Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Definicja antysemityzmu

Definicja antysemityzmu


Komisja ds. antysemityzmu i negowania holokaustu wezwała na posiedzeniu plenarnym IHRA w 2015 w Budapeszcie do przyjęcia następującej roboczej definicji anti-Semitism:

„Antysemityzm jest pewnym postrzeganiem Żydów, które może się wyrażać jako nienawiść do Żydów. Retoryczne i fizyczne przejawy antysemityzmu są skierowane przeciwko Żydom lub nie-Żydom i/lub ich własności, instytucjom wspólnoty żydowskiej i placówkom religijnym”.

Dla poprowadzenia IHRA w jej pracy, poniższe przykłady mogą służyć jako ilustracje:

Przejawy mogą obejmować krytykę państwa Israel, pomyślanego jako zbiorowość żydowska. Ale krytyki Izraela podobnej do tej porównywalnej z jakimkolwiek innym krajem nie można uznać za antysemicką. Antysemityzm często oskarża Żydów o spisek krzywdzenia ludzkości, i często jest używany do obwiniania Żydów za „dlaczego coś idzie nie tak”. Wyraża się to w mowie, piśmie, formach wizualnych i działaniu, i stosuje złowrogie stereotypy i negatywne cechy charakteru.

Współczesne przykłady antysemityzmu w życiu publicznym, mediach, szkołach, miejscach pracy i w sferze religijnej mogą, biorąc pod uwagę ogólny kontekst, obejmować, ale nie ograniczać się do:

– Wzywanie do, pomoc lub uzasadnianie zabijania lub krzywdzenia Żydów w imię radykalnej ideologii albo skrajnej opinii o religii.

– Stawianie fałszywych, dehumanizujących, demonizujących lub stereotypowych zarzutów o Żydach jako takich lub o sile Żydów jako zbiorowość – takich jak, zwłaszcza, ale nie wyłącznie, mit o światowym żydowskim spisku, lub o Żydach kontrolujących media, gospodarkę, rząd czy inne instytucje społeczne.

– Oskarżanie Żydów jako o narodu odpowiedzialnego za rzeczywiste lub wyimaginowane czyny popełnione przez pojedynczą żydowską osobę lub grupę, czy nawet za czyny popełnione przez nie-Żydów.

– Zaprzeczanie faktowi, zakresowi, mechanizmom (np. komór gazowych) lub zamiarowi  ludobójstwa narodu żydowskiego z rąk narodowych socjalistycznych Niemiec oraz ich zwolenników i wspólników podczas II wojny światowej (holokaust).

– Oskarżanie Żydów jako narodu, albo Izraela jako państwo, o wymyślanie lub wyolbrzymianie holokaustu.

Oskarżanie obywateli żydowskich o większą lojalność do Izraela albo rzekomych priorytetów światowego żydostwa, niż do interesów ich krajów.

– Odmawianie narodowi żydowskiemu prawa do samostanowienia np. twierdząc, że istnienie Izraela jest przedsięwzięciem rasistowskim.

– Stosowanie podwójnych standardów wymagając od niego zachowania nieoczekiwanego lub niewymaganego od jakiegokolwiek innego demokratycznego kraju.

– Używanie symboli i obrazów wiązanych z klasycznym antysemityzmem (np. twierdzenia o Żydach zabijających Jezusa lub „oszustwo krwi”) w celu scharakteryzowania Izraela lub Izraelczyków.

– Porównywanie współczesnej polityki izraelskiej z polityką nazistów.

– Zrzucanie zbiorowej odpowiedzialności na Żydów za działania państwa Izrael.

Czyny antysemickie są przestępstwem gdy są tak określone przez prawo (np. negowanie holokaustu lub dystrybucja materiałów antysemickich w niektórych krajach).

Czyny przestępcze są antysemickie, gdy cele ataków, niezależnie od tego, czy są to ludzie czy własność – takie jak budynki, szkoły, miejsca kultu i cmentarze – są wybierane, ponieważ są lub są postrzegane jako żydowskie lub związane z Żydami.

Dyskryminacja antysemicka to odmowa Żydom możliwości lub usług dostępnych dla innych i jest nielegalna w wielu krajach.

Tłum. Ola Gordon

International Holocaust Remembrance Alliance Definition of Anti-Semitism

(26.05.2016)

http://www.jewishvirtuallibrary.org/international-holocaust-remembrance-alliance-definition-of-anti-semitism

Broszura wydana w Polsce:  https://www.osce.org/pl/odihr/371116?download=true


4 thoughts on “Definicja antysemityzmu

  1. A co dzicz chazarska ma wspólnego z Semem? Chyba tyle co ja z marsjanami. To idiotyczna, głupkowata łatka. To wymyślił jakiś żydowski półgłówek. Bo jak inaczej można to nazwać.

  2. No przecież żydzi w Izraelu, to identycznie jak w „Folwarku zwierzęcym się zachowują” Orwela. Zagrabili sobie cudzą ziemię i jeszcze na wycieczki całymi rodzinami jeżdżą oglądać, jak ich rodacy mordują Palestyńczyków, to jak tego nie porównywać?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *