Strona główna > Świat > Dlaczego syjonizm jest ucieleśnieniem rasizmu?

Dlaczego syjonizm jest ucieleśnieniem rasizmu?

Syjonizm często jest postrzegany jako jeden ze współczesnych ruchów politycznych o zasięgu światowym, który odniósł wielki sukces. Powyższy opis skrywa przed nami okropną rzeczywistość, jaka stoi za tą ideologią.

a

Sformułowany w zakresie swych założeń pod koniec XIX wieku, syjonizm odniósł sukces w sferze budowy ojczyzny dla narodu żydowskiego. Od 1948 roku, syjonizm tworzy żydowskie państwo w Palestynie. Syjoniści mówią o nim jako „bezludnej ziemi podarowanej narodowi bez ziemi”.

To kompletna fikcja. Palestyna miała własną wielką rdzenną populację przez całe wieki, zanim pojawił się tu syjonizm. Populacja ta składała się głównie z palestyńskich muzułmanów i chrześcijan, a dodatkiem do nich była niewielka społeczność zamieszkałych w Palestynie żydów i inne mniejszości.

Mimo to, europejscy syjoniści nie byli zainteresowani asymilowaniem się w ramach tej mieszanki kulturowej. Od początku ich celem było zawłaszczenie Palestyny i utworzenie na jej terytorium żydowskiego państwa, albo z udziałem metod pokojowych, albo z użyciem siły. Pierwotnie ich plan zakładał wykupienie ziemi z rąk bogatych właścicieli, wydalenie Palestyńskich mieszkańców i zaludnienie jej imigrantami żydowskimi w celu utworzenia „kraju, jaki byłby równie żydowski, jak Francja jest francuska, czy Anglia angielska”.

Syjonistów nigdy nie było stać na to, aby wykupić więcej niż jakiś skrawek ziemi Palestyńskiej, zatem ruch sięgnął po metody zbrojne, żeby zrealizować swoje cele. Przemoc stosowana przez syjonizm oraz akty terroryzmu doprowadziły do akcji czystek etnicznych wobec Palestyńczyków w latach 1947-48.

Nie dziwi zatem, że od samego początku, główny nurt syjonizmu kategorycznie odrzucał możliwość pokojowego współistnienia z Palestyńskimi Arabami w jednym kraju. Syjonizm jest ideologią zakorzenioną w religii, zakłada etniczny nacjonalizm i opiera się na fałszywych koncepcjach „modernizmu”. Każda z tych przesłanek dała syjonistom poczucie swej własnej wyższości i wyjątkowości, a także potrzebę oddzielenia się od lokalnych mieszkańców.

Co jest całkowitą ironią – większość wczesnych syjonistów nie była z żaden sposób religijna, a mimo to, widzieli oni samych siebie jako lepszych od „innych”, ponieważ twierdzili, że wyznają „prawdziwą religię” i są „prawdziwymi mieszkańcami” ziemi, opierając swe chore koncepcje na biblijnych opowieściach. Syjoniści, jako Europejczycy i jako żydzi, postrzegali siebie jako lepszych pod względem kulturowym, ekonomicznym i politycznym, a także jako bardziej zaawansowanych cywilizacyjnie niż rdzenni mieszkańcy, co miało dawać im „prawo” do zdobycia Palestyny siłą i wyrzucenia narodu Palestyńskiego z jego ziemi. Ta wyraźnie ekskluzywistyczna i rasistowska ideologia obróciła się nawet przeciwko żydowskim imigrantom z krajów muzułmańskich prawie od razu po powstaniu Izraela, dając jasny dowód na to, że syjonizm w teorii głosić może dowolne hasła, natomiast w praktyce okazuje się być oczywistym ucieleśnieniem rasizmu.

Palestyńczycy, którzy zdaniem syjonistów mieli po prostu “zniknąć”, od 60 lat stawiają opór syjonistycznym prześladowaniom w różnorakich formach oraz walczą o swoje samookreślenie. Wiedzą, że rasistowski syjonizm jest wrogiem zarówno dla Palestyńczyków, jak i żydów, i że należy mu się sprzeciwiać dopóki sprawiedliwości nie dostąpią obydwa te narody.

http://yayacanada.blogspot.com/2012/06/why-zionism-is-racism.html16/06/2012

(Źródło już wygasło)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.