Strona główna > Polska > Dlaczego 11 listopada jest obchodzone państwowe święto niepodległości ?

Dlaczego 11 listopada jest obchodzone państwowe święto niepodległości ?

W Warszawie 11 listopada 1918 r. odbyła się wielka manifestacja PPS i strajk powszechny na rzecz poparcia lewicowego rządu Daszyńskiego. To wydarzenie i nacisk ze strony okupantów były powodem powołania w tym dniu przez Radę Regencyjną brygadiera Józefa Piłsudskiego na stanowisko Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego. Tym samym Piłsudski przyjął posadę w instytucji podległej Radzie Regencyjnej.

Natomiast we Francji w Lasku Compiègne, Niemcy podpisały z Francją rozejm, który był faktyczną kapitulacją Niemiec i był to symboliczny koniec I wojny światowej.
W Królestwie Polskim od 7 października 1918 r. formalną, ale coraz bardziej faktyczną władzę sprawowała Rada Regencyjna i instytucje przez nią powołane a więc sądy, administracja terenowa, oświata i oczywiście Wojsko Polskie. We Lwowie już 1 listopada Polacy chwycili za broń i po ciężkiej walce wyzwolili Miasto. Podobne nastroje były w Wilnie i Sejnach. W Galicji już wtedy władzę od Austriaków pokojowo przejęła Polska Komisja Likwidacyjna, złożona z polskich posłów do sejmu wiedeńskiego. A Wielkopolska, Śląsk, Pomorze i Mazury szykowały się do konfrontacji z zaborcą. Natomiast Niemcy zapewnieni przez Józefa Piłsudskiego o nie dopuszczeniu do wojny o granice stawali się i coraz bardziej pewni siebie i butni.
Na wschodzie, Ukraińcy, Białorusini i Litwini próbowali tworzyć własne państwa a w Rosji trwała rewolucja wywołana zamachem bolszewickim w Piotrogrodzie. Biali generałowie rozumiejąc zagrożenie próbowali pokonać tą „czerwoną zarazę”.
W Polsce tradycyjnie władze III RP i duża część społeczeństwa obchodzi 11 listopada jako święto niepodległości. Zostało ono ustanowione dn. 23.04.1937 r. przez sanację. W Ustawie napisano „Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości.”
Natomiast od 2010 r. ulicami Warszawy przechodzi Marsz Niepodległości, gdzie Polacy z całego Kraju przypominają władzom III RP o obowiązkach wobec Ojczyzny.
Trudno dziś dociec co autor miał na myśli pisząc tekst Ustawy, wszak w tym dniu w Polsce nic się nie wydarzyło, co miałoby wpływ na proces odzyskania przez Polskę niepodległości. Był strajk i demonstracja PPS a Piłsudski przyjął posadę w Wojsku Polskim podległemu Radzie Regencyjnej.
Wtedy – 11 listopada, Polska już od przeszło miesiąca była niepodległa.
Antoni Gut
Źródło: Facebook.com
Za: http://tenetetraditiones.blogspot.com/
11.11.2019

2 thoughts on “Dlaczego 11 listopada jest obchodzone państwowe święto niepodległości ?

  1. Piłsudski był i nadal jest masońskim symbolem kontynuacji na świecie i w Polsze satanistycznej – potomków Kaina ( sinej krwi RH minus ) władzy. Tacy mieli i nadal mają ( bez względu na pobudki i jej zezowatą realizację ) wyłączne 'moralne' prawo do jej sprawowania i przez dziesięciolecia w w blasku stale rozniecanej łże cwały do trwania na pomnikach jako wzór dla ogłupiałego plebsu i wiadomych czarnogłowych lub już siwych kontynuatorów światowego spisku. To, że źródła historyczne podają rujnujące dowody na współprace wiadomego z licznymi agenturami, a w tym przewrót za kasę City of .. tylko potwierdza postwioną powyżej tezę. Wiadomy Wąż jest zawsze w chwale jako wzór cnót wszelkich i bystrości w zjadaniu własnych ogonów.To dlatego był między innymi ubóstwiany i tak szalenie celebrowany przez nazistowską górkę, łaskawie tolerowany przez patriarchów i łże elyty, które w imię wyższego dla nich dobra skrupulatnie realizowały ( …i nomem omen ROBIĄ z nim DALEJ …) dalekosiężne i przed plebsem skryte plany NWO – globalnej władzy w rękach kryptosatanistów !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.