Strona główna > Rosja > Forpoczta prawosławia! Pierwszy biskup – wyznawca wiary świętej Rusi!

Forpoczta prawosławia! Pierwszy biskup – wyznawca wiary świętej Rusi!

Ukraina. BISKUP BANCZEŃSKI LONGIN (ŻAR) WRAZ Z DUCHOWIEŃSTWEM, MNICHAMI, MNISZKAMI I ŚWIECKIMI STANĄŁ DO CZYNU WYZNANIA WIARY W OBRONIE ŚWIĘTEJ WIARY PRAWOSŁAWNEJ!

a

Drodzy Ojcowie, Bracia i Siostry!

            Będziemy się gorliwie modlić (patrz niżej) za naszego Wyznawcę Wiary – biskupa Longina z jego stadem, miłującym Chrystusa, aby Bóg umocnił ich Swoją Łaską i pomógł im dokonać dobrego wyznania przed Zwycięskim Triumfem Prawosławia!

Pan Bóg i Matka Boża darowali nam Rosyjskiego Bojownika i Obrońcę Wiary Prawosławnej, który się spokrewnił ze Świętymi Apostołami i Świętymi Ojcami: prep. Maksymem Wyznawcą, prep. Teodorem Studytą, abp. Markiem z Efezu, abp. Grzegorzem Palamą, abp. Giennadijem z Nowogrodu, prep. Józefem Wołockim, abp. Serafinem (Sobolewym) i wszystkimi Wyznawcami, Męczennikami i Wybrańcami Bożymi.

Wszyscy pamiętamy ojca Michaiła z filmu „Forpoczta”, prawdziwie niezapomniana jest jego  wielka miłość Chrześcijańska. I oto dziś w godzinie śmiertelnego niebezpieczeństwa dla naszej Rosyjskiej Cerkwi widzimy, jak Miłość Chrystusa wynosi byłego ojca Michaiła, dzisiaj już biskupa Longina z mnichami i ludem Bożym do wyznania wiary i wierności Chrystusowi, do męczeństwa Krzyża!

Biskup Longin i jego miłujące Chrystusa stado wykazały słowem i czynem całemu światu, jak wielka i niezwyciężona moc jest dana przez Boga nam w Cerkwi Prawosławnej – Soborowość w Duchu Świętym!

Dziękujemy z całego serca Bogu i Przeczystej Matce Bożej za drogiego biskupa Longina z jego duchowymi dziećmi, za to Wielkie umocnienie, które oni okazują dla Prawosławnych na Rusi i w całym świecie, dając nam wszystkim przykład wszystko zwyciężającej, ofiarnej Miłości Chrześcijańskiej. Jesteśmy z Tobą, nasz drogi Biskupie Longinie! Sto lat! Kochamy Cię i modlimy się za Ciebie!

Idźmy za dobrym Pasterzem, który duszę swoją kładzie za owce Chrystusa! (por. J. 10:11). Daj Boże, aby przykład ​​dobrego wyznawcy wiary biskupa Longina z jego stadem pobudził do obrony Wiary Prawosławnej również innych Arcypasterzy, kapłanów, mnichów i mniszki oraz świeckich naszej Rosyjskiej Cerkwi.

MY – ROSJANIE, Z NAMI BÓG I OPIEKA BOGURODZICY, I DLATEGO ZWYCIĘŻYMY!

Drodzy Bracia i Siostry!

Podzielcie się tą Wielką Wieścią! Szerzcie Dobrą Wieść! Drukujcie ten materiał i przekazujcie go biskupom, kapłanom i świeckim. Niech zapoznają się z nim, obejrzą to video i zbadają swoje sumienie. Z kim oni są: z Bogiem czy z diabłem? Każdy odpowie za swój wybór przed Panem! Natomiast wy swoim dobrym uczynkiem dołączacie siebie do wyznawców i obrońców Świętej Prawosławnej Wiary.

Chwała Bogu za wszystko! Amen.

Film video: „Święta Ruś, zachowuj Wiarę Prawosławną, w niej jest twoje umocnienie”

MODLITWA

za biskupa Longina i wyznawców prawdy

Ułożona przez Ojców z Góry Athos hieroschimnicha* Rafaela (Bieriestowa) oraz hieroschimnicha Onufrego (Stiebielewa-Welasqueza)

*/

hieroschimnich – tytuł kapłana-mnicha o najsurowszej ascezie (A.L.)

Panie Jezu Chryste, przez modlitwy Najświętszej Władczyni naszej Bogurodzicy,  Świętego Archanioła Michała i wszystkich Niebieskich Bezcielesnych Mocy, Świętego Poprzednika i Chrzciciela Twego Jana, Świętych Sławnych i Arcychwalebnych  Apostołów, Świętych Carskich Wielkich Męczenników, modlitwami wszystkich Męczenników i Wyznawców Wiary, Bogobojnych i noszących Boga Ojca naszego, i wszystkich Twoich Świętych, zachowaj i umocnij Wyznawcę Świętej Rusi biskupa Longina i jego stado, miłujące Chrystusa (można też tutaj wymienić wszystkich wiernych Arcypasterzy i pasterzy), obdarz ich Wiarą żarliwą, Twoją Pokorą i Łaską Ducha Świętego, cierpliwością i męstwem niezachwianym, modlitwą dobroczynną,  słowem niezwyciężonym, Miłością ofiarną i wszystko zwyciężającą.

Chroń ich, Panie, od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, pomóż im zachować wierność Tobie aż do śmierci i dokonać dobrego wyznania Wiary na Chwałę Twoją, bo Tobie należy się wszelka chwała i cześć i uwielbienie z Przedwiecznym Ojcem  Twoim i ze Świętym, Dobrym i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

SŁOWO BISKUPA LONGINA

Drodzy Bracia i Siostry!

Dziś zebraliśmy się razem, ponieważ w ostatnich czasach wiele pytań zadają nasi Prawosławni Chrześcijanie i my nie jesteśmy gotowi odpowiedzieć każdemu indywidualnie. Na jedną część pytań, które otrzymaliśmy, przygotowaliśmy odpowiedzi. Jeszcze dziś postaramy się na te pytania, które będą zadawane, odpowiadać tak, jak odpowiadali święci ojcowie naszej Cerkwi w ciągu 2000 lat.

I myślę, że musimy kontrolować siebie poprzez świętych Ojców, poprzez Święte Kanony naszej Cerkwi i Dogmaty. I poprosimy naszych braci z monasteru, aby pomogli nam dzisiaj odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania. Wiecie, że dziś jest niepokój. Każda dusza w świecie prawosławnym jest bardzo zaniepokojona, wszyscy ludzie są bardzo zaniepokojeni tym, co dzieje się dzisiaj. Ponieważ nie chcemy utracić zbawienia. I chcemy tę wiarę, która została nam dana raz na zawsze, która się nie zmienia, zachować i chronić ją.

Dzisiaj nie zebraliśmy się na jakieś protesty. Albo być niespokojnym przed czymś, co się dzieje,   zanim do tego dojdzie, to – musi być. Święci Ojcowie nam powiedzieli i przygotowali do tego. Ale my cały czas myśleliśmy, że to nie będzie teraz, ale później. Chcę prosić Boga, żeby ​​Bóg nie dał nas diabłom na pohańbienie. Ale, żeby prawdziwi Prawosławni byli wierni, wyznawali swoją Prawosławną Wiarę, nauki i dogmaty Świętych Ojców.

Dziękuję, Panie, że jesteśmy dzisiaj tutaj razem z wami. Błagam was, abyście byli uważni na wszystko w modlitwie i z góry przepraszam, że może być u nas taki akcent, ale chcemy, żeby było to zrozumiałe dla wszystkich i w jednym słowie: chcemy zachować prawdziwą Prawosławną Wiarę do końca naszych dni. Amen.

ODPOWIEDŹ BPA LONGINA NA PYTANIE O NIE WSPOMINANIU NA LITURGII PATRIARCHY CYRYLA  

Pytanie (53min.35seк.): Dlaczego w Banczeńskim monasterze Świętego Wniebowstąpienia na Liturgii nie modli się i nie wspomina Jego Świątobliwości Patriarchy Cyryla?

Odpowiedź Biskupa Longina: My modlimy się za Jego Świątobliwość Patriarchę Cyryla. I bracia nasi modlą się i wy powinniście się modlić. Jednak wspominać na Liturgii nie mogę, ponieważ  nie wiem: kto jest Prawosławny, kto – Katolik, a kto – heretyk. Przyjmując ten dokument, który znacie – 30 punktów (uwaga red.- Deklaracja Hawańska). Później wam przeczytam. Oni mówią, że dokument został przyjęty po wynikach spotkania jego świątobliwości  papieża rzymskiego …

To mówi nasz patriarcha. To jest herezja, bracia i siostry. To jest prawdziwa herezja. Jakiż on świątobliwy, kiedy wszyscy ojcowie, wszyscy nasi święci Ojcowie Cerkwi Prawosławnej nazywają Łacinników heretykami. Ponieważ wtedy my ich niszczymy, nie pozwalamy się im podnieść, nawrócić się. Oto teraz papież rzymski jest „sprawiedliwy”, ponieważ patriarcha całej Rusi powiedział, że on jest świątobliwy. A dla nas on jest – heretykiem!

Po drugie. Słowo świętej liturgii z dokumentu: „Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i Miłość Boga Ojca, i obcowanie Ducha Świętego z wami wszystkimi”. Niech z nimi będzie ich duch. Z nami będzie Duch Boży! Nam nie jest potrzebne błogosławieństwo papieża rzymskiego. A poza tym, jakie prawo oni mieli, aby zmieniać słowo „Boga Ojca i Komunię”? Słowo „Komunia” zmienili oni na „obcowanie”. Ponieważ oni chcą obcować! I zaczynają zmieniać słowa Świętej Liturgii. I pozostałe te 30 punktów – to wszystko herezja!

Ale ja nie wspominam Patriarchy Cyryla na Świętej Liturgii przede wszystkim z powodu punktu 5-go. I zrozumcie prawidłowo te słowa: „Pomimo wspólnej tradycji pierwszych dziesięciu wieków, katolicy  i prawosławni przez prawie tysiąc lat są pozbawieni komunii w Eucharystii”.

A czego on chce? Żebyśmy Komunię św. przyjmowali razem z Papieżem, czy co? Bez skruchy, bez nawrócenia?

Dalej: „Jesteśmy podzieleni ranami, naniesionymi w konfliktach odległej i niedawnej przeszłości, i odziedziczonymi po naszych poprzednikach”. Tak oni nazywają wszystkich Świętych Cerkwi    Prawosławnej! Poprzednicy, że to oni są winni wszystkiemu, że jeszcze otwarte są te rany.

Dalej: „różnicami w rozumieniu i wyjaśnianiu naszej wiary w Boga, jedynego w Trzech Osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bolejemy z powodu utraty jedności, która stała się skutkiem ludzkiej słabości i grzeszności.”

To znaczy, że wszyscy święci byli słabi, grzeszni. Jakie prawo oni mieli bezcześcić moją świętość, moją Cerkiew, moich Świętych Ojców, oskarżając ich o to, że są grzesznikami? Tak, oni są grzeszni, wiem o tym, bez grzechu nie ma ani jednego człowieka. Ale ich życie było święte! Umierali oni    za wiarę, żeby dogmatów naszej Cerkwi nikt nie zbezcześcił. I oni zostawili nam prawdziwą Wiarę Prawosławną, a nie herezję Łacinników.

Dalej: „która (utrata jedności – dod. A.L.) nastąpiła wbrew Arcykapłańskiej modlitwie Chrystusa Zbawiciela: „Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno” (J 17,21).”. Więc powinniśmy być w jedności? Tak, w prawdziwej Cerkwi Bożej, a nie w jedności z papieżem rzymskim!

Od razu przechodzą oni do p. 6-go i mówią: „Zdając sobie sprawę z wielu przeszkód do pokonania, mamy nadzieję, że nasze spotkanie przyczyni się do osiągnięcia tej przykazanej przez Boga jedności”.

Wybaczcie mi, ale ja nigdy nie będę w jedności z heretykami. Ja – jestem Prawosławny! Mam dogmaty i kanony Wiary Prawosławnej i nie będę zdrajcą!

I my wszyscy, jako bracia i siostry, przyszliśmy do monasteru, zostawiając ten świat, nie po to, że nie mieliśmy w nim co robić. Pokochaliśmy Pana Boga. Nikt nas nie zmuszał, abyśmy Go kochali. Nikt nas nie zmuszał do opuszczenia naszych matek, naszych rodziców i przyjścia do monasteru. Mnie zmusiła Miłość Boża, kiedy dowiedziałem się, że On przeze mnie cierpiał na Krzyżu.

Chcę pozostać wiernym Panu Bogu! Wzywam was, bracia i siostry, i wszystkich Prawosławnych Chrześcijan! Nie ludziom powinniśmy zostać wierni, a Samemu Panu Jezusowi Chrystusowi i Prawdzie naszej Prawosławnej Cerkwi!

I dzięki Bogu, że dziś zdaliśmy sobie sprawę, co się stało. Pan dał nam siłę przeżyć aż do tych czasów, żebyśmy lepiej poznali prawdę Wiary Prawosławnej. Przecież jeśliby to (zdrada Chrystusa – dod. red.) było 30-40 lat temu, gdy mieliśmy słabą wiedzę o swojej Wierze, i dlatego Pan tak zwlekał,   żebyśmy zrozumieli naszą Wiarę i Prawdę,  żeby iść śladami Zbawiciela, a nie śladami tych ludzi.

Niech dręczy ich sumienie, ponieważ w dokumencie jest napisane: „katolicy i prawosławni w czasie prawie tysiąca lat byli pozbawieni komunii w Eucharystii”. A więc powróćcie, proszę bardzo. Nawróćcie się. Brakuje pokory dlatego, że pycha jest diaboliczna. Któż może ich poskromić, kiedy oni są zastępcami    Boga na ziemi, kiedy mają czyściec, kiedy podeptali wszystkie dogmaty i kanony naszej Prawosławnej Cerkwi i odeszli, wyrzekając się prawdziwego Boga?

Tego nam brakuje? Tego zbratania się? Pocałunek Judasza.

Proszę Jego Świątobliwość (Cyryla – red.) o przebaczenie, ale niechaj on poprosi o przebaczenie naszą Cerkiew Prawosławną, Prawosławnych Chrześcijan i wszystkich Świętych Ojców, którzy przez 1000 roku zachowywali Prawdę, że on ich obraził.

ODPOWIEDŹ BPA LONGINA NA PYTANIE O PRZYJĘCIU KOŃCOWYCH DOKUMENTÓW SOBORU WSZECH-PRAWOSŁAWNEGO

Pytanie (1h.27min.30sek.): „Mówią nam, że ekumenizm nie jest herezją, a ruchem ku jedności wszystkich Chrześcijan. Potwierdzone to zostało w dokumentach podpisanych przez naszego patriarchę w Chambésy jesienią 2015 r. Wprowadzenie wszech-herezji do Cerkwi Prawosławnej poprzez przyjęcie projektów dokumentów odbyło się bez dyskusji soborowej na Soborze Biskupów 2-3 lutego 2016 roku”.

Odpowiedź Biskupa Longina: „Niech nikt się nie obraża, drodzy bracia i siostry. Nikt nas nie widział, nie słyszał, i na nas absolutnie nie patrzał. Przez 2 dni siedzieliśmy na ławkach, a im było obojętne, czy jesteśmy, czy nas nie ma. Oni i tak o swoim zdecydowali.

Modlimy się za naszego ojca, Jego Świątobliwość Patriarchę. Ale jeśli on jest naszym ojcem, to usłysz, proszę, swoje dzieci, którzy zawsze byli wierni nie człowiekowi, a Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi Kanonicznej. I pozostaniemy nadal Jej wierni. Ale myśmy tam siedzieli i nikt nas nie pytał.

Jednego razu, gdy były błędy dogmatyczne lub, można powiedzieć, największe grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, podniosłem rękę, aby być przeciw, że nie mogę głosować za te sprawy, to mi powiedziano: „Kim jesteś? Siadaj! Możemy obejść się bez ciebie!” Oni mogą obejść się beze mnie, ale bez Boga, bez Prawdy nigdy się nie obejdziemy.

Nie mam nic przeciwko niemu, jako człowiekowi (przeciwko patriarsze Cyrylowi – red.), ale jeden człowiek nie może decydować o losie naszej Cerkwi. Musi być Sobór. Oni mówią, że Sobór dał zgodę.   Czyż mamy być dla całego świata oszustami? Nikt nam nie mówił o żadnych spotkaniach.

Kiedy podnieśliśmy kwestię, że Wasza Świątobliwość, że tu są wielkie błędy dogmatyczne, i jak pójdziemy na ten Sobór? (Od redakcji – Sobór Biskupów 2-3 lutego 2016 roku). W odpowiedzi: „Koniec! Milczeć, siadać! Wszystko zdecydowane! Wszystko przegłosowane, wszystko już przeszło! „Ale zaraz, poczekajcie, jak tak można? I nas tam posadzono i nie mogliśmy tam nic mówić.

a

Prawosławny naród obecnie oskarża: „Dlaczego nas zdradziliście, biskupi? Dlaczego to wszystko zrobiliście?” Było tam wielu biskupów, którzy nie byli przeciwni wszystkiemu: „Strach. Baliśmy się. Ponieważ jutro cię ukarzę, jutro wyślę cię na Północ!”

Gorzej niż w czasach komunistów. I to jest nasza Wiara Prawosławna, Matka Miłości? Jako wolni   przyszliśmy do Boga, nie będziemy słuchać tych fałszywych nauk”.

_____________________________________________________________________________________

KOMENTARZ Redakcji Portalu 3RM.INFO:

Drodzy Ojcowie, Bracia i Siostry!

To napomnienie jest dla tych z was, którzy twierdzą, że wszystko u nas w Cerkwi decyduje się zbiorowo, że ufamy patriarsze i całemu episkopatowi, którzy kolegialnie (soborowo) wszystko na Soborze Biskupów zdecydowali i przyjęli.

Zobaczcie, co to za kolegialność? Decyduje o wszystkim jednoosobowo patriarcha Cyryl, pomaga mu kilku jego najbliższych ludzi, a kilka setek biskupów – to zwykli statyści, którzy absolutnie nie mają żadnych praw. Są jak niemi, pokorni niewolnicy.

Drodzy Ojcowie, Bracia i Siostry! Teraz wszyscy znacie prawdę.

Czy was nie straszy taka sytuacja w naszej Matce – Cerkwi i całkowity brak w Niej soborowości (kolegialności)? Nie straszy was, że zarządzanie Nią faktycznie zostało przejęte przez kilku ludzi, którzy   mogą zgubić nie tylko swoje dusze, ale i wasze? Postawcie sobie to pytanie i dajcie na nie uczciwą odpowiedź. Teraz już wiecie wszystko i nie powinniście zapominać, że każdy z nas swoim milczeniem zdradza Boga. A to jest naprawdę straszne, bo będzie za to musiał nieść odpowiedzialność przed   Panem. Któremu Chwała na wieki! Amen.

_____________________________________________________________________________________

Źródło: https://bractvospasa.wordpress.com/2016/04/10/forpoczta-prawoslawia-pierwszy-biskup-wyznawca-wiary-swietej-rusi/#more-889

Można skopiować: Artykuł z modlitwą: fortpost-pravoslaviya-episkop-longin.doc [62 Kb]

Dokładny materiał i film video zamieszczone są na stronie „Moskwa – Trzeci Rzym”:

http://3rm.info/main/62078-longin.html

Link do video „Święta Ruś, zachowuj Wiarę Prawosławną, w niej jest twoje umocnienie”

Film video: «Форпост» (o Banczeńskim monasterze Świętego Wniebowstąpienia i bp. Longinie)

(55:24)

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

10.4.2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *