Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Ewolucja organizmów czy ewolucja nauki?

Ewolucja organizmów czy ewolucja nauki?

Mówi się, że nauka to proces, który trwa całe życie, dzięki badaniom i odkryciom naukowców oraz pracy dziennikarzy nad rozpowszechnianiem nowin ze świata nauki, ludzkość każdego dnia może dowiadywać się czegoś nowego. Wielokrotnie okazuje się, że dzięki postępom w badaniach to, czego uczono w szkole, z czego zdawano egzaminy i pisano prace naukowe, przestaje być prawdą. Nowe dowody zdobywane przez badaczy pokazują nowe możliwości, poszerzają zakres wiedzy człowieka i wielokrotnie przekreślają dotychczasową naukę.

Darwin mógł się mylić

Doskonałym przykładem wiedzy, którą zdobywaliśmy od czasów klasy podstawowej, być może aż do studiów, przestającą mieć swoje pokrycie w badaniach, są niektóre z założeń teorii Darwina. Bliżej temu tematowi przyjrzał się internetowy serwis popularnonaukowy „Ewolucja Myślenia”. W swoim artykule pt. „Czy istnieje konflikt naukowy między teorią ewolucji Darwina a zapisem kopalnym?” dostępnym pod linkiem: https://ewolucjamyslenia.pl/czy-istnieje-konflikt-naukowy-miedzy-teoria-ewolucji-darwina-a-zapisem-kopalnym/, wskazuje na kilka nieścisłości pomiędzy jego teorią a dzisiejszą wiedzą.

Darwin twierdził, że ewolucja to proces stopniowy, w celu udowodnienia swoich przekonań, przez wiele lat badał skamieliny, które miały udowodnić jego tezę. Niestety jednak nie był w stanie wskazać dowodów, które odnosiłyby się również do zmian obserwowanych u tej samej grupy organizmów co skamieliny, lecz żyjących w jego czasach. Nie potrafił również wyjaśnić procesu nagłego powstania roślin, które miało miejsce w połowie okresu kredy i przekreśliło całkowicie jego tezę stopniowego charakteru ewolucji. Opisane powyżej niezgodności to tylko kilka z zarzutów stawianych teorii Darwina. Najnowsze badania naukowców wskazują, że od 160 lat cały świat żyje w błędzie i wciąż nie jest w stanie dogłębnie zrozumieć i wyjaśnić zasad działania ewolucji.

Tajemniczy potop z Księgi Rodzaju

Dobrze znana przypowieść z pisma świętego o wielkim potopie, który miał miejsce zaraz po stworzeniu świata, została oceniona przez naukowców za nieprawdziwą i sprzeczną z dowodami naukowymi. Niemniej jednak, w prezentowanej dotychczas przez świat nauki teorii ewolucji, również wskazuje się wiele niezgodności z prawami natury. Geologia sprawdza te dwie teorie głównie na podstawie badań obecności skał osadowych, istnienia warstw kopalnych oraz budowy i rozmieszczenia skał i gór na całym świecie.

Najświeższe zdobyte informacje, które dostarcza nauka o ziemi, wskazują na większe prawdopodobieństwo obecności wielkiego potopu, niż tworzenia się skał w procesie ewolucji. Naukowcy oparli swoje stanowisko na badaniach prowadzonych w Utah, gdzie znajdują się skały zbudowane z pięciu formacji. Według ich analiz każda z warstw nałożyła się na siebie wyjątkowo szybko, co jednocześnie wyklucza teorię stopniowej i powolnej ewolucji, której ludzie byli uczeni przez wszystkie lata swojej edukacji.

Świat wciąż pozostaje nieodkrytą tajemnicą zarówno dla przeciętnych ludzi, jak i naukowców.

Biologia po raz kolejny pokazuje człowiekowi swoją złożoną i  skomplikowaną funkcję, której bardzo często nie sposób zrozumieć i opisać. To ona zmusza człowieka do ciągłej nauki i rozwoju. Dzisiejsze czasy, dzięki obecności mediów znacznie ułatwiają ludzkości uzupełnianie wiedzy w naukowe odkrycia i poszerzanie horyzontów. Bardzo cennym i wygodnym źródłem informacji są internetowe portale popularnonaukowe, jednym z nich jest wspominany wcześniej portal https://ewolucjamyslenia.pl/, oferujący wiedzę zarówno z zakresu geologii i nauki o ziemi, jak i biologicznych aspektów życia ludzi i zwierząt.