Strona główna > Polska > Informacje oraz publicystyka z Polski > Czy we wrześniu 2013 r. zapomnieliśmy o postulacie Powszechnego Uwłaszczenia Obywateli RP?

Czy we wrześniu 2013 r. zapomnieliśmy o postulacie Powszechnego Uwłaszczenia Obywateli RP?

Informacja przysłana na redakcyjną pocztę. Serdeczne podziękowania dla p. Staszka/a303.

Witam Przyjaciół.

Poniżej i w załącznikach przedstawiam Wam teksty ulotek uwłaszczeniowych i matryc do nich na format A5  których ponad 1000 rozdaliśmy na marszu protestu Związków Zawodowych w Warszawie 14 września 2013  r. .  Było ponad 200 000 demonstrujących. Niektórzy warszawiacy mówią że była to największa demonstracje od czasów 1956 r. gdy Gomułka przejął władzę i na Placu Defilad było ponad milion demonstrantów. Była wystarczająca silą aby przejąć władze w Polsce. Jednak przywódcy Solidarności Dudzie zabrakło odwagi a społeczeństwo tego oczekiwało. Następna okazja może się nie powtórzyć.

Jan G. Grudniewski

Czy  we wrześniu  2013 r. zapomnieliśmy o postulacie  Powszechnego Uwłaszczenia Obywateli RP ?

      Jednym z bardzo ważnych postulatów SOLIDARNOŚCI  w latach 90-tych było żądania Powszechnego Uwłaszczenia, czyli nadanie każdemu uprawnionemu obywatelowi Polski w formie aktu własności, cząstki  produkcyjnego Majątku Narodowego, który  wspólnie przez Naród Polski został wypracowany . W tej sprawie z wniosku Solidarności odbyło się 18 lutego 1996 r.   Krajowe  Referendum, gdzie 9 milionów  obywateli było za uwłaszczeniem a przeciw było 0,5 miliona. Czyli stosunek 18 : 1 na korzyść Powszechnego Uwłaszczenia. Ze względu na zaniżoną frekwencję 38 %  ( lewica i PSL-lowcy  nawoływali do bojkotowania głosowania) było ono dla ówczesnego rządu Cimoszewicza  nie obowiązujące. W 1989 r. należność uwłaszczeniowa na obywatela wynosiła 100 milionów zł. Obecnie  po uwzględnieniu zniszczeń  gospodarki ale po uwzględnieniu (nie branych wcześniej do obliczeń) kopalnych złóż w ziemi(geotermia, ropa, gaz, węgiel,  kamieliny itp.)  ta należność wynosi jeszcze 50 tys. dolarów na obywatela RP. Jest o co walczyć i czego się domagać.

Jednocześnie z realizacją Powszechnego Uwłaszczenia rozpocznie się proces odzyskiwania Majątku Narodowego ukradzionego przez Obcych i własną nomenklaturę  oraz rozliczania tych sędziów gospodarczych,  syndyków i komorników,  którzy przyczynili się  likwidacji polskich przedsiębiorstw  oraz   polityków, którzy złodziejskie prawo uchwalali. W obecnym czasie ze wszystkich propozycji uwłaszczenia najbardziej  dalej aktualna jest koncepcja Powszechnego Akcjonariatu  ogłoszona w 1989 r. przez mgr inż. Jana Grudniewskiego. Jest ona sprawiedliwa , gdyż dotyczy to równo każdego obywatela i jest realizowana w dowolnym czasie,  kolejnymi etapami, pod warunkiem,  że będzie dobra wola polityczna Grupy Rządzącej. Obecne władze PO i PSL sprawiają  wrażenie, że   są Rządem  okupacyjnym  a Powszechne Uwłaszczenie może zrealizować  tylko Rząd Narodowy.

Dzisiejsze protesty nie są tylko sprzeciwem Solidarności ale jest to Zbiorowy protest całego Polskiego Narodu

Koncepcja Powszechnego Akcjonariatu

Podstawa Powszechnego Uwłaszczenia jest wycena majątku Państwa Polskiego wg wartości Odtworzeniowej.

40 procent majątku na stale pozostaje w rękach Skarbu Państwa jako majątek strategiczny i kulturowy, niezbędny do sprawnego funkcjonowania państwa w czasie wojny, pokoju i klęsk żywiołowych. 60 % majątku podlega podziałowi fizycznemu lub akcyjnemu w formie aktów własności do majątku.

Uwłaszczenie polega na przydziale obywatelowi notarialnego aktu własności do fizycznego majątku rzeczowego Uwłaszczenie prowadzi się w trzech etapach, rozłożonych na trzy do dziesięciu lat. Rozpoczynając w pierwszym etapie od uwłaszczenia mieszkaniami, lokalami użytkowymi i ziemią, w następnych etapach poprzez tzw. uwłaszczenie pośrednie akcjami właścicielskimi zakładów produkcyjnych, przetwórni, uzdrowisk, kopalń i banków itp. Uwłaszczony majątek nie może być zbywany  przez  okres 10 lat lub może być odkupiony po cenie administracyjnej  przez Skarb Państwa.  Jeżeli uprawnieni obywatele zostali już uwłaszczeni w wyniku dotychczasowych działań prywatyzacyjnych, lub „przewłaszczeni” (uwłaszczeni ponad miarę) to ich należność uwłaszczeniowa jest wynikiem bilansowania ogólnej należności uwłaszczeniowej i otrzymanych wcześniej przydziałów prywatyzacyjnych. Dotychczas już uwłaszczeni w wyniku prywatyzacji maja zmniejszona kwotę uwłaszczeniową o wartość dokonanej prywatyzacji. Przydziały uwłaszczeniowe dla sprawności objęcia większych obiektów mogą być komasowane w linii prostej w rodzinach np., dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki. Dla Polaków zesłanych na Wschodzie pozostawia się majątek 70 mld dolarów do ich uwłaszczenia w wyniku akcji  repatriacyjnej. Proces uwłaszczenia rozpocznie się od nadaniu każdemu obywatelowi bankowego Uwłaszczeniowego Konta Własności /UKW/ wg uporządkowanego systemu związanego z systemem PESEL powiększonego o konto rodzinne. Nadanie aktu własności na określoną kwotę wartości będzie ewidencjonowane na tym koncie. UKW mają wspólną numerację rodzinną dla objęcia członków rodzin, w tym osób nie pełnoletnich. Konta Własności otwiera się z równą dla wszystkich ustaloną kwotą Należności Uwłaszczeniowej po stronie „WINIEN” a nadanie aktu własności o określonej wartości powiększa stronę „MA” Proces Uwłaszczenia można uważać za zakończony po zrównoważeniu na szczeblu kraju w Banku Centralnym kont „WINIEN” i „MA” dla wszystkich obywateli.  

Informacje, szczegóły:  Polski Ruch Uwłaszczeniowy   tel. 601 361 962

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.