Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Dzisiejsi czciciele Mamona i Kabały działają według tradycji Talmudu

Dzisiejsi czciciele Mamona i Kabały działają według tradycji Talmudu

W języku angielskim rzeczowniki mogą być używane jako czasowniki bez zmiany pisowni. Tak więc na przykład słowo kabała czyli „cabal” znaczy żydowską tajemną doktrynę, tajemnicę, tajemne machinacje małej grupy, intrygę, tajne spotkanie, ludzi w zmowie narzucających innym za pomocą intryg swoje poglądy, spisek, konspirację, etc., natomiast jako czasownik słowo to znaczy intrygować na wzór żydowskiej kabały i tradycji Talmudu. Tradycja ta jest wyrazem chorobliwej megalomanii Żydów w walce o przetrwanie tożsamości żydowskiej i opiera się na zasadzie ze „nie – Żydzi sa pod-ludźmi w stosunku do Żydów.” Tak więc głos sumienia Żyda miał być wobec nie – Żyda taki, jaki odczuwa normalny człowiek wobec zwierząt, ale nie wobec swoich bliźnich. Niestety tradycja Talmudu działa też w naszych czasach, ale i krytyka tej tradycji pojawia się w literaturze.

W amerykańskiej tradycji literackiej poeta Ezra Pound uważał że obie wojny światowe żądały Chrześcijaństwu niepowetowane szkody i przyczyniły się do największych masowych mordów w dziejach ludzkości w ciągu dwudziestego wieku, dziś często nazywanego „wiekiem śmierci.” Ezra Pound był przekonany że sprawcami tych wojen byli lichwiarze i fabrykanci broni, głównie Żydzi posługujący się machinacjami w tradycji kabały i Talmudu.

Izraelski autor-dysydent Israel Shamir uważa że Żydzi i ich wspólnicy dziś działają w „żydowskim duchu” („Judaic Spirit”) w tradycji kabały. Działają oni w potwornym spisku mającym na celu kontrolowanie świata przez globalne imperium. Shamir uważa że neokonserwatysci – syjoniści rządzący w Waszyngtonie mają na celu „palestynizację” świata według modelu stworzonego przez rząd Izraela w Palestynie. Model ten zawiera chłopów bez praw obywatelskich i własnego dobytku,  ginących z pragnienia z jednej strony, a z drugiej – luksusowe rezydencje wybranych w ogrodach z basenami.

Obaj, Pound i Shamir, określają słowem „mamonici” (od słowa ,,mamona” czyli bogactwo niemoralnego pochodzenia) światowa finansjerę współdziałającą w tradycji kabały, ludzi dla których pieniądz jest najwyższą wartością. Shamir uważa że dzisiejsza taktyka ekstremistów żydowskich jest „palestynizacją świata” za pomocą Trzeciej Wojny Światowej, przeciwko Islamowi i ludziom Trzeciego Świata przy użyciu amerykańskiej maszyny wojennej.

Wizja Shamir’a dzisiejszej rzeczywistości jest zawarta w jego nowej książce „Parada: Badanie Kabaly” („Parades: An Etude in Cabbala.” 2004-2005, SBN 1-4196-06-01-8). Sam Shamir urodził się w żydowskiej rodzinie w Nowosybirsku, jest dziś obywatelem Izraela, który niedawno nawrócił się i obecnie jest Chrześcijaninem, który mówi że wiara w Chrystusa jest „Ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej.’

Shamir pisze że przeciętny Zyd przeważnie nie wie i nie rozumie, czego chce finansjera żydowska i neokonserwatyści – syjoniści od ludzkości. Ten brak zrozumienia powoduje że wielu Żydów albo popiera albo sprzeciwia się programom mamonistów, których autor porównuje do szarańczy, która skutecznie czyni wielkie szkody, mimo tego ze nie ma dowództwa.

Shamir nawołuje żeby rozwiązać konflikt żydowsko – arabski w Palestynie za pomocą integracji ludności żydowskiej i arabskiej pod hasłem „jeden obywatel, jeden wyborca, w jednym palestyńskim państwie,” zamiast obecnego „apartheid state – Izrael,” na które to państwo podatnicy amerykańscy byli zmuszeni, za pomocą żydowskich machinacji, wyłożyć  ponad sto miliardów dolarów od 1948 roku. Sam fakt że Shamir dotąd żyje i publikuje swoje poglądy w Izraelu dowodzi według recenzji Toma White (Israel Shamir, :”Parades: an Etude in Cabbala”) w wrześniowym wydaniu Culture Wars 2005, że izraelscy intelektualiści mają więcej wolności słowa na tematy Izraela niż intelektualiści w Ameryce i w Europie,  gdzie podlegają tak cenzurze rządowej jak i bezwzględnemu systemowi poprawności politycznej.

Paul Eisen, dyrektor instytutu Deir Yassin Remembered (wspominającego masakrę kilkuset Arabów przez bojówki żydowskie) napisał artykuł pod tytułem „Mówiąc Prawdę w Oczy Żydom” (Culture Wars, 2004), w którym to artykule przedstawia on obiektywnie i szczegółowo historię prześladowania Arabów przez Żydów w Palestynie. Eisen jest autorem książki „Prawda o Syjonizmie i Izraelu,” w której to książce, autor ten opisuje, jak udało się żydowskim grupom nacisku w zachodniej cywilizacji doprowadzić nie – Żydów do stosowania samo cenzury w sprawach dotyczących Żydów lub sprawy te przemilczać pod grozą pomówienia o antysemityzm.

Według Eisen’a ” Żydzi nigdy w historii nie mieli tyle potęgi politycznej i tyle zabezpieczenia jak dziś. Mimo tego, wielu Żydów,dziś zachowuje się tak, jak gdyby byli na progu Oświęcimia czasów wojny. Jednocześnie Żydzi indywidualnie i zbiorowo używają swej siły politycznej, ekonomicznej i moralnej, w celu popierania państwa Izrael. Narzędziem ich propagandy jest tragedia Żydów w czasie Drugiej Wojny Światowej w środku dwudziestego wieku, który to wiek jest nazywany wiekiem śmierci w całych dziejach ludzkości, ponieważ w tym okrutnym wieku zginęło około 180 milionów masowo zamordowanych ludzi, z czego ofiary  żydowskie stanowiły mniej niż trzy procent. Zbrodnie Hitlera na Żydach dziś służą do kompromitowania wszelkiej dyskusji i krytyki niewygodnej dla Izraela i neokonserwatystów – syjonistów.

Jednym z ważniejszych na świecie źródeł destabilizacji, jest według Shamira, żydowska tradycja („Judaic tendency”) która posługuje się destabilizacją polityczną na świecie w celu odnoszenia korzyści politycznych i materialnych dla żydowskiej elity  finansowej i jej partnerów. Shamir uważa że jest obowiązkiem  moralnym uczciwych Żydów, żeby naprawiać wielkie zło wyrządzane ludzkości, przez działalność żydowską w tradycji Talmudu i kabały. Tradycje ta według Shamir’a symbolizuje szatan Mamon, niszczyciel Chrześcijaństwa i tak działają dzisiejsi czciciele Mamona u władzy w Izraelu i w USA.

Za: http://www.pogonowski.com/display_pl.php?textid=190

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *