Strona główna > Rosja > Duchowe przyczyny złego snu

Duchowe przyczyny złego snu

Sen – jest czułym barometrem moralnym. Zmienia się on (pogarsza, polepsza) w zależności od naszego stanu duchowego. Dobry, zdrowy sen daje Pan.

Young Woman with Insomnia

Oto co pisze o duchowych przyczynach złego snu prawosławny lekarz D.A.Awdiejew:

„Pewien starszy mężczyzna, który uczestniczył w wyposażaniu odrodzonego z ruin monasteru, powiedział do mnie: „Gdyby ojciec wiedział, jak mi się w monasterze słodko śpi! W domu śpi mi się gorzej”. Jest to zrozumiałe. Modlitwa sprawia, że ​​wszystko jest słodkie. Na przykład, sam się zdziwiłem, jak po kilku ziemniakach i talerzu zupy, spożytych w refektarzu, nie byłem głodny przez cały dzień. Łaska Boża syci!

Z doświadczenia wiem, że kiedy z różnych powodów ofiarujesz modlitwy za nadchodzący sen, to będziesz miał głęboki sen. Źle się śpi również po niedobrych rozmowach, dręczących duszę grzechami. „Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce” – uczy nas Pismo Święte. Przed snem należy pogodzić ze wszystkimi (osobiście lub zaocznie, w modlitwie).

Podczas przyjęć lekarskich, tym pacjentom, którzy mają otwarte serca na wiarę, powtarzam dobrze znane prawdy: musimy się modlić rano i wieczorem, żegnać przed snem pokój i pościel, pić poświęconą wodę i kropić nią mieszkanie, czytać Ewangelię, wzywać do pomocy Świętych i Anioła-Stróża, zaprosić do domu kapłana i poświęcić mieszkanie (jeśli nie było poświęcone), przystępować z wiarą i skruchą nawrócenia do Sakramentów Cerkwi. Jednym słowem, trzeba żyć po chrześcijańsku.

Powszechnie wiadomo, że wielu ascetów spędzało całe noce bez snu i przy tym zawsze pozostawali rześkimi i radosnymi. Jak możemy to wyjaśnić? To cud. W tym przypadku, człowiek otrzymuje przez Łaskę od Pana wzmocnienie sił duchowych i fizycznych, żyje i karmi się Łaską Bożą. Zaiste, taki człowiek syci się Duchem Świętym. Oczywiście, nie jest to udziałem wszystkich, i nie należy tego naśladować. Jest to dar od Boga, a nie skutek jakiegoś treningu. Nie należy samemu podejmować wielkich wyczynów. Nic, oprócz dumy i pogorszenia stanu zdrowia, to nie przyniesie, szczególnie dla początkujących Chrześcijan. Asceta nie ma na celu zagłodzenia siebie czuwaniem, on pała miłością do Boga, jego serce płonie w modlitwie. Wszelkie wyczyny Święci Ojcowie łączyli z pokorą, posłuszeństwem, rozmyślaniem.

W tradycji chrześcijańskiej przyjęto modlić się o dar snu do Anioła Stróża, do prepodobnego (bogobojnego) Irynarchy, pustelnika z Rostowa, Siedmiu Świętych Młodzieńców z Efezu”.

Modlitwa do Siedmiu Młodzieńców z Efezu:

O, przecudni, Święci Siedmioro Młodzieńców, chlubo miasta Efezu i nadziejo całego wszechświata! Spójrzcie z wysokości chwały niebieskiej na nas, którzy z miłością czcimy pamięć o was, najbardziej zaś na młodzieńców chrześcijańskich, waszemu wstawiennictwu przez rodziców ich poleconych: sprowadźcie na nich błogosławieństwo Chrystusa Boga, który powiedział: „Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do Mnie, chorych wśród nich uleczcie, cierpiących pocieszcie, serca ich w czystości zachowajcie, napełnijcie ich łagodnością i do ziemi serc ich wiarę Bożą zasiejcie i umocnijcie, udzielcie im Łaski Bożej, aby przez Moc w siłę wzrastały.

I dla nas wszystkich sług bożych, stojących przed waszą świętą ikoną, (podać imiona członków rodziny, krewnych i przyjaciół), którzy gorąco się do was modlimy o zdrowie, wyjednajcie nam Królestwo Niebieskie, abyśmy niemilknącymi radosnymi głosami wychwalali wspaniałe Imię Najświętszej Trójcy, Ojca i Syna i Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

Pomóż nam wszystkim, Panie!

Niżej modlitwy w języku rosyjskim (2 wersje)

Молитва семи отрокам Ефесским: (1 wersja)

О, пречуднии святии седмочисленнии отроцы, Ефеса града похвало и всея вселенныя упование! Воззрите с высоты небесныя славы на нас, любовию память вашу чтущих, наипаче же на младенцы христианския, вашему заступлению от родителей своих препорученныя: низведите на ня благословение Христа Бога, рекшаго: оставите детей приходить ко Мне: болящия убо в них исцелите, скорбящия утешите; сердца их в чистоте соблюдите, кротостию исполните я, и в земли сердец их зерно исповедания Божия насадите и укрепите, во еже от силы в силу им возрастити; и всех нас, святей иконе вашей предстоящих, мощи же ваша с верою лобызающих и тепле вам молящихся, сподобите Царствие Небесное улучити и немолчными гласы радования тамо прославляти великолепое имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Помоги всем нам Господи!

Молитва семи отрокам Ефесским: (2 wersja)

О, предивные святые семеро отроков, хвала города Ефеса и всей вселенной надежда!

Воззрите с высоты небесной славы на нас, с любовью память вашу чтущих, наиболее же на младенцев христианских, вашей защите порученных от родителей своих.

Ниспошлите на них благословение Христа Бога, сказавшего: «Не запрещайте детям приходить ко мне», болеющих из них исцелите, скорбящих утешьте, сердца их в чистоте соблюдите, кротостью наполните их, и в земле сердец их зерно веры Божьей насадите и укрепите, подайте им благодать Божию, чтобы от силы в силу им расти.

И всех нас, предстоящих перед святой вашей иконой рабов Божиих (имена членов семьи, родственников, друзей), горячо вам молящихся, удостойте получить Царствие Небесное, чтобы не умолкая радостными голосами прославлять великолепное имя Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь.

Помоги всем нам Господи!

Źródło:

Духовные причины плохого сна

http://3rm.info/publications/33509-duhovnyeprichinyplohogosna.html

„Семья и вера” / „Rodzina i wiara”

24 stycznia 2016 r.

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

29.4.2016 r/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *