Strona główna > Świat > Dr Antony P. Mueller: Od lockdownu do Wielkiego Resetu

Dr Antony P. Mueller: Od lockdownu do Wielkiego Resetu

Lockdowny przyniosły przedsmak tego, co ma nadejść…

[artykuł z portalu MISES INSTITUTE https://mises.org/ ]

Blokada w następstwie pandemii koronawirusa przyspieszyła realizację od dawna utartych planów ustanowienia tak zwanego nowego porządku światowego. Pod auspicjami Światowego Forum Ekonomicznego ( WEF ) globalni decydenci opowiadają się za „ Wielkim Resetem ” z zamiarem stworzenia globalnej technokracji. To nie przypadek, że 18 października 2019 r. W Nowym Jorku WEF uczestniczyło w „Wydarzeniu 201 ” podczas ćwiczenia pandemicznego „wysokiego szczebla” zorganizowanego przez John Hopkins Center for Health Security .

Ta nadchodząca technokracja wymaga ścisłej współpracy między szefami branży cyfrowej i rządami. Dzięki programom takim jak gwarantowany dochód minimalny i opieka zdrowotna dla wszystkich nowy rodzaj zarządzania łączy ścisłą kontrolę społeczną z obietnicą wszechstronnej sprawiedliwości społecznej.

Prawda jest jednak taka, że ​​ten nowy światowy porządek cyfrowej tyranii wiąże się z kompleksowym systemem kredytu społecznego . Chińska Republika Ludowa jest pionierem tej metody nadzoru i kontroli osób, korporacji i podmiotów społeczno-politycznych.

W przypadku osoby indywidualnej tożsamość ograniczy się do aplikacji lub chipa, który rejestruje prawie każdą aktywność osobistą. Aby uzyskać kilka indywidualnych praw i czy to tylko podróż do określonego miejsca, osoba musi zrównoważyć takie pozorne przywileje poddaniem się sieci przepisów, które szczegółowo określają, co jest „ dobrym zachowaniem ” i jest uważane za korzystne dla ludzkości i środowiska. Na przykład podczas pandemii tego rodzaju kontrola rozciągałaby się od obowiązku noszenia maski i zachowywania dystansu społecznego do posiadania określonych szczepień w celu ubiegania się o pracę lub o zezwolenie na podróżowanie.

Krótko mówiąc, jest to rodzaj inżynierii społecznej, który jest przeciwieństwem spontanicznego porządku lub rozwoju. Podobnie jak inżynier mechanik maszynę, inżynier społeczny – czyli technokrata – traktuje społeczeństwo jako przedmiot. W odróżnieniu od brutalnych represji totalitaryzmów z dawnych czasów, nowoczesny inżynier społeczny będzie próbował zmusić społeczną maszynę do samodzielnego działaniazgodnie z projektem. W tym celu inżynier społeczny musi stosować prawa społeczne w taki sam sposób, w jaki inżynier mechanik przestrzega praw natury. Teoria behawioralna osiągnęła etap wiedzy, który umożliwia realizację marzeń o inżynierii społecznej. Machinacje inżynierii społecznej działają nie poprzez brutalną siłę, ale subtelnie przez szturchanie .

Zgodnie z porządkiem przewidzianym przez Wielki Reset postęp technologii nie ma służyć poprawie warunków życia ludzi, ale poddać jednostkę tyranii technokratycznego państwa. Uzasadnienie: „Eksperci wiedzą lepiej”.

Terminarz

Plan remontu świata jest pomysłem elitarnej grup biznesmenów, polityków i ich intelektualnego otoczenia, które spotykały się w Davos w Szwajcarii każdego roku w styczniu. Powołane w 1971 roku Światowe Forum Ekonomiczne stało się od tego czasu wydarzeniem o charakterze megaglobalnym. W spotkaniu w 2020 roku wzięło udział ponad trzy tysiące liderów z całego świata .

Pod przewodnictwem WEF , program Wielkiego Resetu mówi, że dokończenie obecnej transformacji przemysłowej wymaga gruntownej przebudowy gospodarki, polityki i społeczeństwa. Taka wszechstronna przemiana wymaga zmiany ludzkich zachowań, dlatego „ transhumanizm ” jest częścią programu.

Wielki Reset będzie tematem pięćdziesiątego pierwszego spotkania Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 2021 roku . Jej celem jest zaangażowanie światowej gospodarki w „bardziej sprawiedliwą, zrównoważoną i odporną przyszłość”. Program wzywa do „nowej umowy społecznej”, która koncentruje się na równości rasowej, sprawiedliwości społecznej i ochronie przyrody. Zmiany klimatyczne wymagają od nas „dekarbonizacji gospodarki” oraz dostosowania ludzkiego myślenia i zachowania „do harmonii z naturą”. Celem jest zbudowanie „bardziej równych, sprzyjających włączeniu społecznemu i zrównoważonych gospodarek”. Ten nowy światowy porządek musi być „pilnie” wprowadzony w życie, twierdzą promotorzy WEF i podkreślają, że pandemia „obnażyła niezrównoważony charakter naszego systemu”, któremu brakuje „spójności społecznej”.

„Wspaniałym” projektem resetowania WEF jest inżynieria społeczna na najwyższym poziomie. Zwolennicy resetu twierdzą, że ONZ nie zdołała zaprowadzić porządku na świecie i nie mogła z całą mocą kontynuować swojego programu zrównoważonego rozwoju – znanego jako Agenda 2030 – z powodu biurokratycznego, powolnego i sprzecznego sposobu działania. Natomiast działania komitetu organizacyjnego Światowego Forum Ekonomicznego są szybkie i mądre. Kiedy dojdzie do konsensusu, projekt może zostać wdrożony przez światową elitę na całym świecie .

Inżynieria społeczna

Ideologia Światowego Forum Ekonomicznego nie jest bardziej lewicowa, niż prawicowa, bardziej postępowa, niż konserwatywna, nie jest też bardziej faszystowska niż komunistyczna, lecz po prostu technokratyczna . Jako taka zawiera wiele elementów wcześniejszych ideologii kolektywistycznych.

W ostatnich dziesięcioleciach na corocznych spotkaniach w Davos wyłonił się konsensus, że

świat potrzebuje rewolucji, a reformy trwały zbyt długo.

Członkowie WEF przewidują głęboki wstrząs w krótkim czasie. Przedział czasowy powinien być tak krótki, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że trwa rewolucja. Zmiana musi być takszybka i dramatyczna, że ​​ci, którzy się zorientują, że rewolucja ma miejsce, nie mają czasu na zmobilizowanie się przeciwko niej.

Podstawową ideą Wielkiego Resetowania jest ta sama zasada, która kierowała radykalnymi przemianami od rewolucji francuskiej do rosyjskiej i chińskiej. To idea konstruktywistycznego racjonalizmu wcielonego w państwo. Ale projekty takie jak Wielki Reset pozostawiają bez odpowiedzi pytanie, kto rządzi państwem. Samo państwo nie rządzi. To narzędzie władzy. Decyduje nie abstrakcyjne państwo, ale przywódcy określonych partii politycznych i pewnych grup społecznych.

Wcześniejsze reżimy totalitarne potrzebowały masowych egzekucji i obozów koncentracyjnych, aby utrzymać swoją władzę. Uważa się, że obecnie dzięki nowym technologiom można łatwo zidentyfikować i zmarginalizować dysydentów. Nonkonformiści zostaną uciszeni dyskwalifikacją rozbieżnych opinii jako moralnie godnych pogardy.

Blokady [lockdowny] w 2020 roku prawdopodobnie oferują podgląd tego, jak działa ten system. Blokada działała tak, jakby została zaaranżowana – i może tak było. Jakby podążając za jednym rozkazem , przywódcy dużych i małych narodów – i na różnych etapach rozwoju gospodarczego – zastosowali niemal identyczne działania. Wiele rządów nie tylko działało zgodnie, ale również stosowały te środki, nie zważając na przerażające konsekwencje globalnego zamknięcia.

Miesiące zastoju gospodarczego zniszczyły podstawy ekonomiczne milionów rodzin. Wraz z dystansem społecznym, zamknięcie spowodowało, że masa ludzi nie była w stanie o siebie zadbać. Najpierw rządy zniszczyły środki do życia, a potem politycy pojawili się jako zbawcy. Zapotrzebowanie na pomoc społeczną nie ogranicza się już do określonych grup, ale stało się potrzebą mas.

Kiedyś wojna była zdrowiem państwa . Teraz jest nim strach przed chorobą. To, co nas czeka, to nie pozorna przytulność życzliwego, wszechstronnego państwa opiekuńczego z gwarantowanym dochodem minimalnym oraz opieką zdrowotną i edukacją dla wszystkich. Blokada i jej konsekwencje przyniosły przedsmak tego, co ma nadejść:

permanentny stan lęku, ścisła kontrola behawioralna, masowa utrata pracy i rosnąca zależność od państwa.

Dzięki środkom podjętym w następstwie pandemii koronawirusa dokonano dużego kroku w kierunku zresetowania światowej gospodarki.

Bez powszechnego oporu koniec pandemii nie będzie oznaczał końca blokady i dystansu społecznego.

W tej chwili jednak przeciwnicy nowego porządku świata, czyli cyfrowej tyranii, nadal mają dostęp do mediów i platform do sprzeciwu. Jednak czas ucieka. Sprawcy nowego porządku świata poczuli zapach krwi. Uznanie koronawirusa za pandemię przydało się, aby promować program ich Wielkiego Resetowania. Tylko masowa opozycja może spowolnić i ostatecznie powstrzymać rozszerzanie się uścisku władzy tyrańskiej technokracji, która wciąż rośnie.

Autor: Antony P. Mueller

Dr. Antony P. Mueller is a German professor of economics who currently teaches in Brazil.

Źródło: Dr Antony P. Mueller: Od lockdownu do Wielkiego Resetu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.