Strona główna > Polska > Dlaczego Duda dziś podpala Polskę? Miarka

Dlaczego Duda dziś podpala Polskę? Miarka

Kluczowe tłumaczenie jest u profesora Konecznego. Oto ono:

„W państwie wszechwładnym, któremu wszystko wolno, coraz trudniej o moralności. A skoro państwu godzi się wszystko, a zatem wolno mu także zwalniać od zobowiązań. „Świstki papieru”! A gdy wszelkie umowy utracą wartość trwałości, stosunki między ludźmi staną się niemożliwe i nieuchronną będzie stagnacja życia społecznego. Zacznie się rozkład społeczeństwa”.

aTak więc:

„W państwie wszechwładnym, któremu wszystko wolno, coraz trudniej o moralności”.

Coraz trudniej więc o warunki dla zachowania zdrowia i życia, coraz trudniej żyć według własnej natury, tożsamości i powołań. Coraz trudniej żyć ludziom uczciwym, ludziom sumienia i pokojowego współistnienia, oraz elitom duchowym patrzącym dalekowzrocznie. Coraz trudniej o samopodtrzymujący się, niskokosztowy, moralny ład życia publicznego. Kwitnie uzurpatorstwo, wymuszenie i bezkarność patologii, czyli faktyczne bezprawie nad którym nie panuje ani moralność ani prawo.

„A skoro państwu godzi się wszystko, a zatem wolno mu także zwalniać od zobowiązań. „Świstki papieru”!”.

A jak tak to i nakładać nieistniejące obowiązki i przyznawać nieistniejące prawa. „Świstki papieru” plus przemoc, terror, wymuszenie, gwałt i zdrada poddanych przez władze, czy zdrada wyborców przez „władze demokratycznie wybrane”.

„… A gdy wszelkie umowy utracą wartość trwałości, stosunki między ludźmi staną się niemożliwe…”

Czy dlatego Duda dziś podpala Polskę, że ma receptę na nowy ład moralny? – Receptę i na trwałość systemu duchowych wartości, i na zgodność relacji międzyludzkich? – Receptę na nową umowę społeczną?

Czy chodzi o to żeby to ludzie sami chcieli zainstalowania NWO ufni władzy faszystowskiej aż po lojalność wobec faktycznie faszystowskiego państwa (nawet z dowolnym ustrojem fasadowym, włącznie z dzisiejszą „demokracją”, a bez patrzenia na obowiązek obywatelskiego nieposłuszeństwa kiedy staje się ona niemoralna? A czyż nie może ona stawać się niemoralną, skoro przyjąć iż moralność wynika z prawa? Czyż nie po to właśnie władza ma dyspozycyjnych prawników – zakłamanych, niemoralnych kapłanów ideologii prawnictwa, żeby zawsze mieli pod ręką właściwy komentarz?

– Czyż w wyniku tej „odwrotki” z wyniesieniem prawa nad moralność władza państwowa nie będzie mogła się już stawać nie tylko faszystowską, ale i satanistyczną, lewacką, nawet korporacjonistyczno-syjonistyczno-globalistyczną, dowolnie niemoralną i totalitarnie tyrańską, a i to pozytywnej relacji obywateli do niej nic nie zmieni? Bo czyż nie pojawi się tu chciejskie mniemanie poddanych że tym razem jej obiecanki cacanki a głupiemu radość zostaną dotrzymane?

– A przecież zaufanie do władzy nie istnieje! (jest to jeszcze jeden dowód, że lojalność wobec państwa nie istnieje, bo lojalność to forma przyjaźni – warunkiem lojalności jest wzajemność).

Jeszcze człowieka można uznawać godnym zaufania – taki zresztą jest cel przebaczania innym ich win i sięgania pojednania… – Choć też z ograniczeniem, aby nie było tu „pokładania ufności w człowieku” – tej pełnej ufności której godnym jest tylko Bóg.

Chciejskie zaufanie władzy? – Czyż nie chodzi jeszcze raz o przyznanie jeszcze raz racji bytu fałszywemu mitowi iż „Kto chce, temu nie dzieje się krzywda”?

I czy jeszcze raz przejdą z Polakami te numery Brunner?

A jak to recepta bezalternatywności, czyli wszystko lepsze jak to co jest? A więc mniejsze zło, czyli gorsze zło?

Ale może być też odwrotnie – nie dlatego Duda dziś podpala Polskę, że ma receptę, a przeciwnie – musi coś robić bo „wszelkie umowy tracą wartość trwałości”!

Tak więc wyborem jest pójście na najgłębszy układ społeczny bo majątki oligarchii i tak nabrały wartości powietrza… Układ z oddaniem nagrabionego przez tysiąclecia i przejście na ekonomię bez lichwy i w ogóle moralną jak i cała polityka, albo wojna wszystkich ze wszystkimi na całym świecie i ten co wygra weźmie wszystko.

A „wszelkie umowy tracą wartość trwałości” odkąd moralność przestała być niezmiennikiem i oparła się o „prawa drukowane z powietrza” według zasad cywilizacji turańskiej i protestantyzmu od czasów Kanta, oraz żydowskich komentatorów Tory pod potrzeby chwili!

– Odkąd i wartość pieniądza, i ceny, i „prawa do zysku”, „prawa człowieka” i „prawa mniejszości”, i prawodawstwo państwowe, i wyroki sądowe, i władze państwowe, i natura, i wartości (w tym „wartości unijne”) – nawet prawda zaczęły być „drukowanymi z powietrza”!

– Podpala, bo oligarchia szuka trzeciej drogi.

– Podpala, bo robi wielki eksperyment co do tego jak by wyglądało podpalenie świata zanim nieuchronnie przyjdzie czas rozliczeń.

– W tym układzie chodzi o wspierany przez światowe lewactwo eksperyment czy oligarchia może zachować swoją pozycję uprzywilejowaną (na drodze dążenia do totalnego zniewolenia całej reszty społeczeństwa pozbawionej ochrony moralności z najwyższej półki i ludzkiej godności)?

Miarka

http://miarka.neon24pl.neon24.pl/post/141128,dlaczego-duda-dzis-podpala-polske

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *