Strona główna > NWO > Apokalipsa > Dane biometryczne – klucz do włamania i przeprogramowania osoby za pomocą czarnej magii (reedycja)

Dane biometryczne – klucz do włamania i przeprogramowania osoby za pomocą czarnej magii (reedycja)

Większość ludzi nie jest świadoma znaczenia duchowych niebezpieczeństw, które niesie ze sobą wprowadzanie dokumentów biometrycznych. Świadomość ludzi jest całkowicie gotowa do ostatecznej operacji Rządzących tym światem. Jej cel jest znany – ustanowienie całkowitej światowej dyktatury przez szereg wojen i rewolucji, a także podporządkowanie bezwzględnej większości społeczeństwa, transformacja człowieka z wolną wolą w zdalnie sterowany obiekt biologiczny.

a

Wyznawcy New Age (neopogański ruch „New Age”) i inne masońsko-globalistyczne stowarzyszenia w nieskończoność powtarzają mantrę o zmianie „punktu montażu” ludzi. I nie jest to metafora, ale szczera prawda, która oznacza przesunięcie świadomości, mutację przyrody, włamanie i przeprogramowanie osobowości. W tym przypadku skalpele „chirurgów” nowego porządku świata nie pozostawiają blizn. Bramy podświadomości są otwierane zdalnie poprzez bioenergię lub dokładniej magiczny rytuał, po którym człowiek przestaje być taki sam.

A zapewnia otwarty dostęp do wewnętrznej konsoli duszy procedura pobrania danych biometrycznych. W mistycznym sensie działanie to jest przejściem pod opiekę innej jurysdykcji duchowej. Oznacza to dobrowolne odstąpienie od Stwórcy, który obdarzył swoje stworzenie materialnymi i niematerialnymi danymi do przebywania na ziemi. Zgadzając się podać te dane (lub ich część) otrzymane od Stwórcy, pewnej siły, która czai się za parawanem „służb migracyjnych”, człowiek uznaje jej nadrzędność i dosłownie duchowo migruje: zmienia miejsce zamieszkania duszy. Jego imię jest usuwane z Księgi Życia i wpisywane w rejestr dusz, które wybrały alternatywę dla Stwórcy. „Służba Migracyjna” – śmiertelna granica, poza którą jest próg śmierci wiecznej, ziemia nowych Jud. Każdy szczegół i krok w tej historii zdrady Chrystusa jest głęboko symboliczny. I nazwa służb wydających biodokumenty – „migracyjne” – czerwonym markerem podkreśla znaczenie przekroczenia mitycznej granicy i odejście od Boga.

Uznanie zwierzchnictwa danego systemu oznacza zgodę na przestrzeganie jego praw i przyjęcie jej dokumentu potwierdzającego obywatelstwo. Osoba, według własnej woli przyjmująca dokumenty biometryczne, a następnie laserowy kod kreskowy lub chip do ciała, tym samym potwierdza którego Pana jest sługą. W sferze duchowej istnieją tylko dwie sprzeczne siły – Chrystus i diabeł, niebo i piekło. A jeśli świadomie nie wybrałeś życia wiecznego, to domyślnie wybrałeś wieczną śmierć. Jeśli nie dotrzymano wierności Bogu, to jest przejście na stronę diabła. Trzeciej opcji nie ma. Nie ma innej niż Światło i ciemność. I nie ma czasu na debaty i głupie mity o czyśćcu i innych korytarzach pośrednich. Są wygodne dla tych, którzy pozostają niezdecydowani. W rzeczywistości wszyscy robią wybór.

Graficzny odcisk palca – symbol dany przez Boga

A więc najważniejsze wydarzenie czyli zmiana miejsca wiecznego losu, które ukryte jest w przekazywaniu danych biometrycznych, starają się nie nagłaśniać, jak coś oczywiste i dawno postanowione. Przedstawiają tragedię dobrowolnego odejścia od Boga jako wydarzenie oczekiwane i opłacalne. Międzynarodowe media transnarodowej elity według wypracowanych schematów tworzą „opinię publiczną”. Niby wszyscy marzą o paszportach biometrycznych i czipach z ich udogodnieniami. Zastrzyki wyrafinowanych kłamstw i oszustw, techniki programowania podświadomości osiągają cel i wprowadzają masową prostrację.

a

Nie tylko funkcjonariusze, ale nawet niektórzy duchowni, mówiąc o biometrycznych paszportach uspokajają zaniepokojone stado, przywołując cytaty z Pisma Świętego o posłuszeństwie wobec władz. I jako ostatni argument cytują słowa Chrystusa: „Oddajcie więc Cezarowi, co Cezara, a Bogu, co Boga”. (Mat. 22: 15-21). Jednak Jezus wypowiedział zdanie „Cezarowi, co Cezara”, trzymając w ręce monetę z profilem Cezara. Chodziło o podatki i inne opłaty. Ludzi natomiast chcą zmusić dobrowolnie oddać niepowtarzalną, otrzymaną od Stwórcy bioinformację w ręce strażników nowego porządku świata, gromadzących do własnych celów Bank biodanych ludzkości poprzez służby migracyjne i inne struktury.

Ale kto dał nam odciski palców i rogówki? Ciało i krew? DNA i wszystkie informacje – biologiczne i duchowe, które posiadamy? Wolną wolę i zdolność do myślenia? Bóg czy Cezar? Nasz Ojciec Niebieski czy Jego podstępny wróg? W jednym zdaniu Zbawiciel dał wyraźne instrukcje nie tylko w odniesieniu do Cezara, ale stanowczo nakazał dać Bogu, co Boga. I więcej – nikomu! Naruszający przykazanie podpisuje swój własny wyrok śmierci, ponieważ nowy paszport dostajesz na podstawie pisemnej zgody. Legion Antychrysta używa sztuczek, by zwabić i otrzymać pisemną zgodę swoich ofiar.

To nie przypadek, że wymagają odcisk palca i rogówki. Ich graficzny odcisk – jest to wyjątkowy tajny kod, bardzo osobisty znak, którym Pan obdarzył każdego przychodzącego na ten świat, podkreślając jego wyjątkowość, wyrażając w ten sposób miłość do swojego stworzenia. Wśród miliardów ludzi, którzy przyszli na ziemię, nikt nie ma takich samych linii papilarnych. Ponadto oczy – jest to zwierciadło duszy i jej okna. Jaka siła będzie w stanie przebić się bezpośrednio do sanktuarium duszy podczas skanowania rogówki? Jakie informacje mogą być w nią w tym czasie wprowadzone?

Obdarowanie symbolami bestii

Symbole – jeden z kluczowych, uniwersalnych języków świata duchowego, jego infografika. Mistyczna rzeczywistość jest często wyrażona symbolami-przesłaniami, ona „rozmawia” za pomocą obrazów i znaków, jak wiemy z wielu źródeł chrześcijańskich, poczynając od „Apokalipsy” Jana. To jest niesamowite życie alegorii, napełnionych egzystencjalną treścią i głębokim sensem. To jest wspaniała tajemnica Boża, która ma równoległy rozwój na ziemi. Niestety, nie możemy pojąć i zrozumieć tej zależności podobieństw, nawet jeśli ukazuje się wyraźnie – jak w kulminacyjnym momencie porwania osobistego symbolu, danego przez Ojca Niebieskiego i łączącego z Nim. Gdy tak się dzieje z liczbą krytyczną dusz – koniec jest bliski. Najpierw wszystko dzieje się na poziomie symbolicznym, duchowym dopiero później są widoczne konsekwencje materialne. Po konfiskacji danych biometrycznych wydarzenia będą się rozwijać szybko i przerażająco.

Nieprzypadkowo ezoteryczni okultyści wszechczasów od Babilonu do Teb, od Shiraz do Delphi, jak również ich następcy pod postacią kabalistów, templariuszy, masonów, new age’owców i inni, rytuały z symbolami uważają za broń olbrzymiej mocy. Czarne Anioły nie tworzą symboli – oni biorą symbole Boga i „edytują” je, zniekształcając treść. Już w czasach starożytnych upadłe duchy pokazały magom i mędrcom, jak modyfikując podstawowy symbol, pozostawiając przy tym niewidocznym i niezrozumiałym dla prostaków sens manipulacji, można wpływać na przyrodę – ludzi, rośliny, zwierzęta. Po rytuałach magów marniały uprawy, zdychały zwierzęta, pojawiały się dziwne choroby, na które nie pomagały żadne środki.

W XIX wieku Albert Pike, wiodący ideolog i ojciec masonerii, w pełni wywodzącej się z tajnych wierzeń okultystycznych i opierającej się na mistycznych rytuałach i symbolach, w swojej książce „Moralność i dogmat” szczerze stwierdził: „Wykorzystując fałszywą interpretację tych symboli masoneria wprowadza w błąd tych, którzy na to zasługują, ukrywa przed nimi prawdę, którą nazywa światłem i próbuje oddalić od niej. Prawda nie jest dla tych, którzy nie są jej godni, i nie są w stanie odbierać jej poprawnie …. Prawda staje się zabójcza dla tych, którzy nie są wystarczająco silni, aby kontemplować ją w całej okazałości … Prawda musi być utrzymywana w tajemnicy, a zwykłym ludziom wystarczy nauka odpowiadająca ich niedoskonałemu umysłowi”. I dalej Pike wyznaje „prawdę dla wybranych”: ” Lucyfer – źródło światła… Lucyfer – syn poranka! On jest tym, który niesie światło… Nie wątpcie”. Symbolika masonerii, a także innych gnostyckich ezoterycznych tradycji aż po „New Age” jest zawsze dwuznaczna. Mówiąc o „światle” i „Wojownikach Światła” ma na myśli Lucyfera i jego Legion, a oszukani myślą, że mowa jest o Bogu.

Różne oblicza zła

W historii ludzkości w wielu kulturach na wszystkich kontynentach ziemi jedna i ta sama ciemna siła, Lucyfer występował pod różnymi nazwami, w różnych przebraniach. Kulty Baala, Marduka, Sziwy, Amona Ra, Peruna, jak i masońskiego Bafometa – różne oblicza tego samego czarnoskrzydłego stworzenia, wroga Boga – diabła.

Dla zaawansowanych wyznawców kultu Izydy i Ozyrysa, Zoroastra i Orfeusza nie jest tajemnicą, że metafizycznie wpływając na część, można wpływać na całość, osiągając pożądany rezultat. Operacja ta odbywa się poprzez ludzką figurkę z wosku lub innych materiałów.

W ten sposób magicy rzucali zaklęcia, podporządkowywali wolę i manipulowali osobą dla własnych celów; pozbawiali zdrowia, spokoju i nawet życia wybraną ofiarę. Konsekwencje niektórych sugestywnych magicznych technik są porównywalne do broni jądrowej: są one również niewidoczne dla oczu, ale tak samo zabójcze. Wykorzystując okultystyczne narzędzia i sugestywno-symboliczne formuły, kapłani mogli latać w powietrzu, poruszając się na dowolną odległość, przesuwać wielotonowe kamienie i inne przedmioty.

W ten sposób, zachowując najwyższą precyzję proporcji i orientacji, zostały zbudowane piramidy w dolinie Nilu, zikkuraty i dolmeny w wielu innych miejscach na świecie.

Fundamentalna kwestia: dla gwarantowanego wyniku Mag potrzebował fragment ciała ofiary. Czyli materiały DNA: wszelkie płyny ciała, włosy, paznokcie lub rzecz, która dotykała ciała i zatrzymała ślad jego energii. Człowiek, który nie jest chroniony przez łaskę Boga, może łatwo stać się ofiarą maga.

Przekazywanie osobistych symboli ma rytualno-mistyczne znaczenie

Nie ma wątpliwości, że dobrowolne przekazywanie symboli osobistych i materiałów zawierających DNA ma głęboko symboliczne, rytualne i mistyczne znaczenie. Podczas tonsury mnich zrzeka się świata i w pełni oddaje się w ręce Pana Jezusa Chrystusa, zostaje obcięty kosmyk włosów. Przy tym trzykrotnie zadają pytanie: „Czy idziesz dobrowolnie?” „Tak, wielebny ojcze” – odpowiada mnich. Od tej chwili nie jest już zwykłym człowiekiem. Oprócz ślubów, przymierze między Bogiem i mnichem jest „przypieczętowane” jego genomem – kosmykiem włosów. On pokazuje, że mnich całkowicie – ciałem i umysłem – oddał się służbie i woli Bożej.

Podobnie Szatan ustala inicjacje dla swoich „wiernych” w małpi sposób parodiując Boga. Obrzęd odbija się jak w krzywym zwierciadle. Trzy razy człowiek jest zapytany „czy dobrowolnie idzie” (wniosek o kodzie identyfikacyjnym, dokument biometryczny, chip) w podporządkowanie ciemnej sile. Podobnie przymierze jest przypieczętowane częścią ciała – osobistego odcisku i trójwymiarowego obrazu twarzy. Następnie rytuał inicjacji, którym w istocie jest procedura skanowania biometrii, kończy się pieczęcią na ciele – kodem kreskowym lub chipem.

a

Logicznie rzecz biorąc, można stwierdzić, że, jak mnich za pomocą tonsury dołącza do Zakonu aniołów Bożych, tak osoba przekazująca swoje osobiste symbole alternatywnej sile dołącza do obozu upadłych aniołów. Można zauważyć bliskość spełnienia proroctwa wybitnego pedagoga i wielkiego proroka prawosławnego Kosmy Etolskiego, który powiedział, że przyjdzie czas, kiedy mnisi będą jak świeccy, a świeccy – jak demony.

Ideolodzy nowego porządku świata zrobili wszystko, by przekonać ludzkość, że czarownice i czarownicy pozostali w baśniach i fantazjach Hollywood. Ludzie uzależnieni od gadżetów, tysiące razy każdego dnia zostawiając odciski palców na ekranie androidów, bankomatów i terminali, otwarcie śmieją się nad obawami starszego pokolenia wobec technologii biometrycznych. I to jest doskonała odpowiedź, którą może dać ofiara. Taka odwaga pokazuje sukces rządzących, których głównym celem na tym etapie jest zebranie danych biometrycznych ludzi.

Kiedy osobiste dane biometryczne wpłyną do głównego centralnego komputera, który jest znany jako „bestia” z powodu ogromnej mocy zasobu, będą one przetwarzane za pomocą technik czarnej magii. A gdy dojdzie do wszczepienia chipa, ludzie nie będą mieć żadnej intuicji ochronnej lub podświadomego strachu przed wprowadzeniem obcego ciała do organizmu. Przypieczętowując osobiste przymierze z szatanem symbolem własnego ciała i krwi, człowiek traci łaskę Bożą i jest wysokie prawdopodobieństwo, że może być zaatakowany przez złego ducha. Dlatego mędrcy mówili, że każdy, kto przyjmie biodokumenty, przyjmie i pieczęć Antychrysta. Z tego samego powodu prawosławni eksperci nazywają biodokumenty „punktem bez powrotu”. Pod wpływem magii ofiara spełnia wszystkie rozkazy czarownika, dlatego zniewolone tłumy z radością przyjmą pieczęć szatana.

Nie traćmy czasu na dyskusje o bajce „o ochronie danych osobowych”, pospiesznie skleconej dla „zbyt inteligentnych”. O tym tak wiele razy mówiono na całym świecie, że nie będziemy powracać do zbędnej gadaniny. Biometria osobista jest zbierana nie w celu jej ochrony, lecz w celu zarządzania nią i obrabiania według własnego uznania przez siłę, która czai się za ekranem „bestii”.

a

Indianie jako eksperci biometrycznych zagrożeń

W starożytnych panteistycznych kultach jest zgromadzony cały arsenał atakujących psychotechnik i potężnych magicznych środków za pomocą których człowieka można w krótkim czasie wykończyć albo zamienić w zombi, posłusznie spełniającego wszystkie polecenia szamana. Wszczepić w niego sterującego ducha i programować do konkretnych zadań, którym ofiara nie jest w stanie się sprzeciwić ani zrozumieć. Dla wielu narodów na ziemi jest to rzeczywistość, której są świadkami w ciągu wieków i pokoleń. Przechwytywanie „osobistych danych biometrycznych” – najgorsze z możliwych zagrożenie dla tych ludzi, którzy rozumieją konsekwencje takich działań.

Kilka lat temu u podnóża Andów w Peru miało miejsce następujące wydarzenie. Pewnego popołudnia, siedząc niedaleko domku szamana główny menedżer Julia z Petersburgu obcinała paznokcie, wyrzucając obcięte kawałki bezpośrednio na ciepłą ziemię. Dwaj lokalni Indianie z plemienia Shipibo z przerażeniem na twarzach obserwowali jej działania. W końcu, starszy z nich, uważnie rozejrzał się i podszedł do dziewczyny. Następnie podszedł drugi. Wspólnie zaczęli tłumaczyć, że naraża się na wielkie niebezpieczeństwo. Czarny szaman może wejść w posiadanie jej paznokci i spowodować poważne szkody i nawet uprowadzić duszę do świata umarłych.

Menedżer Julia chciała uspokoić Indian, że nie jest zagrożona. Ale tubylcy z jeszcze większymi emocjami zaczęli zapewniać, że zachowuje się bardzo nierozsądnie. Konieczne jest, aby dokładnie zebrać wszystkie utracone włosy, zęby i przycięte paznokcie i zakopać je w ziemi gdy nikt nie widzi. Że znają wielu ludzi, młodych i zdrowych, w tym białych turystów, którzy mocno chorowali i płakali przez złego szamana. A oni nie chcą, żeby Julia, która częstowała ich pysznymi słodyczami też płakała i chorowała. Niestety, osoby odwiedzające takie miejsca na własnej skórze przekonują się, jak potworne i ciężkie konsekwencje mogą mieć kontakty z szamanem i światem duchów. Tylko łaska Boża, zachęcająca ich do Kościoła, w czasem może złagodzić ich cierpienia.

Europejczycy są dalecy od realiów życia w wielu regionach ziemi, gdzie czarownicy wszelkiego rodzaju – voodoo, brujo, curanderos, szamani i inni mistrzowie magii – są potężną i straszną siłą dla społeczeństwa. W chwili obecnej praktyki okultystyczne stały się globalnym psychoterrorem wszędzie, w tym w krajach chrześcijańskich. Ogromna armia przedstawicieli piekielnego świata działa otwarcie pod różnymi szyldami. Jedyną rzeczą, która chroni przed demonicznym wpływem jest łaska Boża, otrzymywana przez komunię świętą Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa i stałą modlitwę.

Żydostwo w oczekiwaniu na ofiary

Niestety zagrożenie, jakie ze sobą niesie oddanie danych biometrycznych widzieliśmy na przykładzie bliskiej osoby. Nasz stary przyjaciel, który pracuje w służbie bezpieczeństwa jednego z portów lotniczych w Moskwie, dwa lata temu został zmuszony do oddania danych biometrycznych. Wszystkie ich systemy są zbudowane na biometrycznym uwierzytelnianiu. To wierzący mężczyzna, wiele lat regularnie uczestniczący we mszy, przyjmujący komunię, spowiadający się. Z czasem jednak zauważyliśmy, że się „zmienił”.

On nie tylko przestał być świadomy niebezpieczeństw technologii biometrycznych, ale prawie całkowicie stracił duchowe zrozumienie wydarzeń rozgrywających się szybko na naszych oczach. Co więcej, nie można mu wyjaśnić ich sensu. Zaczął mieć dziwną obojętność wobec poważnych spraw duchowych, przestał się bać gęstej sieci mnożących się zasadzek cyfrowych. Zaczął odbierać je spokojnie, jako nieuniknioną konieczność. Przestał dostrzegać i rozumieć to, co rozumiał wcześniej. Na próby ostrzeżenia go przed kolejnymi wymysłami służb Antychrysta jak zahipnotyzowany powtarza: „Wszystko będzie dobrze”.

a

Tym, którzy nie wierzą w „bajki” o czarodziejach, warto przypomnieć niedawne tragiczne wydarzenia, świadkami których są miliony w ojczyźnie kabały. Żydowscy rabini w 1995 roku postanowili ukarać ówczesnego premiera Izraela Icchaka Rabina, który oddał Arafatowi niektóre miejscowości Palestyny. Nałożyli na niego kabalistyczną klątwę „pulsa dinura”. Rabin otrzymał miesiąc na naprawę. Premier uznał to za głupi żart. Dokładnie trzydzieści dni później Icchak Rabin został zamordowany. Od zaklęcia „pulsa dinura” zginęło wielu, w tym tak znani politycy, jak Trocki i Arafat, a następny premier Izraela Ariel Szaron wpadł w śpiączkę. I nikt w domu kabały nad tym się nie śmieje, a prokuratura Izraela nawet wszczęła postępowanie za korzystanie z magicznej broni.

Kabała – wpływowy żydowski nurt, tajny antyczny satanistyczny kult, oparty o mistyczną interpretację hebrajskiego Pisma Świętego. To jest tajna sekta z ograniczonym dostępem, nauki której dla zachowania tajemnicy i wyłączności przekazywane były z pokolenia na pokolenie ustnie. Kult ten przechowuje najgorsze rodzaje doktryn i praktyk pochodzących z królestwa ciemności. W języku rosyjskim jest wyraz „zakabalić„, który kompletnie i prawidłowo, również w sensie duchowym, oddaje sens działania. Oznacza nie tylko podporządkowanie, ale absolutne posłuszeństwo i niewolnictwo. Za pomocą technik kabały zamierza pracować z biometrią światowe Żydostwo, czekając na ofiary.

Powiadomienie od męczenników świętego Cypriana i Justyny

Latem 2012 roku ikony świętego męczennika Cyprian i Justyny, którym modlą się w obronie przed czarami, przekazały informację, że został ​​opracowany i uruchomiony program komputerowy czarnej magii, działający online w internecie. To się stało w jednym z kościołów klasztornych kijowskiej diecezji. Program ten będzie stosowany w ostatniej fazie masowego zniewolenia. Dane biometryczne – materiał DNA i symbole osobiste, zbierane do komputera „bestii” z całego świata, zostaną potraktowane za pomocą technik czarnej magii i kabały. Jeśli do niedawna czarnoksiężnicy pracowali indywidualnie, to teraz jest możliwość rozwinąć tę działalność masowo, przepuszczając przez cyfrowy młyn przemysłowe ilości. Najważniejsze – aby mieć materiał do online-rytuału.

a

Program triumfalnie zjednoczył know-how sił piekielnych, doskonalone od tysięcy lat, i najnowsze metody: magiczne narzędzia kapłanów starożytności z najnowszymi technologiami IT. Połączenie „trucizn”, łączenie starych i ultra-nowych technik, opatentowanych w piekle, mnoży ich niszczycielską siłę. Jest to całkowicie nowy rodzaj broni, która nie ma sobie równych w historii. Anton Lavey, założyciel „Kościoła Szatana” w swojej książce „Biblia szatana” podkreśla: „satanistyczny rytuał jest mieszanką gnostyckich, kabalistycznych, hermetycznych i masońskich elementów, łącząc pojęcia i słowa siły, powodującej wibracje, która pochodzi z różnego rodzaju mitów. „

W pełni magiczna komputerowa broń zostanie użyta, gdy zostaną zebrane dane biometryczne ludności świata w wymaganej ilości. Na przykładzie ludności Ukrainy i innych regionów widzimy, jak stosowanie standardowych algorytmów manipulacji świadomością, technik sugestywnych i programowania poprzez media daje najwyższy stopień psychicznego i duchowego zniszczenia i upadek świadomości. Radykalnie i w krótkim czasie zmniejszyło się myślenie krytyczne ludzi, zwiększyły się afektywne reakcje. Ludzie masowo zgorzkniali. Więc jaki będzie wynik użycia magii komputerowej, potajemnie przeprowadzającej operacje kabalistyczne nad osobowymi biosymbolami człowieka?

Jest absolutnie jasne, że przekazywanie danych biometrycznych, w rzeczywistości, jest przede wszystkim aktem rytualnym nowego porządku świata opartego nie na zasadach świeckich. Oszukując Nowy Babilon oczywiście wspiera iluzję edukacji demokratycznej, ogłaszając prawa i wolność jednostki. Ale po rzekach krwi rozlanej w ostatnich latach, ten „make-up” pomaga mu maskować ​​mięsożerne kły nie lepiej niż podstępnemu wilkowi czepek i okulary zjedzonej babci. W rzeczywistości nowy porządek świata – jest to ściśle religijna organizacja w kształcie sztywnej totalitarnej sekty. To działa w skali globalnej i systematycznie, konsekwentnie, z rosnącym nieubłaganie przyspieszeniem, przygotowuje się do zemsty sił ciemności.

Jej obecni zwolennicy i naśladowcy, podobnie jak ich poprzednicy przez tysiące lat, świadomie i pobożnie czczą Lucyfera, swoje „światłonośne” upadłe bóstwo. Przygotowują tron dla jego protegowanego – Antychrysta, a jako ofiarę dla niego – ludzkość. Dlatego teraz potrzebują radykalnie nachylić wykres rozwoju wydarzeń na ich korzyść – w kierunku piekła. Im niższy stopień nachylenia, tym wyższe tempo przesuwania w przepaść. Dlatego odebranie osobistych biosymboli – kluczowy epizod w scenariuszu sił ciemności.

Chrześcijanie pierwsi zrozumieją, że powyższe informacje są podane dla otrzeźwienia, aby ostrzec przed konkretnymi sidłami technicznymi mocy ciemności. Najważniejsze jest aby twardo pamiętać słowa Chrystusa o tym, że bramy piekielne nie przemogą Jego Kościoła i mocno trzymać się Jego zbawczej Arki, kierunek której – królestwo Boże.

Grzegorz Polakow, 24 Styczeń 2015

Tłumaczenie z j. ros. Olga Ka

Źródło: http://3rm.info/mainnews/54334-biometricheskie-dannye-klyuch-dlya-vzloma-i-perepodchineniya-lichnosti-tehnikami-chernoy-magii.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *