Strona główna > NWO > Drugi Apel do Federacji Rosyjskiej – wycofanie się z członkostwa w Radzie Europy

Drugi Apel do Federacji Rosyjskiej – wycofanie się z członkostwa w Radzie Europy

Serdeczne podziękowania dla Patriarchy Patriarchatu Bizantyjsko-Katolickiego, Eliasza,  za przysłanie treści apelu na naszą redakcyjną pocztę. Tłumaczenie: Ola Gordon. Red. W-P.

Szanowny Panie Prezydencie

Szanowni Członkowie Rosyjskiego Rządu

12 marca zwróciliśmy się do Was z pilną propozycją o wycofanie się Federacji Rosyjskiej z Rady Europy i możliwe ustanowienie Rady Euro-Azjatyckiej. Powodem tego jest narzucenie przez RE zobowiązań, które prowadzą do najpoważniejszych zbrodni przeciwko ludzkości i najbardziej okrutnego wykorzystywania dzieci.

Pragniemy zwrócić uwagę na zbrodniczy dokument RE zatytułowany „Strategia dla Praw Dziecka (2016-2021)”. Promuje on neo-faszystowską ideologię NWO.

Treść tego dokumentu:

Punkt 19 Rodzina jest głównym źródłem przemocy

Odpowiedź Jest to celowe kłamstwo. Zdrowa rodzina w Rosji i w Europie zawsze była środowiskiem bezpieczeństwa i miłości, nawet jeśli rodzina żyła w biedzie.

Punkt 67 RE wprowadza władzę nadzorczą w każdym państwie członkowskim nazywaną „Specjalna Komisja Praw Dziecka”, która nie podlega rządowi państwa, a bezpośrednio RE.

Odpowiedź Celem tego jest ustanowienie mechanizmu do kradzieży dzieci z każdej rodziny, od której nie można się odwołać przeciwko państwu. To jest utrata suwerenności! Ponadnarodowa organizacja będzie stosować dyktaturalną władzę do tyranizowania i niszczenia narodu.

Pkt 4,11,38 Dziecko, bez ograniczeń wiekowych, staje się prawnym podmiotem równym dorosłemu. Strategia nalega na obowiązującą „zasadę udziału dzieci” w dyskusjach o różnych sprawach społecznych.

Odpowiedź: Ten wymóg jest oznaką totalnej głupoty!

Punkt 49 Strategia wywiera presję na kraje członkowskie RE by przyjęły Konwencję Istambulską wzywającą do unieważnienia tzw. przemocy gender i tzw. przemocy domowej w rodzinie.

Odpowiedź RE każdą formę wychowania uważa za przemoc i dlatego odbiera dzieci rodzicom. Wprowadza nowy mechanizm pod nazwą GREVIO, de facto współczesne gestapo terroryzujące rodziny i dzieci! Dzieci oddawane są tzw. profesjonalistom w dziedzinie opieki nad dziećmi, czyli homoseksualistom, transseksualistom, pedofilom, sadomasochistom… Najgorsze zbrodnie przeciwko dzieciom popełniane przez tych dewiantów nie są nazywane przez RE przemocą, a raczej są przez nią ukrywane. Zakazany jest rozgłos w mediach pod karą więzienia. W Norwegii 59 ukradzionych dzieci popełnia samobójstwo w każdym roku.

Punkt 55 W ramach Konwencji, RE wywiera presję na państwa-członków by zalegalizowały adopcję dzieci przez pary tej samej płci.

Odpowiedź Biblia ostrzega przeciwko grzechowi sodomitów, która jest karana ogniem z nieba – całkowitym unicestwieniem. Propaganda sodomistyczna jest całkowicie sprzeczna z prawami Federacji Rosyjskiej. Ponadto, homoseksualizm został oficjalnie uznany przez Min. Zdrowia Federacji Rosyjskiej za taki jaki jest: chorobę umysłową.

Punkt 19 Rodziców określa się jako osoby niekompetentne w edukacji dzieci.

Odpowiedź To stwarza warunki do masowej kradzieży dzieci rodzicom. Jest to potworny i faszystowski system!

Pkt 17,53,54 Odmowa karania nieletnich pod przykrywką „sprawiedliwości przyjaznej dla dziecka”.

Odpowiedź Młodzi imigranci mogą więc bezkarnie dokonywać najstraszniejszych aktów terrorystycznych.

Punkt 35 Zwiększona propaganda przeciwko stereotypom gender w masmediach i w systemie edukacyjnym.

Odpowiedź Jest to bezpośrednio sprzeczne z prawami Rosji! Zdaniem RE, masmedia, edukacja i kultura muszą przestrzegać zasad – zniszczyć wartości moralne i tyranizować dzieci. Zrób z dzieci przestępców i maniaków seksualnych, narkomanów, alkoholików, morderców i samobójców, i wrzuć je do wiecznego ognia.

Punkt 45 RE absurdalnie wprowadza nowe święto – Europejski Dzień Ochrony Dzieci Przed Eksploatacją i Wykorzystywaniem Seksualnym, 18 listopada. Ten dzień będzie poświęcony edukacji dzieci na temat: „Co piąte dziecko”. RE demagogicznie głosi, że co piąte dziecko jest wykorzystywane seksualnie w rodzinie.

Odpowiedź: Motto „Co piąte dziecko” jest złą manipulacją i jawnym kłamstwem. Nawet dane statystyczne w zdemoralizowanej Szwecji nie pokazują 20%, a tylko 0.3%.

Punkt 55 RE promuje macierzyństwo „zastępcze”.

Odpowiedź Ta faszystowska „technologia” rodzi wcielone diabły.

Punkt 59 Idzie w kierunku prawa do wszczepiania dzieciom czipów.

Odpowiedź: Osoby mikroczipowane stają się niewolnikami apokaliptycznej bestii (Ap 13:14).

Podsumowanie

W tym dokumencie najpoważniejsze zbrodnie wobec dzieci RE nazywa prawami dziecka. Autorów powinno się potępić jako ludobójców!

Apelujemy do Rosyjskiego Rządu o potępienie tej satanistycznej ideologii NWO, mającej na celu dokonanie ludobójstwa, które jest również promowane przez RE w jej tzw. Strategii.

Federacja Rosyjska powinna zrezygnować z członkostwa w RE w geście protestu. To ustanowi precedens dla innych państw!

+ Elijah

Patriarcha Patriarchatu Bizantyjsko-Katolickiego

+ Methodius OSBMr + Timothy OSBMr

Biskupi sekretarze

vkpatriarhat.org.ua/en/?page_id=9564/[3]_/ /

19 marca 2016

Kopie do:

D. Trump, kandydat na prezydenta USA

Rządy europejskich państw

Biskupi Kościoła Prawosławnego

Przywódcy Kościołów w UE

Links:

[1] http://vkpatriarhat.org.ua/

[2] http://uogcc.org.ua/

[3] http://vkpatriarhat.org.ua/en/?page_id=9564

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *