Strona główna > Bez kategorii > Doniesienie do polskiej prokuratury za prawodawstwo GMO

Doniesienie do polskiej prokuratury za prawodawstwo GMO

monsanto deesStowarzyszenie Polska Wolna od GMO wystosowało doniesienie do prokuratury w sprawie ustawodawstwa GMO.

Pismem tym informujemy Państwa o tym, że działając jako Stowarzyszenie w szeroko pojętym interesie publicznym skierowaliśmy zawiadomienie do prokuratury wobec osób, które swoim zachowaniem uchybiły swym obowiązkom zawodowym, a tym samym wypełniły znamiona artykułu 231 K.K.

Mamy przekonanie, że społeczeństwo naszego kraju winno wiedzieć o sposobie funkcjonowania naszej administracji, która nie reaguje w żaden sposób na nasze ostrzeżenia, w szczególności w świetle tak wielu dowodów i informacji naukowych o zagrożeniach, jakie w wielu aspektach naszego życia niesie GMO.

Można powiedzieć nawet, że Rząd z całą świadomością działa przeciwko swojemu społeczeństwu dążąc do uchwalenia ustaw, które spowodować mogą rozprzestrzenienie się GMO na terenie Polski, pomimo że według najnowszych danych ponad 70% społeczeństwa jest przeciwna takim ustawom.

Wśród osób, wobec których zostały wysłane zawiadomienia, są:

 1. Dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, Minister, Ministerstwo Środowiska
 2. Janusz Zaleski, Podsekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody, Ministerstwo Środowiska
 3. Giziński Michał, Główny Specjalista w Departamencie Ochrony Przyrody, zespół d/s GMO, Ministerstwo Środowiska
 4. Agnieszka Dalbiak, Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska
 5. Karolina Kulicka, Dyrektor, Departament Edukacji Ekologicznej Ministerstwo Środowiska
 6. Marek Sawicki, Minister, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 7. Małgorzata Surawska, Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Dyrektor, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 8. Wojciech Wojtyra, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Dyrektor, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 9. Krzysztof Kozikowski, Biuro Kontroli, Dyrektor, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 10. Ewa Kopacz, Minister Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia
 11. Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
 12. Marek Twardowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
 13. Krystyna Gutkowska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Ministerstwo Zdrowia
 14. dr Danuta Głowacka-Mazur, Biuro Ministra, Dyrektor, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 15. Jacek Zalewski, Departament Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 16. Zbigniew Śwircz, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 17. Andrzej Wojtyła, Główny Inspektor Sanitarny
 18. Maria Suchowiak, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia, Kierownik, Główny Inspektor Sanitarny
 19. Piotr Tracz, Departament Nadzoru i Kontroli, Dyrektor, Główny Inspektor Sanitarny
 20. Izabela Szadura, Departament Kontroli Rynku, Dyrektor, Główny Inspektor Sanitarny

Doniesienie do prokuratury:
http://wetodlagmo.pl/index.php/dla-prasy/196-doniesienie-do-prokuratury.html

Pismo i dokumenty przekazane do stosownych osób W 2010 roku:
http://wetodlagmo.pl/index.php/dla-prasy/195-pismo-o-zagro%C5%BCeniach-gmo-z-2010.html

KONTAKTY:

Anna Szmelcer, tel.: 607295055, [email protected] Przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO Edyta Jaroszewska – Nowak, tel.: 609645386, [email protected].

Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO Anna Bednarek, tel.: 602713551, [email protected] Sekretarz Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

PONIŻEJ CAŁOŚĆ INFORMACJI:

Jako Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO niniejszą informację kierujemy do Państwa Redakcji powodowani tylko i wyłącznie troską o bezpieczeństwo obywateli i naszego kraju.

Już od wielu lat Koalicja POLSKA WOLNA od GMO w ramach, której powstało Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO czyni wiele starań mających na celu uświadomienie władzom naszego kraju i całej rzeszy pracowników administracji publicznej skutków, jakie niesie dopuszczenie w Polsce do uprawy, obrotu i spożycia produktów zawierających w sobie GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy).

Jednym z nadrzędnych działań, jakie stawia sobie Stowarzyszenie, oprócz informacji kierowanych do Polskiego Rządu oraz Administracji Państwowej jest dotarcie z informacją o zagrożeniach, jakie niosą z sobą genetycznie modyfikowane organizmy, do jak najszerszej rzeszy mieszkańców naszego kraju.

Wszystkie informacje, którymi staramy się dzielić i docierać do obywateli naszego kraju to informacje, które płyną od największych autorytetów naukowych, instytutów badawczych oraz organizacji społecznych z całego świata.

W 2010 roku, jako Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO, skierowaliśmy do ponad 1000 różnych osób Administracji Rządowej i Państwowej różnych stopni – wiele informacji o zagrożeniach, które mogą zaistnieć, gdyby w Polsce doszło do uprawy i sprzedaży produktów na bazie GMO.

Niestety, –pomimo iż Rząd jako i szeroko pojęta Administracja Państwowa za jedyny cel swojego istnienia winny mieć pełnienie służby wobec swoich obywateli, –władze te w żaden sposób nie zareagowały, nie raczyły nawet nam odpowiedzieć na liczne zadane pytania, które wynikały z doniesień na temat wielu badań naukowych prowadzonych przez znane autorytety naukowe oraz renomowane naukowe instytuty badawcze.

W związku z tak aroganckim potraktowaniem swoich obowiązków wobec obywateli przez urzędników Administracji Państwowej,– działając jako Stowarzyszenie w szeroko pojętym interesie publicznym skierowaliśmy zawiadomienie do prokuratury wobec osób, które swoim zachowaniem uchybiły swym obowiązkom zawodowym, a tym samym wypełniły znamiona artykułu 231 K.K.

Pismem tym informujemy Państwa Redakcję o tym zawiadomieniu mając przekonanie, że społeczeństwo naszego kraju winno wiedzieć o sposobie funkcjonowania naszej administracji, która nie reaguje w żaden sposób na nasze ostrzeżenia, w szczególności w świetle tak wielu dowodów i informacji naukowych o zagrożeniach, jakie w wielu aspektach naszego życia niesie GMO.

Można powiedzieć nawet, że Rząd z całą świadomością działa przeciwko swojemu społeczeństwu, dążąc do uchwalenia ustaw, które spowodować mogą rozprzestrzenienie się GMO na terenie Polski, pomimo że według najnowszych danych ponad 70% społeczeństwa jest przeciwnych takim ustawom.

Nie wspominamy już o ignorowaniu naukowych doniesień o zagrożeniach dla zdrowia i życia obywateli, o których rząd winien dbać będąc mandatariuszem.

Pozostawiamy Państwu, jako Redakcji Gazety bardzo opiniotwórczej, swobodę decyzji co do ewentualnego poinformowania obywateli naszego kraju o wymienionych działaniach Stowarzyszenia, zarówno o tych wobec uchybień wielu urzędników, jak również o samych zagrożeniach dotyczących GMO, o których urzędnicy ci zostali poinformowani ignorując swoje obowiązki

Z poważaniem

Anna Szmelcer,

Przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO Edyta Jaroszewska – Nowak, Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO Anna Bednarek, Sekretarz Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

STOP GMO! Frankenkarp na Święta!
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=BkhGJazy1JA]

Za: ewidentnyoszust.nowyekran.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.