Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Gdy Izrael będzie silny. Yossi Gurvitz

Gdy Izrael będzie silny. Yossi Gurvitz

Wprowadzenie: Lasha Darkmoon

Michael Hoffman pisze:  „Majmonides zarządził, że kiedy judaiści są słabi to powinni udawać przyjaźń z chrześcijanami jako sposób zdobycia nad nimi władzy. Ale kiedy całkowicie dominują, jak w państwie Izrael, powinni wyrżnąć każdego kto przeszkadza ich supremacji”.

Wojujący pisarz J B Campbell, zdeklarowany antysemita znany z ostrości stylu, przedstawia kilka interesujących rzeczy o tej żydowskiej tendencji bycia miłym kiedy słaby, i naprawdę nieprzyjemnym kiedy dominują i mogą grozić światu unicestwieniem, strategia powszechnie znana jako Samson Option: „Nie wiem kim są Żydzi, ale wiem kim nie są – ludźmi. Nie wiem skąd pochodzą. Chodzi o to, że nie wiem skąd my pochodzimy, ale nie z tego samego miejsca.

Żydzi są kosmitami w każdym znaczeniu tego słowa. Oni nawet kultywują kosmiczny wygląd. Czy jest coś tak dziwnego jak ortodoksyjny Żyd ze swoim złowrogim czarnym ubraniem, kręconymi pejsami i brzydkim kapeluszem? I oczywiście kąpiel nie jest zwyczajem ortodoksów, dlatego cały czas bardzo brzydko pachną. Oni robią to celowo, dla większego efektu, by szokować nas – ludzi.

Dzięki najnowszej rzezi w Gazie, dużo więcej ludzi widzi co się dzieje. Wielu z nich zastanawia się – co jest złego z Żydami? Dlaczego jest im tak łatwo zabijać ludzi? Dlaczego ich to tak bardzo cieszy? Dzięki internetowi miliony teraz to wyrażają. Przed internetem nie było miejsca by zastanawiać się nad tym publicznie. Nie wolno nam było zastanawiać się nad niczym o Żydach, poza tym jak są wspaniali.

Dzisiaj świat wie, że Żydzi nie są wspaniali. Świat wie, że Żydzi są straszni. I Żydzi to wiedzą. Żydzi chcą by świat myślał o nich jako o strasznych i by ich się bał. Oni chcą by świat bał się żydowskiego arsenału nuklearnego, o którym z fałszywą skromnością nie chcą dyskutować. Jeden z ich profesorów wojskowości, Martin van Creveld, miał pełnomocnictwo by grozić Europie żydowskim atakiem nuklearnym, gdyby Europa obróciła się przeciwko Izraelowi”.

a

Izraelski historyk wojskowy Martin van Creveld, grożący zniszczeniem:

„Posiadamy kilkaset głowic i rakiet nuklearnych, i możemy je wystrzelić na cele we wszystkich kierunkach, może nawet na Rzym. Większość europejskich stolic są na celowniku naszych sił lotniczych… Możemy wziąć z nami świat. I zapewniam was, że to stanie się zanim upadnie Izrael”. (Zob. here)

Ach, wspaniale, drogi Mr van Creveld! Ostrzeż nas kiedy Izrael będdzie zamierzał unicestwić Londyn i Nowy Jork! Wtedy będziemy mogli zorganizować przejście na judaizm, albo udawać Żydów, i przenieść się dla bezpieczeństwa do Tel Awiwu! Ale nie, po namyśle, byłby to los gorszy niż śmierć – zamieszkanie pośród burdeli z nieletnimi i salonami masażu Nowej Sodomy nad M Śródziemnym.

– Tu mamy żydowskiego intelektualistę Yossi Gurvitza ujawniającego mroczną prawdę o starej żydowskiej strategii bycia miłym i przyjaznym tak długo jak Żydzi są stosunkowo słabi, a absolutnie bez litości „kiedy Izrael jest silny”.

To 12-minutowe video jest po hebrajsku z angielskimi napisami. Jeśli wolisz przeczytaj jego liczący 2.400 wyrazów transkrypt. [LD]

Transkrypt wywiadu z Yossi Gurvitz

Oparty na transkrypcie Adriana Azzopardi w komentarzu na oryginalnej stronie youtube.

Wszyscy wiemy co mówią rabini o pochodzeniu judaizmu.

Moshe [Mojżesz] przekazał starszym [mędrcom] Torę. Starsi przekazali Torę prorokom. I tak było aż do Talmudu. I nic nie zmieniono.

Głównym motywem żydowskiego pojmowania historii jest to, że nie dokonano żadnych zmian w religii. Inaczej mówiąc, to co rabini mówią teraz to ledwie drobne udoskonalenia tego co rabini mówili w czasach Mędrców – w czasach Miszny i Talmudu.

Po pierwsze, problem z tą wersją historii jest taki, że jest całkowicie fałszywa. Po drugie, jest kilka problemów historycznych wiążących się z tą przekręconą wersją historii, problemy które istnieją do dzisiaj. Jest tak dlatego, że judaizm, jako religia, była zamrożona w czasie przez co najmniej 1.800 lat.

Mówiąc ogólnie, judaizm rabiniczny taki jak jest w Talmudzie, jest źródłem judaizmu. Odwrotnie do tego co uczy się w szkołach świeckich – gdzie za źródło judaizmu uważa się Biblię – prawdziwym źródłem judaizmu jest Talmud. Ludzie którzy napisali Talmud to ci którzy decydowali które księgi powinny znaleźć się w kanonie biblijnym. Tego co zdecydowali by nie szło do Biblii, nie zamieszczono w Biblii.

Tak więc np. choć Kościół Katolicki zamieścił Księgi Machabejskie w swojej wersji kanonu biblijnego, judaizm je wykluczył. Faktycznie zachowała się tylko grecka wersja tych ksiąg. Czy były ich wersje hebrajskie czy aramejskie to interesująca sprawa, ale prawdą jest, że chrześcijaństwo je zachowało.

Księga Judyty, Księga Tobiasza, i wiele innych ksiąg zajmujących się głównie Żydami w diasporze, nie weszły do kanonu biblijnego. Ich zachowanie zostawiono chrześcijaństwu.

Judaizm który poprzedzał judaizm rabiniczny, czyli judaizm Talmudu, został skutecznie wymazany z historii. Innymi słowy, niełatwo jest wiedzieć co się wydarzyło i czego nauczano przed pojawieniem się judaizmu rabinicznego. Wiemy że byli saduceusze. Wiemy że byli faryzeusze, nazwa dla rabinicznych Żydów, i wiemy że byli eseńczycy. Ale nie wiemy tak dużo o tych innych grupach. Powodem tego że nie wiemy dużo o tych innych grupach jest to, że jedna grupa, faryzeusze, przetrwała jako zwycięzcy ideologiczni, i sprawili, by inne grupy zostały mniej lub bardziej zapomniane i i wysłano je do historycznej dziury pamięci. Zwycięzcy faryzeusze ustanowili ponad 10 religijnych świąt by celebrować swoje zwycięstwo nad ich rywalami religijnymi – saduceuszami.

Można ugrzęznąć w wątpliwości i niejasności co do tego co naprawdę się wydarzyło. Jeden fragment informacji tutaj, kolejny fragment informacji tam. Nic pewnego. I powiesz: „Może to było tak”, a „Może to było tak”. Niemożliwe jest ustalenie co wydarzyło się naprawdę.

Wiemy jedno, i to wiemy na pewno: od najwcześniejszych czasów judaizm rabiniczny – religia faryzeuszy – była religią która nienawidziła reszty ludzkości. Według niej tylko Żydzi są istotami ludzkimi. Tylko Żydów którzy wierzyli w judaizm rabiniczny, taki jak zamieszczony w Talmudzie, uważano za ludzi, a wszystkich innych wykluczano.

Powiedzmy to jasno: tylko Żydów wierzących w judaizm talmudyczny uważa się za pełne istoty ludzkie. Każdy inny jest na niższym szczeblu. Te gorsze istoty postrzega się jako ‚inne’. Należy je odrzucić, odepchnąć, a w skrajnych przypadkach – zniszczyć.

Żydowskie prawo rabiniczne nie zabrania zabicia nie-Żyda? To czasem się słyszy. Ale nie, to nie jest prawdą. Rabini zabraniają zabicie nie-Żyda, ale robią to w bardzo dziwny sposób: odmawiają karania Żyda który zabija nie-Żyda. Jeśli zabijesz Żyda – podlegasz karze. Jeśli zabijesz nawet niewolnika należącego do Żyda – i tu należy zauważyć, że ortodoksyjny judaizm nigdy nie zniósł niewolnictwa – to musisz zapłacić surową karę. Może dochodzić do egzekucji. Albo może to być grzywna. Widzisz, w tamtych czasach oni nie mieli więzień. Ale jeśli zabijesz nie-Żyda, to co wtedy? Nie ma legalnej kary! Tak, jesteś winien, ale nie ma kary prawnej. Bóg cię ukarze!

I to jest – jak mogę to ująć? – nieco problematyczne. Kiedy mówisz, że coś jest przestępstwem, ale nie ma kary za popełnienie przestępstwa, to naprawdę nie jest przestępstwem.

Taki jest dla ciebie Talmud.

§

Kiedy dojdzie się do autorów późniejszej egzegezy, szczególnie Shulhan Aruch, to wtedy autor już mówi, że istnieją sytuacje kiedy można zabić nie-Żyda bezkarnie. Oczywiście, to napisano w XVI wieku, po wypędzeniu Żydów z Hiszpanii (1492 AD), dlatego autor musi być ostrożny jak się wyraża i musi zastosować szyfrowanego języka. Dlatego mówi o Gojach – pogańskich chrześcijanach – jako o „bałwochwalcach”.

Zauważmy, że w tym punkcie czasu nie było już żadnych „pogan” w tamtej części świata. Nie w Europie. Ani w świecie muzułmańskim. Więc kogo do diabła mógłby nazwać „bałwochwalcami”? Każdy wie o kim on mówi. On mówi o nie-Żydach. O Gojach.

Najgorszym przypadkiem, według mnie, jest przypadek Majmonidesa, jednego z największych i najbardziej szanowanych filozofów judaizmu. On dekretuje, że wolno jest odbyć stosunek płciowy z 3-letnią dziewczynką. To jest wiek „pełnoletności”. Problematyczne, nie?

Po drugie i jeszcze bardziej alarmująco, Majmonides dekretuje, że jeśli Żyd zgwałci 3-letnią nie-żydowską dziewczynkę, to mała dziewczynka musi zostać poddana egzekucji. Tak, gojowskie dziecko musi zostać poddane egzekucji za kuszenie Żyda do grzechu! Sam żydowski gwałciciel nie podlega egzekucji. Jego życie zostaje ocalone.

Z jakiegoś powodu musisz 3-letnią gojowską dziewczynkę traktować jak zwierzę. Ona jest winna tego, że stawia przeszkody na duchowej drodze Żyda, i Majmonides powołuje się na ten czy inny werset o byku… [w ang. wersji: fraza ‚about a bull…’ może oznaczać albo o byku, albo o bzdurze]

Rabini wiedzą, że części judaizmu które są mizantropijne – są bardzo dyskryminujące dla nie-Żydów – stanowią dla nich problem. Bo jeśli spróbują wprowadzać te zasady religii, okazałoby się, że dla nich może być źle. Mogą być wyjątkowo nieprzyjemne konsekwencje. Gdyby np. próbowali wprowadzić zasadę, że 3-letnia gojowska dziewczynka powinna zostać pooddana egzekucji, za kuszenie Żyda by dokonał gwałtu, skutkiem tego byłby pogrom.

Dlatego żeby uniknąć pogromu, Talmud definiuje dwa różne stany rzeczywistości. Jeden nazywany „Darkei Shalom”, co oznacza Pokojowe metody. Inaczej mówiąc, tak to należy rozumieć: „Jest to prawdziwe prawo religijne, i tak powinno się robić. Ale nie możemy teraz tak robić, bo to wywołałoby ogromny bałagan i zabijano by Żydów. Dlatego musimy postępowac dyskretnie i nie podejmować żadnych działań karzących”.

Takie jest znaczenie „Darkei Shalom” albo Pokojowych metod.

Teraz – jak długo jeszcze będzie obowiązywać ta zasada dyskretnego zachowania – „Pokojowych metod”? Obowiązuje tylko tak długo jak Izrael jest stosunkowo słaby. Tak długo jak Izrael nie nabierze wystarczającej siły by robić tak jak chce.

Kiedy Izrael będzie niepodległy, kiedy Izrael będzie silny, cała gra ulegnie zmianie. Wtedy Izrael będzie mógł pozwolić sobie być bezlitosnym – będzie robił dokładnie to co zechce.

W tej sytuacji to będzie koniec. Możecie wracać do stosowania prawa zgodnie z Talmudem. Wtedy nie będzie „Pokojowych metod”! Nie będzie potrzeby pokojowych metod!

§

Spójrzmy na żydowską historię. Wielu mówiło o wojnach hasmonejskich. To był jedyny raz kiedy Żydzi nosili broń. Pomyślmy o tym co Hasmonici zrobili zhellenizowanym Żydom, którzy asymilowali się w grecką kulturę. To ich unicestwiło. To ich zniszczyło. Małe ludobójstwo.

Często przypominam to ludziom kiedy zbliża się Hanuka. Ale oni nie powstrzymali się na tym, ci Żydzi. Zorganizowali kampanię grabieży i podboju. Na początku, w ciągu pierwszych 20 lat, wszędzie dokąd przybywali, niszczyli lokalne świątynie. Świątynie pogańskie były zakazane w miejscu pod żydowskimi rządami. I o tym mówimy – o pełnym wprowadzaniu żydowskiego prawa.

Żydzi zmusili Edomitów pod karą śmierci do przejścia na judaizm. To była wymuszona konwersja. To było dokładnie to co później hiszpańska inkwizycja zrobiła Żydom. Więc Żydzi przywołali tych obcych ludzi i powiedzieli im: „Albo przejdziecie na judaizm, albo umrzecie!”

Po tym sytuacja tylko mogła ulec pogorszeniu.

Obecnie, kiedy religijni syjoniści patrzą na otaczający ich świat, mówią: „Mamy państwo. Mamy broń. Mamy żydowską armię. Tego nie było od 2.000 lat! Co to może znaczyć? To oczywiście znaczy, że Bóg doprowadził do tej sytuacji by umożliwić nam podjąć kroki by przyszedł Mesjasz. Bóg chce byśmy wybudowali świątynię.

LD: Inaczej mówiąc, religijni Żydzi uważają, że mają obowiązek doprowadzenia do armagedonu i ostatnich dni tak szybko jak możliwe: w skrócie, by wywołać apokaliptyczną wojnę, która zakończy wszystkie wojny. To jest postrzegane jako wola Boga.

Oni pomijają wszystkie warunki nakładane przez Talmud o tym kim musi być Mesjasz, i oni wracają do Majmonidesa. Tak, wracają do Majmonidesa. I Majmonides mówi: „Nie ma żadnej różnicy między naszymi czasami i czasami Mesjasza, innej niż podporządkowanie królestw”. Innymi słowy, jedyną różnicą pomiędzy czasem Majmonidesa, który zmarł w 1204, a czasem Mesjasza, jest to kto komu jest podporządkowany.

Czy Żydzi są podporządkowani „królestwom”, czyli innym krajom? Czy teraz oni mogą podporządkować sobie inne kraje? To tak Majmonides rozpoczyna Księgę Królów. Tłumaczy jakie zasady są dla króla, co król może robić. To pochodzi z opinii, że, tak, może być król, i nie musicie rozpoczynać od świątyni. Nie potrzebujecie by Bóg przyszedł z nieba, wskazał na kogoś i powiedział: „To jest Mesjasz!”

Możecie mieć najpierw króla, bardzo potężnego człowieka, i jeśli ta heroiczna postać jest zdobywcą krajów, silnym w walce, to on będzie także żydowskim Mesjaszem. A wtedy zobaczcie co robią z tym religijni syjoniści. Oni chcą Mesjasza. Oni chcą go teraz!

§

Muszą nastąpić procesy oczyszczania. Prawo religijne zabrania kontaktu z nie-Żydami. Oczywiście, te koszerne prawa zakazują wam nawet jedzenia z Gojami. Inne prawa zabraniają wam traktować ich sprawiedliwie.

Nie wolno wam zwrócić nie-Żydowi zgubionej rzeczy – chyba że po to by „zachować pokój”. Nie ma zakazu okradania nie-Żyda – chyba że po to by „zachować pokój”. Nie powinniście mówić im „hello” – chyba że nie ma alternatywy. Itd. itd.

Istnieją wszelkiego rodzaju zakazy, które są całkowicie psychotyczne. Zasady i przepisy oparte na religii zemsty. Religijni syjoniści mają poważny problem z istnieniem nie-Żydów. Ziemia Izraela ma być rzekomo tylko dla Żydów.

Na ironię, my Żydzi poradzilibyśmy sobie by dogadać się z muzułmanami, gdyby nie to, że jesteśmy zaangażowani w konflikt militarny z nimi. Bo według judaizmu, muzułmanie nie są bałwochwalcami. Dlatego moglibyśmy teoretycznie dogadać się z muzułmanami.

Muzułmanie wierzą w jednego Boga. Tak jak my. Muzułmanie nie mają bożków, nie mają posągów, nie mają nic takiego. Ani my. Spójrzcie, w Średniowieczu, my Żydzi faktycznie dogadywaliśmy się lepiej z muzułmanami niż z chrześcijanami.

Ale co możemy zrobić? Nam przytrafiło się zdobyć obszar zamieszkały głównie przez muzułmanów, i dlatego teraz muzułmanie z nami walczą. To źle. I spójrzmy, teraz nawet mówi się o ludobójstwie.

Mamy świętą księgę Torat Hamelech albo Torę króla, która mówi nam, że możemy zabijać dzieci, jeśli jest powód by uważać, że pewnego dnia te dzieci mogą dorosnąć i nas krzywdzić. Jeśli zabiłeś cała rodzinę Palestyńczyka, a pozostawiłeś żywym tylko jego, on faktycznie będzie miał dobry powód by pewnego dnia cię skrzywdzić. Jeśli ukradłeś mu ziemię i zrobiłeś z niego uchodźcę, wypędzając go do Jordanii lub Libanu, to nie uważasz, że będzie miał dobry powód nienawidzić cię i zrobić ci krzywdę?

Wielu powiedziało, że argumenty w tej księdze nie są dobre według prawa religijnego, itd.  itd. Ale nikt naprawdę nie zajął się tą sprawą. Nic dziwnego, że ta księga stała się bestsellerem!

Ogólnie rzecz biorąc, to czego chcą religijni syjoniści, to mieć Ziemię Izraela tylko dla Żydów.

Dla chrześcijan, „kiedy Izrael będzie silny”, sytuacja będzie naprawdę zła. Jest tak dlatego, że zgodnie z judaizmem, chrześcijanie są bałwochwalcami. Dlatego muszą zostać zabici, nawet jeśli nie sprzeciwiają się żydowskim rządom.

W Jerozolimie studenci religii żydowskiej w seminariach mają podły zwyczaj: obsikują i obs… wszystkie chrześcijańskie kościoły. Idź i pogadaj z personelem kościoła. Usłyszysz to w każdym kościele, że to ma miejsce. Opluwanie kapłanów na ulicy to coś co ma miejsce codziennie.

Jeśli ksiądz ma tyle odwagi, że uderzy żydowskiego rozrabiakę, albo zrobi coś w tym rodzaju, zostaje deportowany. Po cichu. Unieważniają jego zezwolenie na mieszkanie w kraju.

Jeśli chcesz uzasadnić pogrom, to wystarczy powiedzieć „zagrożenie misyjne”.

Z tego punktu widzenia chrześcijaństwo, które jest historycznym najgorszym wrogiem judaizmu, dostanie porządne lanie, kiedy będą rządzić religijni syjoniści.

Źródło: https://www.darkmoon.me/2016/israel-mighty-yossi-gurvitz-video-12-mins/

Tłum. Ola Gordon.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *