Strona główna > Uncategorized > Doktor Ryke Geerd Hamer do Menachema Mendla Schneersona, 1986 r.

Doktor Ryke Geerd Hamer do Menachema Mendla Schneersona, 1986 r.

Komentarz: Listu autorstwa Doktora Ryke Geerd Hamera (twórcy Germań„skiej Nowej Medycyny, o której informowaliśmy w artykule pt. „Współczesny holocaust to leczenie goi chorych na raka. 100-krotnie niższa umieralność w Izraelu„) do Menachema Mendla Schneersona, napisany w 1986 roku. Owacje na stojąco dla Adriana za przetłumaczenie i przysłanie materiału! Redakcja.

a

22. czerwca 1986. roku. Szanowny Panie Naczelny Rabinie!

Jest Pan duchowym zwierzchnikiem wszystkich Żydów na ś›wiecie, jak mi powiedział‚ rabin Denoun. Jest Pan również równocześ›nie duchowym zwierzchnikiem wszystkich lóż wolnomularskich, które wszystkie pracują… nad Świątynią Syjonu. Jest Pan medykiem i rozumie Pan dobrze po niemiecku. Z tych powodów mój list trafia pod właściwy adres.

Tak bardzo się™ ucieszyłem, że przeczytał Pan moją niemiecką… książkę: „Rak, Choroba ducha, spięcie w mózgu, w komputerze naszego organizmu”€ i ją… bez wą…tpienia zrozumiał‚, bo wydał‚ Pan polecenie, aby stosować‡ ją… wobec Pańskich żydowskich pacjentów, tak samo jestem rozczarowany tym, że nie wydał‚ Pan jeszcze polecenia pańskim lożom, aby zakończył‚y swój bojkot przeciwko żelaznej Regule Raka wobec nie-żydów. Tylko niech mi Pan nie mówi że, to nie my€… ponieważ już wszystko wiem…

Pań„skie wolnomularskie loże od pięciu lat popeł‚niają… najokrutniejszą… zbrodnię™ w historii ludzkoś›ci, poprzez bojkot odkrycia Żelaznej Reguł‚y Raka. Dla setek milionów biednych pacjentów oznacza to rozdzierającą… ś›mierć. Pańskie loże wolnomuralskie oraz Izrael, na którego usługach wszystkie te wolnomularskie loże Świą…tyni Syjonu pracują, mają… do wzię™cia odpowiedzialność i zbiorową winę™ za tą najgorszą zbrodnię™ w cał‚ej historii ludzkości. Moja żona także należy do ofiar tego bojkotu-terroru. Moja rodzina i ja jesteśmy od lat systematycznie terroryzowani. 4 razy próbowano pozbawić mnie życia.

Szanowny Panie Naczelny Rabinie, wierzę™, że jest Pan najlepiej poinformowanym człowiekiem na ś›wiecie. Wie Pan także doskonale, że jest prawdziwe każde słowo, które Panu napisał‚em. Świątynia Syjonu w której pracują… Pań„scy bracia w loży, od 5-u lat stał‚a się™ Auschwitz Izraela, w którą Izrael wmanewrował się™ sam. Uważam, że rozmiar zbrodni przekracza w ogóle możliwoś›ci wyobraźni ludzkiego umysłu. Nawet je›li bracia wolnomularze pracują… podłóg €podwójnej moralności€ Talmudu, nigdy wcześniej nie mogł‚em sobie wyobrazić, że ludzie mogliby być zdolni do zdolni tego okropnego wymiaru.

Szanowny Panie Naczelny Rabinie, co chce lub nie chce Pan przyznać‡, o tym może zdecydować‡ historia. Zbrodnia roś›nie z każdym dniem. Po tym liś›cie nie ma Pan już szansy milczeć, bo ten list nigdy nie przepadnie.

Proszę Pana za moich pacjentów: proszę™ w koń„cu wydać rozkaz Pań„skim lożom, aby bezwarunkowo zaniechał‚y bojkotu odkrycia okoliczności (powstawania) raka. Każdy rabin Schön i rabin Seligmann od Koblencji do Nowego Jorku dostosuje się do Pańskiego rozkazu, zwł‚aszcza Pan jako medyk się™ o tym przekonał, że Żelazna Reguła Raka oddaje prawdziwy stan rzeczy procesu nowotworowego.

Co dzień„ przychodzą do mnie rabini i mistrzowie loży lub ich wysł‚annicy, aby o jakichś› warunkach pertraktować, pod którymi bojkot mógł‚by zostać‡ zniesiony. Przecież nie można stawiać‡ żadnych warunków, pod którymi ludzie dalej będą… torturowani na śmierć!

Wielce szanowny Panie Naczelny Rabinie, jeśli Syjonizm musi zostać‡ okupiony najgorszą… zbrodnią… w historii ludzkoś›ci, to jest to hań„ba dla cał‚ej ludzkoś›ci. Niech Pan odrzuci swój dwulicowy Talmud, bo się™ nie sprawdził‚. Proszę Pana na kolanach za moich umierających pacjentów: Niech Pan ma ludzkie współ‚czucie widząc mękę… NASZYCH pacjentów, tak Żydów jak Nieżydów! Tylko to współ‚czucie może z‚ałagodzić‡ tę™ okropna… zbrodnię™. Proszę™, niech Pan natychmiast wyda rozkaz zniesienia bojkotu i pozwoli uratować‡ umierających pacjentów!

W nadziei, że jest Pan ś›wiadom całej swej odpowiedzialnoś›ci i wszystkich konsekwencji, i że teraz z tą… odpowiedzialnością… podejmie Pan właściwą… decyzję™,

z poważaniem pozdrawiam,

Dr. Med. Ryke Geerd Hamer

Tekst oraz skan oryginalnego listu, na podst. którego wykonano powyższe tł‚umaczenie znajdują… się™ na poniższych stronach:

Tłum. Adrian.

P.S. Suplement: Rabin Menachem Mendel Schneerson

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *