Strona główna > NWO > Fakty są faktami. Benjamin H. Freedman

Fakty są faktami. Benjamin H. Freedman

TALMUD o chrześcijanach

a
Benjamin Harrison Freedman ( ur. 1890 r. – zm. 1984 r.)

Talmud zdemaskowany, tajne rabiniczne nauki o chrześcijanach [The Talmud Unmasked*, The Secret Rabbinical Teachings Concerning Christians] napisał ksiądz I B Pranajtis, teolog i profesor języka hebrajskiego na Imperialnej Akademii Duchownej Kościoła Katolickiego w Petersburgu, Rosja. Ksiądz Pranajtis był największym badaczem Talmudu. Jego całkowita znajomość języka hebrajskiego kwalifikowała go do analizy Talmudu jak niewielu ludzi w historii.

Ks. Pranaitis szczegółowo zbadał te części Talmudu, które odnosiły się do Jezusa, chrześcijan i wiary chrześcijańskiej. Te fragmenty przełożył na łacinę. Hebrajski bardziej nadaje się do tłumaczenia na łacinę niż bezpośrednio na angielski. Tłumaczenie fragmentów Talmudu odnoszących się do Jezusa, chrześcijan i wiary chrześcijańskiej, wydrukowała po łacinie petersburska Akademia w 1893 roku z imprimatur jej arcybiskupa. Tłumaczenia z łaciny na angielski dokonali wielcy naukowcy łacińscy w Stanach Zjednoczonych w 1939 roku dzięki funduszom przekazanym na ten cel przez bogatych Amerykanów.

Żeby nie było żadnych niedomówień na temat odnoszenia się Talmudu do Jezusa, do chrześcijan i wiary chrześcijańskiej, poniżej podsumuję angielskie przekłady tekstów łacińskich tego opracowania ks. Pranaitisa. Zbyt dużo miejsca wymagałoby dosłowne cytowanie tych fragmentów wraz z uwagami z angielskiego wydania Soncino.

Najpierw podsumuję uwagi ks. Pranajtisa odnoszące się do Jezusa w Talmudzie, w oryginalnych tekstach przełożonych przez niego na łacinę, i z łaciny na angielski:

Sanhedrin, 67a – Jezus jako syn Pandiry, żołnierza

Kallah, 1b. (18b) – Nieślubny i poczęty podczas menstruacji

Sanhedrin, 67a – Powieszony w przeddzień Paschy. Toldath Jeschu. Jego urodzenie opisane najbardziej haniebnymi słowami

Abhodah Zarah II – Jezus jako syn Pandiry, rzymskiego żołnierza

Schabbath XIV – Znowu jako syn Pandiry, Rzymianina

Sanhedrin, 43a – W przeddzień Paschy powiesili Jezusa

Schabbath, 104b – Nazwany głupcem i nikt nie zwraca uwagi na głupców

Toldoth Jeschu –  Judasz i Jezus zaangażowani w brudnej kłótni

Sanhedrin, 103a. – Sugerują, że psuje swoje obyczaje i ubliża sobie

Sanhedrin, 107b. – Zwiódł, skorumpował i zniszczył Izrael

Zohar III, (282) – Zmarł jak zwierzę i pochowany w stercie gnoju

Hilkoth Melakhim – Próbuje udowodnić, że chrześcijanie błądzą wyznając Jezusa

Abhodah Zarah, 21a – Odnosi się do niechcianego w domach kultu Jezusa

Orach Chaiim, 113 – Unikanie pozorów oddawania szacunku Jezusowi

Iore dea, 150,2 – Żeby nie wyglądało, że oddaje się szacunek Jezusowi przez przypadek

Abhodah Zarah (6a) – Fałszywe nauki o praktykach religijnych w pierwszym dniu szabatu.

To tylko kilka wybranych z bardzo skomplikowanego układu, w którym liczne odniesienia są przesłonięte zawiłym rozumowaniem. Poniżej kilka źródeł odnoszących się do chrześcijan i wiary chrześcijańskiej, choć nie zawsze wyrażają się dokładnie w ten sposób. Jest jedenaście określeń chrześcijan używanych w Talmudzie dla nietalmudycznych wyznawców. Oprócz Nostrim, od Jezusa Nazarejczyka, chrześcijanie nazywani są wszystkimi określeniami używanymi w Talmudzie, przypisanymi do wszystkich nie-„żydów”: Minim, Edom, Abhodan Zarah, Akum. Obhde Elilim, Nokrim, Amme Haarets, Kuthim, Apikorosim i Goim. Poza podaniem określeń dla chrześcijan występujących w Talmudzie, pokazuję również jak Talmud przedstawia chrześcijan, i co mówi o religii chrześcijańskiej:

Hilkhoth Maakhaloth – Chrześcijanie to bałwochwalcy, nie wolno się z nimi zadawać

Abhodah Zarah (22a) – Nie zadawaj się z Gojami, oni przelewają krew

Iore Dea (153, 2). – Nie wolno zadawać się z chrześcijanami, przelewają krew

Abhodah Zarah (25b). – Strzeż się chrześcijan kiedy pracujesz z nimi zagranicą

Orach Chaiim (20, 2). – Chrześcijanie przebierają się żeby zabijać żydów

Abhodah Zarah (15b) – Sugeruje, że chrześcijanie mają relacje seksualne ze zwierzętami

Abhodah Zarah (22a) – Podejrzewa chrześcijan o stosunki seksualne ze zwierzętami

Schabbath (145b) – Chrześcijanie są nieczyści bo spożywają nieczystą żywność

Abhodah Zarah (22b) – Chrześcijanie są nieczyści bo nie byli na górze Synaj

Iore Dea (198, 48). – Czyste żydówki skażają się spotykając chrześcijan

Kerithuth (6b p. 78) – Żydzi nazywani ludźmi, chrześcijanie nie nazywani ludźmi

Makkoth (7b) – Niewinny mordu jeśli zamierzał zabić chrześcijanina

Orach Chaiim(225, 10) – Chrześcijanie i zwierzęta zgrupowani dla porównania

Midrasch Talpioth 225 – Chrześcijanie stworzeni by zawsze służyć żydom

Orach Chaiim 57, 6a – Chrześcijanie bardziej godni politowania niż chore świnie

Zohar II (64b) – Chrześcijańscy bałwochwalcy przyrównani do krów i osłów

Kethuboth (110b). – Psalmista porównuje chrześcijan do nieczystych zwierząt

Sanhedrin (74b). Tos. – Stosunek seksualny chrześcijanina jest jak zwierzęcia

Kethuboth (3b) – Nasienie chrześcijanina ma taką samą wartość jak zwierzęcia

Kidduschim (68a) – Chrześcijanie są jak ludzie osła

Eben Haezar (44,8) – Małżeństwa między chrześcijanami i żydami są nieważne

Zohar (II, 64b) – Przyrost naturalny chrześcijan musi być zmniejszony w sposób materialny

Zohar (I, 28b) –  Chrześcijańscy bałwochwalcy dziećmi węża Ewy

Zohar (I, 131a) – Bałwochwalcy (chrześcijanie) plugawią świat

Emek Haschanach(17a) – Dusze nie-żydów pochodzą od śmierci i cienia śmierci

Zohar (I, 46b, 47a) – Dusze chrześcijan mają nieczyste boskie pochodzenie

Rosch Haschanach(17a) – Dusze nie-żydów idą do piekła

Iore Dea (337, 1). – Zastąp nieżyjących chrześcijan jak utraconą krowę lub osła

Iebhammoth (61a) – Ludźmi nazywani są żydzi, ale nie chrześcijanie

Abhodah Zarah (14b) T – Zakazuje się sprzedaż dzieł religijnych chrześcijanom

Abhodah Zarah (78) – Kościoły chrześcijańskie są miejscami bałwochwalstwa

Iore Dea (142, 10) – Trzeba trzymać się fizycznie z daleka od kościołów

Iore Dea (142, 15) – Nie wolno słuchać muzyki kościelnej czy patrzeć na bożki

Iore Dea (143, 1) – Nie wolno odbudowywać domów w pobliżu kościoła

Hilkoth Abh. Zar (10b) – Żydom nie wolno odsprzedawać chrześcijanom uszkodzonych kielichów

Chullin (91b) – Żydzi posiadają godność jakiej nie ma nawet anioł

Sanhedrin, 58b – Uderzyć Izraelitę to jak spoliczkować Boga

Chagigah, 15b – Żyda uważa się za dobrego  pomimo popełnianych przez niego grzechów

Gittin (62a) – Żyd powinien trzymać się z daleka od domów chrześcijan w święta

Choschen Ham. (26,1) – Żydowi nie wolno oskarżać przed chrześcijańskimi sędzią czy prawami

Choschen Ham (34,19) – Chrześcijanin lub służący nie mogą być świadkami

Iore Dea (112, 1). – Unikaj jedzenia z chrześcijanami, to wywołuje zażyłość

Abhodah Zarah (35b) – Nie pij mleka od krowy wydojonej przez chrześcijanina

Iore dea (178, 1) – Nigdy nie naśladuj zwyczajów chrześcijańskich, nawet fryzury

Abhodah Zarah (72b) – Wino dotknięte przez chrześcijanina należy wyrzucić

Iore Dea (120, 1) – Naczynia kupione od chrześcijan należy wyrzucić

Abhodah Zarah (2a) – Unikaj chrześcijan na trzy dni przed ich świętami

Abhodah Zarah (78c) – Święta wyznawców Jezusa uważa się za bałwochwalstwo

Iore Dea (139, 1) – Unikaj rzeczy używanych przez chrześcijan w ich religii

Abhodah Zarah (14b) – Zakazuje się sprzedawać chrześcijanom przedmioty do kultu

Iore Dea (151,1) H. – Nie sprzedawaj chrześcijanom wody i przedmiotów do chrztu

Abhodah Zarah (2a, 1) – Nie handluj z chrześcijanami w ich święta

Abhodah Zarah (1,2) – Teraz pozwala się na handel z chrześcijanami w takich dniach

Abhodah Zarah (2aT) – Handluj z chrześcijanami bo mają pieniądze by płacić

Iore Dea (148, 5) – Jeśli chrześcijanin nie jest pobożny, można wysyłać mu prezenty

Hilkoth Akum (IX,2) – Wysyłaj prezenty chrześcijanom tylko jeśli nie są religijni

Iore Dea (81,7 Ha) – Unikaj chrześcijańskich niań, są niebezpieczne

Iore Dea (153, 1 H) – Chrześcijańska pielęgniarka doprowadzi dzieci do herezji

Iore Dea (155,1). – Unikaj chrześcijańskich lekarzy których nie znają dobrze sąsiedzi

Peaschim (25a) – Unikaj pomocy medycznej od bałwochwalców, czyli chrześcijan

Iore Dea (156,1) – Unikaj chrześcijańskich fryzjerów, chyba że w towarzystwie żydów

Abhodah Zarah (26a). – Unikaj chrześcijańskich położnych, niebezpieczne kiedy są same

Zohar (1,25b) – Dobrzy dla chrześcijan nigdy nie zmartwychwstaną

Hilkoth Akum (X,6) – Pomagaj chrześcijanom jeśli to przyniesie spokój

Iore Dea (148, 12H) – Ukrywaj nienawiść do chrześcijan w ich święta

Abhodah Zarah (20a) – Nigdy nie chwal chrześcijan, chyba że wierzysz iż to prawda

Iore Dea (151,14) – Nie wolno chwalić chrześcijan by dodawać im chwały

Hilkoth Akum (V, 12) – Cytuj Pisma żeby zakazać wspominanie chrześcijańskiego boga

Iore Dea (146, 15) – Do zasad chrześcijańskiej religii odnoś się z pogardą

Iore Dea (147,5) – Drwij do woli z chrześcijańskich dewocjonaliów

Hilkoth Akum (X,5) – Żadnych prezentów dla chrześcijan, prezenty dla konwertytów

Iore Dea (151,11) – Prezenty zakazane dla chrześcijan zachęcają do przyjaźni

Iore Dea (335,43) – Wypędź żyda który sprzedaje swoją farmę chrześcijaninowi

Iore Dea (154,2) – Zabrania się uczyć chrześcijanina zawodu / handlu

Babha Bathra (54b) – Własność chrześcijańska należy do pierwszego który się o nią upomni

Choschen Ham(183,7) – Zatrzymaj to co przez pomyłkę przepłacił chrześcijanin

Choschen Ham(226,1) – Żyd może zatrzymać to co zgubił chrześcijanin a znalazł żyd

Babha Kama (113b) – Pozwala się na oszukiwanie chrześcijan

Choschen Ham(183,7) – Żydzi muszą się podzielić tym co za dużo policzyli od chrześcijan

Choschen Ham(156,5) – Nie wolno żydom odbierać chrześcijańskich klientów innych żydów

Iore Dea (157,2) H – Można oszukiwać chrześcijan wyznających chrześcijańskie zasady

Abhodah Zarah (54a) – Lichwę można praktykować na chrześcijanach lub apostatach

Iore Dea (159,1) – Lichwa dozwolona obecnie wobec chrześcijan z każdego powodu

Babha Kama (113a) – Żyd może kłamać i popełniać krzywoprzysięstwo żeby skazać chrześcijanina

Babha Kama (113b) – Nie obraża się imienia Boga kiedy się okłamuje chrześcijan

Kallah (1b, p.18) – Żyd może z czystym sumieniem popełniać krzywoprzysięstwo

Zohar (1,160a) – Żydzi muszą zawsze oszukiwać chrześcijan

Iore Dea (158,1) – Nie lecz chrześcijan, chyba że to spowoduje wrogość

Orach Cahiim (330,2) – Nie asystuj w chrześcijańskim porodzie w sobotę

Choschen Ham.(425,5) – Jeśli nie wierzy w Torę nie zapobiegaj jego śmierci

Iore Dea (158,1) – Ani chrześcijan ani wrogów nie wolno ratować

Hilkkoth Akum (X,1) – Nie ratuj chrześcijan w niebezpieczeństwie śmierci

Choschen Ham(386,10) – Szpiega można zabić zanim się przyzna

Abhodah Zorah (26b) – Apostatów trzeba wrzucać do studni, a nie ratować

Choschen Ham(388,15) – Zabij tych którzy pieniądze Izraelitów dają chrześcijanom

Sanhedrin (59a) — Badanie praw żydów zasługuje na karę śmierci

Hilkhoth Akum(X,2) – Ochrzczonych żydów skazuje się na śmierć

Iore Dea(158,2)Hag. – Zabij renegatów praktykujących chrześcijańskie rytuały

Choschen Ham(425,5) – Niewierzący w Torę powinni zostać zabici

Hilkhoth tesch.III, 8 – Chrześcijanie i inni negują prawa Tory

Zohar (I,25a) – Chrześcijan należy niszczyć jako bałwochwalców

Zohar (II,19a) – Niewola żydów kończy się ze śmiercią chrześcijańskich książąt

Zohar (I,219b) – Książęta chrześcijan są bałwochwalcami, muszą umrzeć.

Obadiam – Kiedy zniszczy się Rzym, Izrael zostanie odkupiony

Abhodah Zarah(26b) T. — „Nawet najlepsi z Gojów powinni zostać zabici”

Sepher Or Israel 177b – Kiedy żyd zabija chrześcijanina nie popełnia grzechu

Ialkut Simoni (245c) – Rozlanie krwi niepobożnego stanowi ofiarę dla Boga

Zohar (II, 43a) – Eksterminacja chrześcijan konieczną ofiarą

Zohar (L,28b,39a) – Wysokie miejsca w niebie są dla zabójców bałwochwalców

Hilkhoth Akum(X,1) – Nie zawieraj porozumień i nie okazuj litości wobec chrześcijan

Hilkhoth Akum (X,1) – Albo odwrócisz ich od idoli, albo zabijesz

Hilkhoth Akum (X,7) – Nie zostawiaj bałwochwalców gdzie silni są żydzi

Choschen Ham(388,16) – Wszyscy pokrywają koszty zabicia zdrajcy

Pesachim (49b) – Nie potrzeba się modlić kiedy dokonuje się ścięcia w szabat

Schabbath (118a). – Modlitwy ratują od kary przychodzącego Mesjasza

W Bibliotece Kongresu i w Bibliotece Publicznej w Nowym Jorku, jeśli nie usunięto go ostatnio, można znaleźć egzemplarz książki ks. I B Pranajtisa “The Talmud Unmasked, The Secret Rabbinical Teachings Concerning Christians” [Talmud zdemaskowany, tajne nauki rabiniczne o chrześcijanach]. Kopię oryginalnej pracy wydrukowanej w Petersburgu w roku 1892 można dostać od naszego wspólnego przyjaciela, jeśli ktoś chce przeczytać powyższe fragmenty w oryginalnym hebrajskim z ich przekładem łacińskim. Uważam że moje podsumowanie poprawnie wyjaśnia oryginalny tekst. Tak uważam. Tesli jestem w błędzie, proszę mnie o tym poinformować. Bardzo trudne jest dokonanie tak krótkiego podsumowania.

Krajowa Konferencja Chrześcijan i Żydów nie musi badać “63 ksiąg” Talmudu, by wykryć wszystkie przeciwne Chrystusowi, chrześcijanom i antychrzescijańskie fragmenty w księgach stanowiących “Kodeks praw tworzących podstawę żydowskiego prawa religijnego”, i które są “Podręcznikiem wykorzystywanym w szkoleniu rabinów”. One utrzymują także, na co również wskazuje rabin Morris Kertzer, jak wyjaśniłem wcześniej, że “dorośli także studiują starożytne pisma podczas grupowych dyskusji o Talmudzie przed modłami wieczornymi”. Jeśli Krajowa Konferencja jest naprawdę zainteresowana „międzywyznaniowością” [ang. interfaith] i “braterstwem”, to czy uważasz, drogi doktorze Goldstein, że oni powinni obowiązkowo zacząć natychmiast usuwać z Talmudu fragmenty przeciwne Chrystusowi, chrześcijanom i chrześcijaństwu w taki sam “braterski” sposób w jaki usunęli je z Nowego Testamentu? Czy ich o to zapytasz?

Oxford English Dictionary jest na całym świecie uznawany za najbardziej autorytatywne i autentyczne źródło informacji o pochodzeniu, definicji i stosowaniu wyrazów w języku angielskim. Autorytety we wszystkich dziedzinach wszędzie uznają, że ten słownik jasno pokazuje, iż “judaist” [judaista] i “judaic” [judejski] są poprawnymi formami niepoprawnych i niewłaściwie używanych i mylących “Jews” [Żydzi] i “Jewish” [żydowski]. Zgodzisz się zupełnie ze słownikiem jeśli się nad tym naprawdę zastanowisz. “Judaista” i “judejski” są poprawne. Niepoprawne są “Żydzi” i “żydowski”. Żyd” i “żydowski” nie należą do języka angielskiego, jeśli anglojęzycznych ludzi interesuje poprawne używanie słów.

Tak zwani lub samozwańczy “Żydzi” nie mogą nazywać się “Żydami”, gdyż w żadnym sensie nie są “Judejczykami”. Mogą poprawnie identyfikować się przez swoją religię, jeśli chcą identyfikować się jako “judaiści”. “Judaista” to człowiek który wyznaje tzw. “judaizm” jako swoją religię, jak mówi Oxford English Dictionary. Pochodzenie wyrazu “Żyd” nie ma korzeni w “judaizmie”, jak wyjaśniono. Przymiotnik od “judaista” jest “judejski”. “Żydowski” jako przymiotnik jest tak samo niepoprawny jak rzeczownik “Żyd”. Wyraz “żydowski” nie ma prawa istnieć.

Dobrze zaplanowana i dobrze sfinansowana reklama przez tak zwanych lub samozwańczych “Żydów” w krajach anglojęzycznych w XVIII, XIX I XX wieku, wykreowała szeroką akceptację i stosowanie wyrazu “żydowski”. Obecnie “żydowski” używany jest na wiele sposobów, które nie są mniej fantastyczne i groteskowe niż niepoprawne i niedokładne. “Żydowski” jest używany teraz do opisania wszystkiego od “żydowskiej krwi”, cokolwiek to może być, do “żydowskiego chleba żytniego”, dziwacznie jak to może się wydawać.  Wiele następstw, wniosków i insynuacji „żydowskiego” obecnie jest rezultatem jego nie dającego się opisać komercyjnego stosowania.

Na dorocznym spotkaniu St Paul Guild w Plaza Hotel w Nowym Jorku w roku 1954, w obecności ponad 1.000 katolików, rzymskokatolicki ksiądz, główny mówca i gość honorowy powiedział o “mojej żydowskiej krwi”. Tak się stało, że ten ksiądz urodził się jako tak zwany lub samozwańczy Żyd” we wschodniej Europie, i tam przeszedł na katolicyzm około 25 lat temu. Wydaje się wyjątkowe, żeby ksiądz, który wyznawał katolicyzm przez tak długi czas, mówił katolikom o “mojej żydowskiej krwi”. Radio wrzeszczy i znaki zewnętrzne herbują „żydowski chleb żytni Levy’ego”, w tym samym mieście w tym samym czasie. Między tymi dwu skrajnościami są inne niezliczone produkty i usługi reklamujące się w druku, w radio i telewizji, jako „żydowskie”.

Ten ksiądz mówiący katolikom o “mojej żydowskiej krwi”, kiedy zwraca się do słuchaczy, także odnosi się do “żydowskiej krwi” Maryi, Najświętszej Matki Jezusa, do “żydowskiej krwi” apostołów, i żydowskiej krwi wczesnych chrześcijan. To co ma na myśli przez “moją żydowską krew” szydzi ze słuchających go katolików. Oni pytają “co to jest ‘żydowska krew’ ‘? Oni pytają co dzieje się z “żydowska krwią” kiedy tzw. “Żydzi” przechodzą na katolicyzm? I w skrajnym przypadku kiedy tzw. “Żyd” zostaje katolickim księdzem? I pytają: w jaki sposób “żydowska krew” różni się od krwi osób wyznających inne religie. Trudno mi uwierzyć, że jest czymś innym pod względem biologicznym, co określa cechę typową dla specyficznej religii. Czy istnieją wrodzone cechy rasowe i narodowe określane przez religijne dogmaty czy doktryny?

Podobne pytanie odnosi się do wyrazu “Żydówka”. Jeśli “Żydówka” w formie żeńskiej jest odpowiednikiem męskiej “Żyd”, to muszę przyznać, że nie mogłem znaleźć żeńskiego, ani męskiego określenia dla osób wyznających jakąś religię inną niż tzw. “judaizm”. Czy znasz jakieś inne? Szukałem żeńskich form katolicyzmu, protestantyzmu, hinduizmu, islamu i innych, ale nie znalazłem. Wydaje się bardzo powszechne teraz mówić o Maryi, Najświętszej Matce Jezusa, jako “Żydówce”. Nie wydaje się realistyczne żeby identyfikować płeć członków żadnej innej religii poprzez właściwe określenia. Jeśli wyraz “Żyd” uważa się za opisowy dla rasy lub narodu, co jest częste, to równie nierealistyczne jest wskazywanie płci członków rasy lub narodu poprzez wykorzystywany w tym celu przyrostek. Nie znam przypadku w tej kwestii oprócz “Negress” [Murzynka], a murzyńska rasa mocno sprzeciwia się stosowaniu tego określenia.

Więcej problemów stwarza chrześcijanom inny wyraz. Mówię tu o “judeo-chrześcijański”. Z każdym dniem widzi się go coraz częściej. Oparty na obecnej znajomości historii i na zdrowym rozsądku stosowanym w teologii, określenie “judeo-chrześcijański” przedstawia dziwną kombinację. Czy “judeo” odnosi się do starożytnego “faryzeizmu”, czy do “talmudyzmu”, czy tzw. “judaizmu”? Biorąc pod uwagę posiadaną przez nas wiedzę, jak może być ktoś nazywany “judeo-chrześcijaninem”? Opierając się na dzisiejszej wiedzy, jest to tak samo nierealistyczne jak mówienie, że coś jest “ciepłe-zimne”, “stare-młode”, lub “ciężkie-lekkie”, czy że ten człowiek był “zdrowy-chory” czy “biedny-bogaty”, “głupi-mądry”, “ignorant-wykształcony”, czy “szczęśliwy-smutny”. Te wyrazy są antonimami, a nie synonimami. “Judeo-chrześcijański” w świetle niezaprzeczalnych faktów to także antonim, a nie synonim, jak chcieliby samozwańczy “Żydzi”, by uwierzyli w to chrześcijanie. Więcej piasku w oczy chrześcijanina.

Institute of Judeo-Christian Studies” [Instytut Studiów Juedo-Chrześcijańskich] został ustanowiony przez Uniwersytet Seton Hall. Mieści się w małym biurze w centrum Newark, NJ. Ten “jednoosobowy instytut”, jak mówi jego literatura, nie ma żadnego wydziału oprócz ojca Oesterreichera, i nie ma żadnych studentów. Ojciec Oesterreicher urodził się jako tak zwany lub samozwańczy “Żyd” i przeszedł na katolicyzm. Miałem przyjemność słuchać go wiele razy. Przemówienia o. Oesterreichera i mailowa literatura stanowią główną działalność tego instytutu. Ojciec Oesterreicher planuje także publikować książki i rozprowadzać je na cały świat, w dużych ilościach.

O. Oesterreicher robi wszystko co możliwe żeby przekonać katolików, że “judeo-chrześcijanin” to kombinacja dwóch wyrazów, które pod względem teologicznym są synonimami. Nic nie może być bardziej nieprawdziwe. O. Oesterreicher wciska ten pogląd chrześcijańskim słuchaczom. Z tego co widzę, przemawia tylko do katolickich odbiorców. W przemówieniach chce by katolicy przyjęli jego własne poglądy, że wiara chrześcijańska zależy od tzw. “judaizmu”. Jego słuchacze wychodzą po tych przemówieniach bardzo zmieszani.

Lepszymi staliby się katolicy spośród publiczności o. Oesterreichera gdyby “sprzedawał” im Jezusa i kościół katolicki, a nie próbował “sprzedawać” im tak zwany “judaizm”. Dobrze zaplanowanej i dobrze sfinansowanej przez tak zwanych i samozwańczych “Żydów” reklamie udaje się dobrze informować chrześcijan w temacie tak zwanego “judaizmu”. Gdyby o. Oesterreicher skupiał się na “sprzedaży” Jezusa i wiary chrześcijańskiej słuchaczom tak zwanych czy samozwańczych “Żydów”, robiłby więcej w kierunku realizowania celów chrześcijańskich. Działalność tego “jednoosobowego instytutu” jest jakby wielką tajemnicą. Ale jestem pewien, że prałat McNulty nigdy nie pozwoli na to by “Instytut Studiów Judeo-Chrześcijańskich” dyskredytował dobre osiągnięcia Seton Hall jako jednego z najlepszych katolickich uniwersytetów. Ale trzeba obserwować, a prałat McNulty zawsze doceni konstruktywny komentarz.

“Antysemityzm” jest kolejnym wyrazem, który powinien zostać usunięty z języka angielskiego. Obecnie “antysemityzm” służy tylko jednemu celowi. Wykorzystywany jest jako “oczernniacz”. Kiedy tak zwani czy samozwańczy “Żydzi” czują, że ktoś sprzeciwia się któremuś z ich celów, dyskredytują swoje ofiary używając wyrazów “antysemita” lub “antysemicki” na wszystkich posiadanych przez nich kanałach, i tych które kontrolują. Na ten temat mogę wypowiadać się z wielką powagą. Ponieważ tak zwani lub samozwańczy “Żydzi” nie mogli odeprzeć zarzutów w moich wystąpieniach publicznych w roku 1946 na temat sytuacji w Palestynie, wydali miliony dolarów żeby mnie “zniesławić” jako “antysemitę”, mając nadzieję zdyskredytowania mnie w oczach opinii publicznej, która bardzo interesowała się tym co miałem do powiedzenia. Do roku 1946 byłem “małym świętym” dla tak zwanych czy samozwańczych “Żydów”. Kiedy nie zgodziłem się z nimi publicznie w kwestii zamiarów syjonistów w Palestynie, nagle stałem się “antysemitą numer jeden”.

Hańbiące jest kiedy się widzi, że chrześcijańscy duchowni używają wyrazu “antysemityzm”. Oni powinni wiedzieć lepiej. Oni wiedzą, że “antysemityzm” nic nie znaczy w sensie w jakim obecnie się go używa. Wiedzą, że poprawnym wyrazem jest tu “judeofob”. Z “antysemity” zrobiono “oczerniacz”, gdyż w umysłach chrześcijan Semita kojarzy się z Jezusem. Chrześcijanie są pomocnikami w niszczeniu wiary chrześcijańskiej, gdyż tolerują wykorzystywanie “wyrazu-oczerniacza” “antysemicki” do uciszania najbardziej nietolerancyjnymi formami prześladowań stosując ten oczerniający wyraz wobec chrześcijan, którzy sprzeciwiają się tym złym konspiratorom.

To niewątpliwie zasmuca tak bardzo Ciebie, jak mnie, doktorze Goldstein, widząc jak standardy moralne naszego narodu z każdym dniem stają się coraz niższe. W tej kwestii nie ma żadnych wątpliwości. Standardy moralne tego kraju w dziedzinie politycznej, gospodarczej, społecznej i duchowej, są czynnikami określającymi zajmowaną przez nas pozycję w sprawach świata. Na tej podstawie będziemy osądzeni przez pozostałych 94% populacji świata. Nasza populacja stanowiąca 6% populacji świata albo odniesie sukces, albo nie udadzą jej się wysiłki zachowania światowego przywództwa według standardów moralnych, gdyż w ostatniej analizie wpływają one na postawy i działania kraju. Standardy moralne są tygielkiem w którym rafinuje się i formuje cechy narodu. Produkt końcowy nigdy nie będzie lepszy niż wykorzystane składniki. Trzeba o tym pamiętać.

Jest wiele rzeczy z których ten chrześcijański kraj może jeszcze być dumny. Ale jest także wiele rzeczy z których nie może być dumny. Właściwa diagnoza szybko obniżających się standardów moralnych we wszystkich dziedzinach życia pokazuje tego powód, skoro obecna psychoza narodu skupia się głównie na tym jak (1) “zrobić WIĘKSZE pieniądze” i (2) “LEPIEJ się bawić”. Ile faktycznie osób znasz, które do swoich codziennych obowiązków włączają służbę i poświęcenie się w obronie przed wrogami tego cennego pochodzenia, danego przez Boga dziedzictwa wszystkim tym, którzy mają szczęście urodzenia się Amerykanami? Jaka służba? Jakie poświęcenie?

Poza kilkoma wyjątkami to pokolenie wydaje się uważać wszystko za drugorzędne wobec naszego rozliczenia się z nienarodzonymi jeszcze pokoleniami za złamanie wiary i zdradę naszego zaufania do potomności. Sabotaż standardów moralnych naszego narodu jest bardziej przypadkowy dla programu tego nieprzyjaznego spisku, niż przypadkowy w ciągłym marszu ludzkości w kierunku łatwiejszego życia. Wytyczne i kontrola miejsca w historii tego narodu przeszły w ręce tych osób mniej tego godnych.  To znaczne ich osiągnięcie jest ich nagrodą za ich sukces w uzyskaniu skutecznych i licznych chrześcijańskich „męskich prostytutek” pełniących rolę ich „frontu”. Zbyt wielu z tych skutecznych chrześcijańskich „męskich prostytutek” jest rozproszonych w całym kraju w sprawach publicznych by gwarantować bezpieczeństwo chrześcijańskiej wierze i stabilność polityczną, społeczną i gospodarczą narodu.

„Męska prostytutka” to mężczyzna, który oferuje zdolności swojej anatomii od szyi w górę, do wynajęcia przez każdego kto zapłaci mu „cenę wywoławczą”, dokładnie tak, jak kobieta z tego samego gatunku oferuje zdolności swojej anatomii od szyi w dół każdemu kto zapłaci jej „cenę wywoławczą”. Tysiące tych pseudo-chrześcijańskich „męskich prostytutek” swobodnie poruszają się nierozpoznani we wszystkich dziedzinach życia, dumnie ulegając zgubnej propagandzie dla zysku pieniężnego i władzy politycznej. Oni są „psami ogrodnika”. Korozyjny efekt ich subtelnej intrygi powoli, ale pewnie rozkłada moralność narodu. Nie można przecenić tego zagrożenia dla wiary chrześcijańskiej. To niebezpieczeństwo dla narodu nie powinno być niedoceniane. Chrześcijańscy duchowni muszą być na to czujni.

Międzynarodowa „zbrodnia zbrodni” w całej historii, ta naganna nieprawość, w której naród ten odegrał główną rolę, została popełniona w Palestynie prawie całkowicie w wyniku ingerencji Stanów Zjednoczonych w tę sytuację, w imieniu wyłącznie światowej organizacji syjonistycznej z siedzibą w Nowym Jorku. Ingerencja Stanów Zjednoczonych w tę sytuację w imieniu agresorów pokazuje siłę wywieraną na politykę krajową i zagraniczną tego rządu przez „męskie prostytutki” nieustraszenie działające w imieniu syjonistycznych spiskowców. To najczarniejsza strona w naszej historii.

Odpowiedzialność za tę niechrześcijańską i antychrześcijańską “sprawę” można uczciwie zdeponować na progu chrześcijańskiego kleru. Oni muszą przejąć na siebie pełną winę za tę nieludzką i bezbożną zbrodnię dokonaną w imię chrześcijańskiej “miłości”. W każdą niedzielę chrześcijański kler wbijał w głowy 150.000.000 regularnie chodzących do kościoła chrześcijan, że chrześcijanie muszą uważać za swój “chrześcijański obowiązek” wspierania syjonistycznej konspiracji w podboju Palestyny. Cóż, “zasialiśmy wiatr”, teraz zbieramy “burzę”.

Na 150.000.000 chrześcijan w USA “bardzo naciskał” chrześcijański kler, żeby udzielili swojego nieuzasadnionego wsparcia programowi syjonistycznemu “repatriacji” do ich “ojczyzny” w Palestynie tak zwanych i samozwańczych “Żydów” ze wschodniej Europy, którzy byli potomkami Chazarów. Na chrześcijanach wymusili by tych tzw. Żydów ze wschodniej Europy uważali za “wybrańców” Boga, a Palestynę za ich “ziemię obiecaną”. Ale kler cały czas wiedział lepiej. Była to sprawa chciwości, a nie głupoty, można być tego pewnym.

W bezpośrednim skutku działalności „męskich prostytutek” na rzecz programu syjonistycznego, i wbrew wszelkiemu prawu międzynarodowemu, sprawiedliwości i słuszności, wbrew wszystkiemu, pomimo, że 150.000.000 chrześcijan w Stanach Zjednoczonych, z nielicznymi wyjątkami, domagali się by Kongres USA użył prestiżu i potęgi tego narodu, dyplomatycznej, ekonomicznej i wojskowej, w celu zagwarantowania pomyślnego zakończenia syjonistycznego programu podboju Palestyny. Zostało to zrobione i syjoniści przejęli Palestynę. To my jesteśmy za to odpowiedzialni.

Jest dobrze ustalonym i niezaprzeczalnym faktem historycznym, że aktywny udział USA w podbiciu Palestyny w imieniu syjonistów, był czynnikiem za to odpowiedzialnym. Bez aktywnego udziału Stanów w imieniu syjonistów jest pewne, że syjoniści nigdy nie próbowaliby zdobyć Palestyny metodą zbrojną. Teraz Palestyna byłaby niepodległym suwerennym państwem pod rządem ustanowionym poprzez samookreślenie rodowitych i legalnych Palestyńczyków. To zostało zniwelowane dzięki zapłaceniu przez syjonistów niezliczonych milionów dolarów chrześcijańskim „męskim prostytutkom” na skalę trudną dla niewtajemniczonych nawet sobie wyobrazić.

Jeśli, jak się spodziewam, zgodzisz się, to błagam, bym mógł z szacunkiem i szczerze teraz przedstawić Ci tutaj moje komentarze do kilku fragmentów w Twoim najnowszym artykule, który ukazał się we wrześniowym numerze APJ Biuletyn pod tytułem „Wiadomości i opinie Żydów” [News and Views of Jews]. Głęboko w sercu, drogi dr Goldstein, naprawdę czuję, że mogę wnieść skromny wkład do wielkiego sukcesu, jakiego życzę Ci w cennej podejmowanej przez ciebie pracy, biorąc pod uwagę takie zniechęcające trudności. Moja reakcja na to, co stwierdzasz w swoim artykule, może okazać się pomocna. Przedstawione tutaj komentarze powstały w tym duchu. Chciałbym zaproponować, żebyś odpowiednio je rozważył. Uważam, że jesteś tak blisko „drzew”, że nie możesz w prawdziwej perspektywie widzieć „lasu”. Może to uznasz za naprawdę szczery punkt widzenia autsajdera, pomocny w ukierunkowaniu twojej wczorajszej postawy na dzisiejsze realia i przyszłe pozornie pewne prawdopodobieństwa. Wierzę, że tak będzie.

Wiesz o tym, doktorze, że wszystkie „prawa natury” są nieodwołalne. „Praw natury” nie można ani zmienić, ani zawiesić, ani odwołać, niezależnie od tego co o nich myślimy. Jedno z tych „praw natury” jest zasadniczo głównym powodem „DLACZEGO  ŻYDZI  ZOSTAJĄ  KATOLIKAMI”, podtytuł Twojego artykułu, który zwrócił moją uwagę. „Prawem natury” o którym mówię jest prawo, że „KAŻDA  AKCJA WYWOŁUJE  RÓWNĄ  I  PRZECIWNĄ  REAKCJĘ”. Według mnie to „prawo natury jest alfą i omegą wszystkich pytań typu „DLACZEGO  ŻYDZI  ZOSTAJĄ  KATOLIKAMI”.

W Twoim artykule ta tajemnica brzmi bardzo skomplikowanie. Ale to jest naprawdę bardzo proste. Tak zwani lub samozwańczy 'Żydzi” którzy stali się katolikami, dzisiaj podświadomie reagują na to „prawo natury”. Konwersja na katolicyzm tak zwanych lub samozwańczych „Żydów” jest „RÓWNĄ  I PRZECIWNĄ  REAKCJĄ” na to „prawo natury”. Ich konwersja jest „REAKCJĄ”, a nie „AKCJĄ”. Czy nadal masz wątpliwości po przeczytaniu o tych faktach?

Katolicyzm okazał się duchowo „RÓWNĄ  I PRZECIWNĄ  REAKCJĄ” na kult religijny praktykowany dzisiaj pod nazwą „judaizm”, a wcześniej pod nazwami „talmudyzm” i „faryzeizm”. Co jest duchowo widoczne w katolicyzmie jest to, że zwraca uwagę na to czego brakuje w tak zwanym „judaizmie”. To co jest duchowo widoczne w tzw. „judaizmie” nie występuje w katolicyzmie, dzięki Bogu. Wszystko co może każdy powiedzieć jest to, że katolicyzm i tzw. „judaizm” są na przeciwległych krańcach duchowego spektrum.  

Nasza podświadomość nigdy nie śpi. Zawsze czuwa kiedy śpi świadomość. Ta podświadomość tzw. czy samozwańczych „Żydów” jest „DLACZEGO  ŻYDZI  STAJĄ  SIĘ  KATOLIKAMI”. Wrażliwsze pod względem duchowym umysły tak zwanych czy samozwańczych „Żydów”, przez 2000 lat szukają duchowo bezpiecznych przyczółków jako schronienie przed terrorem Talmudu. Po oddychaniu przez całe życie atmosferą Talmudu, dla tak zwanych czy samozwańczych „Żydów” katolicyzm był zdrową i odświeżającą zmianą duchowego klimatu. Nie byli w stanie oprzeć się sile duchowej „RÓWNEJ LUB PRZECIWNEJ REAKCJI”, KTÓRA PRZYCIĄGAŁA ICH DO KATOLICYZMU.

Tak zwanym lub samozwańczym Żydom o bardziej wrażliwych duchowo podświadomych umysłach szukających ucieczki od Talmudu, katolicyzm zapewniał sanktuarium. Zanim dopłynęli do bezpiecznego portu katolicyzmu, podświadomy umysł bardziej wrażliwych duchowo tak zwanych lub samozwańczych „Żydów”, wyruszał na tę wyprawę swoich odważniejszych współreligionistów tylko z jednego powodu. Obawiali się akcji odwetowej ze strony swoich współreligionistów.

W artykule wymieniasz tylko kilka z wielu kar nakładanych przez reakcjonistycznych tak zwanych lub samozwańczych „Żydów” na swoich współreligionistów, którzy przechodzili na katolicyzm. Konwersja na katolicyzm nawet pozbawiała wielu tak zwanych czy samozwańczych „Żydów” środków utrzymania. Przed wielu rodzinami stanął problem głodu. Konwertyta na katolicyzm musiał być przygotowany i chętny na znoszenie trudności ekonomicznych, społecznych i politycznych, które były ceną za bogactwo duchowe jakie miał zdobyć dzięki tej konwersji.

Twoje badanie przekona Cię, że tak zwani czy samozwańczy „Żydzi” nigdy nie przejdą na katolicyzm duchowo „BO TAKA JEST ŻYDOWSKA RELIGIA: BO TAKA JEST KATOLICKA RELIGIA”, jak twierdzisz w artykule. Tak zwany lub samozwańczy „Żyd” może kwestionować mądrość konwersji z oryginału na jego kopię. Skoro tak zwany „judaizm” jest nowoczesną nazwą „talmudyzmu”, a „talmudyzm” jest nazwą daną starej praktyce „faryzeizmu”, to jak pogodzisz to ze zdaniem, że „. . . TAKA BYŁA ŻYDOWSKA RELIGIA:. . . TAKA JEST KATOLICKA RELIGIA”.

Kilku tak zwanych czy samozwańczych „Żydów”, którzy ostatnio przeszli na katolicyzm, to moi osobiści przyjaciele. Ani jeden z tych których zapytałem nie stali się katolikami dlatego, że czuli iż „KOŚCIÓŁ KATOLICKI JEST GLORYFIKOWANYM KOŚCIOŁEM ŻYDOWSKIM”, jak piszesz w artykule. Pytają mnie jaki „KOŚCIÓŁ ŻYDOWSKI”? Nie potrafię im odpowiedzieć. Jaki „KOŚCIÓŁ ŻYDOWSKI” zapytam Ciebie? „Faryzeizm”? „Talmudyzm”? Na pewno nie zaryzykowałbyś opinii, że Kościół Katolicki to „faryzeizm” czy „talmudyzm”, teraz „GLORYFIKOWANY” jako katolicyzm, prawda?

Musi być oczywiste dla Ciebie, że tak zwani albo samozwańczy „Żydzi”, którzy przeszli na katolicyzm nie wierzą, że Kościół Katolicki, jak mówisz w artykule, „BYŁ KOŚCIOŁEM ŻYDOWSKICH KONWERTYTÓW I ICH POTOMKÓW”. Oni nie uważają Jezusa za „KONWERTYTĘ” na katolicyzm. Ty zaliczasz Jezusa do „KONWERTYTÓW” na katolicyzm. Twierdzisz: „NAJPIERW POJAWIŁ SIĘ CHRYSTUS, ŻYD ŻYDÓW”. Nigdy wcześniej nie słyszałem takiego określenia. Czy jest to oryginał? Ani nawróceni tak zwani czy samozwańczy „Żydzi” nie zgodzą się z tym, że „POTEM POJAWILI SIĘ APOSTOŁOWIE, KAŻDY Z NICH ŻYD”, jak twierdzisz. Niewątpliwie jest to zbyt duży obszar sporu żeby odrzucić poglądy tych, którzy stali się konwertytami na katolicyzm. Ani ci konwertyci na katolicyzm nie przyjmą za prawdę tego, że „POTEM POJAWIŁY SIĘ TYSIĄCE PIERWSZYCH CZŁONKÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, KTÓRZY BYLI ŻYDAMI”, jak piszesz w omawianym tu artykule.

Szanowny dr Goldstein, jako były tak zwany lub samozwańczy „Żyd” przez niemal połowę życia, kiedy zostałeś konwertytą na katolicyzm, czy zrobiłeś to z powodów o jakich mówisz w artykule „DLACZEGO ŻYDZI ZOSTAJĄ KATOLIKAMI?” Byłoby mi trudno w to uwierzyć, pomimo kolejnych opinii jakie wyrażasz w artykule: „FAKTYCZNIE NIE BYŁOBY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO GDYBY NIE ŻYDZI”. Ten pogląd wydaje się niewiarygodny wobec niezaprzeczalnych faktów, ale te fakty mogły nie być dostęp dla Ciebie kiedy to pisałeś.

Gdyby tak zwani lub samozwańczy „Żydzi” tak myśleli jak Ty napisałeś w swoim artykule, to niewątpliwie woleliby pozostać duchowo w „ŻYDOWSKIM KOŚCIELE”, przez który, nie wątpię, masz na myśli tak zwany „judaizm”. Pytaliby dlaczego katolicy oczekiwali że oni zostawią swój „ŻYDOWSKI KOŚCIÓŁ” by wejść do Kościoła Katolickiego, „ŻYDOWSKI KOŚCIÓŁ” albo tak zwany „judaizm”. Na podstawie tego co piszesz, to byłoby nielogiczne.

Zapiera mi dech kiedy dalej piszesz, że „NIE BYŁOBY KATOLICYZMU GDYBY NIE BYŁO JUDAIZMU”. To pozostawia mi bardzo niewiele do powiedzenia po napisaniu tych 62 stron faktów i uwag. W pewnym stopniu jest jakiś sens w tym co piszesz, jeśli czujesz, że istnienie tak zwanego „judaizmu” w czasach Jezusa i później, stworzyło konieczność istnienia katolicyzmu. Ale w żadnym razie nie można Kościoła Katolickiego uważać za następcę „faryzeizmu”, „talmudyzmu”, czy tak zwanego „judaizmu”.

Powinniśmy spotkać się by to omówić. Mam nadzieję, że dasz mi ten przywilej w niedalekiej przyszłości. Kończąc ten list bardzo proszę, żebyś o tym pamiętał kiedy czytasz ten list do Galatów 4:16: „Czy dlatego stałem się waszym wrogiem, że mówiłem wam prawdę?” I do tego dodam: „Mam nadzieję, że nie”. Mam nadzieję, że nadal będziemy dobrymi przyjaciółmi. Jeśli wiara chrześcijańska ma zostać uratowana od jej zaciekłych wrogów, musimy podać sobie dłonie i utworzyć „ludzką linię ratowniczą”. Musimy ciągnąć razem, a nie w przeciwnych kierunkach. Musimy „zakopać topór wojenny”, a nie nawzajem w swoich głowach.

Oczekując przyjemnego spotkania się z Tobą osobiście, gdy tylko będzie to wygodne, jak również na odpowiedź, za którą już Ci z góry dziękuję, i z najlepszymi życzeniami zdrowia i sukcesu, proszę mi wierzyć, że jestem pełen szacunku i szczerości,

<podpis>

Benjamin H Freedman, tłum. z j. ang. Ola Gordon

Źródło: http://www.iahushua.com/JQ/factsR4.html

Talmud Zdemaskowany w formacie PDF: http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2014/02/Talmud-zdemaskowany.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.