Strona główna > Zdrowie > EPA i Monsanto od dziesięcioleci tuszują związek glifosatu z rakiem

EPA i Monsanto od dziesięcioleci tuszują związek glifosatu z rakiem

Monsanto i EPA (Emdronmental Protection Agency – Agencja Ochrony Środowiska) od co najmniej 35 lat wiedzą o rakotwórczych własnościach herbicydów zawierających glifosat i do dzisiaj starają się to ukrywać.

a

Monsanto jest wiodącym na święcie producentem genetycznie zmodyfikowanych nasion. Produkuje również Roundup, herbicyd oparty na glifosacie, używany przez rolników na całym świecie do niszczenia chwastów. Według rocznego raportu Monsanto wartość sprzedaży netto Roundupu w okresie jednego roku w latach 2013-2014 wyniosła 994 miliony dolarów.

Glifosat, aktywny składnik Roundupu, jest wchłaniany przez liście lub korzenie i przenoszony przez roślinę do jej miejsc wzrostu. Według Służby Geologicznej USA w latach 1992-2012 na amerykańskich gruntach rolnych rozpylono ponad 1,18 miliona ton Roundupu.

Badania prowadzone pod koniec lat ig70. wykazały, że glifosat powoduje raka u zwierząt laboratoryjnych, w tym psów, myszy i szczurów. Monsanto i EPA świadomie ukryli tę informację przed inwestorami, konsumentami i społeczeństwem.

Aby ukryć ten fakt, Monsanto standardowo zasłaniało się wymówką w postaci „tajemnicy handlowej”. Monsanto skutecznie manipulowało wynikami badań, co dawało fałszywe wrażenie, że stosowany zgodnie z przeznaczeniem Roundup jest bezpieczny.

Ujawnione notatki służbowe EPA i korespondencja wewnętrzna z lat 1980. ukazują zupełnie inną historię. Te dokumenty dowodzą, że do roku 1980 u badanych zwierząt rozwinęły się hiperpłazja (narastanie zdrowych komórek w tkance lub organach będące zwykle stanem przednowotworowym) i nowotwory złośliwe. Mimo to ani EPA, ani Monsanto nie ujawniły tej informacji konsumentom i społeczeństwu.

W marcu 2015 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła glifosat jako prawdopodobny czynnik powodujący raka u ludzi. Bardziej poważne skutki uboczne narażenia na glifosat to czerniak, chłoniaki nieziarnicze, rak kości, rak jelita grubego, rak nerek, rak wątroby, rak trzustki i rak tarczycy.

Natychmiast po ogłoszeniu komunikatu WHO kancelarie prawne w USA rozpoczęły rejestrację narażonych na Roundup wnioskodawców, u których zdiagnozo-wano raka. Wśród powodów są rolnicy, robotnicy rolni, pracownicy przemysłu rolnego, osoby mieszkające w pobliżu pól uprawnych i ich rodziny.

Jak ufać rządowi, którego agencje spiskują przeciwko obywatelom?

Źródło: http://www.naturalnews.com/055456_glyphosate_cancer_link_EPA_cover-up.html

Za: https://www.nwo.report/nwo/epa-monsanto-dziesiecioleci-tuszuja-zwiazek-glifosatu-rakiem.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.