Strona główna > Bez kategorii > FILOZOFIA SOCJALIZMU ŻYDOWSKIEGO

FILOZOFIA SOCJALIZMU ŻYDOWSKIEGO

Źródło: http://thot.nowyekran.pl/post/89377,filozofia-socjalizmu-zydowskiego

Data publikacji: 8.03.2013

fil1

Polecam każdemu ciekawą lekturę. Cytaty są wybrane tendencyjnie, ale nie odbiegają od merytorycznej treści książki.

Poniższe cytaty pochodzą z „Filozofii oświecenia żydowskiego tom III (rozdz. V – Filozofia socjalizmu żydowskiego),  autor: Jerzy Ochman, Kraków 2000

Dla Żydów ważny był moment połączenia socjalizmu z etyką co powodowało: …uznanie historii narodu jako narodu przechowującego idee komunizmu oraz uznania historii judaizmu za tożsamą z prekomunizmem. Prowadziło to do dumy narodowej Żydów-socjalistów…. jako awangardy socjalizmu na świecie. Żydzi chełpili się, że to oni zainicjowali komunizm, że wnieśli największy wkład w jego rozwój, że Marks był Żydem, że Hess napisał  „Czerwony Katechizm”, że Lassalle był Żydem….

Filozofia socjalizmu haskali wypracowała nową, na wskroś realistyczną koncepcję człowieka, w której człowiek pojmowany był zbiorowo, w której mówiono o realnym ludzie i realnych ludu problemach.

Herman Cohen (1842-1918): …należy uznać, że koncepcja komunizmu jest koncepcją żydowską, że judaizm wydał gotową wizję ludzkości, wizję futurystycznej etyki ludzkiej, ideały jedności i szczęścia całej ludzkości, sprawiedliwości i porządku na świecie.

Moses Hess (1812 – 1875)- Hess był sześć lat starszy od Marksa. Od 1840 Hess był najaktywniejszym komunistą w Niemczech:

Należy bezwzględnie odrzucić pogląd o wolności woli ludzkiej… Należy usunąć religię i źródła religii. Religia jest szkodliwa….Żydzi są narodem obdarzonym specjalnym talentem do dokonań społecznych by doprowadzać do harmonii wszystkie siły ludzkości, przyczynić się do postępu ludzkości do zaprowadzenia ery „ wiecznego szabatu”…. W Świętej historii ludzkości… okres dysharmonii, rozpoczął się z nastaniem chrześcijaństwa…. Okres przejściowy do komunizmu jest okresem przywracania harmonii, Rozpoczął go Spinoza (jedność)  i rewolucja francuska( wolność). Misja przywracania harmonii została powierzona Żydom….Pomysł połączenia zdobyczy francuskich (zmysł polityczny i równość), angielskich (ekonomia polityczna) i niemieckich (filozofia komunizmu) w CELU STWORZENIA PAŃSTWA EUROPY i przybliżenia czasu nastania komunizmu. …Obecnie przychodzi kolej na Żydów obdarzonych instynktem rasowym, który nakierowuje ich na zleconej przez Wiecznego Stwórcę misji zjednoczenia świata i ludzkości…. Nie mają sensu częściowe naprawy (reformy) społeczne, polityczne czy religijne, gdyż naprawianie tego, co istotnie złe, nie powstrzyma złych skutków. Trzeba zmienić całą strukturę polityczną, społeczną i ekonomiczną, to znaczy znieść własność prywatną, nierówność społeczną, a przede wszystkim PAŃSTWO, które stoi na straży niesprawiedliwego porządku. Realizowanie komunizmu można powierzyć tylko i wyłącznie Żydom, jeżeli losy socjalizmu powierzy się rasie nieżydowskiej, to pewne jest, że skierują go na manowce.

Lew Dawidowicz Trocki (1879-1940): Nie ma kryteriów moralności w sobie, są jedynie kryteria skuteczności politycznej…. By rewolucja udała się, musi mieć zasięg światowy….Komunizm ograniczony terytorialnie może zostać wyizolowany i zdławiony. Trocki głosił postulat rewolucji ciągłej.

Karl Eugen Duhring (1833-1921): dla Duhringa Marks był uosobieniem  zła, ponieważ wywiódł swój system z Prawa Mojżeszowego, który o demokracji socjalistycznej wypowiedział się, że jej celem jest było wykorzystać i uczynić niewolnikami całą ludzkość w interesie Żydów. K. E. Duhring wyrażał się o innych niż niemiecka rasa „obojętnie czy Grekach czy Żydach” – jako o czarnych bestiach i radził rozwiązać kwestię  żydowską przez wykończenie ich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.