Strona główna > Zdrowie > Długość palców i co to oznacza

Długość palców i co to oznacza

Badania pokazują, że długość palców pomaga przewidzieć wyniki egzaminów, homoseksualność, raka, zdolności muzyczne i agresywną osobowość.

a

Długość palców może przepowiedzieć jak pójdzie Ci na różnych testach w szkole. Powie Ci także czy możliwe że będziesz homoseksualistą czy nie, czy możliwe jest że zachorujesz na jakiś nowotwór, będziesz muzykiem, pisarzem albo naukowcem, albo czy masz agresywną lub bierną osobowość. Dwa ważne palce to wskazujący i serdeczny.

Czytanie, pisanie i arytmetyka…

W niedawnych badaniach przeprowadzonych z pomocą uniwersytetów internetowych, wyniki z matematyki i czytania dla 7-latków można było przewidzieć na podstawie długości tych 2 palców.

a

W badaniu opublikowanym w British Journal of Psychology, naukowcy porównali długość palców 75 dzieci z ich wynikami w Standardised Assessment Test (SAT). Odkryli wyraźny związek między wynikami dzieci z liczenia i czytania ze stosunkowymi długościami ich palców wskazujących i serdecznych.

Obrazek po prawej: dłoń po lewej – mężczyzny, po prawej – kobiety.

U kobiet palce wskazujące i serdeczne mają raczej taką samą długość, a u mężczyzn palec wskazujący jest zwykle krótszy od serdecznego.

Zdaniem naukowców ten związek powodują różne poziomy hormonów: testosteronu i estrogenu w łonie matki, i wpływ jaki mają na rozwój mózgu i długość palców. To nie jest żadna nowość, bo naukowcy od wielu lat wiedzieli, że podniesione poziomy testosteronu, albo innych hormonów blisko przypominających testosteron, mogą doprowadzić do tego, że mózg kobiet i mężczyzn będzie bardziej „męski”.

Od dawna wiadomo, że chłopcy są lepsi w testach matematycznych, zaś dziewczynki w testach z pisania, czytania i ustnych.

„Uważa się, że testosteron sprzyja rozwojowi obszarów mózgu, które często wiąże się ze zdolnościami przestrzennymi i matematycznymi” – powiedział dr Mark Brosnan, szef Wydziału Psychologii na University of Bath, który kierował badaniem.

„Uważa się, że estrogen robi to samo na tych obszarach mózgu, które wiążą się ze zdolnościami werbalnymi”. Ciekawe, że te hormony uważa się za wpływające na stosunkowe długości naszych palców wskazujących i serdecznych.

„Pomiary tych palców można wykorzystać jako sposób mierzenia względnego narażenia na te 2 hormony w łonie matki, a jak wykazaliśmy w tym badaniu, można je również wykorzystać do przepowiadania zdolności w kluczowych dziedzinach liczenia oraz czytania i pisania”.

[…]

a

Wcześniej badacze wykryli powiązania między długością palców serdecznego i wskazującego i homoseksualnością

kobiety homoseksualne               heteroseksualne                    mężczyźni homoseksualni   heteroseksualni

kolor czerwony: dłuższy

zielony: krótszy

niebieski: taki sam

Odkryli także związek między niskim prenatalnym narażeniem na testosteron, skutkujacym krótszym palcem serdecznym od wskazującego, i wyższym wynikiem SAT z czytania i pisania u dziewcząt.

Według naukowców to sugeruje, że długość palców może pomóc przewidzieć jak dobrze dzieci wypadną z matematyki oraz czytania i pisania.

„Nie sugerujemy, że długość palców może zastąpić testy SAT” – powiedział dr Brosnan.

„Proporcja palców daje nam interesujacy wgląd na nasze wrodzone zdolności w kluczowych dziedzinach poznawczych. Badamy także jak proporcja długości palców odnosi się do innych spraw behawioralnych, takich jak technofobia [lęk przed nauką] i drogi kariery. Interesuje nas też wykorzystanie proporcji w długości palców do rozpoznawania homoseksualności, zaburzeń rozwojowych, np. dysleksja, co można określić w kategoriach braków w czytaniu i pisaniu, oras agresji vs. cechy biernej osobowości.

Inne ciekawe obserwacje o długości palców:

Cechy fizyczne [cielesne], które rozwijają się w wyraźnie męski i żeński sposób są zwykle produktem hormonów płciowych. Niektóre cechy różnicują się w okresie dojrzewania, takie jak piersi, rozwój mięśni i szczęk. Ale inne różnice płciowe są już ustawione przed urodzeniem, proporcja długości palców, i wydaje się być wynikiem androgenów (hormony takie jak testosteron lub hormony pokrewne) maskulinizują samców. Niektóre z tych hormonów pochodzą z jąder płodu i gruczołów nadnercza, reszta z łożyska z krwi matki. Ale ile dokładnie pochodzi od kogo – i co zmienia równowagę – jeszcze nie w pełni rozumiemy.

„Rozwój prenatalny to czarna skrzynka” – mówi John Manning z University of Liverpool. Jest jednym spośród małej liczby naukowców zaczynających zastanawiać się czy palce można wykorzystać by zajrzeć do tej „skrzynki”.

Długość palców może przepowiedzieć raka!

W pracy własnie opublikowanej w czasopiśmie Medical Hypotheses (vol. 54, s. 855), Manning zwraca uwagę na choroby np. serca, raka piersi, autyzm i dysleksję. Obie – chorobę serca (u mężczyzn) i raka piersi powiązano z wysokim poziomem hormonów estrogenu i progesteronu. Większość badań nad tym związkiem przyglądała się ich poziomom u dorosłych, ale zwiększa się ilość dowodów na to, że nadmiar jednego hormonu w łonie, przed urodzeniem, i może być prawdziwym winowajcą.

Oimitrios Tricopouos, epidemiolog z Harvard University, 10 lat temu zaproponował, że rak piersi może powstawać w macicy matki (The Lancet, vol. 335, s. 939). Zasugerował, że wysokie stężenie estrogenu może wytworzyć „żyzny grunt” dla rozwoju raka w późniejszych latach. Uważał, także, że zmienność poziomu estrogenu podczas ciąży może pomóc wyjaśnić dlaczego liczba zachorowań na raka piersi jest wyższa u kobiet białych w wporównaniu z matkami wschodnimi czy młodszymi. Niedawno wraz koleżanką Karin Michels wykazali, że dużą wagę noworodka-dziewczynki – kolejny znak wysokiego prenatalnego poziomu estrogenu – wiązano ze zwiększonym ryzykiem raka piersi.

Jeśli winowajcą jest tu faktycznie wysoki poziom estrogenu, to Manning uważa, że wysoki współczynnik 2D (zob. zdjęcie) można wykorzystać do wykrycia kobiet o zwiększonym ryzyku raka piersi. „Nie znam dokładnie innych tak stałych płciowo dymorficznych cech” – mówi. „I to czyni to bardzo interesującym”. Rozmawiał ze 118 kobietami w klinice raka piersi, mierzył długość ich palca wskazującego, i zanotował w jakim były wieku kiedy pojawił się pierwszy guz. „To było wcześniej jeśli był wyższy współczynnik” – mówi.

Długość palców wiąże się z leworęcznością!

Rozwijający się mózg jest również wrażliwy na hormony w macicy. Wiedząc o tym, Norman Geschwind wraz z absolwentem uniwersytetu, Albertem Galaburda, teraz w Harvard Medical School, w 1985 wyszli z kontrowersyjną hipotezą. Zasugerowali, że prenatalny testosteron hamuje rozwój pewnych obszarów lewej półkuli i sprzyja rozwojowi korespondujących obszarów prawej. Wtedy zastanawiali się nad tym, czy testosteron był częściowym sprawcą takich rzeczy jak leworęczność, dysleksja i autyzm (Archives of Neurology, vol 43, s. 428).

Od tego czasu Galaburda z kolegami odkryli sposób wywoływania selektywnego uszkodzenia mózgu w płacie czołowym nowonarodzonych szczurów by naśladowało ono niektóre objawy dysleksji. Co ciekawe, podczas gdy samce szczurów z tego rodzaju uszkodzeniem mają problemy z reagowaniem na szybko zmieniające się dźwięki – podobnie jak z dysleksją u ludzi – to samice nie. „Wywołujemy wady rozwojowe u samic i samców” – mówi – „ale tylko samice mają problemy”.

Wyraźne jest to, że istnieje „składnik genetyczny” dysleksji. Ale Galaburda uważa, że testosteron płodowy odgrywa rolę także poprzez zmniejszanie plastyczności młodego mózgu, czyniąc samców podatnych na wrodzone wady mózgu, które samicom udaje się pokonać.

Intrygujące, kiedy samicom szczura podaje się ekstra testosteron, one również wykazują objawy dysleksji.

a

Proporcje długości palców u kobiet

Wysoka 2D:4D                      Równa 2D:4D                        Niska 2D:4D

Proporcje 2-go palca 2D (wskazującego) do 4-go 4D (serdecznego)

Bardzo kobieca                                  Większość kobiet                   Męska

Prawdopodobieństwo raka piersi                                                     Homoseksualność

Duża płodność                                                                                  Autyzm

Mała płodność mężczyzn                                                                 Leworęczność

                                                                                                          Zdolności fizyczne    

Manning nie sprawdził jeszcze długości palców dyslektyków by zobaczyć czy ona także wskazuje na związek z testosteronem. Ale już sprawdził kwestię leworęczności, wykorzystując test zręczności dłoni. Człowiek nie zawsze jest naprawdę lewo- czy praworęczny, wielu mogło być uczonych by do pisania używać prawą albo lewą rękę, nawet kiedy lepiej im szło z lewą. Dlatego Manning i koledzy sprawdzili jak szybko 285 dzieci mogło przenieść 10 kołków z jednego rzędu dziur do innego 12 cm dalej, używając jedną albo drugą rękę.

Dzieci o niskiej proporcji 2D:4D (zob. obrazek powyżej) uważa się za bardziej narażone na testosteron w łonie i są prawdopodobnie szybsze z lewą ręką niż dzieci o wysokiej. To, mówi, sugeruje, że nasz stopień leworęczności (i ogólniej sposób w jaki mózg dzieli zadania między półkulami lewą i prawą) może być pod wpływem poziomu tego hormonu w łonie.

Długość palców a autyzm

Manning rozpoczął także badanie autyzmu. Razem z Simonem Baronem-Cohenem i Swietlaną Lutchmaya z University of Cambridge wykorzystali próbki płynu płodowego by zmierzyć poziomy hormonów na jakie narażone są dzieci w łonie matek. Kiedy doszły do pierwszych urodzin, badacze zmierzyli ich słownictwo i zdolność nawiązywania kontaktu wzrokowego. Ubogie umiejetności językowe i niechęć nawiązywania kontaktu wzrokowego są wczesnymi objawami autyzmu. Wykryli, że dzieci narażone na wysokie poziomy testosteronu w łonie wypadły najgorzej.

„Oczekujemy, że dowiemy się tego czy proporcje długości palców można wykorzystać w zastępstwie hormonów – mówi Lutchmaya. Amniocenteza (badanie płynu płodowego otaczającego nienarodzone dziecko) to ryzykowna procedura na którą zgadza się tylko niewiele matek – mówi. Ale mierząc palce zamiast tego może ocenić losową próbkę dzieci w celu wykrycia możliwie wczesnych oznak upośledzenia językowego i rozwoju umiejętności społecznych. Obecnie sprawdzają palce dzieci których próbki tego płynu mają.

Tymczasem Manning i Baron-Cohen przyglądali się proporcji palców 49 dzieci z pewną diagnozą autyzmu, 23 z łagodną formą zaburzenia zwanego chorobą Aspergera i ich rodzin. Badacze wykryli, że autystyczne dzieci mają bardzo niską proporcję 2D:4D. Co ciekawe, u dzieci z Aspergerem ta proporcja wypadła między tymi z autyzmem i zdrowymi dziećmi. „To wyjątkowo dobrze pasuje do teorii” – mówi Manning.

Jest widoczne to, że geny również odgrywają rolę w tych chorobach. Ale czy poziomy hormonu płodowego mogą tłumaczyć inne różnice poznawcze między płciami? Janel Tortorice z Rutgers University w New Brunswick, New Jersey, uważa, że mogą. Zbadała proporcje palców 2D:4D (zob. ilustrację) homoseksualnych kobiet i wykryła, że ich dłonie znacznie różniły się od tych kobiet hetero – w rzeczywistości raczej przypominają te hetero mężczyzn.

Ale znalazła także różnice w sposobie funkcjonowania mózgu tych kobiet. „Mają bardziej męskie palce i bardziej męskie podejście poznawcze” – mówi. W badaniach umiejętności przestrzennych i językowych, lesbijskie ochotniczki funkcjonują bardziej jak mężczyźni niż kobiety hetero, mówi. Jeśli to potwierdzą dalsze badania, to może najnowsza sugestia Manning nie jest tak skandaliczna jak się wydaje. Uważa, że zdolności muzyczne również powstają w łonie.

Źródło: http://www.viewzone.com/fingers.html

Tłum. Ola Gordon.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *