Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Czy to nasz Bóg i nasza religia? Wątpię…

Czy to nasz Bóg i nasza religia? Wątpię…

Poniżej dwa artykuły:

1 – Facet z Utah przy pomocy Biblii uzasadnia molestowanie dzieci: „Bóg nie ustanawia granic wiekowych”.

2 – Stary Testament albo podręcznik szkoleniowy dla amerykańskich snajperów.

a

„Zabijecie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną. Jedynie wszystkie dziewczęta, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, zostawicie dla siebie przy życiu.” – Liczby 31:17-18

Od red. przykro mi to powiedzieć , ale facet ma rację. Stary Testament zachęcał do wykorzystywania schwytanych w wojnie dziewcząt-Gojek jako seks niewolnice, i Lot, kuzyn Abrahama, oddał swoje 2 córki-dziewice zboczeńcom z Sodomy by robili z nimi co chcieli.

To z tego samego powodu w społecznościach żydowskich – a zwlaszcza ortodoksyjnych – jest nieproporcjonalnie wysoka liczba przypadków seksualnego molestowania dzieci. Ludzie mogą robić każdego rodzaju koziołki psychiczne by próbować ‚kontekstualizować’ to co wygląda na czarno-białe na stronach Starego Testamentu (na pewno tak zrobią w reakcji na ten wpis), ale smutnym faktem i brzydką prawdą jest to, że jak mówi stare powiedzenie – ‚to jest takie jakie jest’.

Red. Tony: Może te pomysły dostał od Mojżesza, który zachęcał do niewolnictwa seksualnego, pedofilii i zbrodni wojennych:

Księga Liczb Rozdział 31, Stary Testament

(13) Mojżesz, kapłan Eleazar i wszyscy książęta społeczności wyszli z obozu naprzeciw nich.

(14) I rozgniewał się Mojżesz na dowódców wojska, na tysiączników i setników, którzy wracali z wyprawy wojennej.

(15) Rzekł do nich: „Jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety?

(16) One to za radą Balaama spowodowały, że Izraelici ze względu na Peora dopuścili się niewierności wobec Pana. Sprowadziło to plagę na społeczność Pana.

(17) Zabijecie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną.

(18) Jedynie wszystkie dziewczęta, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, zostawicie dla siebie przy życiu.

Źródło: https://theuglytruth.wordpress.com/2015/08/27/utah-man-justifies-child-molestation-with-bible-god-doesnt-set-age-limits/

Stary Testament albo podręcznik szkoleniowy dla amerykańskich snajperów

a

„Jedynym sposobem toczenia moralnej wojny jest żydowski sposób:Zniszcz ich święte miejsca. Zabij mężczyzn, kobiety i dzieci (i bydło)” Chabad rabin Morris Friedman.

Apologia za śmierć i ludobójstwo? Nie szukaj dalej, WSZYSTKO to jest w Starym Testamencie… (gdzie rabin Weiss by temu zaprzeczyć?)

Księga Rodzaju

34:1-31… Dina, córka Jakuba, jest „skalana” przez Goja, który wydaje się ją bardzo kochać. Jej bracia oszukują wszystkich mężczyzn z miasta i zabijają ich (po wcześniejszym obrzezaniu ich), a następnie zabierają w niewolę ich żony i dzieci.

Księga Wyjścia

17:13-17… WIECZNA WOJNA Z LUDZKOŚCIĄ PRZEZ WSZE CZASY… „I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Pan powiedział wtedy do Mojżesza: „Zapisz to na pamiątkę w księgę i wyryj to w pamięci Jozuego, że zgładzę zupełnie pamięć o Amalekicie pod niebem”. Potem Mojżesz zbudował ołtarz, który nazwał Pan-Nissi, gdyż mówił: „Ponieważ podniósł rękę na tron Pana, dlatego trwa wojna Pana z Amalekitą z pokolenia w pokolenie„.

21:15 „Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią”.

21:20-21 „Pobicie niewolnika na śmierć jest koszerne, tak długo jak żyje jeden czy dwa dni od pobicia. to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością. Ale unikaj wyrządzenia nadmiernej szkody dla ich oczu lub zębów… (21:26-27)

22:17 „Nie pozwolisz żyć czarownicy”.

22:18 „Ktokolwiek by obcował ze zwierzęciem, winien być ukarany śmiercią”.

22:28 OFIARY Z DZIECI… „Nie będziesz się ociągał z [ofiarą z] obfitości zbiorów i soku wyciskanego w tłoczni. I oddasz Mi twego pierworodnego syna”.

23:27 „Lęk wzbudzę przed tobą oraz przyprawię o przerażenie wszelki lud, do którego przyjdziesz. Sprawię, że będą uciekać przed tobą wszyscy twoi nieprzyjaciele”.

30:33 „Każdy, kto kładzie święty olej na obcym będzie ‚wykluczony ze swego ludu’.”

31:14 „Przeto zachowujcie szabat, który winien być dla was świętością. I ktokolwiek by go znieważył, będzie ukarany śmiercią, i każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie wykluczony ze swojego ludu”.

Księga Kapłańska

20:11 „Ktokolwiek obcuje cieleśnie z żoną swojego ojca, odsłania nagość ojca: będą ukarani śmiercią oboje, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.

20:12 „Ktokolwiek obcuje cieleśnie z synową, będzie razem z nią ukarany śmiercią: popełnili sromotę, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.

20:13 „Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.

20:14 „Jeżeli kto bierze za żonę kobietę i jej matkę, dopuszcza się rozpusty: on i ona będą spaleni w ogniu, aby nie było rozpusty wśród was.

20:15-16 „Ktokolwiek obcuje cieleśnie ze zwierzęciem wylewając nasienie, będzie ukarany śmiercią. Zwierzę także zabijecie. Jeśli kobieta zbliży się do jakiegoś zwierzęcia, aby z nim się złączyć, zabijesz i kobietę, i zwierzę. Oboje będą ukarani śmiercią, sami śmierć na siebie ściągnęli.

20:27 „Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią.

21:9 „Jeżeli córka kapłana bezcześci siebie nierządem, bezcześci przez to swojego ojca. Będzie spalona w ogniu.

24:16 „Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go.

25:44-46… GOJOWSCY NIEWOLNICY NA ZAWSZE… ” Ci będą waszą własnością. Zostawicie ich w dziedzictwie waszym synom, aby ich posiadali na własność, na zawsze. Będziecie ich uważać za niewolników. Ale z braćmi Izraelitami nie będziecie się obchodzili srogo.

Księga Liczb

5:1-4 … CO ROBIĆ Z CHORYMI I SŁABYMI… Rozkaż Izraelitom usunąć z obozu każdego chorego na trąd, cierpiącego na wycieki oraz tego, kto zaciągnął nieczystość przy zwłokach zmarłego. Tak mężczyznę jak i kobietę macie usunąć poza obóz, aby nie plugawili waszego obozu, gdzie Ja mieszkam pośród was”. Uczynili tak Izraelici i usunęli ich poza obóz; Izraelici postąpili tu według rozkazu, jaki Pan dał Mojżeszowi.

15:32-36… WIĘCEJ KAMIENOWANIA NA ŚMIERĆ… Gdy Izraelici przebywali na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu. Wtedy przyprowadzili go ci, którzy go spotkali przy zbieraniu drew, do Mojżesza, Aarona i całego zgromadzenia. Zatrzymali go pod strażą, bo jeszcze nie zapadło postanowienie, co z nim należy uczynić. Pan zaś rzekł do Mojżesza: „Człowiek ten musi umrzeć – cała społeczność ma go poza obozem ukamienować”. Wyprowadziło go więc całe zgromadzenie poza obóz i ukamienowało według rozkazu, jaki wydał Pan Mojżeszowi.

18:7… WIĘCEJ KARY ŚMIERCI… Ty zaś wraz ze swoimi synami masz pilnie przestrzegać obowiązków kapłańskich co do ołtarza i miejsca poza zasłoną. Obdarzyłem was służbą kapłańską, a jeśli się kto niepowołany zbliży – zginie.

21:3… WOŁANIE O LUDOBÓJSTWO… I wysłuchał Pan głosu Izraela i wydał w ich ręce Kananejczyków. [Izraelici] obłożyli klątwą ich oraz ich miasta.

21:35… UMIŁOWANIE LUDOBÓJSTWA… Pobili go oraz jego synów i cały lud, tak że nikt nie ocalał, i wzięli jego ziemię w posiadanie.

25:1-5… LADACZNICE I LUDOBÓJSTWO… Gdy przebywali w Szittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. One to nakłaniały lud do brania udziału w ofiarach składanych ich bożkom. Lud spożywał dary ofiarne i oddawał pokłon ich bogom. Izrael przylgnął do Baal-Peora, i gniew Pana zapłonął przeciw niemu. I rzekł Pan do Mojżesza: „Zbierz [głowy]wszystkich [winnych] przywódców ludu i powieś ich dla Pana wprost słońca, a wtedy odwróci się zapalczywość gniewu Pana od Izraela”. Rozkazał więc Mojżesz sędziom Izraela: „Zabijajcie każdego z waszych ludzi, którzy się przyłączyli do Baal-Peora”.

25:6-13… PARY MIESZANE? WYRŻNIJ ICH I DOSTAŃ NAGRODĘ… Oto przybył jeden z Izraelitów i przyprowadził Madianitkę do swoich braci przed oczami Mojżesza i całego zgromadzenia Izraelitów, którzy lamentowali u wejścia do Namiotu Spotkania. Ujrzawszy to kapłan Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, chwycił w rękę włócznię, opuścił zgromadzenie, poszedł za Izraelitą do komory namiotu i przebił ich obydwoje, mężczyznę Izraelitę i kobietę – przez jej łono. I ustała plaga wśród Izraelitów. Zginęło ich wtedy dwadzieścia cztery tysiące. Mówił znowu Pan do Mojżesza: „Pinchas, syn Eleazara, syna kapłana Aarona, odwrócił mój gniew od Izraelitów, gdyż zapłonął pośród nich zazdrością. Dlatego nie wytraciłem zupełnie Izraelitów w mojej zazdrości. Oznajmij więc: Oto Ja zawieram z nim przymierze pokoju. Będzie to dla niego i dla jego potomstwa po nim przymierze, które mu zapewni kapłaństwo na wieki, ponieważ okazał się zazdrosnym o swego Boga i dokonał przebłagania w imieniu Izraelitów.

31:7-54… UMIŁOWANIE LUDOBÓJSTWA – MADIANICI… Według rozkazu, jaki otrzymał Mojżesz od Pana, wyruszyli przeciw Madianitom i pozabijali wszystkich mężczyzn. (…) Następnie uprowadzili w niewolę kobiety i dzieci madianickie oraz zagarnęli jako łup wszystko ich bydło, stada i cały majątek. (…) [Mojżesz] rzekł do nich: „Jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety? Oto one spowodowały, że dzieci Izraela, za radą Balaama, popełniły grzech przeciwko Panu w kwestii Peor, i była tam plaga w zgromadzeniu Pana. Zabijecie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną. Jedynie wszystkie dziewczęta, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, zostawicie dla siebie przy życiu.

33:50-56… UMIŁOWANIE LUDOBÓJSTWA – KANAAN… Gdy przejdziecie przez Jordan do ziemi Kanaan, macie wypędzić wszystkich mieszkańców kraju przed sobą. Zniszczycie wszystkie wyobrażenia bogów, podobnie wszystkie posągi ulane z metalu, a wszystkie wyżyny spustoszycie. Weźmiecie następnie kraj w posiadanie i będziecie w nim mieszkali, albowiem Ja dałem wam tę ziemię w posiadanie… Jeśli jednak mieszkańców kraju nie wypędzicie przed sobą, będą ci, którzy pozostaną, jakby cierniami dla waszych oczu i kolcami dla waszych boków; oni to będą was uciskać w kraju, gdzie zamieszkacie. Wtedy uczynię wam to, co im zamierzałem uczynić.

Księga Powtórzonego Prawa

2:34-35… UMIŁOWANIE LUDOBÓJSTWA – SICHON… W tym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta i klątwą obłożyliśmy każde miasto, mężczyzn, kobiety i dzieci, nie oszczędzając niczego oprócz zwierząt, któreśmy sobie pobrali, i łupu z miast przez nas zajętych.

3:6-7… UMIŁOWANIE LUDOBÓJSTWA…” Obłożyliśmy je klątwą, jak uczyniliśmy Sichonowi, królowi Cheszbonu; klątwie podlegało miasto, mężczyźni, kobiety i dzieci. A wszystkie zwierzęta i łup z miasta zostawiliśmy dla siebie.

7:2-6… UMIŁOWANIE LUDOBÓJSTWA…Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw: ich synowi nie oddasz za małżonkę swojej córki ani nie weźmiesz od nich córki dla swojego syna… Ale tak im macie uczynić: ołtarze ich zburzycie, ich stele połamiecie, aszery wytniecie, a posągi spalicie ogniem. Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością.

7:16… WIĘKSZE UMIŁOWANIE LUDOBÓJSTWA… Wytępisz wszystkie narody, które ci daje Pan, Bóg twój. Nie zlituje się twoje oko nad nimi.

7:22-24… POCZUJ MIŁOŚĆ DO LUDOBÓJSTWA… Z wolna i po trosze wypędzi Pan, Bóg twój, te narody sprzed twoich oczu. Nie będziesz mógł ich prędko wytępić, aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się dokoła ciebie. Pan, Bóg twój, wyda je tobie, przerazi je ogromnym zamieszaniem, aż wyginą do szczętu. Królów ich wyda w twe ręce, abyś wygubił ich imię spod nieba. Nikt się z nich nie ostoi przed tobą, aż ich wytępisz.

13:12-6… JAK POSTĘPOWAĆ Z PROROKAMI I WYJAŚNIACZAMI SNÓW… Jeśli powstanie u ciebie [wśród was] prorok, lub wyjaśniacz snów, i zapowie znak lub cud, i spełni się znak albo cud, jak ci zapowiedział, a potem ci powie: „Chodźmy do bogów obcych – których nie znałeś – i służmy im”, nie usłuchasz słów tego proroka, albo wyjaśniacza snów. Gdyż Pan, Bóg twój, doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej duszy. Za Panem, Bogiem swoim, pójdziesz. Jego się będziesz bał, przestrzegając Jego poleceń. Jego głosu będziesz słuchał, Jemu będziesz służył i przylgniesz do Niego. Ów zaś prorok lub wyjaśniacz snów musi umrzeć, bo chcąc cię odwieść od drogi, jaką iść ci nakazał Pan, Bóg twój, głosił odstępstwo od Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, wybawił cię z domu niewoli. W ten sposób usuniesz zło spośród siebie.

13:6-10… APOLOGIA ZA MORD… Jeśli ktoś cię będzie pobudzał do służenia innemu bogu, Winieneś go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud.

13:16… ZABIJ KAŻDEGO KTO SŁUŻY INNEMU BOGU… Mieszkańców tego miasta wybijesz ostrzem miecza, a samo miasto razem ze zwierzętami obłożysz klątwą. Cały swój łup zgromadzisz na środku placu i spalisz ogniem – miasto i cały łup jako ofiarę ku czci Pana, Boga twego. Zostanie ono wiecznym zwaliskiem, już go nie odbudujesz.

17:5… UKAMIENUJ KAŻDEGO KTO MA INNĄ RELIGIĘ… Zaprowadzisz tego mężczyznę lub kobietę – którzy tej złej rzeczy się dopuścili – do bramy miasta i będziesz tego mężczyznę lub tę kobietę kamienował, aż śmierć nastąpi.

17:12… ZABIJ KAŻDEGO KTO NIE USŁUCHAŁ KAPŁANA… Człowiek, który pychą uniesiony nie usłucha kapłana ustanowionego tam, aby służyć Panu, Bogu twemu, czy też sędziego, zostanie ukarany śmiercią. Usuniesz zło z Izraela.

18:20… ZABIJ WSZYSTKICH FAŁSZYWYCH PROROKÓW… Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych – taki prorok musi ponieść śmierć”.

20:13… UMIŁOWANIE LUDOBÓJSTWA I NIEWOLNIKÓW SEKSU… Skoro ci je Pan, Bóg twój, odda w ręce – wszystkich mężczyzn wytniesz ostrzem miecza. Tylko kobiety, dzieci, trzody i wszystko, co jest w mieście, cały łup zabierzesz i będziesz korzystał z łupu twoich wrogów, których ci dał Pan, Bóg twój. Tak postąpisz ze wszystkimi miastami daleko od ciebie położonymi, nie będącymi własnością pobliskich narodów.

20:16… CAŁKOWITA ZNISZCZENIE OBOWIĄZKU RELIGIJNEGO… Tylko w miastach należących do narodów, które ci daje Pan, twój Bóg, jako dziedzictwo, niczego nie zostawisz przy życiu.

21:18-21… ZABIJ WŁASNE DZIECI… Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, nie słuchającego upomnień ojca ani matki, tak że nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych miasta, i powiedzą starszym miasta: „Oto nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny, nie słucha naszego upomnienia, oddaje się rozpuście i pijaństwu”. Wtedy mężowie tego miasta będą kamienowali go, aż umrze. Usuniesz zło spośród siebie, a cały Izrael, słysząc o tym, ulęknie się.

22:13-21… JAK POZBYĆ SIĘ MAŁŻONKI… Jeśli ktoś poślubi żonę, a potem ją znienawidzi, może twierdzić, że nie była dziewicą kiedy ją poślubiał. Jeśli jej ojciec nie może pokazać „dowodu jej dziewictwa” (pokrwawione tkaniny), to kobietę należy ukamienować na progu domu jej ojca.

Zakończmy jednym z wielu wersetów, które powinny wypełnić nas nadzieją i radością:

Jeremiasz 17:3… Jako zapłatę za wszystkie twe grzechy, będziesz musiała się wyrzec dziedzictwa swego, które ci dałem… Albowiem rozpaliliście ogień mojego gniewu –  będzie on płonął NA WIEKI”.

a

Sabba

Źródło: https://theuglytruth.wordpress.com/2015/01/25/the-old-testament-or-american-snipers-training-manual/

Tłum. i opracowanie Ola Gordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *