Strona główna > Rosja > Czy Rosja jest rzeczywiście prawosławnym krajem ?

Czy Rosja jest rzeczywiście prawosławnym krajem ?

Zgodnie z Konstytucją Federacja Rosyjska jest państwem świeckim ale w ujęciu statystycznym niezupełnie. Ponad 70% Rosjan uważa siebie za prawosławnych chrześcijan ale w rzeczywistości w Rosji bycie prawosławnym i wiara w Boga to jednak zdecydowanie nie to samo. Kanał „Meduza” krótko, krócej niż w przeciągu czterech minut, wyjaśnia co Rosjanie rozumieją pod pojęciem „prawosławie”.

Tłumaczenie treści video poniżej.

To jest kolejka do świątyni p.w. Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. Średnia długość kolejki wynosi 8 kilometrów. Niektórzy kolejkowicze spędzili w kolejce pełnych 17 godzin. Latem 2017 roku mieszkańcy Moskwy i goście odwiedzający to miasto stali w tej kolejce aby pokłonić się relikwiom Świętego Mikołaja Cudotwórcy, które zostały przywiezione z włoskiego miasta Bari. Kolejka do Darów Magów Chaldejskich (Trzech Króli), prawosławnej świętości z monasteru leżącego na Świętej Górze Athos, była troszkę mniejsza a ludzie stali w niej czasami i 10 godzin. W słynnej kolejce do Galerii Trietiakowskiej na wystawę Walientina Sierowa (a następnie Iwana Ajwazowskiego) oczekujących było 20 razy mniej. Czyż w Rosji wszyscy są takimi żarliwymi wyznawcami prawosławia ? Zgodnie ze statystyką – TAK ! Za prawosławnych chrześcijan uważa się ponad dwie trzecie Rosjan. Rosja, znowu według danych statystycznych, wchodzi w dziesiątkę krajów Europy w których prawosławne chrześcijaństwo jest najbardziej rozpowszechnioną religią. W Związku Sowieckim rejestracją i spisem prawosławnych zajmowano się rzadko. Dane statystyczne dotyczące prawosławnych zaczęto gromadzić już po pieriestrojce. W okresie 25 lat ilość prawosławnych chrześcijan wzrosła prawie dwukrotnie. No ale uważać się za prawosławnego chrześcijanina a nim być to oczywiście nie to samo. Ażeby być prawdziwym, wierzącym prawosławnym chrześcijaninem trzeba regularnie modlić się, chodzić do cerkwi, korzystać z prawosławnych Sakramentów, prowadzić tryb życia, który wymagany jest przez tę religię. W Rosji ludzie, którzy uważają się za prawosławnych chrześcijan często gęsto nie są w ogóle religijni. Do cerkwi regularnie chodzi i bierze udział w cerkiewnym życiu bardzo mało Rosjan bo zaledwie 4%. A większość tych, którzy w sondażach nazywa siebie prawosławnymi chrześcijanami, nie przystępuje do Eucharystii chociaż jest ona uważana za jeden z najważniejszych chrześcijańskich Sakramentów. Trzy czwarte prawosławnych nie przestrzega wymagań Wielkiego Postu. Ponad połowa z nich w ogóle nie chodzi na cerkiewne nabożeństwa. Połowa nie posiada w domu żadnej literatury religijnej, nawet Pisma Świętego (Biblii). Ponad jedna czwarta prawosławnych nie jest w stanie wymienić ani jednego przykazania Dekalogu. Prawie wszyscy przyznają, że nie biorą udziału w działalności Cerkwi Prawosławnej. 60% stwierdza, że nie nazwali by siebie religijnymi ludźmi a 30% rosyjskich prawosławnych chrześcijan jest absolutnie przekonana, że żadnego Boga nie ma ! W jakim więc celu ludzie czują potrzebę uważania się za prawosławnych chrześcijan ? A więc po pierwsze po to ażeby nie odczuwać samotności. Socjolog Boris Dubin uważał, że kiedy człowiek zalicza siebie do prawosławnych to utożsamia on swoje „ja” z kolektywnym „my”, to znaczy z Cerkwią Prawosławną. W Związku Sowieckim, i zaraz po jego upadku ludzie jednoczyli się na gruncie prawosławia na znak protestu przeciwko ateistycznej władzy. A od początku XXI wieku aż do dzisiaj ludzie zaliczają siebie do prawosławnych z sympatii do państwa. Po drugie – z powodu bliskości do władzy. Tenże sam Dubin mówił, że chociaż formalnie Cerkiew Prawosławna jest od państwa niezależna to jednak bardzo wielu ludzi uważa ją za swego rodzaju partię polityczną bardzo bliską władzy. A władza w Rosji większości obywateli bardzo się podoba. Za prezydenta Putina Rosyjska Cerkiew Prawosławna bardzo zacieśniła więzy z państwem. Patriarcha odprawia uroczyste modły podczas różnych inauguracji, wspiera prezydenta w kampanii wyborczej a prezydent udaje się do cerkwi podczas wszystkich dużych świąt i nabożeństw. A po trzecie – bardzo wielu Rosjan miesza takie pojęcia jak „religia” i „narodowość”. Ponad połowa badanych w sondażach uważa, że „prawdziwy Rosjanin” musi być prawosławnym. To znaczy, że być prawosławnym to jest zasadniczo to samo co być obywatelem Rosji. Wybadać rzeczywistą religijność Rosjan jest bardzo trudno. I dlatego socjolodzy zaliczają do prawosławnych tych, którzy sami siebie za takich uważają. Socjolodzy zaznaczają, że religia dzisiaj jest jednym ze sposobów utożsamienia się z tradycyjnym, kulturowym i narodowym środowiskiem. Prawie wszyscy mieszkańcy Rosji, którzy uważają siebie za prawosławnych chrześcijan są w aspekcie narodowym Rosjanami. Okazuje się, że dla Rosjan bycie prawosławnym nie oznacza absolutnie bycie wierzącym, religijnym człowiekiem. Bycie w Rosji prawosławnym to po prostu jeszcze jeden sposób żeby poczuć się autentycznym Rosjaninem.

UWAGA ! Zaleca się włączenie automatycznego translatora w celu przetłumaczenia treści video.

Za: Meduza

2017

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *