Strona główna > NWO > Dr. Henry Makow – Henry Klein: Sanhedrin – głowa węża iluminatów

Dr. Henry Makow – Henry Klein: Sanhedrin – głowa węża iluminatów

„Sanhedryn rządzi teraz Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Rosją, a dzięki bombie atomowej ma wystarczającą moc, aby wesprzeć swoje panowanie nad całym światem”. 

W 1945 r. Żydowski prawnik i pisarz  Henry Klein  ujawnił, że niewolnictwo Sanhedrynu nad narodem żydowskim jest szablonem totalitaryzmu. On napisał:
„Dzisiejszy Sanhedryn składa się z ponad siedemdziesięciu ludzi. Ich tożsamość jest dobrze ukryta. Ich agenci to legion. Wykorzystują Żydów i pogan(masonów), aby osiągnąć swój cel. Większość tak zwanych wiodących Żydów w życiu publicznym i politycznym jest ich agentami. Wielu z tak zwanych wiodących chrześcijan w życiu publicznym i politycznym jest ich narzędziami. Wielu sędziów i prawników im służy. W Stanach Zjednoczonych nie ma antysemityzmu. Istnieje antysanhedrynizm, ale ani Żydzi, ani chrześcijanie nie rozumieją różnicy, więc zostały całkowicie sfałszowane przez propagandę, która będzie kontynuowana, dopóki Sanhedryn nie zakończy swego końca lub jego wysiłki doprowadzą do całkowitego zniszczenia. Stoimy twarzą w twarz z całkowitą ruiną lub całkowitą reformą. „
 
Trucizna w Pucharze Żydów  (1945)
przez Henry Klein
(henrymakow.com) 
 
Protokoły mówią, że „będziemy trzymać naszych ludzi razem”. Protokoły to plan, zgodnie z którym garstka Żydów tworzących Sanhedryn stara się rządzić światem, najpierw niszcząc cywilizację chrześcijańską. Żydzi jako grupa nic nie wiedzą o tym planie. Są ofiarami Sanhedrynu w takim samym stopniu, jak chrześcijanie i osoby innych wyznań.
Sanhedryn działa poprzez kahałKahał to kontrolowanie organizacji żydowskich „w każdej społeczności, w której żyją Żydzi. Większość organizacji żydowskich jest reprezentowana w Kahale. Jest to lokalny żydowski organ zarządzający. Wszystkie reprezentacje w nim są reprezentowane przez delegatów podzielonych według składu organów założycielskich. Każda organizacja żydowska, czy to loża, zakon braterski, synagoga czy inna, ma prawo do reprezentacji. Ta jedność jest zgodna z radą nieżyjącego już Louisa D. Brandeisa, który wzywał Żydów do „zjednoczenia, zjednoczenia, zjednoczenia”.
Kahał w Nowym Jorku prowadzony jest przez komitet wykonawczy, który jest wybierany corocznie. Odpowiada za działalność Kahału, starej żydowskiej instytucji, której historia sięga czasów Jezusa, który był  celem Kahału w Jego czasach. Podobnie było z Mojżeszem Majmonidesem w XII wieku; tak było w XVIII wieku z Spinoza; tak było z Jacob Branfmann w XIX wieku i ja też jestem jego celem dzisiaj.
Dlaczego jestem celem kahału ? Ponieważ broniłem chrześcijanina, który był prześladowany wraz z innymi chrześcijanami, podczas fałszywego procesu o podburzanie w Waszyngtonie w 1944 roku oraz ponieważ zdemaskowałem i powstrzymałem kłamstwa niektórych tak zwanych organizacji pro-żydowskich i publikacji stojących za tymi kłamstwami.

Klein1.jpg

Co zrobił mi kahał ? Wysłał wiadomość do wszystkich organizacji żydowskich, że jestem Żydem wyrzutkiem; że jestem Żydem-renegatem; że jestem przeciwko Żydom; że zdradziłem żydowskie tajemnice, o których istnieniu nie wiedziałem; że powinni mnie unikać wszyscy Żydzi i chrześcijanie, którzy służą Żydom. W rezultacie spotkałem się z ostracyzmem przez Żydów, z którymi byłem związany od wielu lat, z których wielu pomagałem, oraz przez kilku tak zwanych chrześcijan, którzy byli dobrymi przyjaciółmi i klientami, i których się ode mnie odwrócili.
Byłem otoczony przez szpiegów i śledzony: podsłuchano mnie przez przewody telefoniczne i grożono mi pocztą, telefonem i telegrafem. Próbowano mnie zabić przemocą i trucizną. Wszystko to jest zgodne z planem nakreślonym w protokołach, które mówią, że będziemy eksterminować tych, którzy się nam sprzeciwiają; umrą jakby z przyczyn naturalnych. W planie jest także mój ostracyzm ze strony własnej rodziny; to samo, jak stało się z Jezusem dwa tysiące lat temu.
Jedna z wielu gróźb, które otrzymałem, została wysłane
do mnie z hotelu Waldorf w Nowym Jorku, gdzie mieszka jeden z tak zwanych żydowskich przywódców. List ten potępił mnie w niewyobrażalnych słowach po moim wstępnym oświadczeniu „skierowanym do ławy przysięgłych w procesie fałszywego buntu w Waszyngtonie, DC, w maju 1944 r.”, pismo to znajduje się w aktach Sądu Okręgowego w Waszyngtonie.
Brutalność Sanhedrynu jest nieskrywana.
W protokole 17 § 9 (są 24 protokoły) jest napisane:
 Szpiegostwo na wzór szpiegostwa kahalnego
Podobnie jak dziś bracia nasi pod odpowiedzialnością osobistą
obowiązani się denuncjować przed kahałem odstępców lub
osoby działające przeciwko niemu – tak samo w naszym
państwie wszechświatowym wszystkich naszych poddanych
obowiązywać będzie przestrzeganie służenia państwu w tym
kierunku
Cała treść protokołów w języku polskim – link do strony
Realizując ten program, Gmina zastraszała moje siostry i szwagrów, tak że bali się kontaktować ze mną, mimo że wychowywałem się z nimi od dzieciństwa. Co można myśleć o organizacji, która stosuje takie taktyki?
Nic, co Sanhedryn lub Kahał nie może zrobić lub co zrobił, nie powstrzyma mnie od ujawnienia tych, których uważam za wrogów rodzaju ludzkiego. Nie wiedziałem nic o kahale ani o Sanhedrynie, kiedy dwa lata temu wszedłem w sprawę fałszywego buntu, ale to, czego się dowiedziałem, przekonało mnie, że ujawnienie szaleńców stojących za tymi prześladowaniami było absolutnie konieczne, aby uratować Żydów i chrześcijan przed ich diabolicznym zamysłem.
Myślałem, że cel Kachału jest życzliwy – pomóc biednym Żydom. Nawet nie podejrzewałem istnienia Sanhedrynu i uważałem Protokoły za apokryficzne. Nie wierzyłem, że istoty ludzkie mogą wymyślić tak szalony program, jaki został w nich nakreślony.
Moje rozumienie zostało bardzo oświecone. Moim zdaniem protokoły nie tylko są autentyczne, ale zostały prawie całkowicie wypełnione. Ostatnim krokiem w ich urzeczywistnieniu było uchwalenie przez Kongres tzw. Karty Zjednoczonego Narodu, tworząc super rząd, super rząd określony w Protokołach, które mówią, że wraz z utworzeniem super rządu plan w Protokoły zostaną spełnione. Sanhedryn będzie u władzy.
Sanhedryn rządzi teraz Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Rosją, a dzięki bombie atomowej ma wystarczającą moc, aby wesprzeć swoje panowanie nad całym światem.
WENDETA
Byłem czołowym reporterem na temat świata pod wodzą Josepha Pulitzera oraz w The American pod Hearstem, na początku swojej kariery w gazecie w Nowym Jorku; byłem głównym śledczym w niektórych ważnych oficjalnych i nieoficjalnych organach śledczych. Samodzielnie ujawniłem więcej korupcji politycznej niż większość dziennikarzy, urzędników publicznych i śledczych razem wziętych, w okresie ponad czterdziestu lat.
Kahał poprzez Sanhedryn, rządzi gazetami. Sanhedryn nie pozwala stać się uczciwym i odważnym Żydem. Kiedy startowałem w wyborach na burmistrza Nowego Jorku w 1933 r. żadna gazeta w mieście nie miała prawa wymieniać mojego nazwiska, chociaż jedna czy dwie to zrobiły. Rozdałem trzy miliony ulotek, aby przezwyciężyć tłumienie prasy, mimo to otrzymałem 57 500 głosów, chociaż Komisja Wyborcza przyznała mi tylko 2607 głosów i zgłosiła 55 000 głosów oddanych na burmistrza, ale „nie zarejestrowanych”. Dziesięć tysięcy wyborców podpisało moją petycję, aby umożliwić mi start.
Wszystko to oznacza, że ​​żaden przyzwoity Żyd nie ma szansy być znany innym Żydom lub ogółowi ludzi, jeśli Sanhedryn zechce, aby nie był znany. Jeden z czołowych liderów w Kahale był związany ze mną w transakcji na rynku nieruchomości, a większość czołowych przedstawicieli w Kahale znała moją karierę. Byłem niezależny i kreatywny, a to było tabu, Kahał stara się aby Żydzi byli posłuszni i wykonywali rozkazy.
No cóż, Żydzi są dokładnie kontrolowani, ale po co? Reakcja przeciwko nim we wszystkich krajach była niesamowita. Czy powinni nadal iść samotnie, tak jak dotychczas, i dostosowywać się do zasad ich samozwańczych panów, czy też powinni zrzucić jarzmo i ogłosić swoją wolność od kontroli rasowej i religijnej?
Jeśli nie zrobią tego drugiego, Żydzi są skazani. Do tej pory większość z nich uznawano za chętnych niewolników. Karmiono ich wszelkiego rodzaju fałszywą propagandą, aby utrzymać ich w ignorancji i strachu. Żydzi i chrześcijanie byli wykorzystywani do wzniecania animozji rasowych, aby lepiej trzymać Żydów razem i w szeregu. Protokoły mówią, że musimy mieć antysemityzm, aby utrzymać naszych ludzi razem, nawet jeśli poświęcimy część z nich dla większego zysku.
Większy zysk dla kogo; dla Żydów jako masa czy tylko dla garstki oszalałych na punkcie władzy członków Sanhedrynu?
Z pewnością Żydzi jako masa nic nie wiedzą o planach garstki. Ani jeden na dziesięć tysięcy Żydów nie wie co robi Sanhedryn. Wiedzą tylko to, co mówi im Kahał , kontrolowana prasa i fałszywi propagandyści. W swoim wystąpieniu wstępnym podczas tego procesu oskarżyłem, że zawodowi Żydzi robią interes polegający na straszeniu innych Żydów, aby utrzymać ich w ryzach i  móc lepiej ich wstrząsnąć. Jednym z rezultatów moich ujawnień były zaciekłe ataki na mnie w kontrolowanych publikacjach żydowskich i angielskich, z których część pozywam o łącznie milion trzysta tysięcy dolarów za zniesławienie.
Innym rezultatem były wielokrotne próby wyrzucenia mnie z interesu, te dwie bronie – trucizna i przemoc fizyczna – zostały użyte w ostatnich latach wobec wielu wybitnych osobistości, które sprzeciwiały się niektórym osobom sprawującym władzę polityczną w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Moim zdaniem Sanhedryn jest o wiele większym zagrożeniem niż mafia. Jest to tajna światowa organizacja, wspierana przez potęgę wielkiego bogactwa we wszystkich krajach.
źródło: https://www.henrymakow.com/
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.