Strona główna > Polska > Detronizacja Boga do rangi pana króla. Rafał Gawroński

Detronizacja Boga do rangi pana króla. Rafał Gawroński

Kilka lat temu Pan Janusz Zieliński oznajmił mnie, iż nieudana próba wyniesienia Krzyża z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie w dniu 03 sierpnia 2010 przez ówczesnego księdza obecnie biskupa Markowskiego miała za cel pokazaniu światu że Polacy jako Naród tolerują Krzyż ale w Kościele. Haniebna sprawa dla kard. Nycza który w nikczemności przeszedł samego Judasza.

a

Komorowski dalej jednak walczył z Krzyżem ale przegrał z Narodem. Nowym Uzurpatorem został młody żydłak Andrzej Duda i również nie postawił pierwszego pomnika Smoleńskiego który ofiarował wszystkim zamordowanym bez rozgraniczania na wiarę Naród Polski.

Krzyż na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie był pierwszym pomnikiem ofiarowanym przez Naród Polski dla wszystkich 96 ofiar tej tragedii.

Duda jak jego poprzednik wmurował tablicę pamiątkową tuż obok tablicy Komorowskiego oraz trzy tablice za łańcuchami łączącymi symbol syjonizmu. Kilka miesięcy temu Pan Dominiak oraz Obrońcy Krzyża przypięli do łańcuchów małe Krzyże, które są tam do tej pory.

Byłem pewny iż więcej nikczemności wobec Polaków nie można już zrobić jednak nie doceniałem kardynała Dziwisza który pobił Nycza w swym działaniu na zbity pysk.

Jak wszyscy wiedzą w dniu 19 listopada 2016 roku w Krakowie odbyła się judeo-satanistyczna uroczystość pod nazwą „Intronizacja Króla Pana”. Przybyło wiele autokarów z całej Polski wraz z wiernymi Episkopatu. Wielu z nich wierzyło do końca, iż uczestniczą w intronizacji Jezusa na Króla Polski i Polaków zgodnie z tym co zgłosił swego czasu tj. 18 grudnia 2006 roku śp. Poseł Artur Górski w Sejmie. Przypomnę iż inicjatywę poparło wówczas aż 46 posłów jednak Uchwały nie podjęto z powodu sprzeciwu Episkopatu, który uznał taką Uchwałę za szkodliwą.

Dzisiaj wiemy dlaczego taka Uchwała Sejmu byłaby szkodliwa, ponieważ odnosiła się ona do dwóch rzeczy zgodnie z wolą Boga  natomiast Episkopat to ludzie zależni od dzieci szatana / Ew. Św. Jana 8-44/. Rozalia Celak przez którą Bóg wyraził swą wolę poinformowała swego duchowego opiekuna ks. Kazimierza Dobrzyckiego jak należy rozumieć intronizację i na czym polega jej istota:

« Pan Jezus chce być naszym Królem, Panem i zarazem Ojcem bardzo kochającym ». I nieco dalej dodaje: « Pan Jezus w szczególny sposób chce być naszym Królem, tego On sobie życzy. Polska musi w sposób wyjątkowy, uroczyście ogłosić Pana Jezusa swym Królem przez intronizację (…). Intronizacja to nie tylko forma ofiarowania się, ale odrodzenie serc, poddanie ich pod słodkie panowanie Miłości! ».

Globaliści kościelni aktem z dnia 19 listopada 2016 roku zmienili wolę Boga tak aby sprowadzić Boga tylko do natury ludzkiej zgodnie z wolą dzieci szatana oraz umniejszyć rangę Narodu Polaków Słowian prawdziwych dzieci Boga. Jest to szczególnie istotne w świetle udowodnionych badań naukowych z 2009 roku gdzie przedstawiono genetyczną prawdę naukowo udowodnioną o wspólnym przodku Polaków-Słowian  czyli Boga-Ojca  sprzed 10 700 lat.

Polacy uznali sprzeciw Episkopatu wobec Uchwały za działalność antynarodową i sprawa musiała po jakimś czasie powrócić zwłaszcza, że wielu budowało na niej swój kapitał polityczny odbierając hierarchom prawo do decydowania w sprawach religijnych. Po kompromitacji Nycza z nieudaną próbą usunięcia Krzyża z przestrzeni publicznej w dniu 03 sierpnia 2010 roku sekta judeo-satanistów w Episkopacie usilnie szukała szerokiego poparcia społecznego wśród Polaków zwłaszcza że wydarzenie z 3 sierpnia przyczyniło się do obniżenia zaufania do Kościoła w Polsce co z kolei bezpośrednio  groziło utratą miliardowych wpływów. Polacy nagle zdali sobie sprawę że ktoś ich bezczelnie oszukuje kreując zamianę Krzyża na menorę, a która dla Polaków kojarzy się z obcą i wrogą dla nich cywilizacją. Tak właśnie zrodził się w Episkopacie pomysł aby Polakom dać Króla skoro tak usilnie go pragną i tym samym pozbawić polityków narzędzia pracy.

Po tym wstępie czas na rozwinięcie sprawy jakże zasadniczej dla wszystkich Chrześcijan.

Wpierw należy sobie odpowiedzieć na pytanie czy Jezus jest Bogiem czy Panem ?

Dogmatyczne orzeczenie w tej sprawie wydał w 451 roku Sobór Chalcedoński roku. Uznał, że należy wyznawać, iż Jezus Chrystus, będąc jedną osobą, posiada dwie natury boską i ludzką tzw. diofizytyzm, a ich zjednoczenie dokonało się:

  1. bez zmiany natur (immutabiliter gr. atreptos), to znaczy spotkanie ze sobą natury boskiej i ludzkiej w Jezusie Chrystusie nie zmieniło w żaden sposób ani ludzkiej, ani boskiej natury. Każda pozostała sobą ze specyficznymi dla siebie właściwościami.
  2. bez pomieszania (inconfuse gr. asynchytos), to znaczy obydwie natury Jezusa Chrystusa po zjednoczeniu nie uległy pomieszaniu ze sobą. Nie powstała więc jakaś trzecia bosko-ludzka natura. Pozostały dwie odrębne natury, boska i ludzka, a każda z nich zachowała specyficzne dla siebie właściwości.
  3. bez rozdzielenia (indivise gr. adiairetos), to znaczy mimo obecności dwóch natur w Jezusie Chrystusie po Wcieleniu nie było dwóch osób, lecz jedna Jezusa Chrystusa, w której spotkało się ze sobą bóstwo i człowieczeństwo. Nie wolno więc rozdzielać Jezusa Chrystusa Boga od Jezusa Chrystusa człowieka.
  4. bez rozłączenia (inseparabiliter gr. achoristos), to znaczy, że po Wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa natura ludzka nie odłączyła się od boskiej. Tak więc Jezus Chrystus również po wniebowstąpieniu pozostał w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem.

Zjednoczenie osobowe dokonało się z chwilą poczęcia natury ludzkiej Jezusa w łonie Bogarodzicy i pozostało po śmierci ciała Jezusa. W chwili śmierci na krzyżu dusza Zbawiciela odłączyła się od ciała, ale Syn Boży w dalszym ciągu był zjednoczony ze swoją naturą ludzką – zarówno z ciałem, jak i duszą.

W tym stanie rzeczy nazywanie Jezusa Panem Królem to wykluczenie Jego Boskiej natury i oto cały czas chodzi judeo-satanistom aby Jezusa sprowadzić do roli mędrca lub Pana albo Króla.

Tak więc kardynał Dziwisz wierny swym mocodawcom korporacyjnym rozpoczął krucjatę antyzbawienną dla Polaków, ponieważ zbawienie w Chrystusie jest możliwe jedynie, jeśli uzna się we wcielonym Synu Bożym zjednoczenie dwóch natur, boskiej i ludzkiej. Nazywanie kogoś Król lub Pan nie oznacza, iż Pan Król jest Bogiem.

Zatem terminologia użyta w Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana jest fałszem intelektualnym mającym za cel czczenie żydowskiego osobnika niewiadomego pochodzenia. Dla Polaków oraz wszystkich Chrześcijan na świecie Episkopat w Polsce zmniejszył rangę z Boskiej natury Jezusa do rangi prowincjonalnego Króla ewentualnie Pana albo Pana Króla: jak kto woli.

Już na marginesie podam iż judeo-sataniści złożyli na Wawelu jako ofiarę dla tego aktu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zgodnie z prawami Mosaismu i dlatego rytuał był zamknięty dla osób spoza kręgu inicjowanych.  https://rafzen.wordpress.com/2014/09/20/mosaism-in-poland/

Przypomnę że dla Polaków doba rozpoczyna się skoro świt nastanie natomiast dla judeo-satanistów zgodnie z odwróconą symboliką doba rozpoczyna się po zachodzie słońca, tak więc judeo-sataniści rozpoczęli uroczystości zgodnie z prawami Mosaismu od złożenia ofiary w tym przypadku z Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Rafał Gawroński

Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.

Źródło: https://rafzen.wordpress.com/2016/11/21/detronizacja-boga-do-rangi-pana-krola/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *