Strona główna > NWO > Dlaczego George Soros (syjonistyczny Żyd) finansuje lewą stronę, a  bracia Koch (syjonistyczni Żydzi) finansują prawą?

Dlaczego George Soros (syjonistyczny Żyd) finansuje lewą stronę, a  bracia Koch (syjonistyczni Żydzi) finansują prawą?

Dlaczego bracia Koch i George Soros, ogromnie bogaci Żydzi mający wspólny cel wspierają przeciwległe strony? Czy uderzyła Cię ta sprzeczność? To co wydaje się być  niesamowite i dziwne, w rzeczywistości takie nie jest. Te dwie przeciwległe sobie strony  są częścią planu na przejęcie świata przez szatańskich (kabalistycznych) Iluminatów żydowskich poprzez centralny system bankowy kontrolowany przez Rothschildów.

Koch vs Soros-thumb-260x158-2186

UWAGA: Członkowie zakonu iluminatów są przymierzem między Rothschildami a światem super bogaczy zjednoczonych przez wolnomularstwo – którego bogiem jest Lucyfer. Więcej w artykule: Kabalistyczna Pajęczyna Rothschildów

Stosunkowo nieliczna klika syjonistycznych rodzin bankowych i ich nie-żydowscy wspólnicy z czołowych rodzin europejskich oraz  Stanów  Zjednoczonych (będących  marionetkami Izraela) mają kontrolę nad tworzeniem pieniądza. Oni starają się narzucić swoją tyranię poprzez podstęp, polityczne  przejęcia, wojny, globalizację i jakiejkolwiek inne możliwe sposoby pomagające realizować ich program podboju świata.

Każda wojna jest przez nich  finansowana (obie strony konfliktu),  jest taktyką służącą do zabicia i okaleczenia ludzi w celu  zwiększenia swojego bogactwa i władzy. Pieniądze to podstawa ich mocy i produkują je swobodnie bez żadnych ograniczeń (małe koszty papieru, atramentu i pracy) za pośrednictwem swojego Systemu Bankowego.

Wojny są kochane przez syjonistycznych Rothschildów, ponieważ są one wolne od ryzyka nie spłacenia zadłużenia gwarantowanego przez rząd i jego opodatkowanych obywateli. Nie ma znaczenia kto wygra wojnę, bo kraj, który przegra dał gwarancję w zamian za pieniądze na wojnę , a  kraj który wygra będzie honorować długi zwycięzcy. Czy to nie dziwne, że podczas tych wszystkich podjętych przez Rothschildów działań  wojennych  i rewolucji, nigdy nie było słychać o tłumach  atakujących Rothschildowskie banki czy rezydencje?

Niemal każdy, kto osiąga sukces w religii ( „chrześcijaństwo”/ syjonizm jak John Hagee, Hal Linsey’S, itp.); w polityce(lista polityków jest tak długo, że zniszczylibyśmy sobie oczy próbując ją przeczytać); Partie polityczne: demokraci, republikanie, liberałowie, itp. – niezależnie czy są to syjonistyczni Żydzi, czy nie; i tzw „katolicy” jak Nancy Pelosi, Joseph Biden, John Boehner, itp. są zmuszani (z własnej woli za pomocą ich chciwości), świadomie lub nieświadomie, do przyłączenie się do kliki satanistycznych bankierów żydowskich!

Ci „kochający Lucyfera ” Rothschildowie (Syjoniści) kontrolują większość największych światowych korporacji, polityków, organizacji medialnych, tajnych  stowarzyszeń, fundacji, uniwersytetów, ośrodków badawczych, organizacji pozarządowych, a także sprawują kontrolę nad międzynarodową przestępczością zorganizowaną.

Co jest ostatecznym celem Rothschildów/ syjonistów? Stworzenie Światowego państwa policyjnego, w którym masy gojów będą pozbawiane wolności, bogactwa … życia!

Co ciekawe, Rothschildowie nie są prawdziwymi  Żydami. Oni pochodzą z Chazarii, która leży około 800 km na północ od Izraela, ale chcą nazywać się Żydami aszkenazyjskimi. Roszczenie do bycia aszkenazyjskimi Żydami zawdzięczają  rozkazowi Króla Chazarii na zmianę ich wiary na żydowską. To oczywiście nie zmienia ich azjatycko-mongolskich genów na geny prawdziwego narodu żydowskiego.

 Każdy Premier Izraela został aszkenazyjskim Żydem. Tak więc, jeśli usłyszysz tych Premierów którzy głoszą światu chęć przywrócenia żydowskiej ojczyzny, pamiętaj, że oni nigdy nie byli z tego regionu. Są oni w pełni świadomi i dumni z ich przynależności do aszkenazyjskich Żydów. To, oczywiście, nie jest oficjalna wersją jaką usłyszysz od tych „chrześcijańskich”-syjonistycznych kaznodziejów którzy ​​usprawiedliwiają Żydów,  zaprzeczają istnieniu Jezusa jako Mesjasza w oczekiwaniu na to, że ich „Mesjasz” jeszcze nadejdzie.

 Jezus Chrystus jest wrogiem Żydów którego  najbardziej się obawiają. W rzeczywistości, Abraham Foxman, dyrektor krajowy Anti-Defamation League (ADL) w swojej książce „Nigdy więcej” pisze o niebezpieczeństwach dla nowego antysemityzmu:

„… Nowy Testament „KŁAMIE”, że starożytni faryzeusze odpowiadali za śmierć Chrystusa, był odpowiedzialny za antysemityzm przez tysiąclecia, a więc Nowy Testament Biblii jest „mową nienawiści” i powinien być OCENZUROWANY lub zakazany.”

Jezus dokładnie opisał tych faryzeuszy i ich ojca diabła:

„Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego.” (Jana 8:44)

Będąc aszkenazyjskim Żydem, Abraham Foxmen nie jest prawdziwym Żydem, w jego żyłach nie płynie krew biblijnych Żydów z Izraela. Żydowscy uczeni historycy ustalili, że około 90% wszystkich Żydów (Żydów aszkenazyjskich) pochodzi w dużej mierze z Chazarii i zawiera  turecko-mongolską domieszkę. Więc dlaczego pseudo Żyd Foxman, płacze z powodu antysemityzmu-czegoś , czego nie ma?

 I dlaczego jest on zwolennikiem zakazu wolności słowa, prawa które jest gwarantowane w pierwszym artykule Konstytucji Stanów Zjednoczonych? Ponieważ to celowo zaaranżowany plan opracowany przez szatana, który zainspirował Rothschildów do przejęcia władzy nad światem.

falsecomparison

Maria Teresa, królowa Czech i Węgier (1771-1789), powiedziała następująco na temat  tych złych Żydów:

„Odtąd żaden Żyd, nie ważne pod jaką nazwą będzie się kryć, nie będzie mógł pozostać tu bez mojej zgody. Nie znam żadnego innego bardziej kłopotliwego szkodnika od tego, który zubaża ludzi za pomocą oszustw i lichwy, chwyta się sposobów którymi każdy człowiek gardzi. Muszą zostać oni usunięci i wykluczeni „.

Maria Teresa potwierdza to co wielu przywódców, przedsoborowych papieży i świętych wyraziło odnośnie tych moralnie nagannych Żydów.

Odmawiajmy różaniec, nośmy Brązowy Szkaplerz  i módlmy się o nawrócenie tych Żydów których zainspirował szatan.

http://shrineofourladyoflasalette.blogspot.ie/2014/02/george-soros-zionist-jew-funds-leftkoch.html

musimy mieć odwagę głosić Prawdę:

  „mówienie Prawdy nie jest antysemityzmem” – Dr. David Duke

Tłumaczenie: Michał KK

 

One thought on “Dlaczego George Soros (syjonistyczny Żyd) finansuje lewą stronę, a  bracia Koch (syjonistyczni Żydzi) finansują prawą?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *