Strona główna > Świat > „Dlaczego zginie Ameryka. Koniec imperium zła” – Oleg Płatonow

„Dlaczego zginie Ameryka. Koniec imperium zła” – Oleg Płatonow


„Najczęściej ludzie staja się zakładnikami systemu społecznego, przy którym jest im sądzone pojawić się na świecie. Ale czy są winni ludzie temu, że urodzili się, powiedzmy, przy Czyngis-chanie, czy też Hitlerze. Przecież to oni staja się pierwszymi ofiarami potwornych systemów.

Zaczynając bezstronną rozmowę o Ameryce, na pewno nie chcę zranić wielu zwykłych Amerykanów, jako ludzi już upośledzonych i pokrzywdzonych psychicznie (nie mniej niż ludzi, którzy żyli pod rządami Hitlera i Czyngis-chana). Chodzi o to, że wojujący z Bogiem, anty-ludzki i w najwyższym stopniu totalitarnego system, taki jaki istnieje w USA, nie ma prawa istnieć, jak i każde imperium zła. System amerykański, czyli pasożytnicze istnienie na koszt zasobów innych państw i narodów, przemoc, oszustwo, wyzysk i grabież innych krajów, powinny zostać zniszczone przez wspólne wysiłki całej ludzkości. Czyli, inaczej mówić, taki system nie może przetrwać.

Ameryka to nie jest państwo i nie naród. To jest po prostu duży obszar terytorialny, w którym czasowo przebywają uchodźcy z różnych krajów. Głównym punktem jest to, że Ameryka jest pozbawiona fundamentu dla silnego państwa – podstawowego jądra narodowego, narodu państwowotwórczego.

To, co nazywa się narodem amerykańskim, nie jest jakościowo organiczną i o własnym bycie określonością, a sztucznym zlepkiem obcych sobie wzajemnie osób, zjednoczonych ogólną pasją do konsumpcji, chciwością i instynktownym strachem przed odpowiedzialnością za przestępstwa wobec ludzkości. Ten konglomerat może istnieć w stosunkowo wąskim okresie czasu i, jak pokazuje historia, rozsypuje się przy pierwszych poważnych trudnościach, z którymi Ameryka nie miała dotychczas okazji do prawdziwej konfrontacji, ale już na drodze takich przeciwności stanęła.”

Kliknij i pobierz pracę w formie e-booka:

„Dlaczego zginie Ameryka. Koniec imperium zła” – Oleg Płatonow