Strona główna > Bez kategorii > DLACZEGO WYSTĘPUJĘ PRZECIWKO ŻYDOM?

DLACZEGO WYSTĘPUJĘ PRZECIWKO ŻYDOM?

KS.PROF. JÓZEF KRUSZYŃSKI: DLACZEGO WYSTĘPUJĘ PRZECIWKO ŻYDOM?

Kielce 1923

ks.prof. Józef Kruszyński

Czy opracowanie ks. prof. Kruszyńskiego z 1923 roku, dotyka istoty problemu, jaki dla naszego państwa stanowi nierozwiązana od wieków „kwestia żydowska”? – każdy czytelnik musi wyrobić sobie pogląd indywidualny.

My na tej stronie oferujemy czytelnikom plik w formacie pdf do pobrania, a zamiast przedstawiania, a więc reklamowania, treści tej książeczki we fragmentach, wolimy przedstawić ripostę tzw. „drugiej strony”.

W 2001/2002 r. żydowski aparat ucisku wszczął postępowanie karne przeciwko Wydawnictwu „Antyk” za wysiłki zmierzające do publikacji m.in. pracy J. Kruszyńskiego. Przypomnijmy – była to sprawa pod sygn. akt. V Ds. 248/02, prowadzona przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Czynności w tej sprawie osobiście „popełniła” Aneta Kołakowska, reprezentująca Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej, mocodawców nagonki nie trzeba przedstawiać.

W celu posiadania tzw. „podkładki procesowej” ww. osobnik zwrócił się o wydanie opinii biegłego w zakresie: „w sprawie dotyczącej publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych oraz publicznego znieważenia grupy ludności pochodzenia żydowskiego z powodu jej przynależności narodowej i wyznaniowej poprzez rozpowszechnianie w okresie od 2000 roku do listopada 2002 roku w Warszawie publikacji o charakterze antyżydowskim w postaci książek : „Jedwabne geszefty” Henryka Pająka, Oficyna Retro, Lublin 2001r., ” Polska zdradzona” Jana Marszałka, Polska Oficyna Wydawnicza , Warszawa 2001 r., „Antypolonizm Żydów polskich” Stanisława Wysokiego, Milla Wydawnictwo, Warszawa 2002r. , „Dlaczego występuję przeciwko Żydom” ks. prof. Józefa Kruszyńskiego ( przedruk z 1936 roku), Milla Wydawnictwo, Warszawa 2001r., ” Poznaj Żyda” anonimowego autora, Wydawnictwo Ojczyzna Bogusław Rybicki, Warszawa 1998r., ” 100 kłamstw J. T. Grossa o żydowskich sąsiadach i Jedwabnem” Jerzego Roberta Nowaka, Wydawnictwo Von Borowiecky, Warszawa 2001r., tj. o przestępstwo określone w art. 256 i 257 kk.”

Biegłym został prof. Jerzy Tomaszewski, który w swojej opinii napisał (fragmenty):

„…Upoważniony przez postanowienie z dnia 3 stycznia 2003 r., zapoznałem się z sześcioma publikacjami, których uwierzytelnione kopie kserograficzne otrzymałem celem opracowania opinii dotyczącej ich treści oraz formy, a mianowicie:

Ks. Prof. Józef Kruszyński, Dlaczego występuję przeciwko Żydom ? Milla Wydawnictwo, Warszawa 2001, s. 35 [reprint wydania z 1923 r.]…

…Na podstawie lektury tych wydawnictw, sprawdzenia – jeśli było to możliwe – większości źródeł, które posłużyły autorom do ich opracowania oraz porównania ze współczesną literaturą historyczną polską i obcą doszedłem do następujących wniosków:

Wszystkie publikacje nie odpowiadają współczesnemu stanowi wiedzy historycznej….Ich treść i forma wypowiedzi wskazują, że przeznaczone są przede wszystkim dla szerokiego kręgu czytelników nie zaznajomionych lub słabo zaznajomionych z zagadnieniami historii, zwłaszcza Żydów polskich. Publikacja 2) jest wręcz agitacyjną broszurą powstała dla potrzeb antysemickiej kampanii prowadzonej przez stowarzyszeni „Rozwój” w kolejnym jego wcieleniu. Publikacja 4) jest przede wszystkim agitacyjnym pamfletem na politykę Polski w ostatnim dziesięcioleciu, zaś karykaturalne przedstawienie historii Żydów oraz ich współczesnej roli służy autorowi dla uzasadnienia krytyki. Na propagandowy charakter wskazuje także styl wypowiedzi, przy czym jedynie autor publikacji 1) dołożył starań o zachowanie poprawnej formy literackiej. W niektorych przypadkach razi niechlujstwo poszczególnych autorów (np. „Antoni Słomiński” zamiast „Antoni Słonimski”)

…Wszystkie omawiane publikacje kształtują obraz Żydów jako społeczności religijnej ewentualnie narodu z gruntu niemoralnego, izolującego się od chrześcijańskiego (zwłaszcza polskiego) otoczenia, spiskującego przeciwko chrześcijanom (szczególnie katolikom i Polakom) we wszelkich możliwych okolicznościach. Jest to obraz narodu (ewentualnie wspólnoty religijnej), który stanowił i nadal stanowi zagrożenie dla państwa polskiego i narodu polskiego. Istota tego zagrożenia bywa przedstawiana odmiennie przez poszczególnych autorów. Najnowsze publikacje 3), 4), 5) i 6) kładą nacisk na domniemaną propagandową ofensywę „międzynarodowego żydostwa” przeciwko Polsce, niektóre (zwłaszcza książki Pająka i Marszałka) ukazują fantastyczny obraz Żydów (z wymienieniem wielu konkretnych osób bez względu na prawdopodobieństwo) lub ich „płatnych agentów” w najwyższych organach państwa polskiego oraz polskiego episkopatu, spiskujących na szkodę Polski…

…Publikacje, które wymieniam jako 1) i 2) odwołują się także do Talmudu, przedstawiając to dzieło w karykaturalnej postaci, zgodnie z antysemicka tradycją ukształtowaną zwłaszcza w XIX w. w Niemczech i Rosji. Talmud traktowany jest przy tym jako podstawa zdeprawowanej moralności, cechującej jakoby Żydów. W pozostałych omawianych tu publikacjach brak jest bezpośrednich odwołań do Talmudu, aczkolwiek karykaturalne ukazanie specyfiki gmin żydowskich i zasad prawnych, które nimi kierowały pośrednio łączy się ze zdeformowanym obrazem zaleceń zawartych w Talmudzie…

…Czytelnik omawianych książek otrzymuje w rezultacie zdeformowany obraz historii i współczesności żydowskiej, zaś w prawdziwości takiego przedstawienia Żydów umacnia go powoływanie się autorów na cytaty wyrwane z kontekstu historycznego oraz z całości twierdzeń cytowanych historyków. Żydzi ukazani są jako odwieczne zagrożenie dla Polski, współcześnie inicjujące i prowadzące energiczną antypolska ofensywę w sferze ekonomicznej, politycznej oraz ideologicznej. W książkach Kruszyńskiego, Wysockiego, Marszałka i Pająka traktowani są także jako inicjatorzy, organizatorzy i inspiratorzy antypolskiego spisku w skali międzynarodowej….

…Bogaty wybór obelg znajduje się także w książce Marszałka. 'polskojęzyczne media”; „kolonizatorzy Polski z rodowodem stalinowskim”; „pospolite łgarstwo”; „kłamstwa polityczne”; „delatorski wywiad”; „cyniczni kłamcy”; „prezydent delator 'wszystkich Polaków'”; „elity (czytaj – kłamcy) z rodowodem stalinowskim”; „idiotyczna, wręcz kretyńska interpretacja”…

…Obelżywy język połączony ze specyficznym, karykaturalnym i obraźliwym przedstawianiem społeczności żydowskiej i posługiwaniem się przez autorów pozornie naukową argumentacją sprzyja kształtowaniu postaw antysemickich u czytelników, zwłaszcza mało zorientowanych w historii Żydów polskich…

Tym samym omawiane książki zawierają treści jednoznacznie antysemickie.

21 stycznia 2003 r.

(prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski)

Na temat prezentowanej tutaj publikacji J. Kruszyńskiego, „oceniacz” Tomaszewski zabrał jeszcze raz głos – link: http://or.icm.edu.pl/recenzje/tomaszewski-kruszynski.html, gdzie podsumował w „recenzji”:

„…Podobnie jak wielu innych autorów podobnego autoramentu traktuje na serio tzw. protokóły mędrców Syjonu. Wprawdzie szczegółowa analiza tego osobliwego dokumentu została przeprowadzona dopiero po pierwodruku broszury Kruszyńskiego (dane w tej kwestii podaje Janusz Tazbir, Protokóły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat. Warszawa 1992), lecz już znacznie dawniej wywoływała uzasadnione wątpliwości co do jego pochodzenia, zaś zawarte w nim nonsensy oraz anachronizmy mogły mylić jedynie ignoranta lub czytelnika złej wiary. Dziś pochodzenie „protokółów”, sporządzonej przez agenta carskiej Ochrany przeróbki francuskiej broszury agitacyjnej, nie ulega wątpliwości, a przedstawiona przez Tazbira analiza tekstu pozwala z dużym prawdopodobieństwem wskazać na autora (a raczej autorów) pamfletu…”.

„…Czystą fantazją jest teza, że syjoniści chcieli ustanowić państwo żydowskie na terytorium Polski (s.32-35). Jest to sprzeczne z programem Światowej Organizacji Syjonistycznej, jak też z dokumentami Organizacji Syjonistycznej w Polsce, publikowanymi przez Icchaka Grünbauma w latach 1918-1921…”.

„…Agitacyjny ton broszury, oczywiste kłamstwa zmierzające do przedstawienia wszystkich (!) Żydów na świecie jako zagorzałych wrogów Polski, pragnących usunąć Polaków poza jej granice i stworzyć tutaj jakąś „Judeopolonię”, kłamliwe przedstawienie całej historii Żydów polskich, prowadzą do hasła walki przeciw Żydom. Broszura ma więc charakter nie tylko oszczerczy i obraźliwy w stosunku do każdego Żyda, lecz także pobudza do nienawiści i czynów przestępczych na tle różnic narodowościowych i religijnych. Jakkolwiek jest to reprint publikacji sprzed osiemdziesięciu lat, to stanowi fragment agitacyjnego programu wydawniczego realizowanego od pewnego czasu przez kilka małych wydawnictw…”.

9 stycznia 2003 r. (prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski)

No cóż Panie Tomaszewski – na temat „autoramentu” żydo-propagandystów typu Tazbir – wyrobieni czytelnicy mają swoje zdanie i pańskie wycie tego nie zmieni. Chciałoby się tylko zadać Panu proste pytanie – za jakie „zasługi” śmie Pan twierdzić, że jest profesorem? Może za takie same, jak inny „koryfeusz nauki polskiej”, niejaki Bartoszewski?

Plik do pobrania:  dlaczego występuję przeciw żydom

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.