Strona główna > Świat > Elektroniczny GUŁAG „Ukraina”

Elektroniczny GUŁAG „Ukraina”

ryx1Zagrożenie dla Ukrainy i Rosji utworzeniem w tych krajach elektronicznego koncłagru (GUŁAG) jest dzisiaj tak aktualne jak nigdy przedtem. Przeciwko pośpiechowi we wprowadzaniu wszelkich możliwych systemów elektronicznej kontroli i ewidencji ludności świadczy już to, że przeprowadzane jest to pod naciskiem Unii Europejskiej i USA i ma to miejsce praktycznie we wszystkich krajach Europy Wschodniej i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. Podobne procesy równolegle zachodzą i na Ukrainie i w Rosji. Potężnym ciosem w bezpieczeństwo narodowe Ukrainy stał się projekt ustawy Nr 10492 o tak zwanym „Rejestrze Demograficznym”. Co więcej, wcześniej prezydent Ukrainy zawetował podobną ustawę przyjętą przez Radę Najwyższą, przytaczając argumenty na to, że ustawa narusza prawa i wolności obywateli. Ale projekt ustawy Nr 10492 posłużył jako fundament do wprowadzenia na Ukrainie biometrycznych dowodów tożsamości, które wymagane są przez Unię Europejską. Tylko pod tym warunkiem Unia Europejska zgodziła się na uproszczenie procedur wizowych z Ukrainą. Ale dlaczego, dla wygodyryx2 mniejszości, które regularnie jeżdżą do krajów Unii Europejskiej, powinien cierpieć cały naród ukraiński i budżet państwa ukraińskiego? Przecież tylko na wymianę samych osobistych dowodów tożsamości pójdą kwoty większe niż 1 (jeden) miliard euro. Te pieniądze mają zamiar „zagospodarować” lobbyści tegoż właśnie „Rejestru Demograficznego”. Nadchodzi standaryzacja gromadzenia i kontroli elektronicznych baz danych różnych krajów, które następnie, bez wątpienia, będą zarządzane z jednego centrum położonego całkowicie poza terytorium Ukrainy. Nie wolno nie pamiętać słów z wystąpienia Billa Clintona, podczas jego urzędowania na stanowisku prezydenta USA, które padły na posiedzeniu Zjednoczonego Komitetu Połączonych Szefów Sztabów w dniu 24 października 1995 roku: „Osiągnęliśmy to co zamierzał dokonać Truman ze Związkiem Sowieckim za pomocą bomby atomowej. To prawda, z jedną istotną różnicą, otrzymaliśmy surowcowy dodatek a nie zniszczone atomem państwo, które byłoby trudno odtworzyć”. Oznacza to, że całkowicie otwarcie prowadzi się tworzenie kolejnej kolonii Unii Europejskiej i USA z surowymi nakazami i dyrektywami, dyktowanymi z góry, przez międzynarodowe organizacje finansowe, NATO i nawet Unię Europejską, nominalnemu rządowi Ukrainy. Te i inne wymagania zagranicznych struktur i miejscowych służalczych lobbystów realizowane są przez licznych przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej. Na Ukrainie pod nazwą „Jednolity Rejestr Demograficzny” tworzy się zintegrowane, elektroniczne „dossier” wszystkich obywateli kraju. Ustawa o utworzeniu „Jednolitego Rejestru Demograficznego” przewiduje pewną alternatywę wobec „Państwowego Informatycznego Systemu Rejestru Osób Fizycznych i Dokumentacji” (GIS). Tworzona jest nowa struktura z bardzo dziwnymi uprawnieniami, które powielają funkcje GIS. Ustawa zakłada wprowadzenie do „Jednolitego Rejestru Demograficznego” znacznej ilości

"Prawosławie albo śmierć", "Ukraina bez Antychrysta"- Wiec Ukraińców przeciwko elektronicznemu koncłagrowi-NWO
„Prawosławie albo śmierć”, „Ukraina bez Antychrysta”- Wiec Ukraińców przeciwko elektronicznemu koncłagrowi-NWO

danych osobowych osób fizycznych. Jednocześnie kryteria i ilość wprowadzanych informacji nie są precyzyjnie określone co musi prowadzić do „przesadnych wymagań informacyjnych” wobec rejestrowanych obywateli. Na etapie wprowadzania takiego dokumentu w życie urzędnicy ustanowią dodatkowe wymaganie dotyczące udzielania informacji osobistych. Na przykład o posiadaniu tej czy innej nieruchomości na Ukrainie lub za granicą, itp. Artykuł 6 projektu ustawy zakłada wprowadzenie do „Jednolitego Rejestru Demograficznego” danych o odmowie przyjęcia numeru rejestracyjnego karty płatnika podatków, informację o wydaniu dokumentów prywatyzacyjnych, co nie całkiem jest w zgodzie z problematyką demograficzną na Ukrainie. A punkt o rejestracji niektórych dodatkowych danych biometrycznych bez precyzyjnej interpretacji może oznaczać, że w przyszłości, już od dzieciństwa, Ukraińcy będą zmuszeni do „podawania” do Rejestru odcisków palców albo  innych zdigitalizowanych biomarkerów swojego ciała. „Jednolity Rejestr Demograficzny” nadzwyczaj surowo podchodzi do rejestracji obywateli. Zakłada się zwłaszcza wprowadzenie do Rejestru zdigitalizowanych fotografii dzieci, niezależnie od wieku. A to jest grunt pod wiele nadużyć i przestępstw. Na przykład dla kidnapingu na zamówienie. To jest niezrozumiale do czego potrzebne są w Rejestrze fotografie niemowląt albo dzieci w wieku przedszkolnym.

"Globalizacja-spisek przeciwko Bogu i Cerkwi" i  "Nie elektronicznemu rejestrowi prawosławnych". Wiec Ukraińców przeciwko judeosatanistycznemu NWO
„Globalizacja-spisek przeciwko Bogu i Cerkwi” i „Nie elektronicznemu rejestrowi prawosławnych”. Wiec Ukraińców przeciwko judeosatanistycznemu NWO

Ponadto trzeba wziąć pod uwagę fakt, że taki megabank danych osobowych tworzy się w kraju w którym burzliwie rozwija się korupcja. Biometryczne dowody tożsamości to etap pośredni do przejścia na system mikrochipów. W przyszłości mikrochipy, według planów zachodnich oligarchów, powinny zastąpić biometryczne dowody tożsamości, prawa jazdy a także pieniądze gotówkowe (fizyczne). I wtedy, precyzyjne według Biblii, nikt nie zdoła ani kupować ani sprzedawać bez mikrochipu i każdy człowiek, niewygodny dla władzy, będzie mógł być zniszczony poprzez proste odłączenie od systemu. Istnieje słynny wywiad, na video, z amerykańskim producentem Aaronem Russo, w którym ujawnił on plany klanu Rockefellerów, jednego z właścicieli Systemu Rezerwy Federalnej USA. Po tym wywiadzie Russo bardzo szybko zmarł. Wrzenie społeczne na Ukrainie, które nabrzmiewa do granicy, nawet, wojny domowej, nabrzmiewa coraz bardziej. I biometryczne dowody tożsamości dolewają tylko oliwy do ognia, czego świadectwem są wielotysięczne wiece protestacyjne przeciwko nim, w pobliżu ukraińskiego parlamentu. Prawodawstwo naszych krajów (Ukrainy i Rosji) w obszarze tak zwanej „ochrony” danych osobowych uprawnia do głębokiej ingerencji w życie prywatne każdego człowieka mieszkającego na terytorium tych krajów.

ryx5

Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na dwa aspekty:

1- Nasze prawa w tym obszarze wraz z terminem „zniszczenie danych”, zawierają termin „usuwanie danych”. Jednakże, jak twierdzą specjaliści, usunięcie informacji środkami systemu operacyjnego (każdego) nie zapewnia jego rzeczywistego zniszczenia. Usuwa się nie sam plik ale tylko zapis o nim na tablicy plików. Oznacza to, że usunięta informacja może być odzyskana za pomocą specjalnych programów! Świadczy to o tym, że państwo pragnie zachować sobie prawo postępowania według swojej woli i właśnie w określonych przez prawo przypadkach albo zniszczyć dane osobowe (zgodnie z wymogami prawa) albo tylko usunąć (a w odpowiedniej dokumentacji będzie widniał zapis o ich zniszczeniu). Termin „usunięcie danych” został wprowadzony celowo do naszego prawodawstwa ażeby uzyskać możliwości skrytego zachowania informacji poufnych o ogromnej liczbie obywateli naszych krajów. I gdyby nie wymóg ze strony państwa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych to, obiektywnie, byłyby wszystkie podstawy do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za nielegalne przechowywanie informacji o prywatnym życiu osoby.

2- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest zgodą na ingerencję w prywatne życie, dosłownie we wszystkie jego aspekty, nawet najbardziej intymne. A fakt , że poufna informacja dotycząca przeciętnego człowieka, jest przetwarzana, jest naruszeniem artykułu 8 „Konwencji O Ochronie Praw i Wolności Podstawowych” z 1950 roku i odpowiednio norm i przepisów naszych Konstytucji, natomiast przetwarzanie danych osobowych, przez sprawujących władzę, z możliwością ich transmisji za granicę, jest ciosem w bezpieczeństwo narodowe naszych krajów. Posiadanie takich informacji oznacza niezawodną kontrolę nad państwem.

Przewodniczący „Ludowego Zgromadzenia” Ukrainy- Igor DRUŹ

ryx6

Kijów-8.09.2011. Prawosławni modlą się o zniesienie biometrycznych dowodów tożsamości. (Wywiad z Igorem Druziem)

Źródło:  http://srn.kharkov.ua/ru/journalism/45-novosti/1718-hsrn.html

Za: http://3rm.info/39793-elektronnyy-gulag-ukrainy.html

Data publikacji: 11.10.2013

Przekład: RX

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.