Strona główna > NWO > Dr Henry Makow: Kabalistyczna doktryna zniszczenia zapewnia klucz do zrozumienia wydarzeń na świecie.

Dr Henry Makow: Kabalistyczna doktryna zniszczenia zapewnia klucz do zrozumienia wydarzeń na świecie.

Według Kabały, która jest tajną doktryną judaizmu i masonerii, „zło i katastrofa są czynnikami endemicznymi w procesie tworzenia. Bez zła nie byłoby dobra, bez zniszczenia, stworzenie nie mogłoby mieć miejsca”. (Kabała: Wprowadzenie do mistycyzmu żydowskiego, autor: Byron L. Sherwin, s. 72).

 

Kabaliści uważają, że Stary (chrześcijański) porządek musi zostać bezwzględnie zniszczony, zanim nowy (satanistyczny) światowy porządek oparty na Kabale będzie mógł zostać zbudowany.

Stąd motto iluminatów: „Porządek z chaosu”.Dlatego Manifest Komunistyczny opowiada się za zniszczeniem narodu, religii i rodziny oraz przekazaniem całego majątku prywatnego właścicielom banków (Iluminatom) pod patronatem państwa.

 

Doctrine of Destruction (Doktryna Zniszczenia) wyjaśnia, dlaczego wojnę i rewolucję cechuje nieuzasadnione ludobójstwo, terror i zniszczenie.

To tłumaczy wygnanie Boga z dyskursu publicznego i powszechną akceptację wulgaryzmów, pornografii i okultyzmu. Wyjaśnia atak na płeć i promowanie homoseksualizmu wśród heteroseksualistów. To tłumaczy falę terroru pod fałszywą flagą, która jest cechą współczesnego życia.

ILLUMINATI

Dzisiejsi iluminaci wyrośli z satanistycznej żydowskiej herezji „Sabatate-Frankist” w XVII i XVIII wieku. Bankierzy i połowa Żydów Europy przyjęli tę zarazę poprzez masonerię i rozprzestrzenili ją wśród elit pogańskich.

W ten sposób żydowscy bankierzy – iluminaci charakteryzują rolę „żydowską” pod względem niszczenia cywilizacji.

Na przykład w książce „You Gentiles” (1924) Maurice Samuel pisze:

My, Żydzi pozostaniemy na zawsze niszczycielami.  Nic, cokolowiek zrobicie, nie zadowoli naszych potrzeb i żądań. Zniszczymy wszystko na zawsze, ponieważ chcemy własnego świata ”. (str. 155)

W 1928 r. Marcus Ravage, żydowski biograf Rotszylda, napisał esej zatytułowany „Prawdziwa sprawa przeciwko Żydom” THE CENTURY MAGAZINE , STYCZEŃ 1928, t. 115, nr 3, s. 346–350 
„Nie zaczęliście doceniać prawdziwej głębi naszej winy. Jesteśmy intruzami. Jesteśmy niszczycielami. Jesteśmy wywrotowcami. Zabraliśmy wasz naturalny świat, wasze ideały, wasze przeznaczenie i spustoszyliśmy do dna nie tylko w ostatniej wielkiej wojnie, ale w prawie wszystkich waszych wojnach, nie tylko rewolucji rosyjskiej, ale każdej innej wielkiej rewolucji w waszej historii. Wprowadziliśmy niezgodę, zamieszanie i frustrację w waszym życiu osobistym i publicznym. Nadal to robimy i nikt nie może powiedzieć, jak długo będziemy to robić ”.Większość Żydów (i ogólnie liberałów / lewicowców) nie jest świadoma tego kabalistycznego spisku. Zostali oszukani przez fałszywe apele o ideały „sprawiedliwości społecznej” i „równości”.

DLACZEGO KABAŁA TO SATANIZM

W każdej prawdziwej religii Bóg obejmuje absolutne ideały duchowe – miłość, prawdę, sprawiedliwość, dobroć, piękno, harmonię. Bóg jest niczym innym jak Doskonałym Moralnym Dobrem.

Zło jest nieobecnością Boga , tak jak ciemność jest brakiem światła.

Kabała mówi, że Bóg jest niepoznawalny i nie ma formy. To jest satanizm. Nie możesz być posłuszny Bogu, jeśli nie możesz Go poznać. 
„Dla kabalisty Bóg jest nieskończonym Morzem Istnienia ( En Sof ) bez żadnych ograniczeń; stąd bez żadnych cech, bez pragnień i woli jakiegokolwiek rodzaju. Jest całkowicie niezrozumiały.” (Jacob Angus, The Meaning of Jewish History (1963) ) str. 286.
W rzeczywistości Bóg jest doskonałością, formą niezbędną do ewolucji człowieka. Bądźcie zatem doskonali, tak jak wasz Ojciec w niebie jest doskonały. (Mateusza 5-48)
Prawdziwa religia zakłada, że ​​Bóg jest obecny w ludzkiej duszy. Słuchając tego głosu, sumienie czyni nas ludźmi.
Każdy, kto zaprzecza istnieniu Boga, jest satanistą, a nie ateistą. 

Kabała jest satanistyczna, ponieważ mówi, że zło jest częścią Boga : „Bóg ma dwie strony; [obie] są w gruncie rzeczy jedną rzeczą; to, czego doświadczamy jako zło, jest tak Boskie, jak to, co doświadczamy jako dobro”.

Egzegeza kabalistyczna:

„Wiele tekstów w Kabale, w tym księga Zohar, mówi, że zadaniem nie jest zniszczenie zła, ale przywrócenie go do źródła -„ włączenie lewicy w prawicę ”, w metaforze zoharycznej aby „podnieść upadłe iskry „. W chasydyzmie Chabad stwierdza się, że zło istnieje jako część samego Boskiego objawienia. Jak mówi Biblia zło jest oddzielone od Boga i samo w sobie jest złą istotą.

„ Porzucenie rzeczywistości oddzielnego zła i naprawdę zaakceptowanie tego, że sitra achra [nieczystość, okultyzm, zło] jest stroną Boskości, jest łatwe do zapisania na papierze i bardzo trudne w rzeczywistości. … Jednak w takim stopniu, w jakim jest możliwe, pojęcie to rzeczywiście zmienia życie. Wszystko jest posmakiem Boskości ”.

Kabaliści wierzą również w „odkupienie przez grzech” poprzez czynienie zła (cudzołóstwo, kazirodztwo, pedofilia) i zniszczenie cywilizacji (wprowadzenie Chaosu) spowoduje powrót Mesjasza (antychrysta), który odbuduje świat według specyfikacji kabalistycznych, z żydowskimi bankierami Illuminati w roli Boga.

To wszystko jest satanizm. Bóg jest z natury dobry. W prawdziwej religii nie będziecie posłuszni Bogu czyniąc zło.

Nazwij to iluminacją, sekularyzmem, lucyferianizmem, humanizmem, pogaństwem lub okultyzmem ale to wszystko jest Kabała.

Współczesna cywilizacja zachodnia nie ma moralnej legitymizacji (i w przyszłości), ponieważ opiera się na buncie przeciwko Bogu, który reprezentuje ścieżkę naszego duchowego rozwoju.

Ludzkość została porwana przez psychopatów chcących zniszczyć „stary porządek” i zbudować na jego miejscu  solipsystyczną, zdeprawowaną dystopię.

Ci psychopaci kontrolują rządowy system kredytowy i środki masowego przekazu. W ten sposób są w stanie kupić naszych przywódców i oszukać społeczeństwo, aby doprowadzić do zaplanowanego upadku.

źródło: henrymakow.com

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *