Strona główna > NWO > Apokalipsa > Globalizacja-„pieriestrojka” człowieka w demona

Globalizacja-„pieriestrojka” człowieka w demona

Alieksiej Dobyczin
Autor: Alieksiej Dobyczin

Drodzy prawosławni rodacy!

Dzisiaj cały świat, tak jak i nasza Ojczyzna-Rosja, stoi na progu apokaliptycznego kataklizmu. Pod koniec 2013 roku dziesiątki milionów mieszkańców kraju (Rosji-tłum.) już mają przypisane cyfrowe imiona (INN, SNILS) czyli główną treść znamienia Antychrysta. Przymusowe kodowanie, akt tak zwanej globalizacji, to jest obława, niewolenie, zapędzanie ludzi do światowego, elektroniczno-szatańskiego królestwa, królestwa duchowej i fizycznej śmierci, pod przywództwem światowego rządu żydomasońskiego. To jest to co robili niemieccy naziści na okupowanych terytoriach podczas II Wojny Światowej, przemocą zapędzając Rosjan do swoich obozów koncentracyjnych. Nadchodzi globalne królestwo Antychrysta i będzie to niebywały wszechświatowy Buchenwald albo Auschwitz. Apokaliptyczne, socjologiczne i fizyko-technologiczne analizy prawosławnych uczonych, publicystów i teologów, mówią że w reżimie globalizacji, to znaczy w światowym królestwie Antychrysta, zmieni się sens, istota i sama egzystencja ludzkiego bytu i samego człowieka, gruntownie sprzecznego z Bożym zamysłem o człowieku, tak jak i ze zdrowym rozsądkiem.

Życie w Chrystusie zmieni się w życie w Szatanie

To, co dzisiaj widzimy w otaczającym nas zdiabolizowanym świecie to są tylkor20 zwiastuny przyszłego królestwa Antychrysta gdzie pozbawione łaski oblicze jego mieszkańców, być może prześcignie zwyczaje waranów, wszystkożernych drapieżników żyjących na wschodnich wyspach Indonezji. Życie człowieka w finalnym okresie historii „izmów”, kapitalizmie, materializmie, marksizmie, komunizmie, socjalizmie i okultyzmie-globalizmie, stanie się antyżyciem, niewyobrażalną dotychczas makabrą-koszmarem o którym, bardzo możliwe, nie marzyli nawet ani bolszewicy pod przywództwem Lenina ani naziści pod przywództwem Hitlera i Himmlera, realizujący plany Antychrysta, ani inne monstra Zła. To będzie, najprawdopodobniej, biomasa opętanych, nowych, jeszcze bardziej bezmyślnych i dzikich barbarzyńców, osławionych „fizycznych osób”, pozbawionych życiodajnej mocy Bożej i ewangelicznego światła, gdzie będą zastosowane najnowsze i najbardziej wyrafinowane „osiągnięcia” diabelskiej nauki w celu wyeliminowania obrazu Boga w człowieku. Człowiek przyjąwszy znamię Antychrysta już nie będzie człowiekiem, tworem Bożym, będzie natomiast istotą opracowaną przez Szatana, z jego znamieniem na czole: „wyprodukowano w królestwie Antychrysta”.

„Pieriestrojka” Rosji, jak ją nazwali wrogowie prawosławia, jest niczym innym jak, trzecim z kolei, atakiem na prawosławie Świętej Rusi-Cerkwi Chrystusowej, z intencją zniszczenia nosiciela prawdziwej wiary prawosławnej, narodu ruskiego, jako ziemskiej instytucji przygotowującej chrześcijan do błogosławionego Życia wiecznego. I Wojna Światowa, przekształcona w rewolucję, była pierwszym atakiem przeciwko niej a II Wojna Światowa drugim atakiem. Cała tysiącletnia historia naszej Ojczyzny to prawie nieprzerwana wojna Antychrysta przeciwko Ruskiej Cerkwi Chrystusowej, która zakończyła się w końcu ubiegłego tysiąclecia przechwyceniem, podziałem i podbojem, w 1991 roku, naszego państwa, tarczy Cerkwi. Dzisiaj Cerkiew okazała się, można tak powiedzieć, stać samotnie naprzeciwko swojego wroga Antychrysta. Czy nie jest ta ciągła walka przeciwko prawosławnej Rosji najlepszym dowodem prawdziwości naszej wiary, wiary prawosławnej? Dzisiaj wróg już wciąga i nasz prawosławny lud, z Cerkwi Prawosławnej, do cerkwi Antychrysta, którą jest budowane globalne, albo wszechświatowe, elektroniczne królestwo Antychrysta, gdzie, zamiast życiodajnej łaski Bożej, ludzie będą żyć pod działaniem śmiercionośnej siły diabła. Oto jaki jest sens gorbaczowsko-jelcynowskiej „pieriestrojki” w „pieriestrojce” świata Boga w świat Szatana z antychrztem czyli przyjęciem cyfrowych imion (INN, SNILS) a następnie znamienia Antychrysta, marionetki diabła. I to, prawdopodobnie, będzie przyczyną rozpoczęcia III Wojny Światowej. A dzisiaj, bracia i siostry, na naszych oczach zachodzi zamiana królestw, zamiana światów i zamiana bogów. Ludzie lekkomyślnie i bez najmniejszych skrupułów zdradzają swoją Ojczyznę-Świętą Ruś na rzecz królestwa Antychrysta. Wyparłszy się Boga, ludzie, i w tym liczni prawosławni, którzy utracili wiarę, strach Boży i duchowy rozum, masowo sprzedają Boga, Ojczyznę i swoje dusze  w łapy Szatana, zamieniają królestwo Świętą Ruś, na królestwo biesów, świat Bożego światła na świat ciemności, obcy ruskiemu, prawosławnemu duchowi, i świat prawdziwego Boga i Zbawcy naszego Jezusa Chrystusa, na królestwo „obcych bogów”, diabła i jego zauszników, demonów, do którego zdążają bez oporu jak królik w paszczę węża. Dzisiaj, po ponad tysiącu lat, odbywa się druga wielka wędrówka ludów, teraz do krainy ciemności”, do świata diabła, do świata śmierci i zniszczenia.

Globalizacja i elektronizacja, jest to, jeżeli chcecie, dodatkowo światowy „egzamin dojrzałości” rodzaju ludzkiego z Apokalipsy, z wiary w Boga. „Egzamin” kończący ziemskie życie, „ziemski uniwersytet” z r30uzyskaniem dyplomu, dla jednych na mieszkanie niebiańskie a dla drugich na mieszkanie piekielne. Jedni otrzymują dyplom „owiec”, drudzy otrzymują dyplom „kozłów”, jak o tym napisano w Ewangelii o Sądzie Ostatecznym. To znaczy, że za pomocą elektronizacji i chipizacji będzie wydany „bilet do życia” (jakiego?!) zrodzonym z rewolucji czyli byłym „październikowcom”, pionierom, komsomolcom, komunistom i innym ateistom, którzy w swoim czasie ukończyli  „szkołę komunizmu”, szkołę w której nas prawosławnych chrześcijan „inżynierowie dusz ludzkich” „przekuwali w najnowsze dzieło”, „elektorat” Antychrysta. Jest to egzamin z wiary i wierności Bogu. Tak więc kto pójdzie za innymi „bogami”, to znaczy, demonami…Elektronizacja jest to śledztwo wstępne przed Sądem Ostatecznym w celu wyjaśnienia, ustalenia, kto jest kim. A dalej, poprzez przyjęcie UEK (Uniwiersalnaja Eliektroniczieskaja Karta), dowodu tożsamości lub paszportu z chipem, my sprzedajemy diabłu, Antychrystowi, nie tylko siebie ale i prawdziwą wiarę, prawosławie, Chrystusa-Boga naszego i naszą Ojczyznę-Świętą Ruś. A ona, nasza Ojczyzna, to jest królestwo Boże na Ziemi. Założona ona została dla zachowania Prawdy. Jest to miejsce przygotowania ludzi, poprzez wiarę w Boga, do wieczności. Prawoslawie to dusza Rosji. Jeżeli je zdradzimy to co to będzie? A będzie to, że dosięgnie nas los Bizancjum, los amerykańskich Indian. Albowiem zdradziwszy wiarę i Boga, stracimy łaskę Bożą, siłę Ducha Świętego, a to jest tarcza i miecz Rosji. Przypomnijmy sobie nakaz Apostołów Cyryla i Metodego dla Słowian: „Otrzymaliście bezcenny dar, Święte Prawosławie. Zachowujcie go. Jeżeli osłabniecie w wierze prawosławnej to was pokonają wrogowie wasi a wy zostaniecie niewolnikami”. Kiedy znaleźliśmy się w dzisiejszej katastrofalnej sytuacji, powstałej na wskutek 80-letniego terroru antycerkiewnego, to my, prawosławni, powinniśmy dołożyć wszystkich wysiłków przeciwko zapędzeniu nas do tej szatańskiej zagrody, do tego wilczego barłogu. Dlatego musimy gorliwie się modlić, nie przepuszczać, bez przyczyny, cerkiewnych nabożeństw, przestrzegać postów, częściej spowiadać się i przystępować do Eucharystii i wzywać, do takiego postępowania, naszych błądzących współwyznawców. I wtedy, żeby wrota piekieł nie przemogly Cerkwi Chrystusowej, Bóg ześle wybawienie dla „garstki sprawiedliwych” od tego niewyobrażalnego, szatańskiego koszmaru.

Niechaj wybawi nas Pan, Jezus Chrystus, i Najświętsza Bogurodzica od nadchodzącego królestwa Antychrysta!

Autor: Alieksiej Dobyczin

 

Za: http://3rm.info/40289-globalizaciya-perestroyka-cheloveka-v-besa-pod-redakciey-adobychina-skachat-dlya-rasprostraneniya.html

Data publikacji: 24.10.2013

Przekład: RX

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.