Strona główna > Świat > Deklaracja niepodległości od szatana i jego sługusów

Deklaracja niepodległości od szatana i jego sługusów

Wasi praojcowie utworzyli jedno państwo, według Prawa Bożego, z wolnością i sprawiedliwością dla wszystkich. Byli to ludzie o wysokich ideałach, kierowani i inspirowani duchowo by utworzyć naród i cywilizację którą będzie się podziwiać i szanować, dawać przykład dla reszty świata.

a

Wykonując swoją wolną wolę pod okiem i przewodnictwem Bożym, stworzyli Konstytucję i Kartę Praw dla każdego mężczyzny, kobiety i dziecka by żyli w wolności w dążeniu do szczęścia. Jednak wśród tych szlachetnych i duchowych ludzi  byli inni, którzy wykonując wolną wolę, zdecydowali się umieścić swoje ego przed Bogiem i rywalizować z planem Bożym.

Od najwcześniejszych ich początków, Stany Zjednoczone Ameryki były splugawione duchem złego – szatana – który przez wieki wykorzystywał swoich sługusów, tych którzy postanowili rywalizować z Bożym planem swoimi starożytnymi tajnymi i okultystycznymi organizacjami, żeby ciemiężyć lud Boży nie tylko w Ameryce, a na wszystkich ziemiach i wszystkie narody.

Ale, skoro wasz Ojciec w Niebie, wasz Stwórca, szczególnie wyposażył wasze ziemie w dary konieczne dla waszego kraju by stał się naprawdę wielki w oczach Pana, szatan był szczególnie złośliwy w swoim sprycie i podstępie żeby ujarzmić naród tego kraju pod swoje panowanie i kontrolę.

Poprzez swoich sługusów tu na ziemi szatan zrealizował swój cel, ale tylko tu na ziemi, bo mieszkańcy waszego kraju są naprawdę dziećmi Ojca w Niebie, i w końcu zły zostanie pokonany, a Królestwo Boże będzie waszą nagrodą, dla tych z was którzy wybieracie Ojca w Niebie nad złem szatana.

Na nieszczęście w tych czasach ostatecznych, jak prorokowały starożytne i współczesne proroctwa, wasz naród teraz wpadł pod pełną kontrolę wroga, złego, szatana, znanego również jako Lucyfer, który także objawił się jako Moloch, tak wiele jest jego zwodniczych przebrań by nakłonić was do zniewolenia.

Dlatego prosi was Ojciec w Niebie, pojedynczo i jako naród, byście ogłosili NOWĄ DEKLARACJĘ NIEPODLEGŁOŚCI OD SZATANA I JEGO SŁUGUSÓW, tyranów i ciemięzców którzy bezprawnie, nielegalnie i amoralnie przejęli kontrolę waszych wykonawczych, ustawodawczych i sądowych filii rządu.

Dlatego nie powinniście już uważać, że waszym obowiązkiem jako dobrych obywateli jest szanowanie władzy waszego rządu takiego w jakim jest teraz składzie i skompromitowany. Władza tych na urzędzie nie jest im dana przez Ojca w Niebie, czy przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.

Władza jaką ten obecny establishment sprawuje jest władzą ciemności, jaka pochodzi z pierwotnej ciemności, którą jest gniazdo węży księcia ciemności, szatana, inaczej znanego jako Lucyfer. Poznacie go przez tych którzy czczą go potajemnie, przez tych którzy czają się w cieniach waszego rządu, kontrolując sznurki marionetek sługusów złego w urzędzie wykonawczym, w organach legislacyjnych i w waszych sądach sprawiedliwości, gdzie staliście się narodem śmierci, a nie życia.

Ameryko, co się stało?

240 lat temu zadeklarowałaś swoją niepodległość od tyranii i opresji. Teraz tyrani i ciemięzcy wrobili cię byś uwierzyła że jesteś wolna, bo ich liderem, teraz i wtedy, jest szatan, władca ciemnego świata, który uwiódł cię i wrobił byś była jego niewolnikiem.

Ameryko, co się stało?

Byłaś obdarzona przez Boga byś była potężnym przykładem dla reszty świata. Teraz straciłaś swoją pozycję w oczach Pana.

Ameryko, co się stało?

Od morza do lśniącego  morza, dano ci bogactwa naturalne i zasoby większe nic każdy inny kraj czy ziemia w nowoczesnym świecie, a ty pozwoliłaś tyranom i ciemięzcom zmonopolizować i skapitalizować swoje dane przez Boga bogactwa i zasoby dla ich własnych osobistych pełnych chciwości pragnień i ubogacania kosztem ludzi twojego kraju. Wkrótce nadejdzie czas kiedy sługusy szatana zupełnie zakażą ci dostępu do bogactw i zasobów jaki dał Bóg dla całej ludzkości, nie tylko dla kilku despotów którzy teraz cię kontrolują.

Ameryko, co się stało?

Przywitały cię tubylcze ludy, które przyjęły cię do twojego nowego świata, które nauczyły cię polować i łowić ryby, uprawiać ziemię i budować szałasy na nowym kontynencie, a później ty pozwoliłaś swoim liderom i swoim armiom ujarzmić was wszystkich, tubylców i imigrantów, z powodu swoich pełnych chciwości pragnień, wtedy i teraz.

Ameryko, co się stało?

Dano ci krainę z bogatą ziemią by ją uprawiać i zbierać obfite plony. W swoich granicach, zimą czy latem, wiosną czy jesienią, było dużo jedzenia dla wszystkich, kiedy wiele części reszty świata doświadczały głód i cierpienie. Ale ty pozwoliłaś mega-korporacjom nie tylko nabyć ogromną ilość swojej ziemi, ale pozwoliłaś im też zatruć swoje ziemie chemikaliami i nienaturalnymi zbożami i warzywami, tak że dary z twojej ziemi w końcu wywołają głód i śmierć, jak zamierzał zły.

Ameryko, co się stało?

Obdarzono cię dobrym zdrowiem, a kiedy potrzebowałaś, Stwórca dał ci naturalne leki na choroby jakie mogą cię dotknąć. Ale ty pozwoliłaś szatanowi i jego sługusom przejąć kontrolę nad twoim systemem opieki zdrowia. Oni narzucili system który nie pozwala by naturalne leki Boże były dostępne Bożym dzieciom tu na ziemi. Zamiast tego oni wymyślili szczepionki i farmaceutyki, które proponuje się jako cudowne leki bez żadnych dowodów na to iż są naprawdę korzystne dla twojego zdrowia, kiedy w rzeczywistości ich zamiarem jest wywołać więcej chorób i śmierci by wybić populacje ludzi i przedwcześnie eliminować z ziemi Boże dzieci.

Ameryko, co się stało?

Sługusy złego próbują kontrolować i zdominować wszystkie narody ziemi poprzez kontrolę banków, twoich zasobów naturalnych, źródeł żywności, środków komunikacji, systemów i instytucji edukacji, twoich kościołów i szkół. Oni ustanawiają NWO globalnego niewolnictwa by narzucić władzę na was, której celem jest dalsze was zniewolenie. Widzisz owoce ich złych czynów we wprowadzeniu drakońskiego systemu opieki zdrowia opracowanego dla wzbogacenia się sługusów złego, jednocześnie próbując kontrolować was wszystkich.

Oszukańcy teraz planują zniewolić i kontrolować cały świat wprowadzając swoją formę opieki zdrowia w twoim kraju dla najbiedniejszych z narodów. Teraz kiedy już są całkowicie wprowadzone, ich kontrola nad wami wszystkimi poprzez kontrolowanie twojego systemu opieki zdrowia, będą wprowadzać system mikroczipowania was, jak również wszystkich mieszkańców ziemi, wymagając od was wszczepiania czipa żeby otrzymać opiekę zdrowotną. Później te czipy wykorzysta się do oznaczenia tych którzy są przeznaczeni na unicestwienie i śmierć, kiedy zaczną wybijać ludzkość, jakbyście wszyscy byli bydłem albo przeznaczeni na stracenie, a dla tych sługusów złego  każdy z was jest przeznaczony na stracenie, chyba że będziesz służył pożytecznemu celowi w ich drakońskim przyszłym świecie.

Ameryko, co się stało?

Tęskniłaś za tym by być wolną i chronioną oceanami i granicami, i unikałaś konfliktów spadających na stary świat. Ale pozwoliłaś tyranom i ciemięzcom rozwinąć kompleks militarno-przemysłowy, który teraz szerzy śmierć i zniszczenie na świecie. Jeszcze raz ślepa chciwość sługusów szatana daje im władzę nad tobą, przekonując cię i twoje dzieci by toczyć wojny dla spełnienia ich pełnych chciwości pragnień bogactwa i zasobów, kiedy dezinformują cię, że walczysz o wolność i demokrację na całym świecie.

Ameryko, co się stało?

Tyrania ciemięzców zinfiltrowała twoje ziemie poprzez lichwiarzy, przed którymi ostrzegł cię Pan i Zbawca, złoczyńcami pełnymi złości i chciwości by kontrolować naród dla ich własnych korzyści. Oni zinfiltrowali twoją gospodarkę i pracę swoim systemem banku centralnego, tak że nie jesteś już wolna od tyranii i opresji. Oni powoli, celowo i potajemnie przejmowali kontrolę nad twoim rządem i wspólnym skarbem.

Ameryko, co się stało?

Spójrz na swoje niebo i uznaj, że dana ci przez Boga atmosfera jest zatruwana i zanieczyszczana przez potężny kartel złowrogich globalistycznych liderów i złych naukowców. Teraz fałszywie grożą „zmianą klimatu”, która jest dziełem złego by dalej manipulować i kontrolować ludzkość. Takie ostrzeżenia teraz przyspieszą, bo sługusy NWO przyspieszają swoje plany by dalej cię zniewalać i kontrolować.

Punktem odniesienia dla rozpoznania zmian klimatycznych jest to, że Ojciec w Niebie zawsze dawał i będzie dawał klimat dla ludzkości tutaj na ziemi, jakim jest pokój i zgodność z planami Ojca. Ale sługusy szatana manipulują i kontrolują twoimi globalnymi klimatami w zamian za kontrolowanie was wszystkich globalnie poprzez ich manipulację i kontrolę klimatu i wzorców pogody. Sługusy szatana planują wszczepić strach i terroryzować obywateli świata swoimi ostrzeżeniami o zmianie klimatu, ale ich plan jest oszustwem i dziełem złego.

Ameryko, co się stało?

Złym liderom pozwoliłaś przejąć twoje rządy, instytucje i szkoły, gdzie najmłodsi spośród was, wasze własne dzieci, sługusy złego piorą z mózgów by służyły ich złym celom. Tym małym dzieciom nawet nie pozwala się uczyć ani poznać Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, ani Jego Ojca w Niebie.

Ameryko, co się stało?

Twój wróg i wróg twojego Pana i Zbawiciela, zły, szatan, ulokował swoich sługusów na stanowiskach władzy w próbie panowania nad wami wszystkimi w swoim ostatecznym wyzwaniu do uzurpowania sobie siły i władzy Stwórcy nad ludzkością.

Już nie jesteś wolna! Stałaś się ofiarą tyranii ciemięzców świata, sługusów szatana. Zły dał tym liderom, którzy są przepełnieni chciwością, skąpstwem i żądzą władzy, narzędzia demonicznego świata, teraz wykorzystywane do kontroli i zniewolenia was wszystkich.

Nic nie jest bardziej widoczne w tej kwestii niż poparcie twojego narodu dla zmieniających umysł i wciągających leków, które teraz są narzucane na młodzież kraju przez demonicznych, złych liderów i mocodawców, który uczestniczą nie tylko w zapewnianie środków lekami by uszkadzać i zniewalać twoje dzieci, a w końcu doprowadzić do wczesnej i przedwczesnej śmierci twoich dzieci. Teraz twój rząd wprowadził drakoński system pozwalający twoim dzieciom by stawały się uzależnione od nielegalnych substancji, a później rzekomo ratować te dzieci przed nielegalnymi substancjami i nawracać je na system zachowania legalnych narkotyków – system który zapewnia władzę, kontrolę i ogromne zyski dla kontrolujących ten system, kosztem twoich dzieci, które są mordowane przez twoich liderów!

Ameryko, chciwość się stała!

To chciwość tyranów i ciemięzców, globalnych elit twojego świata, które ustawiły się jako silniejsze i więcej warte niż reszta was, żeby zaspokoić głód i pasję którą jest chciwość, poprzez sprawowanie władzy i kontroli nad resztą was. Ale ich władza nie pochodzi od Ojca w Niebie, a od wiecznego ciemięzcy całej ludzkości, władzą do której te sługusy ślubowały lojalność jest szatan, władca mrocznego świata, wróg Ojca w Niebie.

I twoja największa hańba, Ameryko!

Już nie jesteś chroniona przed najgorszym terroryzmem bo poniosłaś fiasko w ochronie tych, którzy są najmniej zdolni do samoobrony, nienarodzonych. Największym dowodem na zwycięstwo złego jest jego zdolność sprawowania mrocznej władzy i kontroli nad ubranymi w czerń sługusami, którzy skorumpowali i splugawili twój system sądowniczy czyniąc kulturę śmierci prawem twojego kraju.

Co się wydarzy, Ameryko…

Anarchia, terroryzm i wojna. Zły wie że jego dni są policzone, i że bezpośrednia ingerencja Ojca w Niebie zakończy jego panowanie, dlatego jego sługusy obawiający się o utratę władzy i kontroli nad tobą, staną się jak zwierzęta w klatce. Ich rozpacz czyni ich jeszcze bardziej niebezpiecznymi w tych czasach, i dlatego zdecydowali się na wprowadzenie planu ich lidera by podzielić lud Boży na obozy wojenne nawet w twoich granicach, i żeby w końcu cały świat wepchnąć w pożogę III wojny światowej, bo teraz boją się siły ludzi i zemsty narodu, który staje się coraz bardziej świadom ich mrocznych planów.

Teraz jest czas, Ameryko…

by ogłosić twoją niepodległość od tyranów i ciemięzców w twoim systemie wykonawczym, legislacyjnym i sądowniczym, którzy wykonują dzieło szatana, świadomie czy nieświadomie, bo zły jest tak podstępny i przebiegły w przejmowaniu kontroli nad twoją Ameryką, że wielu z jego sługusów nawet nie wie komu ślubowali lojalność.

Teraz jest czas, Ameryko…

by ogłosić lojalność wobec Ojca w Niebie przez Jego Jedynego Syna, naszego Pana i Zbawcę, Jezusa Chrystusa, który jest z tobą w Duchu w tych czasach by naprawiać zło wyrządzone Ameryce przez złego i jego sługusów.

Teraz jest czas, Ameryko…

by zwrócić się do wszystkich religijnych przywódców, którzy promują i głoszą świecki NWO, globalny rząd światowy, i jedną światową religię, która jest dziełem złego. Wasi liderzy muszą odrzucić swoje poparcie dla NWO i ich Agendy 2030, bo jest to dzieło złego, szatana, i jego sługusów.

Teraz jest czas, Ameryko…

by ogłosić NOWĄ DEKLARACJĘ NIEPODLEGŁOŚCI OD SZATANA I JEGO SŁUGUSÓW, i

Teraz jest czas, Ameryko…

by modlić się, modlić się, MODLIĆ SIĘ DO OJCA W NIEBIE by ingerował wkrótce w sprawy ludzkości poprzez wstawiennictwo Jego Syna, waszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo teraz tylko interwencja Ojca w Niebie przez Jego Syna, i przez moc Ducha Świętego, uwolni ludzkość z niewoli i jarzma złego i jego sługusów.

Św. Michał Archanioł

Źródło: http://www.endtimesdaily.com/messages-1/july-4-2016-st-michael-archangel

Tłum. Ola Gordon

Ned Dougherty  otrzymuje Przekazy z Nieba po dwu śmierciach klinicznych w 1984, autor książki Szybka droga do nieba [Fast Lane to Heaven]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *