Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Dr Henry Makow: Stajesz się Żydem

Dr Henry Makow: Stajesz się Żydem

Żyd czy komunista – to samo.

Stoi przed nami dawka kontroli umysłu w mediach i edukacji. Skąd pochodzi ten opresyjny przymus?

Wprowadza się nas w kabałę, satanistyczny kult określający judaizm.

Shahak wyjaśnia, że judaizm promował „zamknięte społeczeństwo… jedno z najbardziej totalitarnych społeczeństw w całej historii ludzkości”. Spójrz na kościoły zakochane w Izraelu. Spójrz na „poprawność polityczną”, komunistyczne określenie.

 

Spójrz na Prawa Noahidzkie zapraszające Gojów by stali się Żydami II klasy, albo zostali ścięci jako „infidels” / niewierni. Spójrz na homoseksualizm i „płynność gender”. Spójrz na prawa zakazujące krytykę Żydów czy Izraela. Przymus jaki konserwatyści odczuwają w społeczeństwie jest porównywalny do tego jaki Żydzi odczuwali od stuleci ze strony swoich rabinów i społeczności.

 

(Nie chcesz być Żydem? To jesteś nazistą!)

 

Książka Żydowska historia, żydowska religia: ciężar 3.000 lat / Jewish History, Jewish Religion: The Weight of 3000 Years Israela Shahaka wyjaśnia, że judaizm kabalistycny zawsze był totalitarnym kultem satanistycznym.

 

Istotą satanistycznego kultu jest kontrola / wykorzystywanie swoich członków czyniąc ich moralnie i fizycznie chorymi.

 

Najpierw Żydzi, potem masoni, i teraz społeczeństwo wprowadza się jako całość w ten satanistyczny kult. Wszyscy stajemy się Żydami. Ten proces wymaga zniszczenia rasy, gender (rodzina), tożsamości religijnej i narodowej.

 

Razem ze swoim masońskim pełnomocnikiem, kabalistyczny judaizm faktycznie angażuje się w pedofilię, kazirodztwo i rytualne składanie ofiar z dzieci.

 

To dlatego nasi polityczni i kulturowi liderzy są degeneratami, nasze dzieci wychowuje się na kursach „seks ed”, a ewangeliczne sekty chrześcijańskie są potajemnie satanistyczne i oddane „Izraelowi”.

Choć większość Żydów / masonów nie jest świadoma tego szatańskiego spisku, to jest prawdziwą przyczyną antysemityzmu.

 

Ludzkość jest trzymana w niewoli przez szatańska złą siłę.

 

'Niektórzy mogą to nazywać komunizm, a ja nazywam to czym jest: judaizm” – rabin Stephen Wise.  „Anty-komunizm to antysemityzm” / „Anti-Communism is Antisemitism.” Jewish Voice, lipiec-sierpień 1941.

Dr Henry Makow  

Skąd się bierze ten pęd do kontroli i wyzysku innych?

 

Ta książka Israela Shahaka daje odpowiedź. Od II do ok. XVIII wieku, Żydzi byli pod piętą swoich rabinów i bogatych liderów. Byli „zamkniętym społeczeństwem… jednym z najbardziej totalitarnych społeczeństw w całej historii ludzkości„. (14-15)

 

Taki jest wzorzec dla NWO; tylko teraz wszyscy, nie tylko Żydzi są zniewalani.

 

Od późnego Cesarstwa Rzymskiego, judaizm był narzucany przez przymus fizyczny. Sądy rabiniczne nakazywały kary, chłostę, więzienie a nawet śmierć dla Żydów łamiących którekolwiek z setek przepisów rządzących każdym aspektem codziennego życia.

 

„Żydówkom zamieszkującym z Gojami rabini odcinali nosy… W dysputach religijnych, tym uważanym za heretyków wycinano języki”.

 

Rabini i bogaci Żydzi byli w sojuszu z gojowską arystokracją, która narzucała tę tyranię i dzieliła się łupami. Oni byli przeciwni tak samo biednym Żydom jak i chłopom. Bogaci Żydzi zawsze rozkwitali w opresyjnych feudalnych reżimach, bo jak biurokraci, komornicy i poborcy podatków, „pośredniczyli w opresji” chłopów.

ZAMKNIĘTE SPOŁECZEŃSTWO

Zdaniem Shahaka, klasyczny judaizm jest inspirowany przez obraz Sparty jaki występuje w Prawach Platona 942.

 

Judaizm przyjął cele Platona opisane w poniższym fragmencie. (Shahak, s.13)

 

Najważniejsze jest to, żeby nikt, ani mężczyzna, ani kobieta, nigdy nie byli bez ustawionego nad nimi oficera, i żeby nikt nie nabył mentalnego zwyczaju podejmowania żadnego kroku, czy na poważnie czy żartem, w indywidualnej odpowiedzialności. W czasie pokoju jak i wojny, on zawsze  musi żyć z oczami na swojego oficera.. Jednym słowem, musi wyćwiczyć umysł, aby nawet nie myśleć o byciu osobą ani wiedzieć jak to robić.

(Israel Shahak, 1933-2001)

Shahak mówi, że słowa „rabin” i „oficer” są zamienne. W komunizmie synowie rabinów budują nową światową religię odzwierciedlającą fanatyzm i opresję klasycznego judaizmu.

 

Po wizycie w bolszewickiej Rosji w 1920, Bertrand Russell napisał do Lady Ottoline Morrell: „Bolszewizm jest zamkniętą tyraniczną biurokracją, z systemem szpiegów bardziej opracowanym i przerażającym niż ta Cara, i arystokracją tak bezczelną i bezduszną, składającą się ze zamerykanizowanych Żydów. Nie ma żadnych śladów wolności, w myśli, mowie czy działaniu”. (Autobiografia…/ The Autobiography of Bertrand Russell, 354)

 

Shahak mówi, że Izrael też jest „zamkniętym społeczeństwem” szczerze oddanym żydowskiej supremacji i nienawiści do nie-Żydów. Żydowska kultura wykazuje niewiele uczciwej samokontroli, by nie ujawnić prawdziwego wrogiego charakteru judaizmu. Shahak pisze:

 

„Judaizm klasyczny nie interesował się opisywaniem ani wyjaśnianiem się swoim członkom… Pierwszą książkę o prawdziwej żydowskiej historii (zajmującą się starożytną historią) szybko zakazały i stłumiły najwyższe władze rabiniczne… W konsekwencji, 200 lat temu, ogromna większość Żydów była w ciemności o… żydowskiej historii państwa współczesnego żydostwa; i oni byli zadowoleni by tak było dalej… Żydowskie badania to polemiki przeciwko wrogowi zewnętrznemu, a nie debata wewnętrzna… Kiedy całe społeczeństwo usiłuje wrócić do totalitaryzmu, pisze się totalitarną historię”. (s.20-22)

 

I podobnie Zachód wraca do tego żydowskiego modelu totalitaryzmu. Debata głównego nurtu jest dobrze kontrolowana. Ci którzy zbaczają z linii są zwalniani albo zmuszani do pokuty. Staliśmy się Żydami pod jarzmem judaizmu (t.j. Communism.).

 

Wtajemniczony iluminat / Illuminati insider Christian Rakowski powiedział, że iluminaccy bankierzy utworzyli państwo komunistyczne jako „machinę władzy absolutnej” bezprecedensową w historii.

 

W przeszłości, z powodu wielu czynników, „zawsze było miejsce na indywidualną wolność. Czy rozumiesz, że ci, którzy już częściowo rządzą narodami i światowymi rządami, mają pretensje do absolutnej dominacji? Zrozum, że to jedyna rzecz, której jeszcze nie osiągnęli”.

Judaizm dotyczy raczej bezsensownych zachowań i legalności niż moralności czy wiary. Talmud reguluje „każdy aspekt żydowskiego życia, zarówno indywidualnego jak i społecznego… z sankcjami i karami przewidzianymi za każde  możliwe… naruszenie zasad”. (Shahak, s. 40)

 

Stary Testament nie jest monoteistyczny, ale sugeruje istnienie wielu Bogów, a żydowska kabała zawiera wiele modlitw i obowiązków mających na celu przebłaganie szatana / designed to propitiate Satan. Inne powody odmawiania kabały są szatańskie i są / found here i also here.

 

Komunizm poświęca się koncentrowaniu całego bogactwa i władzy / Communism is devoted to concentrating all wealth and power w rękach centralnego kartelu bankowego (Rotszyldów i ich sojuszników) poprzez przebieranie go jako władzy państwowej.

Centralny kartel bankowy jest ostatecznym monopolem. Ma on niemal globalny monopol nad kredytem rządowym. Jego celem jest przełożenie tego na monopol nad wszystkim – politycznym, ekonomicznym i duchowym. Jeden rząd światowy = monopol Rotszylda = komunizm /  One world government = Rothschild monopoly = Communism. 

 

Komunizm to naprawdę monopolistyczny kapitalizm. Iluminaci posiadają albo kontrolują wszystko.

PODSUMOWANIE

Nieznane dla większości Żydów i Gojów jest to, że judaizm nie jest religią Starego Testamentu, jak się sądzi. Każdy satanistyczny kult ma przykrywkę. Jak jego przejawy – komunizm, syjonizm i masoneria – opiera się na Talmudzie i Kabale, które chcą wyprzeć Boga i przedefiniować rzeczywistość. Kabała reinterpretuje i zaprzecza Staremu Testamentowi. Tylko „wtajemniczeni” są dopuszczeni do tego sekretu.

 

Jak ujął to bankier / As banker Otto Kahn put it, żydowskie przywództwo spiskuje by stać się Bogiem i „przerobić świat”. „Oczyścimy ideę [Boga] utożsamiając go z narodem Izraela, który stał się własnym Mesjaszem. Jego nadejście ułatwi ostateczny triumf Izraela…”

 

Nowy Porządek Świata jest o nakłanianiu ludzkości do kabalistycznego judaizmu, którym jest satanizm przebrany za „sekularyzm”. Tu jest 10 przykładów tego satanistycznego opętania /

Here are ten examples of this satanic possession. Kult satanistyczny jest wzorcem regulującym zmianę. To jest wyjaśnieniem inwazji prywatności przez NSA, i kreowania fałszywej rzeczywistości, która obejmuje zainscenizowane „rzezie” mające na celu rozbrojenie narodu.

 

Zorganizowane żydostwo jest koniem trojańskim tego programu, ale dzięki masonerii, większość innych rządów, religii i organizacji też została obalona. Antysemityzm to oszustwo wymyślone dla przeniesienia winy z iluminackich bankierów i wysokiego szczebla masonów na niewinnych Żydów. Prawie wszyscy są dziś oszukiwani, manipulowani i psuci.

 

Przez większość swojej historii, judaizm trzymał Żydów w psychicznej i fizycznej niewoli. NWO jest powrotem do tej satanistycznej feudalnej tyranii nie tylko dla Żydów, ale generalnie dla ludzkości.

 

Zdaniem Shahaka: „Izrael i syjonizm są powrotem do roli klasycznego judaizmu, nakazem na globalną skalę… Drogą do prawdziwej rewolucji w judaizmie – uczynienia go ludzkim, umożliwiającą Żydom zrozumieć własną przeszłość, a tym samym reedukując się z jego tyranii – kłamstwa poprzez bezlitosną krytykę żydowskiej religii„. (s. 74)

UWAGA:

Opinię Otto Kahna, że bogaci Żydzi /Otto Kahn’s sentiment that rich Jews „stali się ich własnym Mesjaszem” powtórzył Baruch Levy w słynnym liście do Karla Marxa zacytowanym w  „Review de Paris”, 1.06.1928. To pokazuje też jak socjalizm, a zwłaszcza komunizm były tylko narzędziami do uzurpowania sobie władzy i majątku.

 

„Naród żydowski wzięty razem będzie swoim własnym Mesjaszem. Jego panowanie nad wszechświatem zostanie osiągnięte przez zjednoczenie ras ludzkich i przez zniesienie granic.

 

Powstanie Powszechna Republika, w której Synowie Izraela staną się elementem kierującym. Wiemy jak zdominować masy. Rządy wszystkich narodów, dzięki zwycięstwu proletariatu, będą stopniowo wpadać w ręce Judy.

Cała własność prywatna stanie się własnością książąt Izraela – będą oni posiadać majątek wszystkich ziem. W ten sposób urzeczywistni się obietnica Talmudu, że kiedy nadejdzie czas Mesjasza, Żydzi będą trzymać pod swoimi kluczami własność wszystkich narodów świata”.

” Kiedy będziemy gotowi przejąć USA, nie przejmiemy ich pod etykietą komunizmu, nie pod etykietą socjalizmu. Te etykiety są nieprzyjemne dla narodu amerykańskiego, i zbytnio je przybijano. Przejmiemy Stany Zjednoczone pod etykietami, które uczyniliśmy bardzo sympatycznymi; przejmiemy je liberalizmem, progresywizmem, demokracją. Ale je przejmiemy”.

– Alexander Trachtenberg (1885-1966) na Krajowym Zjeździe Partii Komunistycznych, Madison Square Garden 1944

 

Źródło: Bella Dodd (1904-1966) – autorka „Szkoły ciemności”.

 

 

https://www.henrymakow.com/

tłumaczenie: Ola Gordon

One thought on “Dr Henry Makow: Stajesz się Żydem

  1. Fakt, że nie mamy własnych informacji, własnych analiz i recept na żydostwo, oznacza, że jesteśmy albo już przez nich zdominowani albo jesteśmy niewydolni intelektualnie.

    Sposobem na przezwyciężenie tej słabości jest czyn. Ględzący utwierdzają nas w defetyzmie, przygnębieniu i apatii, Więc nie debatujemy, nie ględzimy, wyzwalamy się!

    Ba, w tym momencie okazuje się, że nie ma żadnych liderów poza żydami… więc ich słuchamy i… coraz bardziej jesteśmy żydami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.