Strona główna > Rosja > DWIE Różne OJCZYZNY

DWIE Różne OJCZYZNY

Komentarz od tłumacza: Minionych 25 lat nadojadło większości Rosjan. Poznali uroki „wolności”pod władzą „dobrego cara”, kompradorskiej burżuazji i kleptokracji „złych czynowników”. Użyli jak jak pies – w studni. Zdobyli gorzkie doświadczenie i teraz wiedzą – czego nie chcą.

W kwietniu 2016 r. Centrum Badania Opinii Publicznej „Lewada”*1  ujawniło, że – blisko 60% Rosjan pragnie odrodzenia ZSRR. W obliczu drastycznego pogorszenia – od tego czasu – wszystkich wskaźników ilustrujących kondycję ich kraju i nastroje społeczeństwa Rosyjskiej Federacji, wolno przypuszczać, że liczba zwolenników „resowietyzacji” – jedynie wzrosła. Przy czym, warto zwrócić uwagę, że liczba zwolenników restytucji ZSRR MkII, to nie wyraz „nostalgii”, jak chciałaby oficjalna propaganda, ale krytyczny, świadomy wybór i zapewne, jedyna dla nich (Rosjan) – być albo nie być – alternatywa.

W ten nurt wpisuje się Konstantin Siemin*2 (ur. 16.03.1980), dziennikarz, publicysta, bezkompromisowy reżyser-dokumentalista, taki rosyjski John Pilger – na wschodzącej trajektorii.

Raczej trudno posądzić go o orientację typu („czym skorupka nasiąkła za młodu”). Ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Uralskim, zdobył magisterium nt. dokumentalistyki filmowej na Uniwersytecie Nowojorskim. Był min. korespondentem wojennym, dziennikarzem sprawozdawcą w USA i kłopotliwym dla władzy kremlowskiej – bohaterem skandali politycznych.

W  odróżnieniu od „uDumowionych” komunistów G. Zjuganowa, podejmuje jednoosobowo radykalną krytykę systemu w publicystyce i filmach – wzbudzając znaczny rezonans.

Jeden z takich filmów, to „Biochemia zdrady” (Биохимия предательства).

Ostatnio – nawiązując do radzieckiej tradycji – zapoczątkował cykl publikacji, pod otwarcie prowokacyjnym tytułem AgitProp (Агитпро́п)- skrót od słów agitacja i propaganda.( W przeszłości, taką nazwę nosił biuletyn Wydziału Propagandy i Agitacji przy KC Kom. Partii ZSRR.)

Artykuł, który dziś przywodzę, jest oczywiście – adresowany do Rosjan. Stąd specyfika i zapewne, trudniej strawne, (nawet, dla niekoniecznie, „z’MacDonald’yzowanego” Rodaka – Anno Domini 2017) – stylistyka i odniesienia. Ale przecież nasz(?) Jul. Tuwim wołał w: „Do prostego człowieka” – „nasza jest krew a ich jest nafta”… Pewne prawdy pozostają zatem uniwersalne, mimo upływu czasu! – Wbrew trwającemu od przeszło ćwierćwiecza garbowania mózgów, i manipulacji – jak z elementarza – „to jest be a to cacy”.

Tekst (na równi z grypą) był dla mnie wyzwaniem (idiomy, kolokwializmy i odniesienia).

Czy było warto i na ile sprostałem zadaniu – pozostawiam ocenie Czytelników.

(bezmetki).

————————————–

DWIE Różne OJCZYZNY.

To, co burżuje wyrabiają z nami –  jest gorsze od wszystkich machinacji USA!

1

ilustracja.1 :  autor – Konstantin Siemin

Kluczowe pytanie w obliczu dalszego pogarszania sytuacji międzynarodowej-to pytanie, „z kim trzymać”?

Wiąże się z nim inne – ciężkie i bolesne pytanie na temat zdrady.

Co uznać za zdradę. Kto jest zdrajcą? A kto nim nie jest?

Jak pamiętamy, solidarystyczna, korporatywna (niekiedy faszystowska) pozycja burżuazji jako klasy, polega na tym, że ojczyzna to jedność, wymagająca spójności narodu w obliczu zbliżającego się niebezpieczeństwa. Czym spowodowane jest niebezpieczeństwo – to już dalszy plan. Zadanie przetrwania narodu niweluje wewnętrzne sprzeczności; stawia w jednym szeregu wilka i owcę, rabusia i ofiarę napadu, pana i poddanych.

„To przekaz przodków”.  – Każda burżuazja (rosyjska, amerykańska, niemiecka, chińska) zawsze spieszy, aby powołać się na przykład historyczny, związany z doświadczeniem tychże przodków. Przy czym pożądane jest, aby kopać głębiej – nawet do  korzeni języka.  Dlaczego dziś, na tle trwającego znęcania się nad pamięcią zwycięstwa Narodu Radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej – znów przywołuje się Bitwę pod Brorodino*3 i „ataki straceńców”*4 (Атака мертвецов) z pierwszej światowej?

Przecież jeszcze niedawno karczowano ziemię na polu borodinowskim, pod luksusowe siedziby? – A bo to przykład, jak pole bitwy – ramię w ramię, jednoczyło ziemianina i chłopa, kapitalistę i robotnika, eksploatatora i eksploatowanego.

Ojczyzna jedna dla wszystkich? Wydawałoby się że ziemia -jak herbata – jedna dla wszystkich. I tu nikczemna podmiana.

Owszem, komunistyczna propaganda posługiwała się kulturalno- historycznymi obrazami z przeszłości dla mobilizacji narodu do nieuniknionej wojny z imperialistami. W użyciu przydawało się wszystko. co dostępne – w tej liczbie, także pałka wojny narodowej.

Jednakże, po pierwsze – ta pałka nie była jedyną. Podobnie jak ruch partyzancki, była ona zawsze bronią wspomagającą, uzupełnieniem w robotniczo-chłopskiej Czerwonej Armii, opierającej się na socjalistycznym, kompleksie gospodarczym, narodowej własności środków produkcji i państwowym planowaniu.

Po drugie – bohaterskich ofiar Iwana Susanina, Wasiliny Kożinoj czy Minina*5 -nigdy, nawet w najtrudniejszych momentach 1941-45, nie stawiano w jednym rzędzie z wydarzeniami Pierwszej Światowej Wojny Imperialistycznej – bezsensownej i krwawej wojny między burżujami i za interesy burżujów. Nikt się nie kajał przed carem-batiuszką, nie marzył o powrocie posiadaczy i burżujów. Nikt nie próbował zamienić Czapajewa*6 lub Małczisza-Kibałczisza*7 na Kutuzowa.*8.

Zajrzyjcie do Muzeum Zoji Kosmodiemianskiej*9 a przekonacie się, że ona do ostatniej minuty była komsomołką*10, a jej bohaterami – Dekabryści*11 – protoplaści krasnoarmiejców.

Po trzecie, historyczny mit nigdy nie zmieniał klasowej istoty: podkreślono, że każdy czyn historyczny to poświęcenie prostego ludu, a nie wyczyn arystokracji.

Obejrzyjcie „Aleksandra Newskiego”-Eisensteina*12. Tam wyraziście ukazano różnicę między baranimi czapkami zwykłego ludu a żądną zysku klasą kupiecką, zdolną do ubicia interesu z każdym wrogiem.

My wychowani w sowieckim patriotycznym farwaterze -nie pojmujemy, że nawet sama ta kulturalno-wychowawcza inercja – dawno już została sprywatyzowana. Obraz „jednego narodu”, zaprzężono jak konia, w służbę klasie rządzącej. Ale czy naród rzeczywiście jeden?

Patriotyzm, oczywiście istnieje. Ale to patriotyzm czego? Do kogo należy Ojczyzna?

W obliczu tego okrutnego, bolesnego pytania, patriota zazwyczaj robi unik – nurkując w bagno idealizmu.

Wydawałoby się, że Ojczyzna to pojęcie nadklasowe, niekonkretne – jak eter przestworzy. Nie można go doświadczyć ani zmierzyć. Zwłaszcza cudzą miarą. To tak, jak z Bogiem; albo wierzysz – albo jesteś bezbożnikiem i heretykiem.

Często przywodzi się analogię z matką. Jaka by ona nie była – ona twoja. Musisz jej bronić. Obowiązek. Mus.

Ale jeśli matka „w obiegu”, i „siedzi na igle”, to czy masz obowiązek spieszyć na pomoc klasie-sutenerów i klasie – dillerów, kiedy im ( w tym także twojej matce) zagrażają zagraniczni sutenerzy i drug-diller’zy?

A przecież każda próba przywrócenia matce ludzkiej postaci – narazi cię, w pierwszej kolejności na macierzyńską klątwę: zdradziłeś matkę! – Nie, nie zdradziłeś matki!

Zdajesz sobie sprawę, że walka z zewnętrznymi oprawcami, zawsze zaczyna się od pozbycia – tutejszych drani.

Współcześni „barygi”*13 pasożytują i na  Lodowym Pobojowisku (Ледовом Побоище)*14 i na pamięci o Bitwie Stalingradzkiej.
Wykorzystują je w swoich interesach, jak komendę „baczność” na placu apelowym. Ważne żeby zmienić okresy, usunąć wszelkie
historyczne i formatujące granice między epokami. Tak, by czasy Ruryka, Napoleona, Mikołaja II, Stalina i Putina – stały się jedną i tą samą zastygłą epoką. Krócej; to przekręt i granda –  czas nadziewać bracie, baranią czapkę.

2ilustracja 2 : czas nadziewać bracie, baranią czapkę.

W takiej logice dwugłowy orzeł – to sierp i młot. ZSRR – to Ruś. A Ruś – to własność prywatna. A własność prywatna – to po prostu jedna z form, które może przyjmować Ojczyzna.

Obraz  w skali 1:1 powtarza to, jak obchodzi się z historią i patriotyzmem – ukraińska burżuazja. Tylko u nich bitwa pod Альме*15 – a u nas Połtawa*16.

6

Gdy w powietrze ulatują czapki i kiedy krzyczą „pokonaliśmy Napoleona – rozgromimy i NATO”, to powód histerycznego wrzasku – zagłuszyć, zakrzyczeć głos rozsądku:
– W jaki sposób rozgromimy?
– Kto osobiście rozgromi?
– Czy wszyscy pójdą gromić?
– Kto będzie zarządzać rozgromem?
– Skąd się weźmie technologię dla rozgromu?
– Na jakiej bazie produkcyjnej rozgromimy?

Należy zauważyć, dokładnie taki sam proces – doprowadzenie mas w stan wzburzenia z pomocą „wezwania od przesławnych przodków” i przywołania „Kuzkinoj Matieri” („кузькиной матери”17)* – obserwuje się we wszystkich imperialistycznych krajach. Stanach Zjednoczonych. W Turcji. W Niemczech. W Japonii.

Nic w tym zabawnego. To, Co się dzieje – jak dwie krople wody – przypomina początek 20 wieku. Wtedy lokalne starcia dużych i małych imperialistycznych interesów (anglo-burska wojna, rosyjsko-japońska wojna, seria wojen bałkańskich) w połączeniu z wojnami gospodarczymi i systemowym kryzysem całego systemu kapitalistycznego, przygotowały warunki dla kolosalnego „spisania w straty” zbędnych ludzkich mas, podziału zasobów i wzrostu zamówień zbrojeniowych.

Jednak w odróżnieniu od 1914 roku, dziś świat stacza się w przedwojenną sytuację, bez Międzynarodówki, z agonalnie słabym międzynarodowym ruchem lewicowym. Każdy pasożytujący „proletariat” jest trzymany na krótkiej smyczy swego pana.

Niemiecka kieszonkowa „lewica” śpiewa – Bundeswerze. Amerykańska „lewica” – Pentagon’owi. Turecka – Erdogan’owi. O naszych – zamilczę.

Oczywistą – wydawałoby się – myśl o tym, że wojny między narodami zaczynają nie narody, a poszczególne klasy tych narodów, – dziś znów – wypchnięto na margines. Nie na długo. Dopóki kolejna haratanina baranich łbów, krwawy szlachtuz – nie sprawią, że miliony zbałwanionych ludzi powrócą do dawno dokazanych prawd.

3

ilustracja 3. krwawy szlachtuz

Nie ma monolitycznych narodów, podobnie jak nie ma i monolitycznych ojczyzn.

Wall Street i bezrobotne Buffalo – to dwa różne ojczyzny, dwa różne kraje, dwa różne narody.

Rubliowka (Рублевка) i Niżny Tagił*18 – to dwa różne ojczyzny, dwa różne kraje, dwa różne narody.

4

ilustracja 4.: Rubliowka i Głubinka

Dlatego walka klas jest zawsze ważniejsza od odpierania agresji obcego imperializmu.

Ojczyznę trzeba wpierw odebrać wewnętrznym wrogom a dopiero potem bronić od zewnętrznych napastników.

Nie można bronić wrogów wewnętrznych przed zewnętrznymi a dopiero potem – odzyskać ojczyznę.

W 1915 roku, Lenin wbijał przestraszonemu rosyjskiemu mieszczuchowi do głowy, że feudalno-burżuazyjną władzę ogarnął paraliż, w rezultacie czego, ona może jedynie przewyższyć „osiągnięcia cuszimskie”*19. Burżuazja i samowładztwo – są bowiem niezdolne, do odstąpienia od interesów klasowych. One mogą jedynie pognać na rzeź miliony biedaków i co najwyżej, haniebnie dąć o własnych taktycznych sukcesach. Stąd bolszewicki slogan – „zmieńmy wojnę imperialistyczną w wojnę domową!”

Jeszcze raz: odeprzeć obcego imperialistę można tylko przez odebranie władzy i zarządzania gospodarką narodową- własnemu imperialiście. A w następstwie pałka ludowego gniewu zwróci się ku imperialiście zewnętrznemu. Pojawia się nowe hasło: „Wszyscy do obrony socjalistycznej ojczyzny! Socjalistyczne ojczyzna w niebezpieczeństwie!” W rezultacie, bolszewicy dokazali wierności taktyce Lenina, powstrzymując napór armii interwentów.
Aby obronić socjalistyczną ojczyznę, trzeba najpierw ją zdobyć.

5

Rozumie się, w oczach burżuazji, Lenin – to zdrajca.

Ale w oczach robotników, zdrajca – to burżuazja.

Wg koordynatów klasowych burżuazji, do zdrajców zaliczani są: Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg*20, amerykański socjalista Eugene Debs, Rosenbergowie*21 i Kim Philby*22.  Ale w oczach pracowników najemnych – to męczennicy i wierni bojownicy za swoje ojczyzny.

Po prostu u nich i u cesarza, u nich i u prezydenta Wilsona były różne ojczyzny, rozumiecie?  Wyobraźcie sobie, być Niemcem. Z punktu widzenia nazisty, Ernst Thalmann*23 –  to zdrajca. Zdradził nakazy niemieckiej krwi i niemieckiej ziemi.

Nakaz skupienia wokół wodza jednej nacji. Nacji upokorzonej i żywiącej pragnienie wyrównania rachunków z gnębicielami. Nacji podzielonej. Nacji, zagrożonej zagładą. Czyż nie żal niemieckich chłopców broniących Niemieckiego Świata w Moselle lub Gdańsku?

Jednak z punktu widzenia komunisty, zdrajca – to Hitler, który w interesach Krupp’ów, wysłał w maszynę do mielenia mięsa – miliony swoich rodaków. Generał Własow*24, to w pierwszej kolejności, zdrajca swojej socjalistycznej ojczyzny, który przeszedł na służbę, w ogóle nie do Niemców ale konkretnie do faszystów. Do imperialistów. Do kapitalistów. Do najbardziej zezwierzęconych burżujów.

I tu postępek Własowa absolutnie synonimiczny z postępkami Gorbaczowa czy Jelcyna. Dlatego Własow organicznie wtapia się w atmosferę Centrum Jelcyna*. Tak, zgoda – na wojnie bardzo trudno, a czasami praktycznie niemożliwe przeprowadzić granicę, między faszystą a Niemcem. Ale ta granica zawsze istnieje. To właśnie zaświadcza pomnik żołnierza wyzwoliciela w parku Treptow (pod Berlinem).

Taka dialektyka.

Dwie. Różne. Ojczyzny.

We wszystkim, co wyżej powiedziano, nie ma ni grama nowizny. także i w tym, co absolutnie naturalne, że burżuje walczących ojczyzn, oczywiście, zrobią wszystko aby osłabić konkurentów, pomagając ich domowym komunistom. Ponieważ cudzy komuniści – są przydatni, a ze swoimi zawsze można sobie- tak czy inaczej – poradzić.

Dlatego amerykańscy burżuje – przy zaostrzeniu przeciwieństw z tureckimi burżujami – będą pomagać tureckim komunistom (lub kurdyjskim). A rosyjscy burżuje będą wspierać lewackie środki przekazu nadające w USA. A ukraińscy burżuje będą gotowi sypnąć kasą – na walkę klasową w Rosji.

Ale przy tym, amerykańce będą korumpować albo dusić swoich komunistów. Tureccy burżuje – swoich. Ukraińscy – swoich.
Rosyjscy – swoich.

Tak było w roku 1916. Tak dzieje się i dzisiaj.

Nowe, być może, polega na tym, że dziś burżuje mają bardziej wyrafinowane technologie zabijania. Bomba atomowa nie orientuje się w niuansach walki klasowej. I jeśli w 1916 nieświadomy chłop lub proletariusz mógł powiedzieć: „Niemiec do Uralu nie dojdzie”, to dzisiejszy „yankie”, w razie czego, łatwo dotrze nie tylko do Uralu.

To ułatwia burżuazyjną propagandę („nie rozrabiać, wszyscy jesteśmy w tej samej łodzi”) i sprawia, że wybory dla komunisty stały się boleśnie trudne, zmuszając do badania najdrobniejszych szczegółów położenia międzynarodowego i sytuacji wewnętrznej. Nikt na tacy resowietyzacji nie przyniesie, ani „góry” ani „dołu”. Ale w tym samym czasie, podstawowe  zadania – pozostają bez zmian.

Wybić broń z rąk burżuazji mogą tylko energiczne i uzgodnione działania międzynarodowego proletariatu. Jak bajecznie to by nie brzmiało. Jak by nie byli dalecy od siebie japoński proletariusz i chiński proletariusz. Ukraiński proletariusz i polski proletariusz. Nie ma żadnych wątpliwości, że nasza domowa burżuazja jest w stanie zorganizować Cuszimę i trzeci i czwarty raz. Podobnie jak nie ma żadnych wątpliwości, że rewolucje nie dzieją się same z siebie. Nie następują jak w ruskiej skazce („o щучьему велению”) lub na życzenie najbardziej świadomych i szczerych rewolucjonistów. Drogę każdej z nich toruje kryzys systemowy, w szponach którego pęka napięty wrzód nagromadzonych sprzeczności. A skalpelem do jego przecięcia jest najczęściej – WIELKA WOJNA.

——————————————–

Przypisy:

*1  http://www.levada.ru/en/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Левада-Центр

*2  Константин Семин. Агитблог от 17.08.2017.
https://yandex.ru/search/?lr=21210&clid=1955454&win=277&msid=1503805628.79028.22865.17083&text=константин%20
семин%20агитблог%20от%2017%2008%202017%20два%20разных%20отечества

*3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Borodino

*4 Атака мертвецов – https://ru.wikipedia.org/wiki/Атака_мертвецов

*5 Iwan Susanin (Ива́н Суса́нин) (koniec XVI w., wieś Деревеньки или Деревнищи — 1613) —  rosyjski
bohater narodowy, chłop pańszczyźniany.
http://www.biografija.ru/biography/susanin-ivan-osipovich.htm

Wasilisa Kożina ( Васили́са Ко́жина), ок. 1780—1840) — rosyjska chłopka, uczestniczka Wojny Ojczyźnianej 1812 r.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кожина_Василиса

Kuźma Minin  (Кузьма́ Ми́нин) , organizator i jeden z przywódców lokalnego opołczenia 1611-1612 w okresie walki
narodu rosyjskiego przeciw szwedzkiej interwencji
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кузьма_Минин

*6 Czapajew (Васи́лий Ива́нович Чапа́ев); 28.01.1887 — 5.09.1919) — uczestnik I Wojny Światowej
i Wojny Ojczyźnianej,legendarny dowódca dywizji Armii Czerwonej
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чапаев,_Василий_Иванович

*7 Małczisz-Kibałczisz (Мальчи́ш-Кибальчи́ш) — pozytywny bohater opowieści Arkadija Gajdara (Аркадия Гайдара «Сказка
о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове») a także bohater filmów radzieckich. Propagandowy przykład
dla dzieci radzieckich.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мальчиш-Кибальчиш

*8 Kutuzow: Prince Mikhail Illarionovich Golenishchev-Kutuzov (Russian: князь Михаи́л Илларио́нович Голени́щев-Куту́зов;
16 September [O.S. 5 September] 1745 – 28 April [O.S. 16 April] 1813) was a Field Marshal of the Russian Empire.
He served as one of the finest military officers and diplomats of Russia under the reign of three Romanov
Tsars:  Catherine II, Paul I and Alexander I. His military career was closely associated with the rising period
of Russia from the end of the 18th century to the beginning of the 19th century. Kutuzov is considered to have
been one of the best Russian generals. https://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Kutuzov

*9 Zoja Kosmodiemianskaja: (Зо́я Анато́льевна Космодемья́нская) ur.13 września 1923,we wsi Osino-Gaj ( Осино-Гай,
Тамбовская губерния — 29 listopada 1941, Петрищево) —  członek grupy wywiadowczo-dywersyjnej sztabu Frontu  Zachodniego, na tyłach niemieckich. Pierwsza kobieta wyróżniona (pośmiertnie) tytułem bohatera Związku Radzieckiego w okresie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.

*10 Komsomoł: Komsomoł (ros. Комсомол) – komunistyczna organizacja młodzieży w Związku Radzieckim, powstała w 1918
roku. Nazwa jest akronimem od słów Kommunisticzeskij Sojuz Mołodioży (Коммунистический союз молодёжи) czyli Komunistyczny Związek Młodzieży. Od 1922 roku pełna nazwa brzmiała Wsiesojuznyj Leninskij Kommunisticzeskij Sojuz Mołodioży (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи), czyli Wszechzwiązkowy Leninowski Komunistyczny Związek Młodzieży. https://pl.wikipedia.org/wiki/Komsomoł

*11 Dekabryści: Dekabryści – grupa rosyjskich rewolucjonistów ze sfer szlacheckich działająca w latach 20-tych XIX wieku. Nazwa wywodzi się od daty wybuchu antycarskiego powstania – 26 grudnia 1825 (14 grudnia według kalendarza juliańskiego) – po rosyjsku grudzień to diekabr`. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekabryści

*12 Aleksander Newski: (Александр Невский / Aleksandr Nevskiy)gatunek: historyczny, dramat / ZSRR 1938 reżyseria: Sergiej Eisenstein, Dmitrij Wasiliew scenariusz: Sergiej Eisenstein, Piotr Pawlenko Oparta na historycznych wydarzeniach epopeja, opowiadająca o księciu Aleksandrze Newskim, który na czele wojsk Republiki Nowogrodzkiej odparł najazd Zakonu Krzyżackiego. Uznawany za jeden z najlepszych filmów Siergieja  Eisensteina i klasykę radzieckiego kina propagandowego, który szybko stał się hitem wśród publiczności. http://www.ruslink.pl/film/filmy_rosyjskie/aleksander_newski,3602/

*13 „Baryga”: (Барыга ) – szeroko spopularyzowane pojęcie w „bujnych” latach 90-tych w Rosji, kiedy – nieoczekiwanie, wielu, żeby przeżyć zajęło się drobnym biznesem, kupując i sprzedając, co się dało. Widzieliśmy barygów w Warszawie,na Stadionie Dziesięciolecia. Tu pojęcie symbolizujące oportunistę gotowego na „każde kupić-sprzedać” – potencjalnego zdrajcę.
https://модные-слова.рф/98-chto-znachit-baryga-byryzhka.html

*14 Lodowe Pobojowisko (Ледовоe Побоище): Bitwa na jeziorze Pejpus (także: bitwa na lodzie, bitwa na jeziorze Czudzkim, lodowe pobojowisko) – starcie zbrojne, które miało miejsce 5 kwietnia 1242. Wojska nowogrodzkie dowodzone przez księcia Aleksandra Newskiego zadały klęskę armii zakonu krzyżackiego i połączonego z nimi zakonu  kawalerów mieczowych pod wodzą księcia-biskupa Dorpatu Hermana I, zapobiegając tym samym niemieckiej  ekspansji na wschód.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_na_jeziorze_Pejpus

*15 bitwa pod Alme (Альме): pierwsze poważne starcie 8 września 1854 r. w Wojnie Krymskiej pomiędzy lądującymi na Krymie  wojskami koalicji angielsko-francusko-tureckiej a siłami rosyjskimi, początek wielomiesięcznego oblężenia Sewastopola.

*16 8 lipca 1709 na zachód i północ od Połtawy miała miejsce decydująca bitwa (Bitwa pod Połtawą) w trakcie najazdu szwedzkiego na Rosję. Licząca 28 tys. żołnierzy szwedzka i kozacka armia została wówczas całkowicie rozbita przez liczącą ponad 60 tys. żołnierzy armię rosyjską.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Połtawa.

*17 «Кузькина мать», pokazać Kuzkinu Mat’: rosyjskie wyrażenie idiomatyczne, oznaczające zagrożenie. Często używane w kontekście żartobliwie-ironicznym pd czyimś sdresem.

*18  Rubliowka (Рублевка) i Niżny Tagił: Dwie jaskrawo kontrastujące miejscowości. Rubliowka to obszar pod Moskwą, gdzie zlokalizowane są siedziby rosyjskiej elity. W przeciwieństwie, Niżny Tagił -to miasto symblizujące ubogą rosyjską prowincję – tzw. „głubinkę”
*19 „osiągnięcia cuszimskie”- tu aluzja do royjskiej klęski poniesionej w bitwie z Japończykami pod Cuszimą 1905 r.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Cuszim%C4%85

*20 Karl Liebknecht; (13 August 1871 – 15 January 1919) was a German socialist and a co-founder with Rosa Luxemburg of the Spartacist League and the  ommunist Party of Germany. He is best known for his opposition to World War I in the Reichstag and his role in the Spartacist uprising of 1919. The uprising was  crushed by the social democrat government and the Freikorps (paramilitary units formed of World War I veterans). Liebknecht and Luxemburg were killed.
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Liebknecht

*21 Ethel Greenglass Rosenberg (ur. 28 września 1915, zm. 19 czerwca 1953, w więzieniu Sing-Sing, USA) i Julius Rosenberg (12 maja 1918, zm. 19 czerwca 1953 r., w  więzieniu Sing-Sing, USA) – amerykańskie małżeństwo, związane z Partią Komunistyczną USA, oskarżone, osądzone i skazane na śmierć za szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego i przekazywanie radzieckim agentom tajemnic dotyczących broni jądrowej. Aresztowani na pokładzie polskiego MS Batory.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawa_Rosenberg%C3%B3w

*22 Kim Philby –  Harold Adrian Russell „Kim” Philby (1 January 1912 – 11 May 1988[1]) was a high-ranking member of British intelligence who worked as a double agent before defecting to the Soviet Union in 1963. He served as both an NKVD and KGB operative. In 1963, Philby was revealed to be a member of the spy ring now known as the Cambridge Five, the other members of which were Donald Maclean, Guy Burgess, Anthony Blunt and, possibly, John Cairncross. Of the five, Philby is believed to have been most successful in providing secret information to the Soviet Union.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Philby

*23 Ernst Thälmann- (16 April 1886 – 18 August 1944) was the leader of the Communist Party of Germany (KPD) during much of the Weimar Republic. He was arrested by the Gestapo in 1933 and held in solitary confinement for eleven years, before being shot in Buchenwald on Adolf Hitler’s orders in 1944.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Th%C3%A4lmann

*24 Generał Własow –  Wzięty do niemieckiej niewoli w 1942 r., przeszedł na stronę wroga; opracował memorandum skierowane do władz III Rzeszy, w którym wystąpił o  utworzenie rosyjskiej armii narodowej do walki ze Stalinem. We wrześniu 1944 r., po spotkaniu Własowa z Reichsführerem SS Heinrichem Himmlerem, Niemcy wyrazili zgodę na powołanie Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji jako organu politycznego, opublikowanie manifestu politycznego i utworzenie Sił Zbrojnych KWNR jako formacji sojuszniczej w stosunku do armii niemieckiej. W maju 1945 r. Własow oddał się w ręce Amerykanów, „jednakże już 12 maja został przekazany Rosjanom […]” został jako zdrajca skazany na karę śmierci.

—————————————-
Na YouTube:

* Константин Семин, „Два разных отечества”

Filmowa interpretacja tekstu, czyta autor.
Dla zainteresowanych – okazja do oswojenia się z rosyjskim,
zestawiając oryginał z tłumaczeniem i filmem.

* https://www.youtube.com/watch?v=w5hsZBIMIl0
„nasza jest krew a ich jest nafta”…
(https://poema.pl/publikacja/2614-do-prostego-czlowieka)
Julian Tuwim (no masz ci, znowu Żyd ;-)), „Do prostego człowieka”

—————————————

https://publizist.ru/blogs/109504/19920/-
Константин Семин, „Два разных отечества”.

——————————–

Tłumaczenie: bezmetki

Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych materiałów, dozwala się wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych, ze wskazaniem adresu tekstu źródłowego i nick’a autora tłumaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *