Strona główna > NWO > Eliminacja białej rasy czyli „Europę czeka wielka transformacja”

Eliminacja białej rasy czyli „Europę czeka wielka transformacja”

Żydzi opowiadają się za tolerancją kulturową z powodu ich przekonania – mocno zakorzenionego w historii, że Żydzi są bezpieczni tylko w społeczeństwie akceptującym szeroki zakres postaw i zachowań, jak również różnorodność grup religijnych i etnicznych.

a

„Uważam, że antysemityzm pojawia się dlatego, że do tej chwili Europa jeszcze nie nauczyła się wielokulturowości. I uważam, że będziemy częścią ferworu tej transformacji, która musi nastąpić. Europa nie będzie monolitycznym społeczeństwem jakim była w ubiegłym stuleciu. W centrum tego będą Żydzi. Dla Europy jest to do przeprowadzenia ogromna transformacja. Teraz wchodzi w tryb wielokulturowości i Żydzi będą odrzucani z powodu ich wiodącej w tym roli”. – Barbara Lerner Spectre, Szwecja, założycielka Paidea, European Jewish Fund w Szwecji.

BIAŁY RASIZM. Eliminacja białej rasy na obszarze Unii Europejskiej (white genocide)

a

Organizacja Narodów Zjednoczonych nie definiuje rasizmu. Jednakże ONZ definiuje dyskryminację rasową (ang. racial discrimination). Zgodnie z Konwencją o Eliminowaniu Wszystkich Form Dyskryminacji Rasowej: wyrażenie „dyskryminacja rasowa” oznacza wszelkie zróżnicowanie, wykluczenie, ograniczenie lub uprzywilejowanie z powodu rasy, koloru skóry, urodzenia, pochodzenia narodowego lub etnicznego, które ma na celu lub pociąga za sobą przekreślenie bądź uszczuplenie uznania, wykonywania lub korzystania, na zasadzie równości z praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej lub w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia publicznego.

To nie obywatele stający w obronie tożsamości narodowej są rasistami, lecz proimigranccy politycy oraz organizacje społeczne, głoszące hasła MULTI KULTI. Paradoksalnie oni sami odznaczają się rasistowską postawą, ponieważ legitymizując proces mieszania ras w Europie, zgadzają się tym samym na unicestwienie rasy białej. Obecnie biały człowiek stanowi 8 proc. populacji ludności Ziemi. Jeszcze 100 lat temu biały człowiek stanowił 33 proc. ludzkiej populacji.

a

W książce „Praktyczny idealizm”, Kalergi pisze, że mieszkańcami przyszłych „Stanów Zjednoczonych Europy” nie będą narody starego kontynentu, a rodzaj podludzi ( Untermensch? ), produkty mieszania ras. Wyraźnie oświadcza, że narody Europy powinny krzyżować się z azjatycką i kolorowymi rasami, tworząc wielonarodowe stado, bez żadnej jakości i łatwo kontrolowane przez elitę rządzącą. To nic innego jak projekt stworzenia „nowego człowieka”, tzw.  „brązowego człowieka UNESCO”, mulata, bez historii i tradycji, bez więzi narodowych, człowieka znikąd. To krok do stworzenia NWO.

Z książki ONZ: Plan dla pokoju.

a

a

a

Fragment książki Ostateczny Porządek Świata przedstawiony w Żydowskiej utopii Roberta H. Williamsa [s. 15]:

Powyżej „Brązowy człowiek UNESCO”, jak go nazywamy, którego sfotografowałem ze s. 70 książki ONZ: Plan dla pokoju [UNITED NATIONS: Blueprint for Peace]. Autor książki mówi, że zdjęcie to jest oficjalnym zdjęciem ONZ. Podpis pod nim mówi: „Przedstawia nas wszystkich, każdego na ziemi”. Oczywiście, ten bezrasowy, bez charakteru „człowiek” stojący na świecie, to ideał UNESCO w kierunku którego wszyscy musimy działać, wymieszanie wszystkich ras ludzkości w jeden kompozyt, bezrasowy, beznarodowy, bezdomny, bez charakteru, bez twarzy brązowa masa – o całkowicie straconym wszelkim dziedzictwie i całkowicie poddany woli syjonistycznej rasy panów” – która, choć produkuje propagandę by spowodować nasze mieszanie się, ożywia dumę plemienną żydów by trzymać ich daleko od mieszania się. Ta figurka przypomina „sztukę” i widocznie wykonaną przez żydowskiego rewolucjonistę Bernarda Rosenthala, który wykonał także słynne lub niesławne trio – ‚Rodzinę bez twarzy’, ‚pana i panią bez twarzy i małe beztwarzowce’, pokazujące rodziców i dziecko dokładnie jak ten powyżej, przedstawiający przyszłą rodzinę!

warto przeczytać całe opracowanie:

http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2016/03/Ostateczny-Porządek-Swiata2.pdf

Kalergi głosi zniesienie prawa do samostanowienia, a następnie eliminację narodów przy wykorzystaniu etnicznych ruchów separatystycznych i masowej migracji. Żeby Europę kontrolowała elita, chce zamienić ludzi w jedną jednorodną mieszankę czarnych, białych i Azjatów. Ale kto tworzy tę elitę? Kalergi dokładnie to opisuje:

„Człowiek przyszłości będzie rasy mieszanej. Dzisiejsze rasy i klasy będą stopniowo znikać ze względu na eliminację przestrzeni, czasu i uprzedzeń. Eurazjatycko-negroidalna rasa przyszłości, podobna z wyglądu do starożytnych Egipcjan, zastąpi różnorodność narodów i różnorodność jednostek. Zamiast niszczyć europejski judaizm, Europa, wbrew jej woli, uszlachetniła i wykształciła tych ludzi, popędzając ich do przyszłego statusu wiodącego narodu poprzez ten sztuczny proces ewolucyjny. Nic dziwnego w tym, że naród który uciekł z getta-więzienia, stał się duchową szlachtą Europy. Tym sposobem litościwa troskliwa Europa stworzyła nową rasę arystokratów. To się wydarzyło, gdy upadła europejska arystokracja feudalna z powodu emancypacji Żydów [z powodu działań podjętych przez rewolucję francuską]”.

a

Chociaż żaden podręcznik nie wymienia nazwiska Kalergi, jego pomysły stanowią główne zasady Unii Europejskiej.

https://www.youtube.com/watch?v=9E2VyuMReX0

Na marginesie należy odnotować, że co 2 lata przyznawana jest Europejska Nagroda Coudenhove-Kalergi. Otrzymują ją ludzie, którzy wyróżnili się w promowaniu tego planu. Do laureatów tej nagrody należą m.in. Angela Merkel i Herman Van Rompuy.

Hubal

Źródło: https://hubalblog.wordpress.com/2016/08/31/eliminacja-bialej-rasy-czyli-europe-czeka-wielka-transformacja/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *