Strona główna > Świat > Globalne Plany na Przyszłość Ludzkości

Globalne Plany na Przyszłość Ludzkości

Ryszard Opara, Neon24.pl

Pandemia Covid-19, będzie funkcjonować na całym świecie, kolejnymi falami, potem pojawią się kolejne mutacje koronawirusa nazwane Covid-21/22 i dalej następne. Wszystko w określonym celu dla dobra i przyszłości ludzkości.

Ostatnio miewam ciągle koszmarne sny, przywidzenia, które w sumie obracają się wokół moich
„czarnych myśli” na temat przyszłości ludzkości.
Większość czasu zastanawiam się nad obecnymi problemami związanymi z Pandemią Covid i niestety…
w moich przewidywaniach przyszłość ludzkości wygląda bardzo źle. Fatalnie.
Szybkimi krokami, zbliża się koniec naszej cywilizacji.

Wczoraj zupełnie przypadkowo otrzymałem maila, od mojego znajomego, na temat planowanej
(i właściwie realizowanej już przez światowe rządy) globalnej akcji: przejęcia totalnej kontroli nad ludzkością. Wszystkie działania oczywiście „pod płaszczykiem i dla dobra ludzkości”.

Bardzo intrygującą rzeczą dla mnie jest fakt, że ten przypadkowy mail, potwierdza dokładnie,
wszystkie moje najgorsze senne i koszmarne obawy.

Wszystkie informacje pochodzą od Pana XY, który jest posłem; członkiem rozmaitych komisji partamentarnych rządu Kanady, a więc, bierze udział w planowaniu przyszłości – dla tego kraju.
Pan XY i paru jego kolegów, są bardzo zbulwersowani treścią dyskusji i planów rządowych, na przyszłość… zdecydowali więc „po cichu”, przekazać to do wiadomości możliwie szerokiej opinii publicznej.

Nie mogę zagwarantować, że proponowane plany i rozwiązania Rządu Kanady są całkowicie oraz zgodne z prawdą  ale ich treść, choć absolutnie niewyobrażalna i wprost porażająca.
W związku z tym co obserwuję w Australii, USA, Unii Europejskiej (i w innych krajach świata) większość, wydaje mi się być nieprawdopodobnie całkiem prawdopodobna.

Uważam, że warto, powinniśmy o tym wszystkim wiedzieć aby przygotować się na najgorsze oraz
może zacząć budować siłę i jedność i możliwie najszybciej rozpocząć walkę o przyszłość.
Musimy być silni i zjednoczeni…ale wpierw musimy zdawać sobie sprawę z olbrzymich zagrożeń.

Pan XY przekazuje wiele informacji:
(ja to tłumaczę [za: https://www.henrymakow.com/2020/10/viral-world-lockdown-plan-leaked.html -przyp. Lotna) i dodaję swoje wnioski – będące rezultatem moich przemyśleń).
Informacje te pochodzą z wewnętrznych kręgów rządu kanadyjskiego, potwierdzając wszystkie moje/nasze najgorsze obawy.

Rząd Kanady (jak i krajów zaprzyjaźnionych) planuje wykorzystać oszustwo, Pandemię COVID-19
jako pretekst do całkowitego zniszczenia gospodarki krajowej i światowej oraz docelowo także –
zablokowania działalności wszystkich ludzi na świecie w oczywistych celach przejęcia kontroli.

Pandemia Covid-19, będzie funkcjonować na całym świecie, kolejnymi falami, potem pojawią się
jednak kolejne mutacje koronawirusa nazwane Covid-21 i dalej następne.

Aż do skutku..Wiadomo: „cel uświęca środki”.
Wszystko – w określonym celu – dla dobra i przyszłości ludzkości.
W najbliższym czasie – pojawią się na rynku – znakomite, wspaniałe szczepionki, ale to będzie początek drugiego aktu dramatu pt. Pandemia Covid.

Wiadomo też, że na świecie, rośnie powoli opozycja przeciwko Pandemii, przeciwko testom stosowanym do wykrycia wirusa; przeciwko proponowanym szczepionkom, rozmaitym ograniczeniom, zakazom.

Ludzie kochają wolność a więc ludzkość się buntuje. Ale… realia rzeczywistości są inne:
przecież cała władza i przyszłość – jest w rękach Liderów Elit Ludzkości to ONI, tylko ONI,
właśnie liderzy będą decydować o wszystkich sprawach przyszłości świata.

Na początek będą więc eliminowani (izolowani) ludzie, którzy nie zaakceptują szczepionek.
Plany na przyszłość, przewidują m.in. konfiskatę całego ich prywatnego majątku, wszystkich zasobów
i własności obywateli w zamian za gwarantowany dochód, zasiłek ze strony państwa.

Np. dla wszystkich Kanadyjczyków, planuje się w najbliższym czasie, program umorzenia długów.
Głównym podstawowym warunkiem jest wyrażenie zgody na szczepionkę przeciwko wirusowi Covid-19.
Każdy będzie musiał wziąć taką szczepionkę – co rok. Będzie ona darmowa.
(Jak wiadomo szczepionka przeciwko Covid-19, będzie zawierała również chipy genetyczne DNA,
które pozwolą na zdalną, całkowitą i ciągłą kontrolę procesów życiowych tej zaszczepionej osoby.)

Osoby, które odmówią współpracy (w zakresie umorzenia długów oraz szczepionek), zostaną uznane za „zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego” i natychmiast przeniesieni do izolatek.
(W Kanadzie rozpoczęto budowę takich tzw. Obozów Izolacyjnych –czyli „Koncentracyjnych”.)

Osoby, które znajdą się w tych placówkach, otrzymają w dniu przyjęcia – dwie alternatywne
„propozycje nie do odrzucenia” – do wyboru…a więc:
– zgadzają się na szczepionkę, uczestniczą w programie umorzenia długów i zostają zwolnieni
lub
– będą przebywać na czas nieokreślony w obozie izolacyjnym; sklasyfikowani jako poważne zagrożenie –
dla zdrowia publicznego. W międzyczasie Rząd skonfiskuje – cały ich majątek!!!
Wszystko zgodnie z prawem – dla dobra publicznego.

Plany te nie dotyczą tylko Kanady, w rzeczywistości większość narodów będzie miała podobne
\”mapy drogowe i programy na przyszłość”. Wszystko pod kontrolą światowych instytucji.
Dane i szczegóły przekazane mnie od: [email protected]

„Chcemy przekazać państwu – kilka bardzo ważnych informacji.
Jesteśmy członkami Partii Liberalnej Kanady. Zasiadamy też w kilku komisjach Rządu Kanady.
Informacje, które dostarczamy, pochodzą z Komitetu Planowania Strategicznego (KPS), którym
kieruje PMO (Prime Minister Office – Biuro Premiera Kanady).
Musimy zacząć od stwierdzenia, że jesteśmy bardzo niezadowoleni z tego co się u nas w kraju dzieje.
Uważamy że, jako Kanadyjczycy (oraz jako rodzice), którzy chcą lepszej przyszłości dla naszych,
ale także innych dzieci – musimy o tych sprawach poinformować innych.
Nie jesteśmy osamotnieni -30% członków komitetu KPS, jest niezadowolonych z kierunku,
w którym zmierza Kanada.
Nasze opinie zostały i są nadal ignorowane. KPS – pod nadzorem PMO planuje wprowadzać nowe prawa, przepisy i obowiązki, wszystko w kierunku osiągnięcia swoich, niewłaściwych dla Kanady celów.

Biuro POM, dało nam również wyraźnie do zrozumienia, że nic i nikt nie jest w stanie oraz nie powstrzyma obecnych planów rozwoju Kanady, zgodnie z przedstawianymi propozycjami.

Oto główne założenia, wytyczne i cele zostały określone przez liderów komisji i biura (PMO):

1. Faza dodatkowych ograniczeń „lockdown” będzie odbywć się w sposób ciągły, zaczynając od głównych
miast, obszarów metropolitalnych i na zewnątrz. Przewidywany termin: listopad 2020 r.

2. Rozpoczęcie przejęcia i budowy obiektów/obozów izolacyjnych – w każdej prowincji Kanady,
szczególnie w stanach i na terenach mniej zaludnionych. Termin – do grudnia 2020 r.

3. Codzienna ilość nowych przypadków COVID-19, musi przekroczyć możliwości testowania –
wskazany jest też, ciągły wzrost liczby zgonów związanych z COVID. Termin koniec 2020 r.

4. Całkowita i kolejna blokada kraju (bardziej surowa niż ograniczenia pierwszej i drugiej fali).
Przewidywany termin realizacji: koniec grudnia 2020 – początek stycznia 2021.

5. Reforma i rozszerzenie programu dla bezrobotnych (docelowo wszystkich obywateli) – w celu przejścia do Programu Powszechnego Dochodu Podstawowego (PPDP). Przewidywany termin – I kwartał 2021 r.
5a. Plan przejścia większości ludzi do Powszechnego Programu Dochodu Podstawowego. (PPDP)
Większość ludzi – bezrobotni na PPDP. Planowany termin połowa drugiego kwartału 2021 r

6. Przewidywana mutacja COVID-19 (określanym jako COVID-21); koinfekcja wtórnym wirusem
prowadząca do trzeciej fali, o znacznie wyższej śmiertelności i dużo wyższym wskaźniku zakażeń.
Przewidywany termin – do lutego 2021 r.

7. Codzienny wzrost nowych przypadków hospitalizacji z powodu C-19/C-21 i zgonów związanych z tymi
wirusami przekroczą możliwości placówek medycznych. Przewidywany I/II kwartał 2021 r.

8. Zastosowanie nowych, rozszerzonych ograniczeń/blokowania (określane jako trzecia blokada).
Nałożone zostaną pełne ograniczenia w podróżowaniu (w tym między prowincjami i miastami).
Przewidywany termin – II kwartał 2021 r.

9. Zaplanowanie różnych awarii łańcucha dostaw towarów na rynek spożywczy, np. niedobory zapasów,
duża niestabilność gospodarcza. Przewidywany koniec drugiego kwartału 2021 r.

10. Rozmieszczenie służb wojskowych, w głównych obszarach metropolitalnych oraz na wszystkich głównych drogach – w celu ustanowienia punktów kontroli podróży. Ograniczy to podróż i ruch.
Organizacja koniecznego wsparcia logistycznego w całym państwie. Termin – III kwartał 2021 r.

Oto główne 10 założeń i cele planu.

Członkowie Komitetu Planowania Strategicznego zostali też poproszeni o zaprojektowanie skutecznego
sposobu przemiany mentalności Kanadyjczyków, tak – aby sprostać tym wyzwaniom oraz bezprecedensowym przedsięwzięciom gospodarczym.
Propozycja/Projekt – taki, który zmieni oblicze Kanady i na zawsze zmieni życie Kanadyjczyków.

Inne Podstawowe – Ogólnie Główne założenia to:

Eliminacja obecnego upadku Gospodarczego Kraju – poprzez Eliminację Zadłużenia Obywateli –
jak i Państwa (rozmaitymi sposobami) oraz jednocześnie – Eliminacja Właśności Prywatnej.

Poinformowano nas więc, że aby zrównoważyć ekonomię kraju i to, co było w istocie rezultatem załamania gospodarczego w skali międzynarodowej, Rząd Federalny Kanady zamierza zaoferować wszystkim
obywatelom – Kanadyjczykom całkowite umorzenie – wszystkich długów.

(Ma to działać w następujący sposób: Rząd Federalny zaproponuje wyeliminowanie wszystkich osobistych
długów (kredytów hipotecznych, pożyczek, kart kredytowych itp.) – które zostaną przekazane Kanadzie –
przez MFW – w ramach programu znanego jako World Debt Reset – czyli „resetowanie” – umorzenie długów światowych. (wszystkich!!!) – podpisem Prezesa i Zarządu MFW.

Ale…w zamian za zaakceptowanie tego całkowitego umorzenia długów, każdy człowiek i firma straciłaby na zawsze – własność wszelkich dóbr i aktywów.

Osoba ta musi również, równolegle zgodzić się na wzięcie udziału w programie szczepień – zgodnie z harmonogramem WHO – przeciwko COVID-19 i COVID-21, który zapewniłby jej:

– nieograniczone podróżowanie po kraju i świecie oraz nieograniczone „dobre” życie – nawet przy pełnej
blokadzie – (poprzez użycie identyfikatora ze zdjęciem zwanego kanadyjskim HealthPass -Paszport Zdrowia) .

Członkowie komitetu zapytali, kto stanie się właścicielem skonfiskowanego majątku i aktywów w
takim scenariuszu i co stanie się z pożyczkodawcami lub instytucjami finansowymi?

Odpowiedź była prosta: „Program MFW – World Debt Reset zajmie się wszystkimi szczegółami”.
(Krótko mówiąc MWF – przejmie wszystkie długi i zobowiązania Kanady).

Kilku członków komisji zapytało również: a co stanie się z osobami, które odmówią udziału –
w programie World Debt Reset i odmówią harmonogramu szczepień i nie będą mieli HealthPass?

Odpowiedź, którą otrzymaliśmy, była bardzo niepokojąca. Stwierdzono autorytatywnie:
Wszyscy Ci obywatele – będą uznani jako „RYZYKO BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO”!

Przekazano nam, też, że mając do dyspozycji wszystkie medialne narzędzia masowego przekazu –
naszym nadrzędnym zdaniem i obowiązkiem jest „służyć dla dobra obywateli Kanady”, czyli przygotować
i pomóc wprowadzić w życie w/w plany, gwarantujące, że takie zjawisko, już nigdy w Kanadzie się nie wydarzy. Podkreślono, że udział w tym przedsięwzięciu – leży w interesie całego Państwa jak i wszystkich obywateli.

Mimo takich propozycji liderów KPS i PMO – kilku członków komitetu (w tym ja)- uporczywie pytało o losy
obywateli przeciwnych proponowanym zmianom. Ostateczna odpowiedź była dla nas przerażająca:

Poinformowano nas, że ich zdaniem absolutna większość obywateli, Kanadyjczyków wyrazi zgodę na obowiązkowe szczepionki, przejdzie do programu umorzenia długów i proponowanych płatności
państwa PPDP – będą sobie dobrze i spokojnie żyli.

Natomiast obywatele, (będzie ich niewielu), którzy będą na tyle głupi, że odmówią wykonania wszystkich
zaleceń Rządu, zostaną uznani jako „zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego”;
Będą początkowo żyć w samo-izolacji zgodnie z ograniczeniami „lockdown” – na czas nieokreślony.
Ci obywatele – nie będą otrzymywać zasiłków PPDP.

Kiedy tylko powstaną obozy izolacyjne, w krótkim czasie zostaną ONI – przeniesieni do izolatek.
Podczas pobytu w Obozach Izolacji – zawsze będą mieć do dyspozycji dwie możliwości:

1. Mogą wyrazić zgodę na harmonogram szczepienny oraz uczestnictwo w programie umorzenia długów-
wtedy natychmiast zostaną zwolnieni. Jeżeli nie…

2. Będą przebywać na czas nieokreślony w izolatce.
Państwo skonfiskuje cały ich majątek, ponieważ zgodnie z prawem – będą sklasyfikowani jako przestępcy – stanowiący zagrożenie dla zdrowia publicznego…obywateli Państwa.

Dalsza dyskusja z liderami Komitetu Planowanie Strategicznego i Biura Premiera – była już wogóle niemożliwa. Większość członków Komisji zaniemówiła; propozycje Rządu przekroczyły wszelkie, ich najgorsze możliwie oczekiwania. Liderzy biura Premiera Kanady, zapowiedzieli krótko, że cały program będzie natychmiast realizowany, bez względu na to: kto się z nim zgadza, kto nie.”

Oczywiście cała ta afera XXI wieku nie dotyczy tylko Kanady, ale w rzeczywistości większość krajów świata, będzie miała podobne strategie i programy walki z Pandemią Covid-19/Covid-21.
Taka jest obecna rzeczywistość – taka jest przyszłość ludzkości.

Wszystko to co przedstawiłem powyżej – wygląda naprawdę jak koszmarny sen. To nie może być prawdą!!!
A może – to rzeczywiście był tylko sen – koszmarny sen…

Na wszelki jednak wypadek, uprzejmie proszę skopiować sobie jakoś, gdzieś ten artykuł.
Obawiam się, że niedługo artykuł (mój sen) może zniknąć ze stron portalu Neon24.pl – tak jak i portal –
może zostać całkowicie zamknięty…

Pozdrawiam wszystkich serdecznie.

Dr Ryszard Opara

2 thoughts on “Globalne Plany na Przyszłość Ludzkości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.