Strona główna > Polska > Dyktat Sejmu w sprawie referendum emerytalnego

Dyktat Sejmu w sprawie referendum emerytalnego

Źródło: http://mocniejszy.wordpress.com

Czy ktoś w Polsce ma wątpliwość, w jakim ustroju żyjemy? Komuś wydaje się, że w kraju demokratycznym? Jeśli tak, ma kolejną okazję przekonać się, że Polska jest w łapach antydemokratycznej dyktatury sejmowo-rządowej.

Dwa miliony obywateli domaga się w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego przeprowadzenia referendum. Ale cóż to znaczy? Jeśli Sejm się nie zgodzi – nie znaczy to nic. A choćby i 20 milionów domagało się referendum krajowego – bez zgody Sejmu nie ma ich wola mocy.

Dzieje się tak z powodu sprzeczności ustawowej wykładni artykułu 125 z artykułami 2 i 4 Konstytucji RP.

“Art. 2.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.

“Art. 4.

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”.

“Art. 125.

1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.

2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

3. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.

4. Ważność referendum ogólnokrajowego oraz referendum, o którym mowa w art. 235 ust. 6, stwierdza Sąd Najwyższy.

5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa”.

Jeśli Rzeczpospolita Polska ma być na prawdę państwem demokratycznym (jak to stanowi art. 2 Konstytucji), jeśli władza zwierzchnia ma należeć do Narodu i jeśli ma mieć Naród możliwość sprawować ją bezpośrednio (zgodnie z art. 4 Konstytucji) – obywatele muszą mieć stanowczą inicjatwę referendalną. Nie wolno interpretować art. 125 jako dającego władzę sejmowi nad obywatelską inicjatywą referendalną. Artykuł 125 Konstytucji musi być rozumiany jako uzupełnienie artykułów 2 i 4 Konstytucji, a nie jako ich ograniczenie lub unieważnienie.

Uprawnienie Sejmu z ustępu 2 artykułu 125 do zarządzenia referendum, aby być w zgodzie z atrykułami 2 i 4 Konstytucji, musi być rozumiane jako odnoszące się tylko do własnej inicjatywy sejmowej i nie wpływające na inicjatywę obywatelską.

Powyższe napisane zostało przedpołudniem 30 marca 2012 roku w oczekiwaniu głosowania Sejmu w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego. Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie Sejm, będzie to jego dyktatorskie postanowienie, a nie objaw demokratycznej woli obywateli. Prawo Narodu do bezpośredniego sprawowania władzy najwyższej nie może być krępowane przez jakiekolwiek władze niższe, w tym parlament czy rząd.

Mocniejszy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.