Strona główna > Polska > Demonokracja zabija

Demonokracja zabija

SZATAŃSKA UNIA16-latek popełnił samobójstwo z biedy —  Zbrodnie sądowe III RP   —  ….  nie ma drugiego takiego państwa w Europie ani na świecie, które prowadziłoby politykę  wyniszczenia wobec własnych obywateli! —  To jest ludobójstwo!!!

Prokuratura w Suwałkach prowadzi postępowanie karne, mające na celu usta lenie przyczyny śmierci  16-letniego Sebastiana J.  —   zbada również,  czy  nie doszło do zaniedbań ze strony pracowników MOPR. [1]

PANIE PROKURATORZE!   —  JEŚLI  WYKONA  PAN  SOLIDNIE  SWOJĄ PRACĘ,  TO  PROWADZONE  PRZEZ  PANA  ŚLEDZTWO   NIEWĄTPLIWIE  ZAPROWADZI  DO  PAŁACU PREZYDENCKIEGO,  URM   I   SEJMU RP przy ul. nomen omen Wiejskiej  — co widać, słychać i czuć…

Konwencja ONZ  w  sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa  z  9 grudnia 1948 r.:

 • Ludobójstwo – zbrodnia przeciwko ludzkości[1], obejmująca celowe wyniszczanie całych lub części  narodów,  grup etnicznych,  religijnych  lub  rasowych,  zarówno poprzez fizyczne zabójstwa członków grupy,  jak i kontrolę urodzin,  przymusowe  odbieranie  dzieci  czy  stworzenie  warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie.[2]

Sytuacja biednej ludności w Polsce  (w  tym szczególnie  osób  niepełnosprawnych)  zubożałej z powodu powszechnego braku pracy w związku z tzw. “transformacją ustrojową” , która ma miejsce od 1989 roku,  kiedy to zlikwidowano zakłady pracy  i wprowadzono przepisy  prawa  eliminujące rodzimy handel  i usługi  oraz sankcjonujące eksmisje z mieszkań  z powodu nieopłacania czyn- szu (z czego nie mając dochodów?),  a także regulacje prawne  o  pomocy społecznej  całkowicie  w  praktyce  taką  pomoc  wykluczające  —  oraz  orzekane  przez  sądy wyroki eksmisji  z mieszkań  i odbierające  rodzinom  dzieci  z  powodu biedy  —  wyczerpuje zgodnie z definicją Artykuł II Konwencji  — tj. czyn ludobójstwa.

Za tę zbrodnię ludobójstwa dokonywaną na Narodzie Polskim z premedytacją od   “okrągłego stołu”   odpowiadają wszyscy  sprawujący dotąd władzę: Tusk,Komorowski,  obaj  Kaczyńscy,  Kwaśniewski,  Miller,  Olszewski , Mazowiecki, Bielecki,  Buzek,  Balcerowicz, Wałęsa i  wszystkie  formacje partyjne, których byli i są przedstawicielami. 

Wszyscy  oni  w  dalszym ciągu kształtują politykę państwa i mają ambicje polityczne  w  nadchodzących wyborach do parlamentu Unii,  samorządowych i przyszłorocznych do Sejmu RP.  To ich przedstawiciele zasiadają w samorządach lokalnych: —  podnoszą w nieskończoność opłaty za  czynsz  i  media, sprzedają mieszkania komunalne,  prywatyzują  szpitale i ośrodki zdrowia,  likwidują szkoły  i za publiczne pieniądze organizują pseudo- kulturalne imprezy.

Także wszyscy sędziowie, którzy orzekali i orzekają  wyroki eksmisji  z  mieszkań  z  powodu  niepłacenia  za  czynsz z powodu biedy i odbieranie rodzicom dzieci – z  powodu biedy  –  określając takie rodziny jako “niewydolne”.

Chciałabym widzieć “wydolność” tych sędziów pozostających bez pracy i dotkniętych chorobą. 

Urąganiem nie tylko prawu ale wręcz rozumowi   –   jest całkowite  lekceważenie przepisów prawa krajowego i międzynarodowego (w tym unijnego) ratyfikowanego przez Polskę,  np. dot. prawa osób niepełnosprawnych  –  sędziowie wydając wyroki,  nawet nie zadają sobie trudu,  żeby się z tym prawem  zapoznać.

Dodatkowym dramatem biednej ludności polskiej jest brak prawników, w tym nawet adwokatów z urzędu, którzy powinni przed sądami  reprezentować  interesy   swoich   klientów  i  domagać  się  respektowania  istniejącego prawa.

Często  sami  rezygnują  z  przedstawicielstwa   albo pod lokalnymi naciskami różnych  grup interesów  (pozyskanie lokalu mieszkalnego w celu sprzedaży), albo z powodu materii prawa,  która jest bardzo skomplikowana,  bo przepisy są  “porozrzucane” po różnych ustawach  — często ze sobą sprzecznych i wzajemnie się wykluczających:

tak np. sprawa dotycząca eksmisji z mieszkania  z  powodu niepłacenia za czynsz  z  powodu  biedy  osoby niepełnosprawnej wymaga rozpoznania  w oparciu o:

 • Konstytucję RP,
 • Ustawę o pomocy społecznej,
 • Ustawę o pomocy osobom  niepełnosprawnym,
 • Ustawę  o  ochronie  zdrowia   psychicznego,
 • Międzynarodową  konwencję  ochrony osób niepełnosprawnych   –   do  tej pory nie “implementowaną” do przepisów prawa krajowego !!! 
 • Konwencja o prawach dziecka,
 • Konwencja praw człowieka i obywatela.

Polacy nie mogą też liczyć na pomoc tzw. Rzecznika Praw Obywatelskich, ani tym bardziej różnych rzeczników  “resortowych“  przy rządzie RP   —  wszyscy oni nie widzą żadnego problemu,  dopóki  nie  wydarzy  się  tragedia  podobna do tej strasznej śmierci szesnastoletniego chłopca, który i tak już upokorzony u   progu   swojego życia   sytuacją  swojej  rodziny  i  bezradnej,  osamotnionej matki   — wybrał samobójczą śmierć zamiast dodatkowo cierpieć jeszcze  rozdzielenie rodziny….

Polacy nie mogą też liczyć na media znajdujące się  w nie polskich rękach zatrudniające usłużnych dziennikarzy uprawiających nieustanną  propagandę rzekomego sukcesu Polski, osiągnięć na arenie międzynarodowej  i  urabiających opinię publiczną,  jakoby biedni  —  o ile tacy są (!!!) — to należą do kręgów wywodzących się z tzw. “patologii”…

Jeśli dodać do tej dramatycznej sytuacji ludności w Polsce  rozbicie rodzin  z powodu wyemigrowania ponad dwóch i pół miliona bliskich za chlebem  –  co oprócz  tragedii  osobistych  skutkuje rozerwaniem kodu kulturowego  i  genetycznego  Narodu Polskiego —  oraz pozbawienie dostępu do opieki lekarskiej czy wręcz całkowitą niemożliwość leczenia z powodu braku pieniędzy —   ma- my  do czynienia ze zdefiniowaną w  Konwencji  w “czystej postaci”  zbrodnią  przeciwko  ludzkości,  której  kwalifikowaną postacią  jest  właśnie  ludobójstwo. [2]

*  *  *  *  *

Artykuł II Konwencji definiuje ludobójstwo jako czyn „dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich:

a) zabójstwo członków grupy

b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy

c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia,obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego

d) stosowanie środków, które mają na celu  wstrzymanie urodzin  w  obrębie grupy

e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy.” [2]

Kodeks Karny  z 1997

 • Ciężar gatunkowy – zbrodnia
 • Przepis – art. 118 § 1 k.k.
 • Kara –  pozbawienia wolności nie krótsza od lat 12, 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności
 • Strona podmiotowa – umyślna w zamiarze bezpośrednim kierunkowym [2]

Konwencja  ta  wskazuje,  że karane  jest nie tylko ludobójstwo,  ale także podżeganie do niego, współuczestnictwo, usiłowanie  jego  popełnienia oraz  zmowa  w  celu jego popełnienia.

W celu skutecznego ścigania zbrodni zapowiedziano karanie winnych bez względu na ewentualne sprawowanie przez nich funkcji państwowych.

Karanie za zbrodnię ludobójstwa zostało powierzone sądownictwu wewnętrznemu państw-członków  konwencji oraz sądownictwu międzynarodowemu, o ile dane państwo jest członkiem tego systemu.

emjot

_______________________

[1]. Prokuratura wszczyna postępowanie ws. samobójstwa 16-latka : wp.pl/
[2]. Ludobójstwo:  [ http://pl.wikipedia.org/wiki/Lu dob%C3%B3jstwo]

Przeczytaj też:

 •  Eksperci o tragedii w Suwałkach: bieda to nie powód do odebrania dzieci   wp.pl/

Za: http://forumemjot.wordpress.com/2014/01/13/16-latek-popelnil-samobojstwo-z-biedy-zbrodnie-sadowe-iii-rp-nie-ma-drugiego-takiego-panstwa-w-europie-ani-na-swiecie/#more-25936

Data publikacji: 13.01.2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.