Strona główna > NWO > Dr. Henry Makow i brat Nathanael Kapner. Elita NWO, kim są i co planują.

Dr. Henry Makow i brat Nathanael Kapner. Elita NWO, kim są i co planują.

Film został usunięty z naszego kanału YouTube po kilku minutach od publikacji, powodem było naruszenie regulaminu: “Nieodpowiednie treści”.

Wywiad, który przeprowadził z dr.Henry Makow z bratem Nathanaelem Kapner nie jest antysemicki, ponieważ obydwoje są Żydami, którzy przyjeli chrześcijaństwo, znają społeczność żydowską oraz jej sekrety i nie boją się o nich mówić.

 “Mówienie prawdy nie jest antysemityzmem” Dr. David Duke

film z lektorem PL

One thought on “Dr. Henry Makow i brat Nathanael Kapner. Elita NWO, kim są i co planują.

  1. Kochani, im dłużej nad tym wszystkim się zastanawiam, tym mocniej dochodzę do przekonania, iż NWO-wcy są tylko szczebelkami lucyfera (notabene przeznaczonymi przez niego do odstrzału po wykonaniu nałożonych na nich zadań), po których wejdzie on na szczyt ziemskiej władzy. Wydaje mi się bowiem, iż tzw. „KLIKA” (nawiązuję tu od nazewnictwa prezentowanego w serii wywiadów Davida Wilcocka z informatorem Coreyem Goodem pt. „Kosmiczne Ujawnianie”, które są publikowane na stronie internetowej „Wolne Media”) czyli masoni, iluminaci, „nasienie węża”, banksterzy, zdeprawowani księża i politycy itp. oraz „SOJUSZ”, czyli zjednoczenie ludzi, którzy rzekomo są wrogo nastawieni do „KLIKI” i zamierzają ujawnić niebawem ich wyzysk, lichwę bankową, kłamstwa, pedofilię oraz wszystkie inne zbrodnie jakich dokonali przeciwko ludzkości, to są dwie strony tego samego medalu lub artyści tego samego teatru, którym zarządza lucyfer. Prawdą jest, iż spersonifikowane masońsko – iluminacko – bankierskie zło (zwane tutaj KLIKĄ) jest siłą, która obecnie kontroluje wszelkie partie, giełdy, władze, sektor finansowo – monetarno – bankowy, organizacje polityczne, armie i organy ściągania. W ten sposób oficjalne siły szatana (KLIKA) inicjują, a następnie koordynują, prowadzą i nadzorują przebieg wszystkich istotnych wydarzeń światowych. Podobnie, jak to miało miejsce w czasie I i II Wojny Światowej oraz w czasie wszystkich rewolucji, moce szatańskie zawsze stoją po obu stronach barykady / frontu / konfliktu, czyli to siły szatana zwyciężają, a nie partie, politycy, wojska, generałowie, czy bojownicy. Zawsze zwycięża ta strona, którą lucyfer w danej chwili promuje (np. w 1939 r. sprzyjał III Rzeszy Niemieckiej, ale już w 1941 r. zdradził Hitlera i zaczął sprzyjać ZSRR i USA, bo miał w tym swój dalekosiężny cel). Ludzkość nie ma absolutnie żadnej szansy, aby samemu (bez pomocy Boga Wszechmogącego) wygrać przeciwko diabłu. Weźmy pod uwagę rząd polski: prawica, konserwatyści i patrioci oraz jego opozycja, czyli lewica i liberałowie. Rządy wraz z opozycją polityczną oraz znaczną częścią kościelnego episkopatu od dawana są kontrolowane przez szatana (masoneria kościelna i hedoniści). Bez opozycji nie byłoby wojen, rewolucji i krwawych ofiar dla belzebuba, bo nie byłoby z kim walczyć. Jest więc oczywiste, że aby wywołać wojnę szatan musi zorganizować opozycję przeciwko KLICE, a więc SOJUSZ, uzbroić ją oraz wyszkolić przywódców w kwestiach ideologicznych, doktrynalnych, ekonomicznych, religijnych, społeczno – socjalnych itp., a następnie wbić im do głów szereg populistycznych haseł typu: „wolność, równość, braterstwo”, „za wolność naszą i waszą”, „ręce precz od naszych macic”, „GLBT+ to też rodzina” itp. W dalszej kolejności musi dać im iskrę do działania i pójścia „na zwadę” celem wywołania krwawego przewrotu. Jest to zorganizowane po to, aby patrioci i ludzie prawi walczyli o sprawiedliwość i uczciwość z bronią w ręku. Tym samym, kłótnie, wzajemne animozje, czy też walka zbrojna są podstawowym celem szatana. Nie dajmy się w to wciągnąć! Innymi słowy – szatan antagonizuje społeczeństwa, skłóca jednych z drugimi, organizuje kastę rządzącą, a następnie tworzy względem niej opozycję. Lucyfer, w dalszej kolejności, popiera zarówno jednych („KLIKĘ” – w sposób jawny, gdyż uosabia ona zło, którym on jest), jak i drugich („SOJUSZ” – w sposób ukryty, bo ci mają być niby dobrzy) oraz podsyca u nich wzajemną nienawiść i czeka aż jedni i drudzy „skoczą sobie do gardeł” i wywołają wojnę domową lub międzynarodową – w zależności od tego, jaki cel (w danej chwili) mu przyświeca. On po prostu rozgrywa ich i nas, jak pionki na szachownicy. Jak to powiedział swego czasu Józef Stalin: „Najlepsza opozycja, to taka, którą sami kontrolujemy”. Dlatego też nigdy nie pozwólmy wciągnąć się w jakikolwiek zbrojny ruch oporu i walkę na śmierć i życie, lecz módlmy się z Różańcem w ręku do Boga. To nie opozycja, rebelianci, rewolucjoniści, czy manifestanci wygrywają i pozbawiają władzy znienawidzony rząd i wsadzają do więzień lub nawet poddają egzekucji jego członków. Szatan tym wszystkim kieruje. Nie ma wątpliwości, że „nasienie węża” niszczy naszą cywilizację. Klasycznymi tego przykładami są wielka rewolucja francuska oraz rewolucja październikowa w Rosji, które nic dobrego nie przyniosły, ale za to złożyły lucyferowi miliony istnień ludzkich w krwawej ofierze. Aby oszukać jak największą ilość ludzi (zwłaszcza Chrześcijan), siły zła zadecydowały, aby kłamać, iż są we wszechświecie dobre istoty interwymiarowo – galaktyczne i ich dobrzy ludzcy pomocnicy („SOJUSZ”) i złe istoty interwymiarowo – galaktyczne i ich sługusy („KLIKA” / „NWO”). Plan lucyfera zakłada zniszczenie „KLIKI”, którą do tej pory sam organizował i prowadził, i ukaranie jej za zbrodnie, jakich dopuścili się przeciwko ludzkości (za lichwę, krachy finansowe, szerzenie w masmediach pornografii, rozwiązłości seksualnej, promowanie rozwodów, zdrad małżeńskich, homoseksualizmu oraz ruchów LGBT+, ogłupianie młodzieży popkulturą, promowanie roznegliżowanej mody itp.). Szatan namówił masonów i iluminatów oraz pewne bliskowschodnie plemię („KLIKĘ”) do robienia tych niegodziwości, obiecując im w zamian wieczne rządy na Ziemi oraz wszystkie materialne dobra tego Świata, a oni wykonali jego plan w 100%! Ale to zwykłe kłamstwa szatana, bo w rzeczywistości śmierć i piekło będą ich nagrodą. Oto nagroda szatana dla nich (dla „KLIKI”) za wierną mu służbę. Zapomnieli nieszczęśnicy, że szatan jest odwiecznym oszustem i wszelkie jego obietnice, to zwykłe łgarstwa. W jaki sposób szatan zdradzi swoją „KLIKĘ” (masonów, iluminatów, banksterów i pozostałych, którzy służą mu i NWO)? – a poprzez ujawnienie ich udziału w masowych zbrodniach dwóch wojen światowych, gigantycznych rozmiarów ohydnej pedofilii, prostytucji dziecięcej, zatruwania nas chemią i żywnością GMO, handlu ludźmi, globalnej lichwy i wielu innych powszechnych zbrodni na świecie. Upadli aniołowie – demony karząc tych zbrodniarzy, których wcześniej sami z polecenia diabła prowadzili, mogą wyglądać i pozować na „ramię sprawiedliwości”, „obrońców prawa” i „strażników moralności”, ponieważ zaprowadzą na Ziemi tymczasowy porządek, ale ceną uwolnienia ludzi od „KLIKI” będzie materializm w czystej formie, który przejawi się w przyjęciu przez ludzi (na rękę lub na czoło) płatniczego czipa z danymi biometrycznymi i wzięcia znaku bestii: „666” oraz wstąpienie do globalnego „SOJUSZU” – kolejnej odmiany Nowego Porządku Świata (NWO). Lucyferianie („SOJUSZ”) mogą oszukać miliony Chrześcijan i może nastąpić masowa rzeź zbrodniarzy („KLIKI”), a także bunt przeciwko Bogu za rzekomo niesprawiedliwe traktowanie upadłych aniołów i samego lucyfera („SOJUSZU”). To prawdopodobnie dlatego powstają ostatnio, najprawdopodobniej pod nadzorem i natchnieniem upadłych aniołów, piosenki przeciwko Bogu, w których upadli zaczynają się użalać na „niesprawiedliwość” Boga oraz filmy, w których szatan jest przedstawiany jako dobroduszny, mądry, przystojny i miłosierny facet. Zwróćmy także uwagę na to, że plan szatana (według listu gen. Alberta Pike z roku 1871) zakłada użycie Chrześcijaństwa, Syjonistów i Arabów do wywołania III Wojny Światowej oraz do zniszczenia tych religii (najpierw islamu i judaizmu, a na deser Chrześcijaństwa).
    Reasumując – niebawem (proces ten już się bowiem rozpoczął) zacznie się publicznie ujawnione wszelkich zbrodni „KLIKI”, tj.: lichwy, eksterminacji ludzkości (depopulacji), psucia młodzieży współczesną muzyką i filmami, gdzie dominuje tylko przemoc, golizna, seks, wyuzdanie w ubiorze i promocja kultu ciała, urody i nic nierobienia. Jednocześnie szatan (realizując swój ostateczny cel – ukryty nawet przed służącą mu „KLIKĄ” – masonami, iluminatami i „nasieniem węża”) zacznie ujawniać inne zbrodnie swoich zdeprawowanych sług, a więc zostaną ujawnione: masowe „pranie ludzkich mózgów” za pomocą mediów, muzyki i szatańskiej propagandy, zbrodnicze wojny przeciwko islamowi, operacje „fałszywej flagi”, wojny światowe oraz organizowanie ataków terrorystycznych. Jak Lucyfer rozprawi się już ze swoją „KLIKĄ”, za pomocą swojego „SOJUSZU” (udając zbawiciela ludzkości, który uwolnił Świat od masonów, iluminatów, banksterów, pedofilów itd.), to obsadzi na światowym tronie swojego ludzkiego sługę, czyli antychrysta. Swoją drogą, to bardzo jestem ciekaw, kogo – jakiego człowieka w tej roli (roli antychrysta i władcy świata) szatan obsadzi. Na zakończenie dodam, iż belzebub ponownie zrobi z pewnego bliskowschodniego plemienia, najpierw sprawcę ludzkich nieszczęść, a następnie „kozła ofiarnego” i rzuci ich pod nogi narodów świata, które wywrą na nich swą zemstę. Innymi słowy – owo ujawnianie zbrodni „nasienia węża” osiągnie z czasem apogeum, które doprowadzi do wielkiego gniewu innych narodów względem nich. Wtedy wszelka opozycja przeciwna KLICE, działając pod sztandarem SOJUSZU, nawoływać będzie do sprawiedliwości, czyli do ich eksterminacji. Ironią jest tylko to, iż zarówno za „KLIKĄ”, jak i też za „SOJUSZEM” stoi lucyfer i śmieje się z nas, iż tak łatwo nas rozgrywa i napuszcza wzajemnie na siebie poprzez stosowanie starej maksymy: „divide et impera” – „dziel i rządź”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.