Strona główna > NWO > Dr.Henry Makow: Judaizm jest wzorem komunizmu COVID

Dr.Henry Makow: Judaizm jest wzorem komunizmu COVID

Żydowski Talmud składa się z setek praw regulujących najdrobniejsze szczegóły życia. Na przykład nie wolno ci oddawać moczu pod kątem. (Dobra rada!)  Spróbuj spojrzeć na protokoły COVID w tym świetle. Mówi się nam, gdzie możemy iść, co możemy zrobić i kogo możemy zobaczyć. Maska oznacza posłuszeństwo Bogu „Bezpieczeństwo”. (Lęk przed Panem został zastąpiony strachem przed grypą, powiedział czytelnik). Ludzie, którzy nie przestrzegają, to niewierni, którzy muszą zostać poddani kwarantannie lub eksterminacji. 

 
 Zostaliśmy wprowadzeni do judaizmu, jego innej formy. Judaizm to komunizm, kult szatana. Kult szatana dotyczy kontroli. Wykorzystuje swoich członków, korumpując i czyniąc ich chorymi. Maska symbolizuje tę nową wersję starożytnego okultystycznego dogmatu. Rytuał mycia rąk oznacza posłuszeństwo. 
 
 
W swojej  książce  Jewish History, Jewish Religion: The Weight of 3000 Years Israel Shahak wyjaśnił, że judaizm sprzyjał   „społeczeństwu zamkniętemu… jednemu z najbardziej totalitarnych społeczeństw w całej historii ludzkości”. Przymus, jakiego doświadczają konserwatyści czy antymaseczkowcy, jest porównywalny z tym, co Żydzi czuli od wieków ze strony swoich rabinów i społeczności. „Żydowskim kobietom, które mieszkały z poganami, rabini odcinali nosy … W sporach religijnych tym uważanym za heretyków wycinano języki”. 
 
Komuniści nie są zainteresowani zdobywaniem zwolenników na podstawie swoich zalet. Ich bogiem jest szatan. Komuniści zajmują się tylko posłuszeństwem / przestrzeganiem. Dlatego kontrolują informacje i dyskurs. 
 
Żydzi byli pierwszymi ofiarami judaizmu. Teraz, dzięki masonerii, ofiarą jest ludzkość.
„Niektórzy mogą nazywać to komunizmem, ale ja nazywam to tym, czym jest: judaizmem”. Rabin Stephen Weiss. „Antykomunizm to antysemityzm”. Jewish Voice , lipiec – sierpień 1941.

dr Henry Makow

Skąd bierze się pęd do kontrolowania i wykorzystywania innych?

shahak-cover.jpg

Odpowiedzi dostarcza książka Israela Shahaka ,  Jewish History, Jewish Religion (1986). Od drugiego wieku do mniej więcej XVIII wieku Żydzi znajdowali się pod piętami swoich rabinów i bogatych przywódców „społeczeństwo zamknięte… jedno z najbardziej totalitarnych społeczeństw w całej historii ludzkości”. (14-15)

To jest szablon dla NWO; tylko teraz wszyscy, nie tylko Żydzi,  są niewolnikami. 
Od późnego Cesarstwa Rzymskiego judaizm był narzucany przymusem fizycznym. Sądy rabiniczne orzekały grzywny, chłostę, więzienie, a nawet śmierć Żydów, którzy łamią którekolwiek z setek praw regulujących każdy aspekt życia codziennego.

„Żydowskim kobietom, które mieszkały z poganami, rabini odcięli nosy … W sporach religijnych tym uważanym za heretyków wycinano języki”.

Rabini i bogaci Żydzi byli w sojuszu z arystokracją gojów, która narzucała tę tyranię i dzieliła się łupami. Sprzymierzyli się zarówno z biednymi Żydami, jak i chłopami. Bogaci Żydzi zawsze kwitli w ucisku feudalnych reżimów, ponieważ jako biurokraci, komornicy i poborcy podatkowi „ pośredniczyli w ucisku ” chłopów.

SPOŁECZEŃSTWO ZAMKNIĘTE Według Shahaka, judaizm klasyczny jest inspirowany obrazem Sparty, który pojawia się w ustawach Platona 942.

Judaizm przyjął cele opisane przez Platona w cytowanym fragmencie. (Shahak, str. 13)

„Najważniejsze jest to, że nikt, mężczyzna czy kobieta, nigdy nie powinien przebywać bez wyznaczonego nad nim oficera i że nikt nie powinien mieć w umyśle nawyku podejmowania jakiegokolwiek kroku, czy to na serio, czy żartem, na jego indywidualną odpowiedzialność. W pokoju, jak na wojnie, zawsze musi żyć z oczami zwróconymi na swojego przełożonego … Jednym słowem, musimy wyszkolić umysł, aby nawet nie rozważał działania jako jednostka ani nie wiedział, jak to zrobić.”

israel_shahak1.jpg(po lewej, Israel Shahak, 1933-2001)

Shahak mówi, że słowa „rabin” i „oficer” są wymienne. W komunizmie synowie rabinów zbudowali nową światową religię, która odzwierciedla fanatyzm i ucisk klasycznego judaizmu.

Po wizycie w bolszewickiej Rosji w 1920 roku Bertrand Russell napisał do lady Ottoline Morrell: „Bolszewizm jest zamkniętą tyrańską biurokracją, z systemem szpiegowskim bardziej skomplikowanym i straszniejszym niż car z arystokracją, jest bezczelna i nieczuła, złożona z zamerykanizowanych Żydów. Żadnych śladów wolności nie pozostaje, w myśli, mowie lub działaniu. ” (The Autobiography of Bertrand Russell, red. Miękka 354)
Shahak mówi, że Izrael również jest „zamkniętym społeczeństwem” szczerze oddanym żydowskiej supremacji i nienawiści do nie-Żydów . Kultura żydowska przejawia niewielką uczciwą samoocenę, aby nie ujawnić prawdziwego złowrogiego charakteru judaizmu. Shahak pisze:
„Klasyczny judaizm nie był zainteresowany opisywaniem lub wyjaśnianiem siebie swoim własnym członkom … Pierwsza książka o właściwej historii Żydów (traktująca o historii starożytnej) została natychmiast zakazana i represjonowana przez najwyższe władze rabiniczne … W konsekwencji 200 lat temu ogromna większość Żydów nie miała pojęcia o … historii Żydów i współczesnym stanie żydostwa; i byli całkiem zadowoleni, że tak pozostaje … Studia żydowskie są raczej polemiką z zewnętrznym wrogiem niż wewnętrzną debatą. Kiedy całe społeczeństwo próbuje powrócić do totalitaryzmu, pisze się totalitarną historię ”. (str. 20–22)
Podobnie Zachód powraca do tego żydowskiego modelu totalitaryzmu. Dyskurs głównego nurtu jest ściśle kontrolowany. Eksperci, którzy zbaczają z linii partii, są zwalniani lub zmuszani do odpokutowania. Staliśmy się Żydami pod jarzmem judaizmu (tj . Komunizmu ).
 Illuminati insider Christian Rakowski powiedział, że iluminaci (bankierzy) stworzyli państwo komunistyczne jako „maszynę totalnej władzy” bez precedensu w historii. W przeszłości z powodu wielu czynników „zawsze było miejsce na wolność jednostki. Czy rozumiesz, że ci, którzy już częściowo rządzą narodami i światowymi rządami, mają pretensje do absolutnej dominacji ? Zrozum, że jest to jedyna rzecz, której jeszcze nie mają osiągnięty ”.
Judaizm zajmuje się raczej pozbawionymi znaczenia zasadami i prawami niż moralnością czy wiarą. Talmud reguluje „każdy aspekt życia żydowskiego, zarówno indywidualny, jak i społeczny… z sankcjami i karami przewidzianymi za każde możliwe… naruszenie zasad”. (Shahak, str. 40)

Daleki od monoteizmu, Stary Testament sugeruje istnienie wielu Bogów, a żydowska kabała zawiera wiele modlitw i obowiązków mających na celu przebłaganie szatana.  Inne powody, dla których mówi się, że Kabała jest satanistyczna, można znaleźć tutaj,  a także tutaj.

Komunizm jest oddany skoncentrowaniu całego bogactwa i władzy w rękach kartelu banków centralnych (Rotszyldów i ich sojuszników) poprzez ukrycie ich jako władzy państwowej. Kartel banków centralnych to ostateczny monopol. Ma prawie globalny monopol na kredyty rządowe. Jego celem jest przełożenie tego na monopol na wszystko – polityczne, kulturowe, ekonomiczne i duchowe. Jeden rząd światowy = monopol Rotszylda = komunizm. 
Komunizm to tak naprawdę kapitalizm monopolistyczny. Iluminaci są właścicielami lub kontrolują wszystko.
WNIOSEK
Nieznany większości Żydów i pogan, judaizm nie jest religią Starego Testamentu, jak sądzą ludzie. Każdy kult szatana ma przykrywkę. Podobnie jak jego przejawy: – komunizm, syjonizm i masoneria – opiera się na Talmudzie i Kabale, które dążą do zastąpienia Boga i przedefiniowania rzeczywistości. Kabała na nowo interpretuje Stary Testament i zaprzecza mu. Tylko „wtajemniczeni” są wtajemniczeni w tę tajemnicę.

Jak ujął to bankier Otto Kahn , żydowscy przywódcy spiskują, by stać się Bogiem i „odmienić świat”. „Oczyścimy ideę [Boga], utożsamiając ją z narodem Izraela, który stał się swoim własnym Mesjaszem. Jego nadejście ułatwi ostateczny triumf Izraela…”
W Nowym Porządku Świata chodzi o wprowadzenie ludzkości do judaizmu kabały, czyli satanizmu przebranego za „sekularyzm”. Oto dziesięć przykładów tego szatańskiego opętania . Kult szatana to szablon rządzący zmianami. Jest to wyjaśnienie naruszania prywatności przez NSA i tworzenia fałszywej rzeczywistości, która obejmuje inscenizowane „masakry” mające na celu rozbrojenie ludzi.
Zorganizowane żydostwo jest koniem trojańskim w tym programie, ale dzięki masonerii większość innych rządów, religii i organizacji również została obalona. Antysemityzm to czerwony śledź mający na celu odwrócenie winy od bankierów centralnych (iluminatów) i wysokiej rangi masonerii na niewinnych Żydów. Niemal wszyscy są dziś oszukiwani, manipulowani i narażani na szwank.
Przez większość swojej historii Żydzi byli trzymani w psychicznej i fizycznej niewoli przez judaizm. NWO jest nawrotem tej satanistycznej feudalnej tyranii nie tylko dla Żydów, ale dla całej ludzkości.
W słowach Shahaka:   „Izrael i syjonizm to powrót do roli judaizmu klasycznego, o wielkim znaczeniu w skali globalnej … Droga do prawdziwej rewolucji w judaizmie – do uczynienia go ludzkim, pozwalającym Żydom zrozumieć własną przeszłość , w ten sposób reedukując się z tyranii – kłamie poprzez bezlitosną krytykę religii żydowskiej. ” p. 74
 

Otto Kahna, ​​bogaci Żydzi „stali się swoim własnym Mesjaszem”, znajduje odzwierciedlenie w słynnym liście Barucha Levy’ego do Karola Marksa, cytowanym w „Review de Paris”, 1 czerwca 1928 r. pokazuje, jak socjalizm, a zwłaszcza komunizm, były tylko narzędziami do przywłaszczania sobie władzy i własności.

„Naród żydowski wzięty razem będzie swoim własnym Mesjaszem. Jego panowanie nad Wszechświatem zostanie zdobyte przez zjednoczenie ras ludzkich i przez zniesienie granic.

Powstanie Powszechna Republika, w której Synowie Izraela staną się element kierujący. Umiemy zdominować masy. Rządy wszystkich narodów będą stopniowo upadać,przez zwycięstwo proletariatu w ręce Judy.

Cała własność prywatna stanie się własnością książąt Izraela – będą oni posiadać bogactwa wszystkich ziem. W ten sposób zostanie zrealizowana obietnica Talmudu, że gdy czas przyjdzie, pojawi się Mesjasz, a Żydzi będą trzymać pod ich kluczy własność wszystkich narodów świata.”

źródło:henrymakow.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *