Strona główna > Polska > Czy w III RP mamy do czynienia z rozwojem gospodarczym?

Czy w III RP mamy do czynienia z rozwojem gospodarczym?

Żydo-reżimowa władza, jej przeważnie żydowscy ekonomiści oraz żydo-media twierdzą, że tak.

a

Od początku tzw. transformacji, czyli przejścia od socjalizmu do żydowskiego kapitalizmu, sukces goni sukces. III Żydo-RP to gospodarczy tygrys Europy, mawiają Żydzi z żydowskiej Fundacji S.Batorego.

Patrząc choćby na ostatnie osiem lat, czyli na żydo-rządy PO i sugerując się opiniami żydo-mediów, było to nieustanne pasmo sukcesów gospodarczych. I aż dziw bierze, że te same żydo-media wyrażają dzisiaj obawy o wyborczy – już nie sukces, ale – wynik PO w jesiennych wyborach. A młody Żyd, R.Petru, były członek UW i były doradca niejakiego Leszka B. (doradzał wybitnemu guru mając zaledwie 24 lata – chyba odnośnie doboru koloru kąpielowych gaci, bo nie wiem, w czym mógłby jeszcze mieć doświadczenie -?) miast zasilić swoim geniuszem PO, którą zawsze chwalił, zakłada nową partię liberalnych Żydów -?
No, więc niech się Żydzi zdecydują, był sukces, czy nie? Jeśli był, to niech go kontynuują, bo trwanie w takiej konfuzji naraża na szwank wiarygodność ich mediów.

Ale dosyć żartów. W domu umierającego nie wypada śmiać się z jego stanu zdrowia – umierająca jest polska gospodarka niszczona przez kolejne żydo-rządy, ale dogorywa także żydowski kapitalizm i to na całym Zachodzie.

No więc, czy III Żydo-RP wykazuje oznaki rozwoju, czy wręcz przeciwnie?

Żydowska ekonomia do określania poziomu gospodarczego kraju posługuje się wskaźnikiem PKB/mieszkańca.
Cóż to jest ten PKB (w Polsce zaczęto go stosować od 1990r., przed 1990 posługiwano się wskaźnikiem dochodu narodowego – DN)?

PKB jest to wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w ciągu roku na obszarze kraju i w odróżnieniu od DN także przez podmioty zagraniczne.

Tak się składa, że podmioty zagraniczne wytwarzają w III Żydo-RP większą część PKB (największy udział w tworzeniu PKB mają banki !!!). Czy jednak można się z tego cieszyć?

Dla przykładu, produkcją samochodów osobowych w III Żydo-RP zajmują się wyłącznie podmioty zagraniczne. 90% – 95% produkcji aut przeznaczana jest na eksport. Jednak zyski z tej produkcji należą wyłącznie do obcych podmiotów (dzięki zwolnieniom podatkowym, itp. ulgach), które transferują je do krajów macierzystych. Podobnie jest z bankami, z sieciami handlowymi, itp.

Pracownicy fabryk samochodów otrzymują oczywiście wynagrodzenia, ale zważywszy na fakt, że tylko 5% ich produkcji trafia na rodzimy rynek, to ich wynagrodzenie stanowi tzw. pieniądz inflacyjny (bez pokrycia w towarach). A więc wielki mistrz, niejaki Leszek B., który walczył jak lew z inflacją (którą zresztą sam nakręcił) nie tylko jej nie zlikwidował, ale uruchomił nowe, stałe, czynniki ponownego jej narastania. I to w sytuacji wysoce niekorzystnej, gdyż rodzima gospodarka nie jest w stanie odpowiedzieć produkcją niwelującą inflację – raz: zlikwidowano przemysł, dwa: dla pozostałych producentów wprowadzono limity produkcyjne (zapisy traktatu akcesyjnego IIIRP do UE).

Z powyższej sytuacji w systemie żydowskiego kapitalizmu żydo-władze stosują dwa wyjścia: stały wzrost cen oraz zaciąganie kredytów na zakup towarów zagranicznych i na zagraniczne inwestycje (zagraniczne inwestycje to przeważnie inwestycje portfelowe, czyli zakup państwowych obligacji). Takie działania powodują realny spadek dochodów ludności, wzrost zadłużenia kraju oraz wynikający z nich wzrost bezrobocia.

Jednak PKB jest tak sprytnie liczony, że zaciągane kredyty (także emisja papierów dłużnych przez państwo), czyli zadłużanie państwa i obywateli, zwiększa wskaźnik ekonomicznego wzrostu o wartość zaciąganych w ciągu roku nowych kredytów  – zwiększa PKB.

W polskiej gospodarce ostatnim rokiem bez deficytu budżetowego był rok 1990 (to ten niechlubny spadek po PRL ! – ?) – był to także ostatni rok opisywania gospodarki przy pomocy wskaźnika DN.

Od 1990 roku mamy także geometryczny postęp narastania zadłużenia państwa i obywateli i jednocześnie – co z dumą podkreślają żydo-reżimowe władze i żydo-media – stały wzrost PKB. – Jaką trzeba być cyniczną kreaturą, żeby zawiesić w stolicy zegar długu, na dowód złego rządzenia, ale które jest jednocześnie „pasmem sukcesów” żydo-władzy?

Żydo-władze i żydo-media przemilczają jednak znaczący fakt, o którym informują dane Banku Światowego – a to przecież także agenda światowej żydowskiej, lichwiarskiej finansjery. Z tych danych (link poniżej) wynika, że w PKB/mieszkańca Rosja wyprzedziła III Żydo-RP w 2013r. Było to możliwe dzięki rządom W.Putina, który wstrzymał proces „demokratyzacji” Rosji, czyli proces jej demontażu i rozkradania przez Międzynarodowego Żyda – tu należy szukać przyczyn wściekłej nienawiści syjonistycznych żydo-reżimów Zachodu do Rosji i jej władz.

PKB/mieszkańca (porównanie: Rosja, Polska, Rumunia) –

https://www.google.pl/search?q=pkb+wpolsce&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=W7tlVYCgH4OgyAOh2oCgBQ#q=polska+pkb+na+g%C5%82ow%C4%99&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwsHjxKHfq6-gWlhRrmWWXaylX5OfnJiSWZ-nn5xCZAuLslMTsyJL0pNBwpZpacUxOfl52bmAYUKUovikxMLMksSbVwN94mvenfvTn-qpvjF1M7JU9d9AQCFwgnoYQAAAA

Największym na świecie PKB/mieszkańca mogą się pochwalić USA. Ale jak czytać ten wskaźnik dla państwa o największym na świecie zadłużeniu w prywatnych żydowskich bankach (250 bilionów $ długu), – państwa, w którym 116 mln mieszkańców nie ma stałej pracy, 50 mln nie ma żadnych ubezpieczeń zdrowotnych, 60 mln otrzymuje bony żywnościowe (realizowane są wyłącznie w żydowskich sieciach handlowych), – państwa, gdzie wskaźnik ilości więźniów na 100 tys. mieszkańców jest najwyższy na świecie, – państwa, które nie ma już przemysłu?

Zatem, analizując wartości wskaźnika PKB, nie uzyskamy wiarygodnej odpowiedzi na tytułowe pytanie: czy III Żydo-RP mamy do czynienia z rozwojem gospodarczym – PKB niczego nie wyraża.

Żydo-reżimowych polityków i całej bandy żydowskich ekonomistów także słuchać nie warto, mówią brednie i zwyczajnie kłamią.

Sytuację gospodarczą i poziom materialny społeczeństwa dobrze obrazują wykresy (poniżej) z całkowicie innej dziedziny. I choć wnioskowanie jest tu pośrednie, to jednak jest bezwzględnie wiarygodne.

a

Z diagramu możemy wyprowadzić oczywisty wniosek, że zmniejszają się grupy bogatych i średnio zamożnych, a rośnie grupa o najniższych dochodach.

a

Powyższy wykres wskazuje na stałe obniżanie się dochodów we wszystkich grupach dochodowych – możemy zatem wnioskować o systematycznej pauperyzacji polskiego społeczeństwa, a co za tym idzie i o gospodarczym regresie jako o zjawisku narastającym.

Poniższa informacja może zaskoczyć wielu:

Państwo w dalszym ciągu jest największym pracodawcą, mimo zlikwidowania 10,5 mln miejsc pracy (głównie w przemyśle)!!! To znaczy, że żydowski kapitalizm przez 25 lat tylko likwidował państwowe miejsca pracy, ale nie tworzył w podobnym tempie nowych w firmach prywatnych.

A oto, jak żydowski kapitalizm zwalczał biurokrację

a

Przy okazji warto wiedzieć, że wepchnięcie Polski do UE skutkowało powstaniem ponad 200 tys. miejsc pracy w administracji kraju – ale co najistotniejsze nie są to miejsca produktywne, czyli nie przysparzają nam wzrostu gospodarczego, natomiast konsumują wytworzony w kraju PKB.

Dariusz Kosiur

Źródło: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/06/09/czy-w-iiirp-mamy-do-czynienia-z-rozwojem-gospodarczym/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *