Strona główna > Rosja > Dekret o przekształceniu Rosji w elektroniczny obóz koncentracyjny

Dekret o przekształceniu Rosji w elektroniczny obóz koncentracyjny

Podczas gdy cała uwaga jest skierowana na bratobójczą wojnę na Ukrainie, w Rosji cichcem wprowadza się nowe prawo, prawdopodobnie najbardziej straszne w skutkach. Zgodnie z tym prawem, od 1 stycznia 2015 roku karta z elektronicznym nośnikiem informacji stanie się podstawowym dowodem tożsamości obywatela Federacji Rosyjskiej.

a

Mówi się o tym w projekcie dekretu Prezydenta, zamieszczonego na oficjalnym portalu, dotyczącym przygotowania aktów normatywnych i wykonawczych. W ten sposób to, z czym prawosławny naród walczył przez tyle lat, starają się ostatecznie wprowadzić w życie, przekształcając Rosję w elektroniczny obóz koncentracyjny „nowego porządku świata”. Termin dyskusji publicznej tego prawa kończy się 12 lipca 2014 roku.

Publikujemy tekst powyższego dekretu i inne oficjalne informacje z „Jednolitego portalu» (http://regulation.gov.ru/project/16116.html?point=view_project&stage=2&stage_id=10765)

Termin dyskusji publicznej (w dniach): 15

Daty prowadzenia dyskusji: 27.06.2014 – 7.12.2014

Adres e-mail do wysyłania przez uczestników dyskusji swoich propozycji: [email protected]

Adres pocztowy do wysyłania przez uczestników dyskusji swoich propozycji:. 107078, Moskwa, Bojarski pier., 4

Osoba odpowiedzialna: Doronin Roman B.

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej: [email protected]

PROJEKT

DEKRET PREZYDENTA FEDERACJI ROSYJSKIEJ O WYDAWANIU I STOSOWANIU DOWODU TOŻSAMOŚCI OBYWATELA FEDERACJI ROSYJSKIEJ NOWEJ GENERACJI

W celu zapewnienia konstytucyjnych praw i wolności obywateli Federacji Rosyjskiej, w celu poprawy ochrony głównego dokumentu, potwierdzającego tożsamość obywatela Federacji Rosyjskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej, a także usprawnienia systemu rejestracyjnej i migracyjnej ewidencji ludności Federacji Rosyjskiej do czasu przyjęcia odpowiedniej ustawy federalnej postanawiam:

1. Wprowadzić w życie od 1 stycznia 2015 r. podstawowy dokument, potwierdzający tożsamość obywatela Federacji Rosyjskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej, wykonany w formie plastikowej karty z elektronicznym nośnikiem informacji, zawierający zapisane na nim w formie wizualnej (graficznej) oraz elektronicznej dane osobowe obywatela, w tym dane osobowe biometryczne, jak również zawierający rozmieszczone na elektronicznym nośniku informacji środki i klucze podpisu elektronicznego, wykorzystywane do tworzenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz inne informacje przewidziane przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej (dalej – dowód tożsamości).

2. Ustalić, że:

– wydanie dokumentu tożsamości obywatelowi Federacji Rosyjskiej dokonuje się jemu osobiście lub jego prawnemu pełnomocnikowi w trybie, przewidzianym przez rząd Federacji Rosyjskiej;
– dowód tożsamości stosuje się na terytorium Federacji Rosyjskiej na równi z paszportem obywatela Federacji Rosyjskiej, potwierdzającym tożsamość obywatela Federacji Rosyjskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej, jak również ważnym paszportem obywatela ZSRR, wydanym w ustalonym trybie;
– graniczna ilość wydanych w 2015 roku dowodów tożsamości wynosi 300 000 (trzysta tysięcy) sztuk;
– umieszczenie na elektronicznym nośniku informacji dowodu tożsamości dodatkowych danych biometrycznych obywatela (wizerunek papilarnych wzorów dwóch palców rąk) odbywa się według życzenia obywatela Federacji Rosyjskiej lub jego prawnego przedstawiciela na podstawie pisemnego wniosku do Federalnej Służby Migracyjnej;
– tryb stosowania dowodu tożsamości w systemach informatycznych, jak również tryb informacyjno – technologicznego współdziałania organów władzy państwowej, organów samorządowych i organizacji przy realizacji przez nie swoich funkcji, a także przy świadczeniu państwowych, komunalnych i innych usług, dokonywaniu płatności, dokonywaniu istotnych prawnie czynności w formie elektronicznej, określa się zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, w tym o świadczeniu usług państwowych, komunalnych i innych;
– ewidencja, w tym ewidencja zautomatyzowana, wydanych dowodów tożsamości, włącznie z informacjami i danymi, umieszczonymi na dowodzie tożsamości, prowadzona jest przez Federalną Służbę Migracyjna;
– obywatel nie ma prawa do posiadania dokumentu, potwierdzającego jego tożsamość, równocześnie dowodu tożsamości i paszportu obywatela Rosji lub ważnego paszportu obywatela ZSRR.

3. Rządowi Federacji Rosyjskiej:

a) w okresie 2 miesięcy opracować i wnieść do Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej projekt ustawy federalnej „O podstawowym dokumencie, potwierdzającym tożsamość obywatela Federacji Rosyjskiej, a także wnieść zmiany do Ustawy Federalnej” O organizacji świadczenia usług państwowych i komunalnych”;
b) określić porządek przeprowadzenia próbnego użytkowania;
c) w terminie do 1 października 2014 roku zatwierdzić wykaz informacji i danych, umieszczanych na dowodzie tożsamości, wzorzec dowodu tożsamości, opis dowodu tożsamości, wymagania techniczne dotyczące dowodów tożsamości, a także zatwierdzić wzorzec i opis tymczasowego dowodu tożsamości obywatela Federacji Rosyjskiej;
g) zapewnić, poczynając od dnia 1 stycznia 2015 r., wykonanie dowodów tożsamości;
d) zapewnić w terminie do 1 grudnia 2014 roku wniesienie poprawek i uzupełnień do ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej w sprawie podatków i opłat w odniesieniu do ustalenia opłaty państwowej za wydanie i zamianę dowodów tożsamości;
e) w terminie do dnia 10 listopada 2014 roku zatwierdzić porządek sporządzania, wydawania, zamiany, uznania nieważności i zniszczenia dowodów tożsamości.

4. Federalnej Służbie Migracyjnej i jej organom terytorialnym, położonych w Republice Krym, mieście o znaczeniu federalnym Sewastopolu, kraju Krasnodarskim i województwie Rostowskim, zrealizować od dnia 1 stycznia 2015 roku na życzenie obywateli Federacji Rosyjskiej wydawanie dowodów tożsamości.

5. Niniejszy dekret wchodzi w życie z dniem jego oficjalnego opublikowania.

Prezydent
Federacji Rosyjskiej
Władimir Putin

NOTATKA WYJAŚNIAJĄCA

do projektu dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej „ O wydawaniu i stosowaniu dowodu tożsamości obywatela Federacji Rosyjskiej nowej generacji”

Projekt dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej „ O wydawaniu i stosowaniu dowodu tożsamości obywatela Federacji Rosyjskiej nowej generacji” (dalej – projekt dekretu), został przygotowany przez Federalną Służbę Migracyjną Rosji wspólnie z Ministerstwem Komunikacji Rosji, Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego Rosji i Ministerstwem Finansów Rosji, jako wykonanie punktu 1 protokołu ze spotkania u Premiera Federacji Rosyjskiej w dniu 16 czerwca 2014 roku.

Liczba DM-P10-48pr.

Projekt dekretu ma na celu zapewnienie realizacji projektu dotyczącego wprowadzenia głównego dokumentu, potwierdzającego tożsamość obywatela Federacji Rosyjskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej, wykonanego w formie plastikowej karty z elektronicznym nośnikiem informacji, zawierającym zapisane na nim w formie wizualnej (graficznej) oraz elektronicznej dane osobowe obywatela, w tym dane osobowe biometryczne, jak również zawierającym rozmieszczone na elektronicznym nośniku informacji środki i klucze podpisu elektronicznego, wykorzystywane do tworzenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Projekt dekretu nie jest sprzeczny z realizowanymi w Federacji Rosyjskiej państwowymi programami rządowymi w dziedzinie polityki migracyjnej.

Realizacja projektu dekretu będzie wymagać wydatkowania w 2015 roku dodatkowych środków z budżetu federalnego Federacji Rosyjskiej w wysokości 200 milionów rubli, które zostaną w pełni zrekompensowane w roku 2015 w wyniku opłat za wydawane dowody tożsamości.

Tłumaczył Janusz Sielicki

6.7.2014 r.

Źródło: http://3rm.info/48452-ukaz-o-prevraschenii-rossii-v-elektronnyy-konclager.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *