Strona główna > NWO > Ekonomiczny terror przeciwko Grecji i światu

Ekonomiczny terror przeciwko Grecji i światu

Elektroniczna kontrola

ry400

W każdej epoce historycznej byli tacy, którzy pragnęli ustanowić swoją władzę nad światem i wszystkich kontrolować. Kiedy próbowali oni wdrożyć swoje pomysły za pomocą wojen i tyrańskiej przemocy to napotykali na opór ze strony narodów i ich plany rozsypywały się. W naszych czasach to dążenie i pragnienie władzy u niektórych ludzi przejawia się opętaniem i jawnie mówi się o tym, że istnieje plan, którego celem jest ustanowienie światowego rządu. Jednakże z pewną różnicą. Teraz ten plan zakłada ustanowienie państwa światowego bez wojny i bez gwałtownych działań po to ażeby uniknąć oporu i przeciwdziałania narodów. Jak wygląda ta globalna władza bez przemocy? Idea, którą teraz się realizuje jest wprowadzana za pomocą absolutnej kontroli gospodarki. Wcześniej takiej możliwości nie było. Jednakże w naszej epoce jest to już więcej niż możliwe, przy pomocy technologii elektronicznych. Prowadzi to do likwidacji pieniędzy i do zmuszenia obywateli do przeprowadzania swoich transakcji finansowych metodą elektroniczną a to w tym celu żeby system centralny mógł sprawować pełną kontrolę działalności gospodarczej. Likwidacja pieniędzy, z konieczności, oznaczy wszystkich obywateli pewnym, unikalnym kodem w jakiejś karcie albo w podobny sposób przy pomocy zgromadzenia wszystkich danych osobowych w systemie centralnym, wszystkie te dane bazowe są danymi planowanej powszechnej kontroli gospodarczej.

Zabór i upadek Grecji.

W naszej ojczyźnie tak zwany kryzys gospodarczy jest pierwszym, łatwym krokiem do wprowadzenia tego systemu. Na samym początku planowano wprowadzenie tak zwanej „forokarty” i karty obywatela. Ponieważ wprowadzenie „forokarty” wywołało wielkie poruszenie to wielu się przestraszyło, że załamie się to przedsięwzięcie także z Kartą Obywatela, rządzące osoby z zewnątrz znalazły inną drogę do ustanowienia kontroli nad wszystkimi. Dosłownie w trzy dni po Wielkiej Nocy (Święta Pascha), ponieważ już ogłoszono nowe wybory, dzięki powstałemu zamętowi z tego powodu, żeby nie prowokować żadnego oporu, zdychający rząd pozostający przy władzy jeszcze zaledwie 2,5 tygodnia, stosuje opracowany plan zniewolenia narodu greckiego, uważanego przez innych za najbardziej niepokorny naród na świecie. A oto doniesienia z 18 kwietnia 2012 roku: „Ze względu na, po raz pierwszy, pojawiającą się elektroniczną bazę danych wszystkich Greków, wejdzie do niej także Ministerstwo Gospodarki (Finansów) w celu utworzenia zdublowanej bazy danych i ze względu na to żeby wychwytywać przypadki unikania płacenia podatków…”. Ministerstwo zaprasza banki, kliniki, giełdy walutowe, firmy ubezpieczeniowe, główne biura ubezpieczeń i wsparcia ubezpieczeniowego, firmy telekomunikacyjne i firmy telefonii komórkowej…ażeby przesyłały one Głównemu Sekretarzowi Informacji Systemowej Ministerstwa Gospodarki dane analityczne o wszystkich klientach w celu gromadzenia dowodów o wydatkach i dochodach, które wpisuje się w coroczne zeznania podatkowe.  Tam gdzie istnieją niezgodności będą pobierane podatki i nakładane wysokie kary finansowe. Aż do metrów sześciennych wody, które kupuje gospodyni domowa albo zużytych kilowatów energii elektrycznej i to wszystko musi wiedzieć Ministerstwo Gospodarki (Finansów) w stosunku do każdego domu a dane analityczne o kredytach, kartach kredytowych, lokatach finansowych, posiadaczach itd., będą magazynowane na twardych dyskach systemu TAKSIS w celu wielokrotnej, krzyżowej weryfikacji zeznań obywateli. Nowe, koszmarne centrum koncentracji danych o wszystkich obywatelach tworzy się w tym celu ażeby tym samym stworzyć możliwość praktycznego zastosowania scentralizowanej kontroli wszelkich aspektów życia gospodarczego.

Zwiastun Antychrysta.

Jakie niebezpieczeństwo kryje się za tym działaniem? Niektórzy szacowni ry500obywatele mówią, że uczciwy i wierzący obywatel nie ma się czego obawiać. Robią oni straszliwy błąd z następującej przyczyny:

1- Istnieją pewne dane, o charakterze gospodarczym, każdej rodziny, która z bardzo ważnych powodów nie pragnie ich ujawniania innym ludziom za wyjątkiem członków swojejrodziny.

2- Istnieje poważne niebezpieczeństwo wykorzystania tych danych dla korzyści pewnych organizacji i oczywiście wywarcia nacisku na członków jakiejś rodziny.

Zapewnia się, że te dane będą pod całkowitą ochroną. Bezwstydne kłamstwo. Nie istnieje nic takiego jak całkowita ochrona. W zaledwie 6 dni po haniebnej decyzji „hakerzy” włamali się na stronę Państwowego Zarządu Głównej Sprawozdawczości Księgowej i rozpowszechnili w internecie tajne dokumenty grożąc jednocześnie, że powtórnie dokonają takiego włamania, z jeszcze większą siłą, z zemsty…Zapomnijmy o prawdopodobieństwie nieuczciwości urzędników Ministerstwa Gospodarki, które to Ministerstwo potrzebuje ich pracy.

3- Doprowadzili nawet do jeszcze większego skomplikowania, już bardzo trudnej sytuacji finansowej kraju,w rezultacie czego mnóstwo naszych współrodaków będzie zmuszone zderzyć się z problemem przeżycia. Prezes Izby Handlowo-Przemysłowej miasta Pireus (RSSI), G. Kasimatis wskazuje na to zagrożenie i mówi, że „projekt przygotowywany przez Ministerstwo Finansów jest po prostu elektroniczną okupacją ponieważ ten projekt zawiera szerokie spektrum pokrywających się danych gdzie będą się znajdowały, logicznie rzecz biorąc, nawet dane dotyczące lokat bankowych, zużycia energii elektrycznej i wody ale i dane transakcji handlowych dokonywanych za pomocą kart kredytowych. Istnieją jeszcze głębsze korzenie, których dzisiaj nikt nawet nie może sobie wyobrazić. Uzasadnienie i ryzyko na które idzie państwo ażeby zlikwidować próby uchylania się od płacenia podatków za pomocą takiego rodzaju elektronicznego przechowywania dokumentacji, nie wygląda przekonywająco. W Europie niektóre kraje, od czasu do czasu, podejmowały próbę walki z uchylaniem się od płacenia podatków. Jednakże znalazły w tym celu inne sposoby. Mamy czasy kiedy nasza gospodarka jest w upadłości. Tego rodzaju decyzje i środki oznaczają to, że nie można nie wyobrazić sobie, że będzie dużo gorzej poprzez wdrażanie pomysłów ustępującego rządu pana Papadima”.

4- Najpoważniejszym jest fakt tworzenia w ten sposób infrastruktury ułatwiającej ustanowienie globalnej władzy, podobnej do władzy Antychrysta z Apokalipsy, gdzie istnieje powszechna kontrola życia gospodarczego za pomocą jakiegoś znamienia na prawej ręce albo na czole człowieka. 

Przygotowanie i opór.

ry550

Oczywiście, że prowadzimy ofensywę. I przeciwko temu czemu nikt nie zdecydował się stawić oporu. Ich logika, to znaczy zwolenników utworzenia całkowitej kontroli elektronicznej, jest nieprzeparta. Wy wszyscy wiecie, że doprowadzili nas na krawędź katastrofy gospodarczej. Kto jest temu winny? Wy, ludzie, którzy nie płacicie podatków! Wy to rozumiecie, dlatego my musimy prowadzić weryfikację uchylania się od płacenia podatków. Tak więc zaakceptujcie scentralizowaną kontrolę nad wszystkimi waszymi danymi i to bez dyskusji. Ci, którzy się sprzeciwiają są bezwarunkowo podejrzani…bo chcą coś ukryć! Jednakże te preteksty i to do czego one nawet i wzywają tym razem, a także ukrywane realia, ukrytych w nich, celów, stały się dla wszystkich oczywiste, są już zdemaskowane. Pan Kasimatis oficjalnie zauważył: „Istnieją głębsze korzenie, których nikt dzisiaj nie może sobie wyobrazić”. Pytania o ich działania pozostają bez odpowiedzi. Chociażby takie: „Dlaczego nie zrobiłem tego wcześniej? Albo dlaczego nie pozwolić robić tego rządowi, który sformuje się w trakcie wyborów? Dlatego, że po prostu ludzie natychmiast stawią potężny opór. I wilk w atmosferze zamętu i nieporozumień odnosi sukces. I wilki Nowego Porządku Świata za pomocą zamętu wywołanego kampanią przedwyborczą prowadzą swój atak.

Drugie i najważniejsze: „Dlaczego oni unikają i uchylają się od Zasady Ochrony Danych Osobowych? Oni są winni i z zimną krwią depczą prawo! Władze wcześniej odmówiły zezwolenia na wprowadzenie „forokarty” (przeznaczona do płacenia podatków)! Dlatego i zmusili, jak się okazało, do podania się prezydenta do dymisji. Teraz oni tę ważną zasadę ignorują w sposób najbardziej arogancki. Infrastruktura dla wprowadzania rządów światowych jest już sfinalizowana pomyślnie. Tylko ludzie całkowicie ślepi duchowo nie widzą i nie pojmują nadchodzącego niebezpieczeństwa. To szybko rozprzestrzeniające się zło, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, nie jest przypadkowe ani nie ma charakteru naturalnego biegu wydarzeń. Opracowano plan, wdrażają go, kierują nim i finansują jego realizację agenci szatańskich sił. Powszechna kontrola zawsze prowadzi do utworzenia infrastruktury, ktora poprzedza Antychrysta…Tak więc kiedy ten mroczny System teraz się pojawia to dzieje się to w celu znalezienia gotowej już infrastruktury i wprowadzenia straszliwej tyranii. W obliczu tego zagrożenia my wierzący powinniśmy być przygotowani. Uzbrójcie się, w pierwszej kolejności, w pancerz Wiary i oddania Bogu. Dlatego, że mamy do czynienia nie tylko z widzialnymi wrogami. Wspólnym wrogiem każdego z nas jest sam szef ciemności…Ale trzeba także stawiać opór. Jeżeli pasywny opór wobec wprowadzenia „forokarty” doprowadził do upadku tego pomysłu to teraz nasze wszystkie prawne środki oporu mogą unieważnić faszystowskie, typowe dla Nowego Porządku Świata, plany wybitnych dyktatorów świata. Cokolwiek by oni nie przedsięwzięli to i tak w ostateczności będzie to zniszczone przez Boga żywego, Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Przez tego, który jest ostatecznym zwycięzcą i jest Panem i Władcą świata.

Źródło: Nicholas Savvpulo, magazyn Związku greckiego teologów „Sotir”. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», ρ. τ.2046 01.06.2012

Za: http://3rm.info/39469-ekonomicheskiy-terror-protiv-grecii-i-vsego-mira.html

Data publikacji: 30.09.2013

Przekład: RX

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *