Strona główna > Świat > Demontaż. Reforma edukacji i służby specjalne USA

Demontaż. Reforma edukacji i służby specjalne USA


Wywiad redakcji pisma „ЗАВТРА” („Zawtra” – pol. „Jutro”) z Olgą Czietwierikową, doktorem nauk historycznych, docentem katedry historii i polityki krajów Europy i Ameryki MGIMO (skrót od: Московский государственный институт международных отношений – pol. – Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych – od A.L.).

a

„ЗАВТРА„. („Jutro”). Robert Ley, wyższy urzędnik III Rzeszy przekazał w testamencie: „Innowacje – to wasz główny instrument. Pod pozorem eksperymentowania i przejmowania doświadczeń zagranicznych śmiało zadawajcie ciosy łomem.” Ponad dwadzieścia lat w kraju przeprowadzana jest reforma edukacji, kto stoi za nią w rzeczywistości?

a
Olga Czietwierikowa

Olga Czietwierikowa (Ольга ЧЕТВЕРИКОВА). Im więcej zaczynamy dowiadywać się o tym, jak przeprowadzana jest nasza tak zwana reforma edukacji, tym bardziej staje się widoczny obraz, że ten projekt przygotowywany był przez bardzo długi czas, opracowywany był w najdrobniejszych szczegółach, zarówno pod względem strategicznym jak i taktycznym. To nie przypadek, że wiele z tego, co dzieje się dzisiaj, zapożyczone zostało z niemieckiego planu „Ost” – bardzo obszernego projektu, który dotyczył również systemu edukacji. Wiemy doskonale, że wywiad amerykański wykorzystał te materiały, które były w dyspozycji wywiadu niemieckiego, pracującego na froncie wschodnim. Dlatego tak wiele z tego, co dzisiaj jest realizowane, bardzo przypomina właśnie elementy tamtego planu.

„ЗАВТРА„. Na podstawie prac Gehlena pojawiło się CIA.

Olga Cz. Tak, on brał bezpośredni udział w tworzeniu CIA. Dziś jest to tym bardziej poważniejsze i niebezpieczniejsze, ponieważ obecnie są zaangażowane najnowszych technologie, których wcześniej nie było. Dzięki tym, obliczonym na całkowitą dezorientację człowieka technologiom, ludzie często nawet nie zdają sobie sprawy, co się dzieje. Ale trzeba mówić o tym, jak właśnie służby specjalne uczestniczą w reformowaniu naszej edukacji – a dokładniej – w zniesieniu edukacji jako takiej. Konsekwencje tych tak zwanych reform są tak destrukcyjne, że już nawet ludzie, dalecy od polityki, zaczynają rozumieć, że mowa jest o czymś bardziej poważnym, aniżeli o restrukturyzacji.

„ЗАВТРА„. Ale ludzie, bliscy polityce, z jakiegoś powodu nadal przymykają oczy na to.

Olga Cz. A ludzie, bliscy polityce, albo w tym uczestniczą, albo właśnie tak wyobrażają sobie ten nowy świat. Oznacza to, że ktoś świadomie uczestniczy, doskonale wiedząc, że mowa jest o zniszczeniu, a ktoś inny uczestniczy, ponieważ myśli, że w ten sposób przyłączy się do tego nowego świata, bo ten świat może być tylko taki, a nie inny.

Musimy zacząć od tego, że, po pierwsze, dziś zachodzą bardzo ważne procesy w życiu publicznym społeczności światowej, które objawiają się przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i bez zrozumienia których ​​nie będziemy w stanie zrozumieć, co dzieje się u nas. Wielokrotnie już podkreślaliśmy, że mowa idzie o całkowitej prywatyzacji wszystkich sfer życia publicznego, nie tylko własności, ale także sfery społecznej. Prywatyzacja państwa, która jest realizowana przez przekazanie funkcji państwowych podmiotom prywatnym – jest to bardzo ważny moment, można powiedzieć, moment kluczowy. Realizowane jest to za pomocą różnych metod. Najbardziej rozprzestrzeniona metoda – to prywatno – państwowe partnerstwo, proces, który w Stanach Zjednoczonych idzie pełną parą gdzieś od końca lat 90. – początku lat 2000., gdzie państwo w rzeczywistości naprawdę zamienia się w zwykły instrument korporacji transnarodowych, które zaczynają przywłaszczać sobie te funkcje, które wcześniej wykonywał aparat państwowy. To jest on i wcześniej zawsze służył korporacjom, ale dzisiaj mówimy o tym, że zamiast struktur państwowych zaczynają działać rozgałęzienia (filie) tych korporacji, co w rzeczywistości oznacza ostateczne zatarcie granic między państwem a sektorem prywatnym.

Drugi bardzo ważny proces, który odbywa się w Ameryce – to zacieranie linii między sektorami wojskowymi i cywilnymi. Ten kompleks wojskowo-przemysłowy USA, który był u nas wcześniej bardzo poważnie studiowany, czego dzisiaj, niestety, się nie robi, przekształca się w jedną społeczność, jakiegoś potwora, w którym zacierają się granice między finansową, wojskowo – wywiadowczą i edukacyjną sferą USA. Dlatego każda korporacja pracuje na rzecz obrony narodowej USA, każda korporacja może rzeczywiście stać się quasi-państwowym tworem, ponieważ właśnie prywatne firmy stają się dostawcami rządowymi i biorą na siebie funkcje państwa.

Kolejnym ważnym momentem dla nas jest to, że w tę wywiadowczą wspólnotę organicznie również wchodzą i amerykańskie uniwersytety. Już wcześniej były w nich prowadzone prace z dziedzin nauk podstawowych, ale obecnie, ze względu na fakt, że zmieniane są zasady funkcjonowania kompleksu wojskowo – przemysłowego, odgrywają one coraz poważniejszą rolę. Ponieważ sam w sobie amerykański system szkolnictwa wyższego poważnie różni się od naszego systemu edukacji, a większość amerykańskich uniwersytetów – to struktury prywatne, prywatne korporacje, które są zarządzane przez ich zarządy, rady powiernicze, do których wchodzą bogaci absolwenci tych uczelni. Z jednej strony, sprzedają oni wiedzę (dyplomy), a z drugiej – wykonują za pieniądze badania na zlecenie agencji rządowych i tych samych prywatnych korporacji, na przykład, na zlecenie DARPA – Agencji ds. zaawansowanych obronnych projektów badawczych, która jest agencją Pentagonu. I bardzo duża część uczelni pracuje na te zlecenia, czyli dla kompleksu wojskowo-wywiadowczego. To trzeba bardzo dobrze rozumieć. Amerykanie w swoich nowych strategiach rozwoju podkreślili, że dziś wojna prowadzona jest w wielu sferach, z których za najważniejszą, oprócz informacyjno – psychologicznej, uważają oni sferę konfrontacyjnego zachowania się, kiedy zmieniają się te wartości i normy kulturowe, które kształtowane są na głębokim, irracjonalnym poziomie i stanowią podstawę w procesie edukacji.

„ЗАВТРА„. Dlatego tak ważna jest dla reform właśnie sfera edukacyjna …

Olga Cz. Jest to ta sfera, której oni nie mogli w pełni kontrolować. Ponieważ sowiecki system edukacji różnił się głębokim zakorzenieniem w kulturze tradycyjnej, przebudować go było bardzo trudno, dlatego przebudowywano go stopniowo. Właśnie sferze edukacji i religii dzisiaj udzielają oni uwagę kluczową, dla nich jest to sfera wojny, jest to sfera konfrontacji. To tylko u nas edukacja jest postrzegana jako jeden z kierunków polityki socjalnej, u Amerykanów – nie.

Dziś widzimy, że w procesie edukacji można całkowicie przebudowywać (przestrajać) świadomość ludzi, młodzieży i faktycznie od nowa kształtować umysły dzieci w wieku przedszkolnym. A biorąc pod uwagę, że nasza edukacja przedszkolna jest teraz włączona do procesu edukacji ciągłej – a są to dzieci od dwóch miesięcy do siedmiu lat, to kiedy naszą edukację biorą oni pod swoją kontrolę, to my doskonale zdajemy sobie sprawę, że w rzeczywistości tracimy nasze dzieci. Ponieważ jedną sprawą jest przebudowywanie świadomości młodzieży i podrostków, którzy jednak mają już jakiś zgromadzony bagaż wiedzy o kulturze tradycyjnej poprzez piosenki, poprzez bajki, poprzez literaturę, poprzez radzieckie filmy, a inną sprawą – edukacja przedszkolna. To, co się włoży (do umysłu – dod. A.L.) dwu,- czy trzylatka , pozostanie później jako matryca.

Dlatego dzisiaj sfera edukacji staje się głównym polem w konfrontacji. I amerykańskie uniwersytety odgrywają w tym podwójną rolę. Po pierwsze, właśnie przez czołowe amerykańskie uniwersytety dokonuje się integracja naszych uniwersytetów w globalno – edukacyjny rynek; druga misja – to całkowita przebudowa (reorganizacja) świadomości, i właśnie w amerykańskich uniwersytetach opracowywane są takie programy, które są następnie realizowane, z wykorzystaniem różnych metodyk, tutaj, w Rosji. To jest pierwsze zadanie – integracja nas w globalno – edukacyjnej przestrzeni, która powinna pracować na rynek międzynarodowy, a nie na Rosję, i drugie – to przestawienie ludzi na zupełnie inny system wartości, przebudowa lub kształtowanie światopoglądu. I tutaj znowu już wchodzimy do sfery religijnej, ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę, że mowa jest o tym, aby przygotować ludzi do przyjęcia globalnego systemu zarządzania i najwyższego władcy świata.

I jeśli będziemy mówili o wdrażanym dzisiaj systemie wartości, o tym światopoglądzie, który jest podstawą działalności ekonomicznej i politycznej „właścicieli” świata, to znów dochodzimy do tego samego, o czym już mówiliśmy wiele razy – to jest transhumanizm. Dlaczego mówimy o transhumanizmie? Ponieważ dziś tak zwana gospodarka Zachodu, po przejściu kilku etapów – pierwszy, drugi, trzeci i inne układy technologiczne, doszła do tak zwanego szóstego układu. Jeśli jednak spróbujemy zrozumieć jego istotę, to ujawni się taka oto bardzo straszna rzecz: wcześniej rozwój techniki i gospodarki pracował na to, aby stworzyć człowiekowi korzystne warunki życia, to znaczy był skierowany na zmianę warunków życia człowieka. Natomiast dzisiejsze technologie skierowane są na zmianę człowieka i jego istoty. A więc mówimy o zmianie cielesnej i duchowej natury człowieka – właśnie dla tych celów wykorzystywane są najnowsze technologie – NBIC technologie: nano, bio, informacyjne i kognitywne (poznawcze). Oczywiście, w czasie ich wykorzystywania tworzą one jeszcze bardziej korzystne warunki do życia dla nielicznych, ale główny kierunek – to zmiana człowieka jako takiego i przekształcenie go w pewien obiekt biologiczny i główne źródło dochodu.

„ЗАВТРА„. I uniwersytety są stopniem tej edukacji.

Olga Cz. Mowa jest o likwidacji edukacji, ponieważ teraz zamiast edukacji wdrażany jest system skierowany na wypełnienie człowieka określonymi kompetencjami. Natomiast samą edukację likwidują. W ciągu wszystkich lat 90-tych ten system był zmieniany, stopniowo eliminując jedno po drugim. Na początku wprowadzono standardy federalne, które zastąpiły wiedzę kompetencjami, następnie wprowadzono JEP (ros. ЕГЭ – skrót: od „Еди́ный госуда́рственный экза́мен” – jednolity egzamin państwowy – od A.L.), a następnie system Boloński. Potem zaczęto prywatyzować i przenosić do płatnych niektóre usługi. Wszystko to odbywało się stopniowo. Ale kończącym etapem, na którym edukacja rosyjska powinna być przemieniona w globalną, stały się dokumenty ostatnich lat. Mowa idzie, oczywiście, przede wszystkim o przyjętej w 2011 roku „Strategii innowacyjnego rozwoju Federacji Rosyjskiej do roku 2020”. Dokument ten stanowi bardzo ważną granicę.

Innowacja – jest to odnowienie (aktualizacja, reformowanie – od A.L.), a kluczowym kierunkiem tego odnowienia stał się system edukacji.

Edukacji w tym dokumencie udzielono główną uwagę, a w pierwszej wersji „Strategii …” temu, co powinno tworzyć odnowionego człowieka, poświęcono cały rozdział – „Innowacyjny człowiek”. Mówi się o tym, że należy kształtować człowieka, który powinien być przystosowany do ciągłych zmian, powinien być wykonawcą tych zmian, posiadać ducha przedsiębiorczości, i tak dalej, a więc rzeczywiście mówi się tu o kształtowaniu nowego człowieka na nowych zasadach, przy czym realizować to należy od wieku przedszkolnego, od najwcześniejszego dzieciństwa.

Dalej mówi się tam, że nasza edukacja powinna przechodzić na standardy międzynarodowe, przyciągać międzynarodowych zagranicznych specjalistów, wszędzie używać języka angielskiego, i wszystko w tym samym duchu. Czyli czynnikowi międzynarodowemu udziela się główną uwagę.

„ЗАВТРА„. A w nauczaniu priorytet jest dany językowi angielskiemu.

Olga Cz. Tak. W szkołach wyższych od 2013 roku, realizowany jest projekt „5-100-20”, zgodnie z którym jedna trzecia programów w zasobach uniwersytetów powinna być w języku angielskim i efektywna umowa, zgodnie z którą wynagrodzenie pedagogów związane jest z tym, jak aktywnie używają oni języka angielskiego, piszą podręczniki w języku obcym, prowadzą wykłady w języku obcym i na zagranicznych uczelniach. W niektórych uczelniach wyższych nawet przygotowanie językowe absolwentów jest już na poziomie, który wcześniej dawał Instytut Języków Obcych. Chodzi o to, że według programu „5-100-20” status angielskiego jest właściwie taki sam, jak na uczelni języków obcych, w której języka obcego uczy się jako głównego przedmiotu. Absolwenci tych uczelni, aby zdać egzamin z języka obcego, powinni nawet opublikować artykuł w zbiorze prac dyplomowych w języku obcym. A więc jego praca naukowa powinna być w języku angielskim, i ten warunek dotyczy zarówno przedstawicieli techniki, jak i medycyny.

„ЗАВТРА„. Aby zagranicznym obserwatorom było łatwiej wybrać potrzebnych ludzi i ich prace.

Olga Cz. Zgadza się. Zgodnie ze strategią innowacyjną został przyjęty program „Rozwój edukacji” na lata 2013-2020 i „Koncepcja docelowego programu rozwoju edukacji na lata 2016-2020”, zatwierdzona w grudniu 2014 r. Zapisano tam, że najważniejsze – to tworzenie konkurencyjnego kapitału ludzkiego, że edukacja powinna być konkurencyjna na światowym rynku edukacyjnym. I nic nie mówi się o kształtowaniu wykształconej i rozwiniętej osobowości, służącej Ojczyźnie, o kształtowaniu patriotów. Tam nawet takich słów i pojęć nie ma. Głównym instrumentem aktywnej integracji nas z tym globalnym rynkiem jest właśnie projekt „5-100-20”, który przewiduje włączenie pięciu rosyjskich uniwersytetów do grona 100 najlepszych uczelni na świecie według rankingów światowych. Projekt realizowany jest zgodnie z decyzją rządu (marzec 2013 r.), która przewiduje ustanowienie rady dla wyboru tych uczelni na zasadach konkursu. Chcę podkreślić, jest to postanowienie rządu, a Duma i ustawodawcy są o tym bardzo źle poinformowani, jeśli w ogóle byli informowani. Następnie rozporządzeniem rządu zatwierdza się skład Rady do spraw Konkurencyjności, do składu której weszło sześciu przedstawicieli Rosji, w tym Liwanow, Gref i siedmiu cudzoziemców – wśród nich szef Skołkowo Tech Edward Crowley, który jest profesorem na Uniwersytecie w Massachusetts i członkiem Doradczego Komitetu NASA – agencji federalnej rządu USA, pracującej w ścisłym związku z Pentagonem. W rzeczywistości ten międzynarodowy organ zaczął zarządzać projektem.

Konkurs się odbył, zostało wybranych 15 uczelni wyższych (i są to najlepsze, głównie techniczne uniwersytety o znaczeniu strategicznym), które zaczęły otrzymywać wsparcie państwowe ze względu na ich przejście na standardy międzynarodowe, w których głównym wskaźnikiem jest – określony procent zagranicznych ekspertów i studentów zagranicznych, odpowiednie programy, organizacja i system zarządzania, itd. W ten sposób rozpoczęła się totalna reorganizacja naszych uczelni i ostatnie posiedzenie Rady ds. Konkurencyjności, które odbyło się w październiku, po prostu potwierdziło, że mówimy o zmianie rosyjskiej mentalności. Tak więc, występujący tam członek Rady Michael Craw, prezydent Arizona State University, powiedział, że „dobrą wiadomością jest i to, że uniwersytety, nawet tylko biorące udział w konkursie, zmieniają swoje myślenie, niezależnie od tego, czy wygrają, lub nie”, ponieważ w celu wzięcia udziału w tym konkursie, należy dokonać zmian, zgodnie z kryteriami rankingów. To samo powiedział Liwanow. „Pracujący na tych uczelniach w sposób widoczny się zmieniają, mówią innym językiem, podejmują inne decyzje. I to nie dla rankingów. Mówimy o poważniejszych zmianach instytucjonalnych”. A zastępca przewodniczącego Rady Andriej Wołkow zauważył: „Jest oczywiste, że projekt „5-100″ staje się coraz bardziej widoczny i rośnie coraz większe zainteresowanie ze strony uniwersytetów”.

A więc projekt dla nich powinien stać się modelem, według którego będą przekształcane pozostałe uniwersytety. W październiku 2015 roku do projektu weszło jeszcze sześć wyższych uczelni i wydaje się, że sprawa prowadzi do tego, że będą do niego dołączane i inne, a pozostałe, nie pasujące do standardów, zostaną po prostu zamknięte. Osiąga się to poprzez łączenie regionalnych uniwersytetów w uniwersytety wspierające, podczas którego następuje ich całkowita reorganizacja, likwidacja całych kierunków, redukcja kadry pedagogicznej, i tak dalej. Według komentarzy przedstawicieli WSE (Wyższej Szkoły Ekonomicznej), którzy brali udział w opracowywaniu Koncepcji docelowego programu rozwoju edukacji na lata 2016 – 2020, 40% szkół wyższych i 80% oddziałów wyższych uczelni zostanie zlikwidowanych. Ponadto stwierdzono, że pojawi się cała sieć ośrodków innowacyjnych dla szkół średnich (o ogólnym programie nauczania) i 95% nauczycieli edukacji przedszkolnej powinno przejść na nową metodykę nauczania. A kto nie spełni nowych wymogów – ten odejdzie.

Następnie widzimy następujące zmiany: w 2014 roku z inicjatywy Instytutu Naukowo – Badawczego WSE uczelnie z projektu „5-100” tworzą Stowarzyszenie „Globalne Uniwersytety”, które przyjęło swój statut, w którym jest powiedziano, że jest to NKO – edukacyjna organizacja niedochodowa (ros. – НКО – Некоммерческая образовательная организация – od A.L.), której celem nie jest osiągnięcie zysku, ale która może zajmować się działalnością przedsiębiorczą. Zarządzana jest ta nie biznesowa organizacja przez radę, wybieraną na zebraniu, a na czele tej rady stoi rektor INB WSE – Kuźminow. Ponadto do rady mogą wchodzić przedstawiciele czterech resortów: Ministerstwa Edukacji, Pracy, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Federalnej Służby Migracyjnej. Jak to wszystko jest uzasadnione z prawnego punktu widzenia – to, oczywiście, powinni wypowiedzieć się prawnicy, ale okazuje się, że wszystko to zostało utworzone bez udziału jakiegokolwiek organu władzy ustawodawczej, i który był o tym bardzo źle informowany. A mowa idzie, powtarzam, o najlepszych uczelniach wyższych, czyli tych, które powinny zapewnić przygotowanie kadr dla naszego KWP – Kompleksu Wojskowo – Przemysłowego.

„ЗАВТРА„. Które jutro będą zapewniać konkurencyjność tego samego KWP…

Olga Cz. Wchodzą tam uczelnie strategiczne, które w Stowarzyszeniu „Globalne Uniwersytety” włączane są do globalnego rynku usług edukacyjnych. Każdy uniwersytet tworzy swój własny międzynarodowy oddział lub oddział współpracy międzynarodowej. I jeżeli wcześniej taki oddział funkcjonował w Ministerstwie Edukacji, to obecnie funkcja ta została przekazana do uniwersytetów, koordynowanych z jednego ośrodka, który powinien wszystko ujednolicać. Obecnie utworzono jedno centrum do rekrutacji studentów zagranicznych. Program przewiduje, że do 2020 roku co najmniej 10% wykładowców będzie obcokrajowcami, i 15% studentów również będzie z zagranicy. Opowiadano mi na przykład, że już obecnie w Uniwersytecie Dalekiego Wschodu zostały zlikwidowane niektóre wydziały, zamiast których utworzono instytuty badawcze, w których jedna trzecia programów prowadzona jest w języku obcym. W celu zmniejszenia odsetka studentów pochodzących z Rosji, zawyżane są wymagania dotyczące wyników egzaminów JEP (jednolitego egzaminu państwowego, w wyniku czego rośnie liczba zagranicznych studentów: Mongołów, Chińczyków i innych. Na niektórych uczelniach rektora wybiera rada międzynarodowa …

„ЗАВТРА„. Jeśli jakaś międzynarodowa rada wybiera rektora w rosyjskiej uczelni państwowej, to, w rzeczywistości, poprzez finansowanie bierze się pod kontrolę międzynarodową określanie kierunków badań.

Olga Cz. Tak, w finansowanie tych uczelni coraz bardziej angażują się prywatne i korporacyjne fundusze, agencje pomocy międzynarodowej, organizacje dwustronne i międzynarodowe. Czyli tworzy się jakaś transnarodowa edukacyjna struktura biznesowa, która przekształca się w kanał do pompowania naszych umysłów i naszych technologii na Zachód. Cały ten proces jest nadzorowany przez trzy struktury: WSE, Skołkowo i Agencję Inicjatyw Strategicznych – AIS (ros. АСИ – skrót od Агентство стратегических инициатив – od A.L.). W Skołkowie projektem tym bezpośrednio zajmuje się założona w 2006 Moskiewska Szkoła Zarządzania Skołkowo. Wystarczy wejść na jej stronę internetową, aby zobaczyć, jakie programy już oni realizują. Na przykład, w ramach Przyszłościowego Projektu Foresight „Edukacja 2030” do roku 2020 powinny być stworzone nowe zawody – audytor energetyczny, lekarze sieciowi, agronom GMO, IT-genetycy, bioetycy, prawnicy sieciowi, designerzy (projektanci) światów wirtualnych, architekci wirtualności, designerzy (projektanci) interfejsów, IT- kaznodzieje, projektanci świata interfejsów, organizatorzy wspólnot internetowych, eksperci wizji przyszłości dziecka, eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa dzieci, architekci produktów TransMediów. W dziedzinie edukacji: moderator, korepetytor, igromaster (mistrz od gier), mentor startupów, projektant narzędzi do uczenia stanów świadomości, koordynator internetowych platform edukacyjnych. W sektorze finansowym: menedżer kapitału bezpośredniego inwestowania w utalentowanych ludzi, multi-walutowy tłumacz (przeliczający waluty), oceniający własności intelektualne i tak dalej …

„ЗАВТРА„. GMO – agronomowie zostali zapowiedziani, oznacza to, że zakaz GMO w naszym kraju w przyszłości będzie anulowany.

Olga Cz. Nie wiem, czy w dyplomie będzie napisane „GMO-genetyk”, ale kompetencja taka jest zatwierdzona. Tym Projektem Foresight „Edukacja 2030” zajmuje się właśnie AIS. Dmitrij Pieskow, jeden z aktywnych jego uczestników, wcześniej pracował w firmie „Metaver”, która opracowywała projekty edukacji przyszłości. A w jednym z wywiadów, który ukazał się przed ustanowieniem AIS (utworzonej w 2011 roku), Pieskow powiedział: „To nie jest klasyczne wykształcenie, jest to forma „Barcamp” (z аng. BarCamp) — międzynarodowa sieć konferencji, którą tworzą jej uczestnicy. Konferencje otwarte są dla wszystkich, odbywają się w formie referatów – wg wiki.ru – od A.L.). To znaczy, że jest to nieformalna konferencja, kiedy ci, którzy chcą, zbierają się razem, a potem wszystko umieszczają w Internecie, czyli robi się tak, jak wymyślono w Dolinie Krzemowej. Następnie Pieskow mówi: „To jest podobne do tego, co robi ​Sierdiukow w armii.” Wtedy jeszcze Sierdiukow był ministrem i niszczył naszą edukację wojskową, a Pieskow to chwalił, ponieważ, jak to ujął, „To, co zgniło, trzeba sprzątać”. Według ich planów, zmieniony powinien być cały system edukacji. Uniwersytety będą działać na zasadzie funduszy Venture Capital (są to fundusze inwestorów, przeznaczone do finansowania nowych, rozwijających się lub walczących o miejsce na rynku firm lub przedsiębiorstw – wg wiki.ru – od A.L.). Zamiast wykładowców będą kaznodzieje (lektorzy), egzaminy zostaną zastąpione metagrami (metagame), obrona dyplomów będzie w formie prezentacji, a sam dyplom jako dokument nie powinien istnieć, ponieważ legitymacja studencka jest wydawana na całe życie. Oznacza to, że gdy człowiek zaczyna tę edukację, to może następnie wybrać uczelnię i uczyć się, gdzie chce i ile potrzeba, ponieważ uczy się on przez całe życie. Najważniejsze – to skojarzyć razem studenta i biznes – inwestora, aby projekt, który student opracował, mógł być realizowany w jakimś biznesie. Edukacja będzie asynchroniczna, na uczelnię wstępują zespoły, opracowują projekt, bronią go, następnie wykupuje go inwestor i to wszystko – możesz przenieść się do innej uczelni. Taki model występuje w Instytucie Singularity, utworzonym przez firmę Google i NASA, który realizuje również projekty transhumanistyczne.

„ЗАВТРА„. „Uwięzili” oni edukację do ścisłego tworzenia i selekcji ekonomicznie opłacalnych wynalazków, dla światopoglądu w tej formacji nie ma miejsca.

Olga Cz. Dokładnie tak. Mówił o tym szczerze profesor Moskiewskiej Szkoły Zarządzania „Skołkowo” Paweł Łuksza podczas oficjalnego otwarcia Przyszłościowego Projektu Foresight „Globalna Edukacja Przyszłóści”. „Edukacja klasyczna nie spełnia potrzeb społeczeństwa postindustrialnego … rośnie zapotrzebowanie na otrzymanie nie zestawu wiedzy ogólnej i umiejętności, a ściśle określonych sprawności.” A więc wszystko to, co nie przynosi dochodu, jak nasza edukacja humanistyczna i historyczna, na przykład, po prostu nie jest potrzebne. Stąd takie jest podejście do języka rosyjskiego, na który w szkole przeznaczono dwie godziny w tygodniu. Oczywiście, nie jest potrzebna historia, nie są potrzebne przedmioty humanistyczne, które uczą myśleć i formują umysł człowieka, jego spojrzenie na świat. Tylko poprzez myślenie historyczne i poprzez edukację historyczną możemy pojąć, kim jesteśmy, zrozumieć siebie, zrozumieć społeczeństwo, sens i treść procesów społecznych. Zamiast tego narzuca się nam transhumanizm, który ma zmienić naturę ludzką, fizyczną i duchową; który kształtuje postludzi, cyborgów. Na tym etapie wszystko się zamyka, zniesienie, likwidacja edukacji – to projekt transhumanistyczny.

Myślę, że bardzo ważne jest, aby podkreślić tutaj, że jednym z kluczowych mechanizmów restrukturyzacji, przebudowy świadomości i demontażu naszej edukacji jako takiej, jest nauczanie online. Przy omawianiu koncepcji kształcenia na odległość w 2014 roku, wyjaśniano, że jeśli zostanie wprowadzone kształcenie na odległość, to wiele uczelni zostanie zamkniętych. Oznacza to, że usuwamy klasyczne wyższe uczelnie, a zamiast nich wprowadzamy to kształcenie na odległość. I Pieskow, mówiąc przy okazji, powiedział jedną bardzo ważną rzecz. Powiedział, że w przyszłości będzie edukacja dwóch typów – dystansowa i ludzka. Dystansowa edukacja będzie tania, a ludzka będzie droga. To znaczy, że elita zostawi klasyczną edukację dla siebie, a dla szarej biomasy zostanie wprowadzone kształcenie na odległość.

Ale najważniejsza rzecz jest w czymś innym. Ostatnio Eric Schmidt, szef Google, powiedział taką rzecz, nie bardzo zrozumiałą, że Internet wkrótce umrze. Oznacza to, że Internet jest już nieskuteczny dla realizacji komunikacji pomiędzy konkretnymi ludźmi, dlatego postawiono zadanie – stworzyć Neuronet (ros. – Нейроне́т, ang. NeuroNet, NeuroWeb, Brainet – od A.L.) Co to jest? Jeśli Internet umożliwia łączenie ludzi za pomocą laptopów, smartfonów i innych rzeczy, to Neuronet – jest bezpośrednim połączeniem między mózgiem jednego człowieka i mózgiem drugiego człowieka. Wszczepia się chip i ten chip umożliwia ludziom komunikować się bezpośrednio, nawet na poziomie emocjonalnym. Następnie tworzy się cała sieć, sterowana z jednego centrum, która pozwala już na bezpośrednią i pełną kontrolę nad świadomością każdego człowieka. Stworzenie i wdrożenie Neuronetu przewiduje opracowany w Rosji program środków dotyczących tworzenia całkowicie nowych rynków, który nazywa się Narodową Inicjatywą Technologiczną (NTI). W jego opracowaniu zaangażowane jest, chcę to podkreślić, Ministerstwo Edukacji i Nauki. Neuronet – jest to jeden z najbardziej aktywnie popieranych programów, który będzie wykorzystywany w pierwszej kolejności na naszych dzieciach, tak jak podkreśla się, że jest on bardzo skuteczny do zastosowania w procesie uczenia się, i oczywiście, mowa jest o nauczaniu na odległość. To najnowsze osiągnięcie, które kładzie kres jakiejkolwiek edukacji klasycznej, i w ogóle edukacji jako takiej, ponieważ zamiast edukacji tworzy się po prostu narzędzie do kontroli umysłu poprzez czipowanie, czyli przygotowanie człowieka do przyjęcia światowego elektronicznego państwa i władcy świata, jeśli mówić językiem geopolityki.

„ЗАВТРА„. Wróćmy do planu „Ost” jako podsumowania. Związek Radziecki został pokonany nie siłą broni, a powiedzmy, środkami kognitywnymi, poznawczymi, i to, co dzieje się obecnie, – jest to ich kolejna modyfikacja, w której została wybrana grupa społeczna – dzieci, i zostało wybrane narzędzie – edukacja. Następnie wystarczy je po prostu tylko spokojnie edukować przez lat dziesięć, a gdy dorosną ludzie kształceni przez Neuronet, kraj będzie pozbawiony suwerenności bez rozlewu krwi, w sposób naturalny, poprzez edukację i zmianę światopoglądowego paradygmatu, tylko na opamiętanie się następnemu pokoleniu Neuronet już nie pozwoli, ponieważ taki program instaluje nie tylko łączność między ludźmi, ale i kontrolę nad tą łącznością z jednego centrum międzynarodowego.

Przygotował Dmitrij Pierietołczin

Źródło:

http://ruskline.ru/opp/2015/noyabr/24/demontazh_reforma_obrazovaniya_i_specsluzhby_ssha/

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

4.12.2015 r.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *