udowodnienia, kim jesteś, będzie niezbędna do uczestnictwa w środowisku cyfrowym.” (Bank Światowy)

W utopijnym inteligentnym społeczeństwie, które jest obecnie budowane, tożsamość cyfrowa będzie wymagana w celu uzyskania dostępu do wszystkich podstawowych usług dla ludzi, takich jak opieka zdrowotna, handel elektroniczny, podróże, usługi finansowe i platformy społecznościowe. Ten system można następnie podłączyć do „Platformy lojalnościowe i premiowe dla obywateli obsługujące Blockchain”, które Światowe Forum Ekonomiczne przewiduje  w przyszłości. To, ich zdaniem, przyniesie światu „pokój i porządek”… podobnie jak w przypadku System Kredytu Społecznego w Chinach.

„Wdrożenie globalnej platformy danych w celu oceny poziomu „ryzyka” podróżnych, jeśli nie poprzez rzeczywiste dane to poprzez rodzaj „oceny wiarygodności kredytowej”, dałoby rządom dokładniejsze informacje o pasażerach i lepiej chroniłoby ich granice i obywateli. Zdolność skutecznego wstępnego sprawdzenia większości pasażerów umożliwiłaby rządom i organom kontroli granicznej łatwiejsze wyodrębnienie tych, które wymagają dalszego dochodzenia.” (Światowe Forum Ekonomiczne, Cyfrowe granice Umożliwia bezpieczną, bezproblemową i spersonalizowaną podróż)

Niektóre kraje, takie jak Szwecja i Estonia, są postrzegane jako dobre przykłady, ponieważ pod tym względem wyprzedzają resztę świata, przy czym prawie wszystko odbywa się cyfrowo przy bardzo niewielkiej ilości gotówki w obiegu. W Szwecji coraz trudniej jest korzystać z usług i płacić za bilety parkingowe lub kolejowe bez smartfona i cyfrowej identyfikacji. Dyktatura komunistyczna Chin również przoduje w użyciu systemy płatności biometrycznych (teraz system jest również wprowadzany w Danii). W następstwie kryzysu COVID19 ludzie na całym świecie (a także w obszarach, które są daleko w tyle pod względem cyfryzacji), nagle są wzywani do przejścia z gotówki na pieniądze cyfrowe, aby „uniknąć zarażenia”.

Transhumanizm

Inteligentne urządzenia telefoniczne, karty inteligentne i dane biometryczne były wykorzystywane w większości wcześniejszych projektów do identyfikacji, ale ponieważ smartfony i karty mogą zostać skradzione lub utracone, nie jest zbyt daleko aby został wprowadzony wymóg bezpieczniejszych metod identyfikacji, takich jak inteligentne tatuaże i implanty, które staną się bardziej powszechne w miarę zbliżania się do 2030 r. Jest to rozwój, który Światowe Forum Gospodarcze przewidziały również w swojej wizji czwartej rewolucji przemysłowej.

Urządzenia inteligentnych technologii zostaną w nadchodzącej dekadzie zintegrowane z naszymi ciałami w celu monitorowania zachowania, danych dotyczących lokalizacji, funkcji zdrowotnych i identyfikacji w czasie rzeczywistym. (Klaus Schwab, Czwarta rewolucja przemysłowa, Przesunięcie 1: Technologie wszczepialne).

„Inteligentne tatuaże i inne unikalne układy scalone mogą pomóc w identyfikacji i lokalizacji.

Cyfrowe tatuaże nie tylko wyglądają fajnie, ale mogą wykonywać przydatne zadania, takie jak otwieranie samochodu, wprowadzanie kodów telefonu komórkowego za pomocą palca lub śledzenie procesów ciała.” (Klaus Schwab, Czwarta rewolucja przemysłowa, Światowe Forum Ekonomiczne, 2016)

W artykule „Tysiące Szwedów zamienia karty identyfikacyjne na mikroczipy” (opublikowanym przez World Economic Forum w 2018 r.) Założyciel szwedzkiej grupy ds. Biohackowania Bionyfiken, Hannes Sjöblad, powiedział;:

„Kto chce nosić niezdarny smartfon lub smartwatch, skoro możesz go mieć na paznokciu? Myślę, że w tym kierunku zmierzamy”. (Hannes Sjöblad, Bionyfiken)

Wczesne start-upy jak szwedzki Biohax International wykonują implanty RFID u ludzi od 2014 roku, duńska firma Bichip opracowała układ, który można podłączyć do Internetu i ma unikalny identyfikator do ogólnej identyfikacji. Może być również wykorzystywany jako system płatności „zintegrowany z portfelami kryptowalut”.

„BiChip jest pierwszym i jedynym odczytywalnym na odległość mikroczipem ludzkim z łącznością internetową. Bichip ma unikalny identyfikator do ogólnej identyfikacji i może przechowywać twoje dane medyczne, prawo jazdy i paszport. Może być również stosowany jako alternatywny system płatności zintegrowany z portfelami kryptowalut.” (Bichip.com)

Te technologie inwazyjne nie są jednak jeszcze częścią projektu ID2020 i są wykonywane raczej na zasadzie dobrowolności i dla „wygody” oraz ciekawości przez pierwszych adaptatorów i entuzjastów technologii. Ruch biohackerów organizowany jest od 2014 roku, konferencje i ich inicjatywa Chipster organizuje spotkania, na których ludzie są „modernizowani”. Na razie są tylko małą grupą marginalną w postępowych krajach nordyckich. Ale za kilka lat może się to zmienić. Wszystko, czego potrzeba, aby sparafrazować Klub Rzymski, to kryzys, który pasuje do celu.

„COVID-19 odzwierciedla szerszy trend: nadchodzą kolejne kryzysy planetarne. Jeśli będziemy przeszukiwać każdy nowy kryzys, zachowując ten sam model gospodarczy, który nas tu doprowadził, przyszłe kryzysy ostatecznie przekroczą zdolność rządów, instytucji finansowych i menedżerów ds. Kryzysów korporacyjnych do reagowania. Rzeczywiście, „kryzys Covid19” już to zrobił.” (Klub Rzymski, 2020)

Dążenie do identyfikacji cyfrowej może w gruncie rzeczy fundamentalnie zmienić nasze miejsce w społeczeństwie, przy czym rasa ludzka jest mniej lub bardziej zmuszona do migracji z królestwa fizycznego do cyfrowego. Jeśli jako osoba fizyczna nie zaakceptujesz dokumentu tożsamości, ryzykujesz odmowę dostępu do podstawowych usług i godnego życia.

Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 to w końcu technokratyczny plan osiągnięcia dominacji nad światem – nowy system gospodarczy z cyfrowym systemem nadzoru, który ma poważne konsekwencje dla wolności i przyszłości człowieka. Zasadniczo jest to dyktatura naukowa, która wymaga, aby wszystkie rzeczy były cyfrowo połączone z funkcją. Kryzys Covid19 w 2020 r. był wydarzeniem wyzwalającym na niespotykaną dotąd skalę w historii ludzkości, a Sojusz ID2020 i Światowe Forum Gospodarcze nie zmarnowały czasu na wykorzystanie go do realizacji swoich planów.

Naprawdę musimy zadać sobie pytanie, czy to jest przyszłość jakiej pragniemy? Jeśli nie, czas na działanie i powiedzieć NIE temu rozwojowi już dziś.

Przeczytaj całą historię tutaj…

Ten artykuł jest lekturą obowiązkową, aby zrozumieć zamiary globalistów dotyczący wdrożenia pełnego zrównoważonego rozwoju, znanego również jako technokracja. Oto jasne i aktualne zagrożenie dla światowego systemu gospodarczego: całkowita kontrola nad wszystkimi zasobami fizycznymi, w tym istotami ludzkimi. ⁃ Edytor TN

Jacob Nordangård
Jacob Nordangård jest doktorem „Technologii tematycznych i zmian społecznych”, posiada także tytuł magistra geografii oraz zarządzania kulturą, społeczeństwem i mediami na uniwersytecie w Linköping. Mieszka w Szwecji. Jego najnowsza książka, Rockefeller: Controlling the Game, jest dostępna w języku angielskim. Jego strona internetowa to https://www.stiftelsen-pharos.org
źródło: Technocracy News

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.