Strona główna > NWO > Globalizacja i militaryzacja: przyczyny wojny światowej przeciwko ludzkości

Globalizacja i militaryzacja: przyczyny wojny światowej przeciwko ludzkości

Poniższy tekst zaprezentowano na konferencji International Physicians for Prevention of Nuclear War -IPPNW (Międzynarodowi Lekarze za Prewencją Wojny Nuklearnej) w Delhi, 10.03.2008

a

„Nie będzie pokoju. W każdej chwili do końca życia będą miały miejsce różne konflikty w mutujących się formach na całym świcie… konflikty zdominują tytuły…” ‚Nieustanna wojna dla nieustannego pokoju’…Wolfowitz i Perle w preambule do ‚Projektu Nowego Amerykańskiego Stulecia‚ w trudnych dniach 1992 roku, kiedy obalono władzę Związku Radzieckiego. ‚Nowy Porządek Świata’ żąda kontroli i przejęcia ropy i zasobów mineralnych każdego kraju siłą lub przez proxy rządy i kompradorskie elity, przebrane za ‚globalizację’, poprzedzone obalaniem wytypowanych rządów. Dlatego nowy projekt kolonialny jest bezprecedensowy na skalę historyczną w krajach i społeczeństwach.

Przywódca jednego z najpierwszych ruchów założonych w celu zrozumienia tego zmilitaryzowanego NWO, subkomendant Marcos, przywódca ruchu Zapista w Meksyku, w odniesieniu do NAFTA (Północno-Amerykańskie Porozumienie Wolnego Handlu) zadeklarował, że noeliberalna globalizacja była „wojną światową rozpętaną przez potęgę finansową (oligarchów) przeciwko ludzkości” i wyrażeniem kryzysu światowego kapitalizmu a nie jego sukcesem.

19 Listopada 2001 roku wiceprezydent USA Cheney powiedział, że „nowa wojna może się nigdy nie skończyć. Przynajmniej za naszych czasów. Według mnie jest to nowa normalność”.

NSSD z 1.03.2005 roku mówi „Ameryka jest państwem na wojnie”. We wrześniu 2005 roku Cheney znowu zapewnił, że wojna (z terrorem) może trwać całe dziesięciolecia, tak jak pokazują się okresowe zapewnienia odnośnie wojny i okupacji przez dziesięciolecia w Iraku i Afganistanie, planowanie ‚długiej wojny’, bałkanizacja nowego Bliskiego Wschodu by stworzyć najemne państwa, jak to miało miejsce w ZSRR, dostosowanie się Azji południowej albo jej podział na księstwa finansowe służące ‚centrum metropolitalnemu’ itd w celu globalizacji czy globalnej stolicy finansowej, by zintegrować wszystkie rynki (państwa narodowe mogą nadal istnieć jako wyniszczone jednostki zabezpieczające lokalne prawo i porządek w swoim społeczeństwie oraz przekazujące swoje nadwyżki budżetowe ‚centrum’. O tym mówi Porozumienie Waszyngtońskie. Rościło sobie przywództwo globalnej wolności, dobrobytu i wzrostu gospodarczego poprzez ‚deregulację, liberalizację i prywatyzację’) „Czy jest jakaś alternatywa dla grabieży ziemi? Czy jest alternatywa dla wojny? Czy jest alternatywa dla zniszczenia planety?” (Wehrlof)

W międzyczasie, militaryzacja przestrzeni, zbrojenie dna oceanów, nieograniczone użycie promieniowania broni nuklearnej w zubożałym uranie, nie tylko mordowanie i skażanie nowotworem i białaczką, ale zatrucie powietrza, wody, flory i fauny, oraz każdego pyłku na zawsze, gotowość użycia broni chemicznej, bakteriologicznej i genetycznej, zniszczenie systemu wodnego i sanitarnego w Iraku, Afganistanie i Gazie są już widoczne. Żołnierz w mundurze stanowi tylko bardzo małą proporcję przypadkowych ofiar, które w większości są cywilne – kobiety, dzieci, mężczyźni – szkoły, szpitale, domy i miejsca pracy. W terminach procentowych dodatkowe szkody, jak określa się ludzi, to 99% ofiar.

a

Dane statystyczne nie zawsze przekazują cierpień ludzkości. Ale I wojna światowa spowodowała około 17 mln rannych i zgonów, II około 50 mln zgonów, potem miliony zamordowane w Korei, Wietnamie, Kambodży, Kongo, Ruandzie i obecnie w Iraku, Afganistanie, Palestynie, Libanie, nadal trwająca wojna domowa w Kongo (5 mln), zbrodnie wojenne w Indonezji, Chile, Argentynie, Gwatemali, Nikaragui, Hondurasie i mnóstwie wojen wywołanych przez korporacje w różnych częściach świata, odnoszące skutki do tej pory.

Nawiasem mówiąc, kiedy Madeline Albright, wówczas sekretarz stanu USA, poproszono o komentarz na sankcje na Irak, w wyniku 1991 roku wojny w Zatoce Perskiej, która spowodowała śmierć pół miliona dzieci i „czy było warto”, ona słodko odpowiedziała: „Myślę, że tak”. To podsumowuje bezwzględną psychologię i politykę narzucaną wtedy historii współczesnej, jej polityki gospodarczej z militaryzacją w roli pomocnika.

Krótko mówiąc, globalizacja jest wielokierunkowym dążeniem do przejmowania i kontroli zasobów, poprzez kapitał finansowy i dominujące korporacje międzynarodowe prowadzące do wojen o zasoby, a nie o terytorium, które jest przypadkowe, do tego stopnia, że kontrola terytorium jest niezbędna do zniewolenia społeczeństwa za jego zasoby. Jak to postępuje w szybkim tempie? Jakie są tego siły napędowe? Jak to jest zorganizowane? Kim są główni gracze? Dlaczego przyjęło to taką wszechobecną, brutalną formę?

Jak to się układa historycznie? Dlaczego nie ma końca? Jakie dominują tu ideologie polityczne i ekonomiczne? Dokąd to zaprowadzi ludzkość i świat?

Neoliberalna globalizacja jest rodzajem totalitarnego neomerkantylizmu, w którym wszystkie zasoby, rynki, wszystkie pieniądze i instytucje finansowe, wszystkie zyski, wszystkie środki produkcji, wszystkie możliwości inwestycyjne i cała władza należą do korporacji. W NWO demokracji okazuje się nieaktualna, gdyż utrudnia działalność gospodarczą (Hardt / Negri / Chomsky i Werlhof). Pojęcie narodu jako suwerennego ciała praktycznie zostało zniesione i prawdziwa demokracja w dużej mierze nie istnieje, z wyjątkiem formy manipulacji, odpowiednio smarowanej przez finansowanie korporacyjne bez czynnika tworzenia demokratycznej polityki, z narodem w jego centrum.

System ten ma poparcie korporacyjnych mediów, jego monopolu własności i sojuszu z tym, co zostało trafnie opisane jako „korporacje wojny” i ich kazirodczych stosunków z elitami władzy i establishmentami rządowymi, by pozwolić im nieograniczoną spekulację i grabieżcze działania. Odrzucono prawo międzynarodowe, Kartę ONZ, konwencje genewską i haską i przepisy prawne. Ponadto wojsko jest praktycznie rozmieszczone do dyspozycji sal konferencyjnych finansowych elit, aby zmaksymalizować zniszczenie w najszybszym czasie bez przywiązywania wagi do strat w ofiarach cywilnych, własności oraz infrastruktury, zakamuflowane w niektórych przypadkach jako tzw. „interwencja humanitarna” pod auspicjami ONZ.

Podajmy tylko jeden przykład, NBC, amerykańska sieć TV, jest filią General Electric, producenta F-16, B-2, Apache, czołgów Abrams, silników lotniczych A-10 itd. Murdoch, imperium baron mediów jest zawsze w czołówce walących w wojenne bębny przez korporacyjne media pomagające wojnie i podżegające do sekciarskich sporów.

Epoka kolonizacji jest pełna okrucieństwa łupów, ludobójstwa, wywołanego przez człowieka głodu, grabieży, rabunku, oszustw, oszustwo i intymnego partnerstwa między przedsiębiorstwami handlowymi i wojskami kolonialnymi. W ostatnich czasach w ubiegłym wieku, ropa była powodem wielkich przedsięwzięć kolonialnych europejskich, angielsko-amerykańskich, niemieckich i japońskich wojen agresji i prekursorem polityki ropy w NWO (z zasłoną dymną, aby zrobić świat bezpiecznym dla wolności i demokracji).

Współczesne wojny zniszczyły całe społeczeństwa, gdzie nie można zobaczyć demokracji lecz zwłoki ofiar niektórych z najbardziej zaawansowanych technologicznie broni znanych ludzkości. Ta broń zwiększa skalę i ogromu tego procesu „zbiorowego zabijania”.

Jeszcze w II wojnie światowej, gdy żołnierze byli mięsem armatnim dla aliantów i państw osi, ich wielkie banki i korporacje były w tajnych partnerstwach. W Niemczech, Włoszech i Hiszpanii, Ford, GM. Standard Oil, Dupont, Union Carbide, Dow Chemicals, Westinghouse, General Electric, IBM, Bank of New York i słynny Bank Rozrachunków Międzynarodowych miały bliskie finansowych i biznesowe kontakty z niemieckimi Thyssen, Krupps, IG Farben wraz z bankami niemieckimi, które faktycznie sfinansowały partię nazistowską. Dlatego kiedy siły alianckie wkroczyły do Niemiec w 1945 r. powiedziano im, aby oszczędziły kilka branż i przedsiębiorstw, które miały związki z interesami angielsko-amerykańskimi.

Niemieckie firmy Fortune 500, Krupps i IG Farben m.in. oskarżono w 1948 roku, po głównych procesach norymberskich o „przygotowanie i rozpoczęcie wojen agresji i inwazji na inne kraje” i „grabież własności publicznej i prywatnej … spiski do popełnienia zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym z użyciem pracy niewolniczej”. Ze względu na wpływ silnych interesów politycznych, kiedy zainteresowanie Stanów Zjednoczonych w Europie stało się jednym z przeciwdziałających wpływom sowieckim i ochronie wspólnych systemów politycznych i gospodarczych sojuszników i osi (z wyjątkiem ZSRR), dyrektorzy i kierownictwo otrzymali znikome wyroki za mniejsze oskarżenia o grabież i wykorzystywanie pracy niewolniczej, wykonując niekompletne zadanie w procesach w Norymberdze i Tokio. (Patrz Bhagwat Niloufer, Privatizing War – Prywatyzacja Wojny)

W Afryce – Angola i Kongo w latach 1960 i 1970 są najlepszym przykładem „wojen domowych” i ludobójstwa wspieranych przez korporacje międzynarodowe ropy i górnictwa. Głodni, bez ubrania mężczyźni, kobiety i dzieci, żyją i śpią w wilgoci i zimnie, na szczycie wzgórz i dżungli, poniżej których leżą diamenty, kamienie szlachetne i surowce strategiczne, niezbędne do arsenału, który zabija ludzi na całym świecie.

Czy możliwa jest koegzystencja między ludzkością i tą kulturą wojskowego przejmowania?

Neoliberalna globalizacja jest równoznaczna z podporządkowaniem polityki i podejmowaniem decyzji z panowaniem korporacji. „Wolność w gospodarce oznacza wolność dla korporacji”.

Jest podstawowe twierdzenie, że wszystkie narody muszą przestrzegać dyktatów światowych „wolnych rynków”, co oznacza dyktat głównych korporacji finansowych, ropy i broni, i istnieje zagrożenie akcji militarnej, gdyby uznano, że jakiś kraj zboczył z drogi.

To korporacje, a nie ‚rynek’ determinuje obecne zasady handlu, cen i regulacji prawnych.

Niedawne przejście z dóbr konsumpcyjnych na uzbrojenie jest szczególnie niepokojące (Chossudovsky 2003) z nowymi formami „twierdz” (ang. enclosures) powstających z prywatyzacji przemysłu państwowego, oraz „wspólnych”, wolnych i dostępnych dla ludzkości jako całości, jak woda, lasy deszczowe , regiony różnorodności biologicznej lub zainteresowania geograficznego jak trasy rurociągu, oceany itp. są teraz częścią nowych twierdz prywatyzacji z groźbą kontroli militarnej nad dziedzictwem całej ludzkości.

To korporacje dyktują politykę i według nich nie ma miejsca na konwenanse demokratyczne: ‚res publica zmienia się w res privata’. Ci którzy stają im na drodze lub kwestionują ich „prawa” są szykanowani i w coraz większym stopniu określani jako „terroryści”.

Amerykański prezydent zadeklarował możliwość „wyprzedzających ataków nuklearnych” gdyby USA podjęły taką decyzję. Obecna doktryna USA dot. broni jądrowej z 2007 r., upoważnia Dowódców Teatru do wykorzystania jej na określone cele, które mogą wytrzymać ataki nuklearne (tunele, ataki podziemne, itp). Także w odwecie za broń wojskową, biologiczną, chemiczną … lub W PRZYPADKU ZASKAKUJĄCYCH OPERACJI WOJSKOWYCH (przeciwko siłom USA) o niesprecyzowanym charakterze. Mini bomby jądrowe (do 6 razy większe od bomby użytej w Hiroszimie) opisywane są jako artyleria konwencjonalna.

Neoliberalizm i wojna to dwie strony tego samego medalu. Wojna jest nie tylko dobra dla gospodarki, ale jest rzeczywiście jej siłą napędową: „Kontynuacja gospodarki w inny sposób. „Wojna i gospodarki stają się niemal nie do odróżnienia (Werlhof 2005)” … Wojny w Zatoce i konflikty w Afryce począwszy od Kongo, Angoli, Czadu, Ruandy i groźby wobec Sudanu, Somalii i Iranu są tego wyraźnymi przykładami. Militaryzm po raz kolejny pojawia się jako „wykonawca akumulacji kapitału.” (Luksemburg 1970) — potencjalnie wszędzie i na stałe.

Kilka przykładów na to, do czego doprowadziła globalizacja w różnych przejawach w niegdysiejszym ZSRR, Jugosławii i teraz Iraku.

W Związku Radzieckim, pierwszy sekretarz KPZR zdradził, mimo przeważającej większości głosów w referendum za Związkiem, listu podpisanego przez marszałka SF Akhromeyeva, szefa Sztabu Generalnego i 200 generałów i admirałów, wszystkich deputowanych do Dumy, radzieckiego parlamentu, sprzeciwiających się decyzji Gorbaczowa i porównujących jego działanie za rzecz gorszą od hitlerowskiej inwazji, której nie udało się zniszczyć ZSRR. W puczu wspieranym przez Zachód i jego machinę propagandową, bez precedensu w historii, ZSRR skapitulował politycznie i Jelcyn rozpoczął demontaż instytucji, zakładów, fabryk na rzecz oligarchów, którzy po prostu przywłaszczyli sobie państwowe mienie, sprzedali go za bezcen i wyprali biliony dolarów w amerykańskich bankach, zgodnie z radami od takich jak Jeffrey Sachs, Strobe Talbot; reszta jest historią. Naród i państwo rzucone na kolana przez swoich sprzedajnych przywódców.

Jugosławię zbałkanizowano przy pomocy kilku dobrze zaplanowanych, neoliberalnych mechanizmów i sposobów. Alienacja federalnych składników poprzez zatrzymanie federalnych dotacji, uznanie Chorwacji przez Niemcy, prywatyzacja przemysłu prowadząca do 50% bezrobocia, prywatyzacja Banku Centralnego i nominacja nie-obywatela na gubernatora, naciski pierwszych obciążeń od dochodów do Banku Światowego – Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zniesienie kontroli cen żywności i innych podstawowych produktów, co było przyczyną szalejącej spekulacji i inflacji …. rozbicie kiedyś szczęśliwej, spokojnej i ogólnie zamożnej Jugosławii, której nie mogły pokonać faszystowskie siły w Wielkiej Wojnie. Historia reszty Europy Wschodniej i Bałkanów jest podobna. Ich odbudowa jest teraz wyłącznie w rękach zachodnich korporacji.

Obecnie, pomimo najlepszych wysiłków korporacyjnych mediów, kłamstwa wykorzystywane jako preteksty do inwazji i okupacji Afganistanu i Iraku, są powszechnie znane. Propaganda demonizowania Iranu legła w gruzach po opublikowaniu raportów amerykańskiego wywiadu z 2007 roku, ujawnionych przez jego własną społeczność, choć analitycy nadal twierdzą, że Iran ma program budowy broni jądrowej, co mogłoby posłużyć jako pretekst do interwencji wojskowej, gdyby kryzys finansowy pewnych ośrodków władzy wymagał przejęcia zasobów kraju i budżetu państwa, jak było w przypadku Iraku.

Wszystkie argumenty przytoczone w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i społeczności międzynarodowej przez USA na każdym szczeblu okazały się być wyprodukowane, co potwierdziło ujawnione z Downing Street uzasadnienie, w Nigrze oszustwo na uranie, rurach aluminiowych, nie-istnienie mobilnych magazynów z bronią masowego rażenia i tak dalej.

Wielkich firm zajmujące się ropą, poprzez swoich przedstawicieli na najwyższych szczeblach rządowych w Waszyngtonie, wyrazili chęć kontroli kurków ropy naftowej, w celu nie tylko kontroli i dominacji głównych konsumentów ropy naftowej – Japonii, Chin, Indii, Europy, bardzo wrażliwego geopolitycznie regionu , lecz także przywłaszczenia sobie petrodolarów (Irak przeszedł na euro w październiku 2002 r.), krajów OPEC, w zamian za bezużyteczny import broni i ochronę bezpieczeństwa dla raczej niepopularnych rządów.

Syjonistyczny wpływ na politykę zagraniczną USA przez Big Business, banki, firmy inwestycyjne, finansowych oligarchów i media, Wall Street i londyńskie City, jest szczegółowo udokumentowany. W rzeczywistości jest tak, że zasada „drzwi obrotowych” pomiędzy kierownictwem korporacji i bankami na Wall Street, Białym Domem, Pentagonem, Skarbem, Fed, Departamentem Stanu, bardzo ułatwia planowanie, koordynację i ciągłość polityki, jak wypracowano przez grupę Bilderberga, Komisję Trójstronną, Radę Stosunków Międzynarodowych, konglomeraty i generalnie poparte w Davos na Światowym Forum Ekonomicznym, z definicji sojusz wielkiego biznesu i establishmentów politycznych.

To nie Pentagon, ale sale konferencyjne Wall Street wybierają cele. Prezydent Eisenhower nazwał to Military-Industrial Complex (Kompleksem Militarno-Przemysłowym). Można do tego dodać głównych w dziedzinie energii-ropy.

Jest napisane, że plan celów broni jądrowej przygotowali wspólnie biznesmeni i wojskowi w bazie lotniczej Offut w Nebrasce w 2002 roku. Halliburton i jego spółka zależna KBR wygrały warte setki miliardów pojedyncze kontrakty sprzedaży w Iraku i wypompowały niezmierzoną ilość irackiej ropy. Może były jakieś małe szumy ze strony GAO, i to wszystko! Plan „rekonstrukcji” krajów docelowych jest opracowywany zwykle przed planem „zniszczenia” w salach konferencyjnych! Bank Centralny w Bagdadzie (Irak) prowadzony jest przez Morgan Stanley w naturalnej kolejności do wielkiej uzurpacji irackich aktywów w całości, poczynając od Ministerstwa Ropy i rezerw ropy naftowej i pól, przez 100 rozkazów Bremmera bezprecedensowych w historii, w otwartym sprzeciwie wobec konwencji haskiej, wszystko dla „globalizacji”, magicznego słowa na projekt kolonialny XXI wieku.

Lockheed Martin, Halliburton, Bechter, Aegis, BKSH, Bearing Pony, Custer Battles, Loral Satellite, Qualcom, CACI, Titan i inni to beneficjenci wojny i okupacji w Iraku, tak jak byli ich aranżerami z CNN, Fox, NBC (GE), Murdochem i BBC w pierwszej kolejności. Ceny ich akcji potroiły się w każdej fazie wojny. Nawet irackie media są zarządzane przez byłego dyrektora Głosu Ameryki.

Architektura i charakterystyka globalizacji

1. Wdrożenie programu neoliberalizmu odbywa się poprzez terapię szokową, programy dostosowania strukturalnego i konsensus waszyngtoński. Spekulacyjny kapitał finansowy, które leży u podstaw obecnej fazie „finansjalizacji” kapitalizmu wymaga nieskończonego zastrzyku gotówki, która wymaga zwiększonego wyzysku, a tym samym większej nierówności. Przemoc jest często uznawana za rozwiązanie wszystkich problemów, w celu kontrolowania społeczeństwa, nawet kiedy polityka ekonomiczna wpływa na szersze grupy obywateli.

2. Usuwanie kluczowego personelu w instytucjach państwowych

3. Sankcje lub groźby sankcji kiedy konieczne, w celu osłabienia naznaczonego kraju przed dokonaniem ataku z uprzedzeniem kilku miesięcy lub lat

4. Deregulacja gospodarki i demontaż sektora publicznego jako części pakietu Reform lub ‚Deform’

5. Wywieranie wpływu, kontrola i przejmowanie instytucji finansowych a następnie banków, ubezpieczeń i nieruchomości (FIRE)

6. Przejmowanie mediów drogą FDI (bezpośrednie inwestycje zagraniczne)

7. Mit wolnego handlu

8. Kontrola żywności, nasion, ziemi, rolnictwa kontraktowego, przyszłej wymiany, farmaceutyków poprzez nową ustawę patentową, IPR, kradzież aktywów genetycznych i różnorodności biologicznej

9. Rozszerzenie prawa pro-korporacyjnego i umów handlowych pod pretekstem modernizacji prawa i ram prawnych

10. Stopniowe niszczenie środowiska i ekologii

11. Niezrównoważona konsumpcja, wywołująca konflikty wewnętrzne i zewnętrzną lub konkurencję prowadzącą do wojen

12. Uciekanie się do terroryzmu państwowego jednocześnie kłamiąc o wymyślonych indywidualnych aktach terroryzmu, z wykorzystaniem spektrum instrumentów, od sił specjalnych do bombardowania cywilnych siedlisk, tortury, wyjaśnianie, wykorzystywanie propagandy „wojny z terroryzmem” jako przykrywki dla interwencji zbrojnej do inwazji, przejmowanie i zagraniczna kontrola zasobów krajowych. Korporacyjne zobowiązanie do broni w czasie wojny gospodarczej jest całkowite gdzie 85% produkcji jest finansowane przez wojsko, jak mówi JK Galbraith w swojej książce The Economy of Innocent Fraud: Truth of our Times (Ekonomia niewinnego oszustwa finansowego: prawda naszych czasów).

13. Egzekwowanie zasad WTO (Światowa Organizacja Handlu), określanego również jako „konstytucji gospodarczej” świata, której celem jest stopniowe zniszczenie prawomocnego i demokratycznie zatwierdzonego państwa i praw ludzi i ich prerogatyw. Davos Project 2020 kształtuje mapę drogową dla „przyszłości globalnej” obsadzonej przez osoby wyznaczone przez coraz powszechniejsze ponadnarodowe korporacje, których ideologia jest pod wpływem credo „końca historii”. MFW, BŚ i ŚOH stanowią „odrębne ponadnarodowe państwo”. Zasady tych instytucji są stosowane asymetrycznie — najmniej kiedy przepisy te zakłócają globalny kapitał finansowy, a najbardziej w przypadku gdy popierają wykorzystywanie już podupadłych. Skierowane na militarną kontrolę planety, poprzez wielowymiarową i permanentną wojnę północy z południem.

14. Współczesny etos ustanowienia hegemonii charakteryzuje się wojskowym keynesizm/kinsizmem – czyli „długą wojną” i okupacją Afganistanu, Iraku i zagrażającymi wojnami na Bliskim Wschodzie w celu zwiększenia rocznych całkowitych wydatków wojskowych do ponad 1 biliona USD w USA, rozwoju globalnych baz wojskowych do ponad 700 i wzrost produkcji bardzo kosztownego uzbrojenia i amunicji, ich nieustanny eksport za „werbalną” pomoc rozwojową w G-8 i innych zwoływanych przez ONZ konferencji, pomijających założycielskie cele Karty ONZ „pokoju i bezpieczeństwa”.

15. “Bardziej podstawowym problemem jest konieczność ochrony wyprzedzającego roszczenia Zachodu do nadwyżek finansowych świata arabskiego i ropy naftowej. Jest to istotne dla gwarantowania ich stabilności politycznej, która obecnie jest nieodwracalna i wyraźnie spada ” (Sukumar Muralidharan w EPW, marzec 1991).

16. “Globalizacja to prywatyzacja świata”, jak pisze William Blum w The Pre-emptive ‘First strike option’ (Wyprzedzająca ”opcja pierwszego uderzenia’), jest uzupełniająca w stosunku do idei i jest tematem dyskusji konferencji NATO w Bukareszcie w kwietniu 2008 roku

Dowódca promu, który okrążył ziemię w 2005 roku, zadzwoniła i powiedziała „płonie centrum Afryki”. Miała na myśli Kongo, w którym znajdował się wielki las deszczowy kontynentu. Musiał zniknąć by korporacje uzyskały swobodny dostęp do zasobów naturalnych Konga i są przyczyną wojen w tym regionie. W końcu potrzebne są diamenty, kamienie szlachetne i surowce strategiczne dla egzotycznej broni dziś i jutro. Brazylia przeszła taką samą politykę w odniesieniu do wielkiego basenu Amazonki.

Henry C K Liu, nowojorski bankier inwestycyjny, który wiele pisze dla Asia Times, zauważa, że „Dla rozwijających się gospodarek z deficytem handlowym, neoliberalny handel światowy sprawia, że staromodny XIX-wieczny imperializm wygląda łagodne …”(z jego grabieżczymi wojnami, oszustwami i łupami wygląda jak piknik misia). Kiedy potęga gospodarcza jest wystarczająco wielka, jak we współczesnym zglobalizowanym systemie tworzącym bezprecedensowe i przyspieszone nierówności, staje się z natury władzą polityczną. Władza polityczna wielkiego biznesu zmniejszyła demokrację i doprowadziła do ustanowienia rządów oligarchii.

Militaryzacja państwa i społeczeństwa jest naturalnym rezultatem władzy oligarchii, skoncentrowanym na „fundamentalizmie rynkowym”, którego skutki są zbyt widoczne na całym świecie a nawet w ‚centrum’ lub metropolitalnym centrum.

Thomas Friedman z New York Times, jeden z propagandystów tej polityki antyludzkiej podsumował to graficznie nie pozostawiając nic wyobraźni, „Ukryta ręka rynku nigdy nie będzie działać bez ukrytej pięści… MacDonald nie może rozwijać się bez McDonnell Douglas” (producent F-15).

Polityka globalizacji w akcji

Nihilizm neoliberalnej globalizacji jest widoczny. Cały ‚prawdziwy’ świat ma być przekształcony na pieniądz i transakcje spekulacyjne poprzez stworzone stosy papierowego pieniądza, niszczące dobro i rozwój człowieka (Werlhof). Ograniczenia materialne takiej polityki staje się wyraźniejszy z dnia na dzień: upadek globalny, ekologiczny, gospodarczy, monetarny, społeczny i polityczny (Diamond 2005). Jak inaczej można zrozumieć fakt, że w czasach, kiedy cywilizacja osiągnęła swój rzekomy szczyt, człowiek co sekundę umiera z głodu (Ziegler)? Oryginalne bogactwa „matki ziemi” obecnie stają się jałowym pustkowiem.

Od lat 1980, to przede wszystkim Programy Dostosowania Strukturalnego (SAP) Banku Światowego, MFW, które działają jak egzekutorzy neoliberalizmu. Gdy w 1995 roku powstała ŚOH w miejsce GATT, zawarto kilka umów, które wprowadzone sa w życie: Porozumienie Wielostronne wz. Inwestycji, Układ ws. Handlu Usługami (GATS), porozumienia ws. aspektów handlowych Praw Własności Intelektualnej (doprowadziły do zrzeczenia się przez Indie Prawa Patentowego) i Porozumienia ws. Rolnictwa, które teraz uzupełniono Porozumieniem ws. Dostępu do Rynku Pozarolniczego (NAMA). Wszystkie te umowy ułatwiają rządy korporacji, oraz całkowitą liberalizację wszystkich działań korporacyjnych. Nigdy wcześniej, nawet w czasach kolonializmu, z tych którzy byli u władzy „zdjęto” wszelką odpowiedzialność za swoje działania (nie ma się co dziwić, że negocjacje MAI trzymano w tajemnicy przez lata, choć Związki Zawodowe UE wiedziały o tym, gdyż były częścią TUAC i brały udział w konferencjach OECD w Paryżu). Negocjacje GATS były również trzymane w tajemnicy od późnych lat 1990. To, że wrażliwe dziedziny takie jak edukacja, zdrowie czy służby wodne są z nich wyłączone, jest kłamstwem. Nawet elementy – powietrze, woda, ziemia, ogień (energia) są coraz bardziej uważane za towary. Usługi finansowe, ubezpieczenia i nieruchomości (Financial Services, Insurance and Real Estate – FIRE) są narzędziami do otwierania łona. Geny roślinne, zwierzęce, nawet ludzkie są czasem kradzione i robi się z nich czyjąś „własnością” prawną (Thaler 2004). Vandana Shiva nazywa ten proces „handlem naszym życiem”, a w Korei „ŚOH zabija farmerów” stało się popularnym sloganem.

Ponadnarodowe korporacje agrobiznesu nawet teraz dyskutują ogólny zakaz „tradycyjnych” metod upraw. Irackich rolników zmuszono do palenia nasion i w zamian stosowania „nasion terminatora” – tu w Mezopotamii, „kolebce rolnictwa” …. lub „Pszenica staje się bronią” (Krieg 1980). W Indiach również powtarza się model Iraku, tylko w wolniejszym tempie dusi się na śmierć naszych rolników. W świat wkracza nowa niepłodność zamiast nowego tworzenia…. konsekwencją jest sztucznie stworzona śmierć bez życia potem. Nikt nie wydaje się wiedzieć jak temu zapobiec (Werlhof 2006)… Pośród najbardziej groteskowych przykładów jest idea dystrybucji antykoncepcyjnej GM kukurydzy stworzonej przez szwajcarską firmę Syngenta, w regionach cierpiących na tzw. przeludnienie (Reiter 2005). Karmione nią niemieckie krowy zdychały z powodu różnych chorób krążenia. AoA rzucając subsydiowaną GM żywność na rynki południa zagraża przetrwaniu 3 mld drobnych farmerów, połowa populacji świata!

Obecnie prawa korporacji są lepiej chronione przez system sądowy we wszystkich krajach… możemy nawet powiedzieć, że „prawa człowieka” odnoszą się tylko do korporacji. Neoliberalna globalizacja to świadoma zdrada interesów 99% ludzi na tej planecie. W obu zamiarze i skutku, prawdziwa „broń masowego rażenia”, nawet jeśli nie ma nagłych wojen (Werlhof 2006). Ile żyć poświęca się tej globalizacji? Niektórzy szacują, że liczba już idzie w setki milionów (Widespruch 2004).

W pierwszym projekcie Traktatu Konstytucyjnego UE, odrzuconego w referendum, było zaangażowanie w uzbrojenie i operacje wojskowe (Oberansmayer 2004). Projekt konstytucji UE obiecywał stać się częścią wysiłków na rzecz zapewnienia pokoju i odnosi się do działań wojennych jako – „interwencji humanitarnej”, ewentualnie jako „aktów obrony”, jak wojna NATO przeciwko Jugosławii* i Afganistanowi i teraz w Afryce (tam gdzie jest ropa lub surowce strategiczne), wraz z dowództwem Sił Afryki USA.. Po raz kolejny neoliberalna globalizacja i militaryzm są jako bliźnięta syjamskie… Wszystko to na tle rozmieszczenia broni jądrowej w Europie (Galtung 1993, Oberansmayer 2004). UE ma świadomość zbliżającego się problemu niedoboru wody i energii w Europie południowej. Na Europejskiej Konferencji Bezpieczeństwa (Monachium) w 2005 r. już omawiano scenariusze buntów biednych ludzi.

Harold Pinter w swoim przemówieniu akceptującym Nagrodę Nobla wyartykułował tak obrazowo, jak może tylko pisarz – „To znaczy wy infekujecie serce kraju, że wy tworzycie złośliwy guz i patrzycie jak rozwija się gangrena… Kiedy społeczeństwo podbija się lub bije na śmierć… wojsko i wielkie korporacje siedzą wygodnie u władzy – wy stajecie przed kamerami i mówicie, że zwyciężyła demokracja.”

Czy los się odwróci?

Serie ruchów społecznych, czy to przeciwko rozmowom ŚOH w Seattle, Cancun, Honh Kongu, żywności GMO, prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, SEZ, prywatyzacji wody (Vandana Shiva mówi „Odmawianie ludziom prawa człowieka do wody to nie rozwój. To ludobójstwo”), bezrobociu, prawom leśnym i wypędzaniu z regionów o bogatych zasobach mineralnych, przeciwko wojnie w Iraku i rodowitym mieszkańcom – w dużej mierze spontaniczne, określono jako pojawienie się ‚drugiego super mocarstwa’.

Obecna rewolta wyłaniająca się przeciwko neoliberalizmowi na całym terenie, pod przywództwem irackiego, palestyńskiego, afgańskiego i libańskiego oporu narodowego, spotka się ze wzrastającymi interwencjami z imperialnego centrum Systemu – złego i niszczącego systemu który okalecza, uciska i hańbi tych, którzy w nim żyją i która zagraża i dokonuje dewastacji i przynosi śmierć milionów na świecie, zawstydzając epokę oświecenia w imię wolności i demokracji. Ale wybór by nie stawiać oporu nie jest żadnym wyborem i opór narodowy wygrywał na przestrzeni dziejów.

„Czego naprawdę potrzebujemy oczywiście jest niczym innym niż inna cywilizacja. Sama inna gospodarka czy inne społeczeństwo czy kultura nie wystarczą… Potrzebujemy cywilizacji która jest dokładnie odwrotna… Zostaną nam szkody które wyrządziły krzywdę ziemi… i to wszystko stało się w ciągu nanosekundy historii ziemi” (Werlhof).

Podsumowując potęga wojskowa bez względu jak silna, nigdy nie może podbić pragnienia ludzi do wolności, miłości do pokoju, jak w naszych czasach pokazała historia po II wojnie światowej, choć przysporzyła tak wielkie cierpienia i nadal będzie przysparzać przez dłuższy czas.

Skoro neoliberalna globalizacja jest na drodze do samozniszczenia i jej system finansowy idący w kierunku przepaści, to co hamuje jej śmierć? Odpowiedź jest elity „rządzące” wielu krajów, wśród nich oligarchie petrodolarowe w zmowie z sojuszami wojskowymi, którzy zdradzili i nadal zdradzają interesy swoich narodów. Ponieważ ono skazuje całą ludzkość, to musi być pokonane przez zjednoczoną ludzkość drogą różnych strategii.

Należy pamiętać w czasach takich jak te, że kiedy słowa „wolność i demokracja” są głoszone przez tych, którzy zniewolili nawet swoje własne społeczeństwa, mądre słowa Mahatmy Gandhiego – „Wolność i demokracja stają się skalane kiedy ręce są zabarwione na czerwono niewinną krwią.”

Admiral Vishnu Bhagwat – były szef Sił Morskich, Indie.

* NATO – początkowo liczyło 15, teraz ma dodatkowych 26 członków oraz 23 „kraje partnerskie” – „Partnerstwo dla Pokoju”. Jest w sojuszu z Istambulską Inicjatywą Współpracy, Dialogiem Śródziemnomorskim i GCC, wszystkie ułatwiające interwencje, poza Radą Bezpieczeństwa ONZ, by chronić ludzkie życie.

Globalization and Militarization: The Root Causes of the Worldwide War against Humanity

Admiral Vishnu Bhagwat

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=21543

Global Research, tłumaczenie Ola Gordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *