Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > Delegacja amerykańskich i izraelskich rabinów w Watykanie

Delegacja amerykańskich i izraelskich rabinów w Watykanie

Delegacja amerykańskich i izraelskich  rabinów w Watykanie przedstawiła „oficjalną odpowiedź” judaizmu na soborową deklarację  Nostra aetate.

a

Pope Francis and the chief rabbi of Rome Riccardo Di Segni (archive photo)

Franciszek podkreślił, że „implementacja” soborowej Deklaracji  Nostra Aetate ociepla „katolickie i żydowskie stosunki” stające się coraz bardziej życzliwe i braterskie.

Podczas spotkania z szeroką reprezentacją europejskich, amerykańskich i izraelskich rabinów, miało miejsce  oficjalne zaprezentowanie dokumentu „Między Jerozolimą i Rzymem”, czyli oficjalnej żydowskiej odpowiedzi na Deklarację Soboru.

W swoim powitaniu, rabin Goldschmidt podkreślił, że w sto lat po rewolucji bolszewickiej i ponad sześćdziesiąt lat od zakończenia II wojny światowej i Szoah, przywódcy religijni,  mówią o „godności ludzkiej, przeciwko rasizmowi i nazizmowi”

—   „Musimy teraz bardziej niż kiedykolwiek, iść przez życie drogą wskazaną przez Boga   i kochać się nawzajem  jak bracia stworzeni na Jego obraz”.

Papież zakończył przemowę wyrażając życzenia dla żydowskiego Nowego Roku,   które rozpocznie się za kilka tygodni: „Shanah towah! Dobrego Roku!”

___________________

m.jasińska

źródło; http://www.lastampa.it/2017/08/31/vaticaninsider/eng/the-vatican/the-pope-to-

DZISIAJ, FRANCISZEK (FAŁSZYWY PROROK) PRZYJĄŁ OD RABINÓW DEKLARACJĘ „MIĘDZY JEROZOLIMĄ A RZYMEM”

Z cyklu: Ekumeniczne wysiłki na rzecz Jednej Światowej Religii i NWO

aa
—  „Dzięki łaskawości Najwyższego Pana przeżywamy obecnie owocny okres dialogu”

– powiedział Papież, spotykając się z delegacją europejskich, izraelskich i amerykańskich rabinów.

W jej skład wchodzili przedstawiciele Konferencji Rabinów Europejskich, Rady Rabinicznej Ameryki i komisji Wielkiego Rabinatu Izraela prowadzącej dialog z watykańską Komisją ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem.

Przedstawili mu oni swój wspólny dokument o relacjach żydowsko-katolickich, zatytułowany „Między Jerozolimą a Rzymem”.

— „Jest to tekst wyrażający szczególne uznanie soborowej deklaracji «Nostra aetate», której czwarty rozdział stanowi dla nas «wielką kartę» dialogu ze światem żydowskim.

Istotnie, jego stopniowe wprowadzanie w życie pozwoliło, by nasze relacje stawały się coraz bardziej przyjazne i braterskie.

Deklaracja «Nostra aetate» ukazała, że początki wiary chrześcijańskiej znajdują się już, zgodnie z Boską tajemnicą zbawienia, w Patriarchach, Mojżeszu i Prorokach, oraz że — zważywszy na wielkie dziedzictwo duchowe, jakie nam jest wspólne, — należy rozwijać między nami wzajemną  znajomość i szacunek, przede wszystkim przez studia biblijne i braterskie rozmowy (por. n. 4).

W ostatnich dziesięcioleciach mogliśmy się w ten sposób do siebie zbliżyć, prowadząc skutecznie i owocnie dialog; — pogłębiliśmy naszą wzajemną znajomość i umocniliśmy więzi przyjaźni”

– powiedział

Franciszek zwrócił uwagę, że żydowska deklaracja „Między Jerozolimą a Rzymem” nie ukrywa bynajmniej  —  „różnic teologicznych między naszymi tradycjami wiary. Tym niemniej wyraża zdecydowaną wolę ściślejszej współpracy dzisiaj i w przyszłości”.

— „Wasz dokument zwraca się do katolików, nazywając ich «partnerami, bliskimi sojusznikami, przyjaciółmi i braćmi we wspólnym dążeniu do lepszego świata, cieszącego się pokojem, sprawiedliwością społeczną i bezpieczeństwem».

W innym miejscu uznaje się w nim, iż —  «mimo głębokich różnic teologicznych katolicy i żydzi podzielają wspólne wierzenia», —  jak również   — «przekonanie, że religie winny stosować postępowanie moralne i edukację religijną, a nie wojnę, przymus czy nacisk społeczny, aby wywierać wpływ oraz inspirować».

Jest to bardzo ważne. Niech Przedwieczny Pan błogosławi i oświeca naszą współpracę, abyśmy mogli razem przyjmować i realizować Jego plany, które są zamiarami «pokoju, a nie nieszczęść», na «przyszłość pełną nadziei» (Jr 29, 11)”

– dodał .

Ojciec Święty złożył delegacji europejskich, izraelskich i amerykańskich rabinów życzenia z okazji rozpoczynającego się za kilka tygodni żydowskiego Nowego Roku.

Prosił ich też o pamięć w modlitwie i polecił Bogu sprawę pokoju na świecie.

_________________________

za: pl.radiovaticana.va/…/1333866

31 się 2017

za; https://gloria.tv/article/k7nXWZVWemPL4E442KKbwNY2w

Za: https://forumdlazycia.wordpress.com/2017/08/31/delegacja-amerykanskich-i-izraelskich-rabinow-w-watykanie-video/#more-48029

Data publikacji: 31.08.2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.